Yleislakko nykyisen Suomen poliittisen eliitin kaatamiseksi


Ensin on paikallaan sanoa muutama sananen tästä hankkeesta, joka ehkä tehokkaimmin toimisi yleislakkona ja/tai massiivisena mielenosoituksena. Ensin tulee muodostaa liittoutuma, joka huolehtii viestittämisestä eri ryhmille. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi eri puolueet, ammattiliitot, puolustusvoimat, työpaikat, eri sosiaalifoorumit, lehdistö jne. Liittoutuma on yhteydessä yhteyshenkilöön.

Erittäin oleellista olisi saada valtamedia käyttöön jollakin konstilla.

Liittoutuman tai liittouman tehtävät: Valita yhteyshenkilö, jolle esimerkiksi yleislakkoon haluavat tahot ilmoittautuvat.

Levittää tietoa yleislakkoon ryhtymisestä ihmisille, organisaatioille, ammattiliitoille, työpaikoille jne..

Mikäli yleislakkoon tai massiiviseen mielenosoitukseen on ilmoittautunut riittävästi halukkaita, ilmoittaa yhteyshenkilö heille takaisin, ajankohdan milloin esim. yleislakko voisi alkaa.

Tietysti yleislakosta yms. ilmoittaisimme myös yleisesti, niin laajasti kuin vain mahdollista.

Jos nykyinen hallitus kaatuu, on pidettävä ennenaikaiset eduskuntavaalit. Nykyisistä kansanedustajista lähes kaikki ovat kelvottomia asettumaan uudelleen ehdokkaaksi.

Uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset, viisaat, lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt. Nämä olisivat edustajia, jotka tahtoisivat Suomen jälleen itsenäiseksi ja omavaraiseksi valtioksi. Mottona olisi ”kansan voimalla kansan parhaaksi”.

Siirtymäkauden jälkeen voitaisiin suunnitella uusipuolue, joka toimissaan pyrkisi yhteisen hyvän toteuttamiseen. Tästä puolueesta esitän kirjoituksen lopussa kuitenkin joitakin ajatuksia.

Puolueitten määrää ei tarvitsisi rajoittaa. Kuitenkin kaikki puolueet palvelisivat etupäässä kansaan, eikä ylikansallisia pääomia tai muita globaalistien päämääriä.

Tästä kaikesta on selvitystä laajemmin alempana.

Yhteydenotot: muutosvoima@luukku.com

                                                            ______________

Kansanvalta, johon valtiojärjestyksemme ja perustuslakimme ovat nojautuneet, ovat nykyisin EU-Suomessa sen raha- ja puoluevallan pihdeissä luisuneet Euroopan unionin totalitaariseen syleilyyn. Valtiollisen itsenäisyyden korvaa EU-jäsenyys. Siten muut kuin suomalaiset vaikuttajat päättävät useimpien maassamme voimaan tulevien lakien sisällön. Maallamme ei ole enää omaa itsenäistä talous-, maatalous-, raha-, alue-, kauppa- ja elinkeinopolitiikkaa. Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olemme kytkeytyneet EU:n päätöksiin. EU:sta on hyvää vauhtia kehittymässä liittovaltio.

Operaatio Suomen ryöstäminen käynnistettiin vuonna 1987 Suomen Pankin vapauttaessa pääomien maastaviennin. ETA-sopimuksella varmistettiin anastelun jatkuminen. Mitä nämä laittomuudet ovat aiheuttaneet?

Maamme orjuutus on saanut nykyisin yhä räikeämpiä muotoja. Suomen poliittinen eliitti on nykyisin sitoutunut entistä tiiviimmin kansainvälisen neoliberalismin (uusiliberalismi) eli Uuden maailmanjärjestyksen vaatimuksiin, joiden mukaan Suomi on vain eräs tulevan Euroopan unionin liittovaltion imperialistiseen hallintaan sisältyvä syrjäinen maakunta.

Miksi vastarintaan täytyy nousta?

Mitä jo Suomen ryöstämisellä saavutettiin: Vielä 80-luvun puolivälissä Suomea voitiin pitää varsin rikkaana maana, joka pystyi teollisuutensa vientituloilla maksamaan kaiken tarvittavan tuonnin. Suomen elintaso ja sosiaaliturva soveltuivat tuolloin malliesimerkiksi.

Vuoden 1987 jälkeen Suomen elintaso alkoi laskea huomattavasti. Tämä on ilmennyt esimerkiksi sosiaaliturvan heikkenemisenä1 ja koulutusmäärärahojen vähentymisenä,2 tuotantolaitosten vanhentumisena ja kansantuotteen vähentymisenä kriisin aikana.3 ja 4 Vuosien 1990–1993 välisenä aikana järjestetty lama romutti Suomen talouden, kulttuuriin, politiikkaan ja ilmapiiriin.

Elintason hupenemisen lisäksi 90-luvun talouskriisin aikana bruttokansantuote laski 13 % ja työttömyys nousi 3,5 %:sta 18,9 %:iin.5 90-luvulla yritysten omarahoitusosuus romahti lähes puoleen entisestä. Kunnat, seurakunnat ja valtio joutuivat alituiseen myymään omaisuuttaan. Maatilojen tuottoarvo ei kattanut sitä velkamäärää, joka niille valtion tuella tyrkytettiin. Kaiken lisäksi se omaisuus, joka Suomessa vielä oli, alkoi siirtyä enenevässä määrin ulkomaiseen omistukseen.

Tulojen ja omaisuuksien vähentymisen lisäksi Suomelle syntyi hirvittävä ulkomainen velka. Jo tuolloin käytäntönä oli, että vähenevästä kansantuotteesta entistä suurempi osuus vietiin maasta pois saamatta siitä mitään korvausta. Lisäksi tuonti rahoitettiin melkein täysin ulkomaisilla lainoilla. Tämä merkitsi sitä, että ulkomaisella lainarahalla tuettu halpatuonti teki kotimaisen tuotannon kannattamattomaksi. Nimittäin verorahoilla tuetun viennin tuloihin kansalla ei ollut verotusoikeutta.

Joskus 1994 Suomi onnistui hankkimaan 400 miljardin markan velan, josta kansalaiset saivat riesakseen hirvittävät korkomenot.6 Eliitin pankkitoiminta on siis erittäin tuottavaa bisnestä, joka nitistää koronkiskonnallaan voimakkaankin valtion. Tuolloin saimme kiittää lähes tästä kaikesta vapaamuurari Iiro Viinasta. Siihen aikaan tavaroiden vienti oli tuontia suurempi. Pääomia ei kertynyt. Jokainen velkamarkka, dollari tai joku muu valuutta vietiin maasta pois.

Lisäksi vientiin tuotettiin enemmän hyödykkeitä, kuin kulutettiin ulkomaisia tuotteita. Siten 1990- ja 2000-lukujen ajan Suomen kauppatase oli positiivinen. Toisin sanoen, vienti oli tuontia suurempaa.7 Eikö myös kaikki minkä olimme kuluttaneet, ollut jo tuotettu edellisten sukupolvien aikana?

Suomen nykyinen tilanne 

Tämän ”Suomen nykyinen tilanne” otsikon alla käsittelemme vielä osittain edellisen otsikon aihetta. Suomen poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurellisiin olosuhteisiin vaikuttaa Suomen poliittisessa johdossa toimiva Uuden maailmanjärjestyksen mukainen kätyrilauma. Liuta hännystelijöitä on eittämättä myös kansainvälisen eliitin asiamiehinä Suomessa.

Kerjäläisten valtakunta

Tilanteen negatiivinen vaikutus ilmenee miltei jokaisella Suomen yhteiskunnan tasolla. Uusi maailmanjärjestys on tosiasia: Tästä uudesta maailmanjärjestyksestä kirjoittaa myös Chossudovsky teoksessaan Köyhyyden globalisointi (2004). Uuden maailmanjärjestyksen strategiaan liittyy terrorismin vastainen taistelu, Lähi-idän politiikka ja Israelin voimistuva asema, luonnonvarojen kontrollointi sekä ravinnon ja veden hallinnan keskittäminen omaan etupiirin kuuluville valtioille ja muutaman suuren yrityksen käsiin.

Suurstrategia yhdistyy USA:n uusliberalistisen ”vapauden ja moraalin” lähetystyöhön maailmassa. Suomen poliittisen eliitin täytyy olla todella moraalittomia, kun silmää räpäyttämättä kykenevät uhraamaan kansalaistensa hyvinvoinnin Israelin ja USA:n kolonialististen tavoitteiden alttarille.

Suomi on jakautumassa hyvää vauhtia yhtäältä ökyrikkaisiin ja toisaalta rutiköyhiin ihmisiin. Tuloerot ovat lisääntyneet Suomessa nopeammin kuin monessa muussa maassa: huipputuloisten ansiot ovat kivunneet ylöspäin ennätysvauhdilla ja suhteellinen köyhyys on lisääntynyt. Kahtia jaon kärjistyessä myös koko kansan ongelmat lisääntyvät.8 Täytyy vai asettaa kysymys, että missä on se raja, kun patoutuneiden ongelmien suma alkaa purkautua?

Varmasti yllä mainitusta seikasta johtuu leipäjonojen kasvaminen, ettenkö sanoisi piteneminen ja siellä jonottavat yleensä kantaväestön ihmiset. Kansakunnan kahtia jaosta viestittää myös osaltaan lasten huostaanottojen määrän raju lisääntyminen ja perheväkivallasta kertovien uutisten yleistyminen.

Suomalaisille opiskelijoille ja työntekijöille ei ole kylliksi vuokra-asuntoja, niinpä he joutuvat määräämättömäksi ajaksi asuntojonoihin. Kuitenkin pääkaupunkiseudulle sijoitetaan asumaan mielyttäville asunto-alueille lukuisasti maahanmuuttajia sekä pakolaisia, jotka ovat verovaroin tuettuja asumisen muotoja. Herää siis kysymys, että onko tämä oikeudenmukaista?

Vapaus omakotitaloasumiseen tulee entistä vaikeammaksi, sillä kyseisessä asumisen tyylissä ei enää ole varaa kustantaa kohonneita lämmityskustannuksia, puhumattakaan älyttömistä energiaveroista, joita huipputuloiset päättäjämme mielivaltaisesti määräilevät.

Lisäksi EU:n tavoitteena on kieltää puun myyminen polttopuiksi. Tämä hanke on edennyt hyvin salaisesti.

Suomi ja sen kantaväestö velkaantuu hirvittävällä nopeudella. Tämä johtuu suurelta osin jo yllä mainitsemastani syystä eli Suomen poliittisen eliitin antautumisesta tukemaan globaalia pankkiirieliittiä, joka on alistumista kansainvälisen neoliberalismin (uusiliberalismi) eli Uuden maailmanjärjestyksen vaatimuksiin.

Juuri yllä mainitusta velkaannuttamisesta tai Suomen ryöstämisestä olkoon esimerkkinä Suomen rahan tuputtaminen Kreikalle. Rahan tuputtaminen EVM:lle, IMF:lle ja muille sen kaltaisille instituutioille ja kriisimaihin ovat puhtaasti elitistisiä toimenpiteitä, jossa eurot, laina eurot, eivät ajaudu Euroopan, tai minkään velkaisen valtion yhteiseen hyvään. Rahat menevät uudelleen sijoitettaviksi kansainvälisten pankkien kautta. Hyöty tästä lankeaa maailman eliitille, jonka vaikutusvaltaisimpana ryhmänä on rabbiininen aristokratia.

EU:n talouskriisi, johtuu suurelta osin rahan luonti systeemistä, sillä kun raha ei sitoudu mihinkään investointeihin, vaan on pelkkää värjättyä paperia, johtaa se silloin talousalueen romahtamiseen.

Suomen velkaantumiseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen vaikuttaa vielä sekin, että päättäjät harjoittavat järjetöntä pakolaispolitiikkaa kantaväestön kustannuksella. Lisäksi suuryritykset eivät hyödynnä suomalaisten taloutta.

Edellä kuvatussa huolimatta kehitysministeri Hautala suorastaa sylkee suomalaisten päälle. Hän oli nimittäin esitellyt hiljattain, vielä ylpeänä matkatuomisiaan Somaliasta. Hautala on luvannut kaksinkertaistaa kehitysavun Somalialle.

Lisäksi Suomen instrafruktuuri rappeutuu ennätys vauhtia. Esim. Suomen vesi- ja viemäriverkosto on erittäin huonossa kunnossa. Ne ovat karstoittuneet osittain umpeen. Samoin tiet ovat hengenvaarallisella tasolla. Näitä ei ole varaa kunnostaa, sillä päättäjät tuputtavat varat muualle.

Yllä mainittuja puutteita, jotka viittaavat jo ”kehitysmaan” tasoon, ei ole kyetty kunnostamaan, vaikka ansiotulojen verotusprosentti on korkea ja kiinteistöverot ovat vuosittain nousemassa.

Poliittinen agenda

Ennen kuin aloitan yleislakon käsittelyn, niin mainitsen seuraavaa: Kehotan ihmisiä käyttämään myös talletuspako menetelmää taistelussa pankkiireja vastaan. Talletuspako tarkoittaa tallettajien laajamittaista ja samanaikaista tavoitetta nostaa pankkitalletuksensa. Talletuspako aiheuttaa pankille likviditeettivajeen ja voi pahimmillaan kaataa pankin, jolloin nostamatta jääneet talletukset voidaan siis jopa menettää.

Yleislakko

Yhtenä vaihtoehtona olisi Uuden liberalismin vastaisen liittoutuman perustaminen. Ehkä olisi hyvä myös rekisteröityä, jolloin yhdistyksellä olisi oikeus kerätä varoja vastarintaliikkeen toiminnan ja siihen liittyvän tiedonvälityksen kulujen kattamiseksi. Muussa tapauksessa varojen kerääminen tulisi toteuttaa muilla menetelmillä. Mikäli mahdollinen liittoutuma muodostuisi ja siitä tulisi yhdistys, se voitaisiin myöhemmin rekisteröidä puolueeksi.

Pyrittäessä poliittisten päämäärien saavuttamiseen puolueen avulla, eli yhteiskunnallisten olojen parantamiseen, on haittavaikutuksena se, että vaikka puolue pääsisi Eduskuntaan, ei se siellä välttämättä saisi tavoitteitaan toteutumaan. Valtapuolueet jyräisivät heikommat.

Liittoutumaan voisivat yhdistäytyä poliittisesta taustasta riippumatta kaikki, jotka haluavat ratkaisevasti edistää Suomalaisen yhteiskunnan olosuhteita oikeudenmukaisemmaksi, tasavertaisemmaksi ja inhimillisemmäksi elämisen tasoksi. Ennen muuta täytyy olla liikkeellä yhteisen hyvän toteutumiseksi puoluetaustasta riippumatta. Suomen kansalla on yhteinen vihollinen, ja se on Suomen poliittinen eliitti, jonka kautta globaalien korporaatioiden laittomuus siivilöityy myös maahamme.

Organisoitumisen jälkeen pyrkisimme aikaan saamaan yleislakon Suomen rikollisen poliittisen eliitin kumoamiseksi. Tähän tarvitaan paljon yhteistyötä, julkaisutoimintaa valistustyönä, median mahdollisimman suurta hyväksikäyttöä, sponsoreita, eri ryhmien keskittämistä jne. Lyhyesti sanoen, ihmisten herättäminen taistelemaan yhteisen edun vuoksi vaatii paljon työtä.

Täytyy muodostaa kontaktit jokaiseen puolueeseen, eri sosiaalifoorumeille, ammattiliittoihin, työpaikoille, puolustusvoimiin jne. Siis tiedottamisen pitää verkostoitua maksimaalisesti.

Suomen kansa on ennenkin taistellut oikeuksistaan ja nyt on taas vuorossa kansallisten vaateiden palauttaminen sinne minne ne kuuluvat eli Suomen kansalle ja kansanedustuslaitokseen.

Massiivinen mielenosoituskapina

Vaihtoehtoisesti yleislakon tilalle tai jopa sen rinnalle voidaan ajatella jättiläismäistä mielenosoituskapinaa, joka lamauttaisi koko pääkaupunkiseudun. Miljoonien ihmisten liikkeelle saanti vaatii ainakin samoja operaatioita kuin jo kappaleessa ”yleislakko” mainittiin. Tällaisessa suuren luokan mielenosoituksissa on vaaratekijänsä: tietyt ryhmät voivat ”villiintyä” tai mukaan ujuttautuu ”vastavallankumouksellisia”, jotka lietsoisivat väkivaltaisuuksia, jotka antaisivat syyn viranomaisille käyttää mielenosoittajia kohtaan väkivaltaa. Mutta tämä ”mielenosoituskapina” on vain eräs esimerkki ja vaihtoehto, jota ei välttämättä tarvitse ottaa käyttöön.

Selvää tietysti on äänestyskäyttäytymiseen vaikuttaminen siten, että kansanedustajiksi pitäisi valita henkilöt, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, Uuden maailmanjärjestyksen vastavoimia ja samalla neoliberalismin vastustajia sekä humanitäärisiä arvoja kannattavia.

Siirtymäajan humaani yhteiskuntamuoto

Suomen pitäisi pyrkiä eroamaan Euroopan unionista. Israelin & USA:n eturintaman nöyristely olisi tällöin aikansa elänyttä puuhastelua. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme olisi puolueeton unohtaen Natoon liittymisen. Muodostaisimme ystävälliset suhteet Venäjään ja SCO- liiton maihin. Diplomaattisten suhteiden mahdollinen yllä pitäminen kaikkiin valtioihin on erittäin oleellista.

Suomen täytyisi saada oma raha, Suomen markan sekä oikeus sen painamiseen. Pankkitoiminnan täydellinen muuttaminen humanistiseksi liiketoiminnaksi: Myös Suomen pankkilaitokset ovat osa eliitin ryöstöön ja riistoon perustuvasta kansainvälisistä rahoituslaitoksista.

Talouselämän ja yritysmaailman tulisi hyödyntää ennen muuta paikallista tasoa. Tässä tapauksessa tuotannon tulokset jäisivät oman maan hyödyksi.

Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Lisäksi puoluevallan totalitäärisyydestä on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi. Ei siis tarvita mitään auktoriteettiuskollisuutta.

Yhteiskunnan muodostuminen siirtymäajan jälkeen

Puolueiden määrää ei rajoitettaisi, mutta kansanedustajien tulisi olla oikeudenmukaisia, viisaita ja humanitäärisiä arvoja ylläpitäviä henkilöitä. Kuten yllä jo mainittiin, että kansanedustajien tehtävä on edustaa kansaa, eikä alistua puoluevallan ja puolueen johdon auktoriteetin alle.

Dialektinen materialismi oli marxilais-leniniläisen puolueen maailmankatsomuksellinen oppi. Marx ja Engels korostivat miltei pelkästään materialismin oikeuksia heittäen menemään dialektiikassaan kaiken metafysiikkaan liittyvät substanssit. Tällaista ei voida hyväksyä.

Siirtymäkauden jälkeen voitaisiin kehittää uusipuolue. Vaikka uutta puoluetta ei ole vielä tarkalleen suunniteltu, on siitä paikallaan esittää tiettyjä suuntaviivoja henkilökohtaisena mielipiteenä. Puolueen arvoja olisivat Suomen itsenäisyys, itsenäinen talouspolitiikka, taloudellisten hyötyjen keskittäminen valtakunnan sisälle, huolehtiminen kansalaisomaisuudesta ja rahanluontioikeuden varaaminen valtiolle, josta korotonta lainaa julkisiin menoihin ja valtion investointeihin. Pyrittäisiin toteuttamaan lähimmäisenrakkauden aate, joka sulkisi ulottumattomiin yleisen edun edelle menevän yksityisen riistokapitalismin haitat.

Markku Juutinen

Lähteet

  1. HS.fi. Suomen sosiaaliturva jäänyt alle EU:n keskitason: 

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3

2. Metro.fi. Opettajatkin vetoavat Vantaan kouluopetuksen puolesta: 

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin

3. Tilastokeskus:

http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-

01_tie_001_fi.html

4. Taloussanomat: http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/03/01/suomen- bruttokansantuote-romahti/20103038/12

5. Etusivulle, kuukaudenjulkaisu: http://www.tieteessatapahtuu.fi/696/jsappine.html

6. Tilastokeskus: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html

7. http://www.kauppalehti.fi/etusivu/suomen+kauppatase+ennatyksellisen

8. http://www.taloussanomat.fi/raha/2010/12/06/nain-suomi-jakautuu-kahtia/201016851/139