SUURVALTOJEN VANKILEIRIT ENNEN JA NYT


TERMEISTÄ

Kun tässä artikkelissa puhutaan juutalaisesta eliitistä tai mafiasta, sionismista, sionistisesta eliitistä ja juutalaisuudesta, sillä ei tarkoiteta mitään väestönryhmää tai uskontokuntaa, vaan taloudellisia ja poliittisia eliittejä, poliittista toimintaa, poliittista ryhmää, ja poliittista ideologiaa, jonka yhdistävänä tekijänä on pyrkimys sionistisen eliitin valta-asemaan yli muiden eliittien ja yli muiden kansojen.

Esimerkiksi natsilla ei tarkoiteta saksalaista yleensä, tai perussuomalaisella suomalaisia ylipäänsä, tai rebuplikaanilla amerikkalaisia tavallisesti.

Siten myös juutalaisella tai sionistisella eliitillä ei tarkoiteta mitään väestönryhmää, rotua, uskontoa tai yksityistä ihmistä, vaan pelkästään eliittiä tai eturyhmää.

Jew Watch-tiedoston käyttämä termistö voidaan myös tulkita väärin ja voi siten johtaa väärinkäsitykseen.  Tehtäköön nyt selväksi, että Jew Watch puhuu politiikasta ja poliittisesta toiminnasta, joka tosin kytkeytyy väestönryhmän edustajiin, mutta ei tarkoita väestönryhmän ominaisuutta tai väestönryhmää kokonaisuudessaan.

GULAG tarkoittaa Neuvostoliiton vankileirien järjestelmää.

HÄMÄYS?

Yllä esitetystä neuvostovaltion hämäämisestä muutamia perusteluita: Marxin ja Leninin teoriat soveltuvat erinomaisesti vallan siirtämiseen porvarilliselta, siis enimmäkseen ei-juutalaiselta eliitiltä näennäisesti kansalle, mutta todellisuudessa kansaa hallitsevalle eliitille, mikä tapahtui puolestaan juutalaiseliitin tuella. ”Hämäys” paljastuu, jo siitäkin, kun lukee esimerkiksi Wiltonin, Romanovien viimeiset päivät, Karl Steinhauserin EU huomispäivän super- Neuvostoliitto ja Alexandr Solženitsyn tuotantoa. Näistä voidaan selvästi havaita, että asialla oli tietty eliitti, jonka vaikutti tehokkaasti neuvostovaltion syntyyn ja tässä jättivaltiossa ei toteutuneen sosialismin ja kommunismin jalot periaatteet.

Lokakuun 1917 vallankumous ja neuvostovaltion perustaminen oli hämätty esimerkiksi aškenasijuutalaisten K. Marxin kommunistisella manifestilla ja V. Leninin sosialistisilla teorioilla. Juutalaiset rahamiehet rahoittivat, juutalaiset sosialistijohtajat organisoivat vallankaappauksen tsaarilta ja venäläisiltä eliiteiltä venäläistä työväestöä hyödykseen käyttäen ja yhteistyössä heidän kanssaan.

Vallankaappausta seurannut Neuvostoliiton hirmuhallinto oli myös mainitun oligarkian käsialaa (Steinhauser 1994, Wilton 2000 ja Jew Watch).

Artikkelissa vertailemme Neuvostoliiton vankileirejä ja USA:n Fema-keskitysleirejä: mitä yhteistä niillä on? Miksi ne ovat syntyneet ja ketkä olivat Gulagin taustalla ja ovat Fema:n takapiruina?

Lokakuun 1917 vallankumous ja neuvostovaltion perustaminen oli hämätty esimerkiksi aškenasijuutalaisten K. Marxin kommunistisella manifestilla ja V. Leninin sosialistisilla teorioilla. Juutalaiset rahamiehet rahoittivat, juutalaiset sosialistijohtajat organisoivat vallankaappauksen tsaarilta ja venäläisiltä eliiteiltä venäläistä työväestöä hyödykseen käyttäen ja yhteistyössä heidän kanssaan.

Vallankaappausta seurannut Neuvostoliiton hirmuhallinto oli myös mainitun oligarkian käsialaa (Steinhauser 1994, Wilton 2000 ja Jew Watch).

Artikkelissa vertailemme Neuvostoliiton vankileirejä ja USA:n Fema-keskitysleirejä: mitä yhteistä niillä on? Miksi ne ovat syntyneet ja ketkä olivat Gulagin taustalla ja ovat Fema:n takapiruina?

NL: VANKILEIRIEN SAARISTO

Jo bolsevikkipuolueen ja neuvostohallinnon alkuaikoina vallitsi niissä toimineiden henkilöiden luetteloissa yksi merkillepantava piirre: Robert Wiltonin mukaan mainitut luettelot paljastivat, että bolsevikkien ylimmissä hallintoelimissä ei ollut juuri lainkaan venäläisiä! Ylivoimaisena enemmistönä olivat ”juutalaiset”, joten historianteoksissa olevat väitteet ”venäläisten kansannoususta tsaaria vastaa”, eivät pidä paikkaansa (Wilton 2000).

Juutalaisen eliitin vaikutus Neuvostoliiton hallinnossa oli voimakasta aina vuoteen1939 saakka. Tämän oligarkian vaikutus säilyi tietyllä tasolla aina Neuvostoliiton romahtamiseen saakka. Kirjailija Alexandr Solženitsyn mainitsee kymmenittäin Neuvostoliiton talouden merkittävissä asemissa

 

… neuvostovaltio pyrki järjestelmällisesti ensin hyödyntämään ja sitten tuhoamaan kaikkia niitä, joita vainoharhaisesti kuviteltiin Neuvostoliiton hallinnon vastaiseksi voimaksi.

Olleita ”juutalaisia” ja päätyen siihen tulokseen, että ”Neuvostojuutalaiset hankkivat itselleen huomattavan osuuden valtion, teollisuuden ja talouden vallasta kaikilla Neuvostoliiton hallituksen tasoilla (MacDonald 2010).

Solženitsyn kirjoittama jättiläismäinen teos, GULAG – vankileirien saaristo, pohjautuu kirjailijan omiin kokemuksiin ja yli kahdensadan muun ihmisen selontekoon. Kirjassa kuvaillaan laajasti järkyttäviä tapahtumia leirien ja vankikuljetusten oloista, nälkään ja työhön näännyttämisestä, mielivallasta sekä eloon selviytymisen keinoista. Nämä pakkotyöleirit olivat sionistisen Neuvostoliiton musta-aukko, josta visusti vaiettiin ja virallisesti niitä ei ollut olemassa.

Oli hyvin paljon mahdollista, että Neuvostoliiton vankileireille kyyditettiin täysin tekaistuilla syillä. Tämän artikkelin kirjoittajana voinkin todeta, että ”juutalaisen” mafian vaikutuksen alainen neuvostovaltio pyrki järjestelmällisesti ensin hyödyntämään ja sitten tuhoamaan kaikkia niitä, jotka vainoharhaisesti kuviteltiin Neuvostoliiton hallinnon vastaiseksi voimaksi.

Muistettakoon, että Aleksandr Solženitsyn, Vankileirien saariston, osa III:n mukaan (s. 60) Gulagin yhtenä alkuperäisenä kehittäjänä pidetään Turkin juutalaista Naftali Frenkeliä.

Vankileirit ovat siis palvelleet ainakin poliittista ja taloudellista tarkoitusta: Pyrittiin eliminoimaan kaikki sellaiset voimat, jotka edustivat vanhaa tsaarin aikaista järjestelmää, johon kuului myös osana kristillisyys. Siten mahdolliset vastavallankumoukselliset voimat haluttiin murskata, jotka käsittivät kymmeniä miljoonia yksilöitä, muodostaen kokonaisia väestönryhmiä.

Ekonimiseen puoleen viittaa se, että jo vuonna 1928 aloitettiin Neuvostoliiton teollistaminen ja sitä seuraavana vuonna maatalouden kollektivisointi. Nämä molemmat ohjautuivat pakonprinsiipillä, sillä ensimmäisen viisivuotissuunnitelman rakennushankkeita toteutettiin vankityövoimalla, jonka määrän kollektivisointia seuranneet karkotukset moninkertaistivat. Miljoonia talonpoikia – heidän joukossaan tuhansia inkeriläisiä – kyyditettiin kotiseuduiltaan sosialismia rakentamaan ”erikoissiirtolaisina”, käytännöllisesti katsottuna vankeina (GULAG 2002).

Yleensä kollektivisoinnin uhreista puhuttaessa mainittakoon, että joukossa on ollut myös juutalaisia, mutta juutalaisten koettelemukset ovat kuitenkin vähäisempiä verrattuna ukrainalaisten ja venäläisten maanviljelijöiden kärsimyksiin heidän joutuessaan väkipakolla kollektivisoinnin uhreiksi. Huomattakoon, että juutalaisia ei vainottu juutalaisuuden tähden ja yleisesti juutalaiset pysyivät selvästi yliedustettuina korkeimmissa asemissa läpi koko kauden, jopa puhdistusten jälkeenkin (MacDonald 2010).

Sionistisen eliitin hengenheimolaisten hegemoniaa on pintapuolisella tarkkailulla vaikea erottaa edesmenneestä Neuvostoliiton hallinnosta, sillä se verhoutui kommunistisen puolueen valtaan ja sen oletettujen vihollisten hävittämiseen.

Kysymyksessä ei tietenkään ollut aito kommunistinen sosialismi, vaan näitä hyviä aatteita käytettiin instrumentaalisesti yllä mainitun oligarkian valtaan nousemisen pyrkimyksissä.

Useat Neuvostoliiton GULAGIN leirit toimivat käytännössä myös tuhoamis- ja kuolemanleireinä. Vankileirien saariston toisessa osassa tulee hyvin esille juutalaisen mafian rooli. Nimittäin kunkin vankileirin komentajana hääräsi ”Gulag-systeemissä” juutalainen. Kyseisen mafian tai eliitin synnyttämä Neuvostoliitto oli todellakin hirmuvaltio, joka kirjailija Solženitsyn arvion mukaan on murhannut ainakin 30 miljoonaa ihmistä (Solženitsyn 1974).

On syytä mainita yhdestä järkyttävästä asiasta. Nimittäin ”juutalaisten” mafian suorittamassa Venäjän vallankaappauksessa, heidän luoman Neuvostohallinnon terrorin uhrina, sekä tämän mafian synnyttämissä molemmissa maailmansodissa, Jugoslaviassa, Afganistanissa ja Israelin sodissa, Israelin terrorismissa esim. Libanonissa ja Palestiinassa on saanut surmansa ainakin 100 milj. ihmistä. Yksi tehokkaimmista välineistään näiden rikosten toteuttamisessa on ollut sionistisella mafialla esimerkiksi vapaamuurarijärjestöt, juutalainen vapaamuurarijärjestö B’nai B’rith, pankkiirieliitin toiminta ja USA:n hyväksi käyttäminen ja toisen maailmansodan jälkeen Naton hyödyntäminen.

KESKITYSLEIRIT USA:SSA

FEMA (Federal Emergency Agency) keskitysleireistä on jo uutisoitu vuodesta 2001 lähtien. Eri mediakanavien mukaan keskitysleirejä olisi jo rakennettu 800 – 900 leiriä. Kyseessä ovat pidätyskeskukset, joihin voidaan tarvittaessa koota satoja tuhansia vangittuja ihmisiä. Siten funktionaaliselta filosofialtaan ”FEMA-campsit” muistuttavat uhkaavasti esikuviaan Neuvostoliiton ajoilta.

Yhdysvallat jaetaan viiteen alueeseen ja kullakin sektorilla on valmiudet järjestää FEMA-keskitysleiri-”palveluita”. ”Campingien” vastaanottokyky vaihtelee arviolta 301.stä 2000.en henkilöön ja ne kaikki ovat valmiina toimintaan, mutta ne ovat toistaiseksi tyhjiä. Leirialueiden rakentamiseen ja ylläpitoon sisältyy kaikki mahdollinen kuten esim. aidatut ja barrikadeilla varustetut alueet, hygieniakeskukset ja tämä kokonaisuus saniteettitiloineen, lääkintäpalveluineen, juomavesineen, johtokeskuksineen, energialaitoksineen ja tietysti majoituksineen (Trueactivist 2013 ja Kickthemallout 2013).

Keskitysleirien rakennusprojektiin sisältyy muitakin kansalaisia huolestuttavia piirteitä. Nimitäin hankkeeseen liittyy periferia-alueille sijoitettuja suurikokoisia ruumisarkkuja, joita on varastoituna tuhansittain (F. C. C. Investigated 2008).

Valmistautuuko USA sisällissotaan tai muuhun vastaavaan kansannousuun. Sionistisen eliitin pankkiirien vaikutus Yhdysvaltojen talouteen ja yhteiskunnan eri sektoreille on ollut murskaava. USA on taloudellisesti selvitystilassa, sosiaalinen eriarvoisuus on kärjistynyt äärimmäisyyksiin, työttömien, kodittomien, nälkiintyneiden jne. kurjistuva joukko lisääntyy päivä päivältä.

Ei siis ole ihme, jos kapinahenkeä alkaisi esiintyä, jolloin viranomaiset voisit surutta hyödyntää tuoreita keskitysleirejään.

Vai onko kysymyksessä yhteiskunnan huono-osaisten sentralisointisuunnittelut, jolloin tästä vähemmän materialistisesti hyödyllisestä aineksesta voitaisiin salassa ja kaikessa rauhassa päästä eliminoimalla eroon?

Keskitysleiripalvelut tarjoaisivat luonnollisesti viranomaisille poistokanavan kaikille mahdollisille hallituksen vastaisille voimille ja toisinajattelijoille ehkä myös EU:n alueelta.

MITÄ YHTEISTÄ?

Ensinnäkin yhteistä näille ”Gulag ja Fema-järjestelmille” on, että niihin voidaan kerätä suuria ihmismassoja. Vallassa olevalla poliittisella eliitillä on mahdollisuus poistaa keskuudestaan kaikki hallintojärjestelmälle epäsuotuisat yksilöt, olivatpa he sitten työttömiä, asunnottomia tai poliittisesti hallituksen silmissä vaarallisia yksilöitä.

Mutta merkille pantavinta lienee se, että USA:han vaikuttaa Israel-lobby, joka on osa sionistista ylimystöä. Tätä samaa hengenheimolaisuutta edustivat myös Venäjän vallankumouksen taustavoimat ja Neuvostoliitin korkeimpien hallintoelinten edustajat. GULAG-vankileirien järjestelmä oli siten juutalaisen eliitin käsialaa. Näissä Feman ja Gulagin tapauksissa ovat taustavoimina samat ideologiset pyrkimykset eli kansojen alistaminen väkivalloin orjuuteen, kun muut metodit eivät enää tepsi. Täten tämän saman hengenheimolaisuuden edustajat kirjoittavat ”klassisen” käsialansa piirrot, jotka voidaan lukea kautta historian, aina nykyisyyteen saakka. Toivottavasti tulevaisuudessa kädenjälki muuttuu humanitäärisempään muotoon. /MJ

Lähteet

Huomioitavaa: K. Marxin juurista löytyy tietoa esim. täältä (Kenneth 2005) ja Leninin syntyperästä puolestaan näistä lähteistä: (SD 1990 ja Seurakuntalainen).

Kenneth Allan; Kenneth D. Allan (2 November 2005). Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. Pine Forge Press. p. 68. ISBN 978-1-4129-0572-5.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. S 148.

Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

Jew Watch: http://www.jewwatch.com/jew-occupiedgovernments-USSR.html

Seurakuntalainen. Saatavilla http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/ulkomaat/1407/leninilla_juutalaiset_juuret

Donate

MacDonald, Kevig (2010). In the 1930s: Chapter 19 of Alexandr Solzhenitsyn’s “200 Years Together” Saatavilla http://www.theoccidentalobserver.net/2010/12/in-the-1930s-chapter-19-of-alexandr-solzhenitsyns-200-years-together/

GULAG (2002): http://www.gulag.fi/naapurissa.html

Trueactivist (2013). FEMA Camp has begun: Homeless First! Saatavilla

http://www.trueactivist.com/fema-camp-has-begun-homeless-first/ ja Kickthemallout (2013). FEMA Concentration Camps.  Saatavilla

http://www.kickthemallout.com/article.php/Story-FEMA_Camps_Executive_Orders

Fema Camp Coffins Investigated. Saatavilla

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s