Nouskaa orjuuttajianne vastaan yli puolue- ja mielipiderajojen!


Suomen ja suomalaisten rakentama hyvinvointivaltio on kohta historiaa. Entistä maatamme hallitsee demokratian ulottumattomissa oleva Super-neuvostoliitto alati kasvavine direktiivien viidakkoineen. Lisäksi globaalien talous- ja pankkiirieliittien kuristusote erilaisine vapaakauppasopimuksineen on jättämässä Suomen periferiaan kuuluvaksi Euroopan unionin maakunnaksi. Kaikki tämä tapahtuu Suomen poliittisen johdon siunauksella. Kansa myydään ylikansallisille eliiteille, jotka tuhoavat viimeisenkin yksilöllisen ja kansallisen riippumattomuuden. Vapaus on pian mennyttä! Kuinka nujerramme orjuuttajat?

Suomalainen hyvinvointivaltio raunioituu

En aio käsitellä Suomen hyvinvointivaltion dekadenssia tässä yhteydessä pitkään, sillä siitä turmion tiestä, jolle entinen isänmaamme on syösty, olemme saaneet riittävästi tietoa ja kokemusta monelta suunnalta.

Kuitenkin lyhyesti mainittakoon muutamia seikkoja. Ensinnäkin ylikansallinen taloudellinen, poliittinen, sotilaallinen (NATO) ja joukkotiedotusvälineiden hegemonia keskittyy suhteellisen pienen ylikansallisen oligarkian tai paremminkin mafian hallintaan.

On täysin moraalitonta, että Suomen poliittinen eliitti on silmää räpäyttämättä alistunut uhraamaan Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin yllä mainitun kansainvälisen mafian hyväksi?

Suomi on jakautumassa hyvää vauhtia yhtäältä super-rikkaisiin ja toisaalta rutiköyhiin ihmisiin. Tuloerot ovat lisääntyneet Suomessa nopeammin kuin monessa muussa maassa: huipputuloisten ansiot ovat kivunneet ylöspäin ennätysvauhdilla ja suhteellinen köyhyys on lisääntynyt. Kahtiajakautumisen kärjistyessä myös koko kansan ongelmat lisääntyvät1.

Suomi ja sen kantaväestö velkaantuu hirvittävällä nopeudella. Tämä johtuu suurelta osin jo yllä mainitsemastani syystä eli Suomen poliittisen eliitin antautumisesta tukemaan globaaleja korporaatioita sekä kansainvälistä pankkiirieliittiä. Luonnollisesti velkaantumiseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi EU:n jäsenyys ja Suomen liittyminen EU:n talousunioniin EMU:n. Suomen alijäämään ovat vaikuttaneet myös muut tekijät, joita emme tässä enempää käsittele.

Kataisen hallituksen aikana onnistuttiin saamaan päätös lapsilisien vähentämisestä, nostamaan keskituloisten verotusta, supistamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jäädyttämään sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotuksia jne.. Stubbin hallitus pitää voimassa myös työttömien, eläkeläisten ja opiskelijoiden perusturvaan kohdistuva indeksileikkaukset.

Ongelmana on myös suuryrityksien verojen kiertäminen. Näille korporaatioille voidaan jopa maksaa valtiontukea ja antaa niille samalla keinot kiertää verojenmaksaminen Suomeen. Tämä on kyllä järkyttävä vääryys, joka pitää korjata.

 

Työttömyyden kautta kohti orjayhteiskuntaa

Kataisen hallituksen jäljiltä on työttömyys kohonnut ennätyslukemiin2 ja Stubbin hallitus jatkaa samaa linjaa.

Lisäksi työttömyysturvaa ollaan muuttamassa vastikkeelliseksi3. Suunnitelmien mukaan tukia saadakseen työttömien pitäisi olla pari tuntia päivässä töissä. Tuntipalkka olisi 16 euroa. Tämä työvelvoite olisi ehtona työttömyysturvan saannille.

Tällainen menettely on moraalitonta ja toimii askeleina kohti orjayhteiskuntaa palvellen uusliberalistista yhteiskuntamallia.

Kieltämättä sillä voi olla aktivoiva ja syrjäytymistä estävä vaikutus, mutta kuitenkin se pakottaisi ihmiset halpatyövoimaksi. Menetelmää käytetään usein myös palkkamenojen sekä vakituisen työvoiman vähentämiseksi.

Erikoisen härskiltä kuulostaa tietyissä kunnissa kokeiltava osallistavan sosiaaliturvan metodi, jonka ajatusmallin mukaan voidaan työelämän ulkopuolella olevia saada osallistumaan toimintaan, joka ei ole varsinaista palkkatyötä. Työskentelystään he saisivat vastineeksi työttömyyskorvausta. Tällaisia töitä olisivat esimerkiksi kidutusterapiana toimiva metsänharvennus hyönteisten kera kesähelteellä. Onneksi tämä on vapaaehtoista, mutta tällaisten kokeilujen kehitysprosessi ujuttaa yhteiskuntaa kohti modernia orjuutta4.

 

Suomalaisen eliitin nujertaminen

Suomen poliittisen johdon nujertaminen, joka tarkoittaa joko hallituksen ja Eduskunnan syrjäyttämistä tai tulevissa eduskuntavaaleissa tapahtuvaa vallanvaihtumista äänestystuloksen perusteella.

Järkkymätön tosiasia on, että ilman voimakkaita radikaaleja yhteiskunnan modifiointiprosesseja ei yhteiskunta voi muuttua kehittyneemmäksi. Siten mitkään pelkästään ”parlamentaariset” tai virallisen linjan poliittiset toimenpiteet eivät nykyisin johda eliittien vallasta vapaaseen ja itsenäiseen valtioon, eikä hyvinvointivaltion uudelleenrakentamiseen.

Muutosprosessi syntyy tosin hyvin hitaasti Emanuel Swedenborgin kautta välittyneen uskonnonfilosofian kautta. Tätä edistymistä voidaan nimittää termillä henkinen evoluutio, joka tavallaan tarkoittaa uuden ihmisrodun kehittymistä. Swedenborgin kautta ilmestyneen Sanoman vaikutus noin 500 vuoden jaksolla sekä siitä eteenpäin on vääjäämätöntä, mutta se on niin hidasta, että jotakin valmisteluita on hyvä tehdä yhteiskunnan luonnollisella tasolla jalostumisprosessin edistämiseksi.

 

Miksi eliittiä ei voida lannistaa rauhanomaisin menetelmin?

Poliittista johtoa ei kyetä syrjäyttämään rauhanomaisesti esimerkiksi vanhojen ja uusien vaihtoehtoisten puolueiden ja pelkästään julkaisutoiminnan välityksellä, sillä Suomen poliittinen johto on sitoutunut globaalien talous- ja pankkiirieliittien orjuuteen. Äänestyskäyttäytymisen muuttaminen siten, että ihmiset eivät äänestäisi ylikansallisen uudenliberalistisen linjan mukaisia valtapuolueita ja niiden edustajia on mahdoton tehtävä, sillä eliitin valtamedia manipuloi ihmiset uudenliberalismin puolella tavalla tai toisella. Osa ihmisistä äänestää jopa ehdokkaita ulkonäön perusteella: tällaisille ihmisille ei pitäisi antaa äänioikeutta.

Yleislakkoa näyttää myös olevan mahdoton saada aikaan, sillä yleensä vasemmistopuolueet sekä ammattiyhdistysliikkeet ovat täysin rappeutuneita. Niinpä ne eivät pysty työskentelemään kollektiivisen hyvinvoinnin puolesta, vaan ovat sitoutuneet karsinoituun me-henkeen. Kaikki vasemmistopuolueet ovat degeneroituneet (turmeltuneet) osittain sionistisen ylimystön saastuttamilla kulttuurimarxismin ja liberalistisen ideologian kuonalla.

Siten uudenliberalistisen hegemonian taustavaikuttajana on sionistinen eliitti, jolla on musertava vaikutus myös Suomalaiseen joukkotiedonvälitykseen5. Tämä eliitti on suoranainen mafia, joka kansainvälisenä järjestelmänä on kehittynyt vuosisatojen saatossa. Tämä harvainvalta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen6:

1. Pankkiirien ja liikemiesten muodostama eliitti, jonka aloittivat Rothschildit 1700-luvulla. Muita mahtavia pankkiirisukuja ovat esimerkiksi Warburgit ja Rockefellerit.

2. Globaali poliittinen oligarkia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt.

3. Tähän kolmanteen ryhmään voisi sisältyä kaikki sosiaalisen elämän kirjo, kuten esim. viihdeteollisuus, joukkoviestintä, pedagoginen sektori ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan.

 

Rauhanomainen toiminta

Ensinnäkin esitettäköön toimintamuotoja, jotka muodostuisivat esimerkiksi kenttätyöskentelystä. Tähän liittyvä järjestäytynyt varojenkerääminen mahdollistaisi tehokkaan julkaisutoiminnan aikaansaamiseen.

Mikäli vaikuttava mediakanava onnistuttaisiin luomaan, olisi silloin toiveita saada kansa heräämään ja äänestämään sellaisia ehdokkaita, jotka tahtovat erota Euroopan unionista, eurosta, eivät halua liittää Suomea Nato-jäsenyyteen ja jotka haluavat eheyttää hyvinvointivaltion. Ehkä tehokkaan median välityksellä myös yleislakko poliittisena aseena olisi enemmän mahdollinen?

Kuitenkin yllä oleva tarkoittaisi ihmisten tietoisuuden lisäämistä kenttätyöskentelyn avulla yksilö kerrallaan sekä lisäksi yleisötilaisuuksina.

Asioiden sujuvuuden ja joustavan koordinoinnin ylläpitämiseksi pitäisi keskeisimpiin Suomen kaupunkeihin perustaa vallankumousosastot, toimintaverkoston ylläpitämiseksi. Tämä olisi suorastaan välttämätöntä koko maata kattavan poliittisen työskentelyn ja julistustoiminnan ohjailemiseksi ja edistämiseksi.

 

Poliittinen väkivalta

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan poliittista väkivaltaa teoreettisena pohdintana, jolla ei valmistella väkivaltaisuuksia tai uhkailla sillä.

Poliittisella väkivallalla en tässä yhteydessä tarkoita vain suoraa sotaa tai jonkun mätäpesäkkeen ampumista. Termillä ilmaistaan myös infrastruktuuriin kohdistuva tuhotoiminta.

Moraalisääntöjen ja esimerkiksi Emanuel Swedenborgin kautta ilmestyneen uskonnonfilosofian mukaa vain torjuntasota on oikeutettua. Raamatussa Viides Käsky kieltää tappamisen, ”Älä tapa”, siellä sanotaan. Mutta, jos käydään torjuntataisteluita, niin siellä on pakko tappaa hyökkääjiä mahdollisimman paljon. Torjunnassa tämä on velvollisuus, sillä muutoin vihollinen tulee ja orjuuttaa valtion. Tällaiseen on synti alistua.

Samoin on suoranainen synti alistua epäoikeudenmukaisen diktaattorin orjuuteen. Jokaisen kansalaisen velvollisuus on nousta alistajaa vastaan, muutoin heitä ei voida kutsua ihmisiksi, vaan sielunsa myynneiksi nuolijapossuiksi.

Nykyinen Suomi on totalitäärinen valtio, jolla on vain demokratian kulissit. Yhteiskunnallinen elämä keskittyy hyödyntämään vain ja ainoastaan ylikansallisia korporaatioita ja pankkiirieliittiä. Maataloudessa, muissa yrittäjäpiireissä ja yksityiselämässä ei ole enää vapautta, vaan kaikki kytkeytyy eliittien luomaan orjuuteen, jota vahvistaa valtamedian eri kanavat, toinen toistaan tukemalla vääryyteen perustuvalla propagandalla. Varmaankin Antiikin Kreikan orjilla oli suurempi henkinen vapaus kuin nykypäivän suomalaisilla. Lyhyesti sanoen, joukkotiedotuksen ja viihdemaailman henkinen kuona pitää ihmiset näkymättömien kahleiden tavoin orjuuden ruodussa, jossa toisinajattelijat saavat kepistä päähänsä. Käytännössä dissidentit voivat löytää itsensä suljetulta osastolta.

Suomessa on oikeastaan kolme eliittiä, jotka ovat poliittinen, taloudellinen ja virkamieseliitti. Poliittisen eliitin kautta siivilöityy kansainvälisen talous- ja pankkiirieliitin hallitseva vaikutus Suomeen ja Suomen muille eliiteille. Virkamies- ja poliittinen eliitti ei muista, että Suomen kansa on heidän työnantajansa. Tämä ylimystö sen sijaan alistaa ja pilkkaa kansaa, jota heidän tulisi palvella. Niinpä esim. kansanedustajat eivät edusta enää kansaa, vaan ovat puoluekurin orjia.

Suomen edesmennyt poliittinen eliitti on hyökännyt omaa kansaansa vastaan. Kyseinen oligarkia on luovuttanut Suomen itsenäisyyden vieraalle vallalle liittymällä EU:n, EU:n rahaunioniin EMU:n jne.. Näitä perikadon merkkejä on sittemmin Kataisen ja Stubbin hallitus vain syventänyt. Vuorossa ovat TTIP:n ja Natoon liittyminen ja näiden myötä täydellinen orjuus, melkein voisi sanoa, että orjuus Maailmanhallituksessa.

Suomen poliittisen eliitin kurjistamispolitiikan ansiosta on varmasti menettänyt henkensä suuri määrä suomalaisia. Esimerkiksi kurjistamispolitiikan seurauksena kansakunta on jakautunut ökyrikkaisiin ja rutiköyhiin ihmisiin. Yhteiskuntamme yli on vyörynyt erilaisten konkurssien aaltoja, jotka ovat vaatineet raskaita lunnaita loistaen kasvavana käyränä itsemurhatilastoissa. Kun Suomen ryöstämistä aloitella vuonna 1987, näkyi se myös itsemurhatilastoissa nousuna aina vuoteen 1990. Itsensä vahingoittamiset ovat lisääntyneet huomattavasti 2000–luvulta lähtien, aina vuoteen 2007, jonka jälkeen ne ovat hiukan vähentyneet.2000-luvulta alkaen 15–19 vuotiaiden poikien ja 20–24 ikäluokan naisten itsemurhat lisääntyivät vuoteen 2010 verrattuna10.

Se, että pitkällä aikavälillä tilastojen ilmoittama itsemurhien lukumäärä on hiukan laskenut, johtunee avoimuuden lisääntymisestä muun muassa masennushoitojen suhteen. Voitaisiin ajatella, että ilman tätä avoimuuden yleistymistä voisi nykyiset itsemurhatilastot olla karmivaa luettavaa, näissä yhteiskuntamme rappeutuneissa olosuhteissa. Jo tiettyjen ikäryhmien itsemurhien vaihtelujen määrät kertovat näiden ”karmivien tilastojen” todennäköisyydestä.

Lisäksi on suunnitteilla, että kalliita hoitoja aiotaan poistaa julkisesta terveydenhuollosta. Lakiesityksen mukaan julkisista varoista korvattavan terveydenhuollon palveluvalikoimaan ei kuulu hoito, jonka terveyshyöty on vähäinen ja jonka kustannukset katsotaan kohtuuttoman suuriksi. Terveysministeriön mukaan kirjaus vain selkeyttää nykytilannetta ja yhtenäistää alueellisesti kirjavia käytäntöjä7.

Käytännössä tällainen lakiesitys toteutuessaan lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja sen mekaanisia rakenteita. Todellisuudessa tämä osittain tarkoittaa varattomien hiljaista eliminoimista suvaitsevassa Suomen maassa.

Yllä esitetyn valossa Suomen poliittinen eliitti on hyökännyt suomalaisia ihmisiä vastaan, joten kansalaisilla on täysin moraalinen oikeus puolustautua, siis käydä puolustussotaa ja vapautua moisesta alistajien yhteiskuntaluokasta.

Siten teoreettisella tasolla ajateltuna ja ilman teon valmisteluja sekä uhkailuja, voidaan sanoa, että ei ole epämoraalista ampua kuula kalloon ja toista sydämeen senkaltaisille eliitin jäsenille, jotka aiheuttavat tahallaan turmiota Suomelle ja sen kansalle alistumalla vieraan vallan kätyreiksi ja vielä omaa virkamiesetuaan ajatellen.

Aseettoman kimppuun ei saa hyökätä – sanotaan. Mutta aseeton ei eliitti olekaan, sillä heillä on välineinä hyökkäyksissään kansainvälisen eliitin hegemoninen vaikutus, joka ilmenee esim. valtamedian aukottomana hyödyntämisenä.

Jatkamme ajatuksen tasolla, ilman uhkailuja ja käytäntöä, poliittisen väkivallan tarkastelua:

Iskut tiettyihin kohteisiin Suomessa eivät olisi terrorismia, vaan vapautustaistelua valtioterroristeja ja niiden kannattajia vastaan. Samalla toiminta olisi puolustautumista vihollista vastaan, sillä Suomen poliittinen johto on liittoutunut ulkomaisten vallanpitäjien kanssa Suomea vastaan. Nyt sitten joku voisi sanoa, että jokainen voi määritellä ”terrorisminsa” itselleen edulliseen muotoon, esim. siten, että hallitusta vastaan taisteleva katsoo olevansa vapautustaistelija ja valtioterroristi (USA ja Israel) ”terrorismin vastainen taistelija” jne.. Tästä ei kannata spekuloida sen enempää, sillä pääasia on, että maanpetturihallintoa täytyy peilata radikaalia taustaa vasten. Tietysti tällaisesta hallinnosta tulee vapautua mahdollisimman pian.

Edelleen voimme miettiä, kuinka jokaisen iskun jälkeen julkaistut teoreettiset poliittiset kirjoitukset vaatimuksineen voisivat pohjustaa suoraa toimintaa. Vaatimuksissa esitettäisiin attentaattien voimistaminen, mikäli vaatimuksiin ei suostuttaisi.

Lisäksi voin suoraan sanoa, että kaikenlainen kansalaistottelemattomuus täytyy ottaa taistelun toimintamuodoksi. Tätä ei tarvitse esittää teoriassa tai ajatuksentasolla tapahtuvaksi, vaan kansalaistottelemattomuutta voidaan soveltaa suoraan arkielämään.

 

Minkä kaltainen yhteiskuntajärjestelmä olisi sopiva?

Alla olevat vaatimukset tulevat kysymykseen, jos Suomen tilannetta ei saada korjattua seuraavissa eduskunta vaaleissa.

1. Nykyinen hallitus ja Eduskunta täytyy hajottaa.

2. On pidettävä uudet eduskuntavaalit. Eduskuntavaalit on järjestettävä mahdollisimman nopeasti. Eduskuntavaaliehdokkaiden pitää ilmoittaa ennen vaaleja kantansa uusliberalismiin, Euroopan unioniin, euroon sekä Natoon nähden.

3. Ennen uuden hallituksen muodostamista juoksevia asioita hoitaa virkamieshallitus. Se tulisi muodostaa eri alojen asiantuntijoista, jotka arvostavat yhteistä hyvää ja isänmaata.

4. Vaalien jälkeen on muodostettava uusi hallitus. Hallitus pitäisi muodostaa henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat globaalia uusliberalismia ja kannattavat humanitaarisia arvoja. Jotta tämä on mahdollista, ehdokkaista on voitava valita tällaisiin asioihin sitoutuneita henkilöitä.

Yllä olevaan liittyen uuden hallituksen muodostaminen pitäisi antaa henkilöille, jotka vilpittömästi haluavat Suomen itsenäistymistä ja samalla irrottautumista Euroopan unionin jäsenyydestä tahtoen Suomelle itsenäisen talouspolitiikan, oman rahan sekä sen painatusoikeuden, ja samalla omavaraisen talouden, joka ei ole vangittu ylikansallisten pankkimafioiden sekä globaalien taloudellisten diktatuurien kuolettavaan orjuuteen. Kansakunnan täytyy siis saada nauttia työnsä hedelmistä itse, eikä niitä saa luovuttaa kansainvälisille pankeille, niiden köyhdyttämille valtioille tai kansainvälisille suuryrityksille.
Kansalle on annettava kansanäänestyksillä valta, joka on ylempi kuin hallituksella.

5. Virallisen Suomen on aloitettava parlamentaarinen työskentely Suomen eroamiseksi Euroopan unionista ja eurosta.

6. Ulkopoliittinen linjaus: Ylikansallisten pankkiiri- ja talouseliittien nöyristeleminen ja hyödyntäminen täytyy lopettaa. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme tulisi olla puolueeton ja unohtaa Natoon liittyminen. Uusliberalistista globaalia mafiaa ei tule pönkittää. Suomen ei tule pumpata rahaa yksityisille pankeille ja kansainvälisten pankkiirien sekä rahoituslaitosten raiskaamiin valtioihin. Luonnollisesti Suomen on pysyttävä erillään mahdollisesta Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välisestä kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta (TTIP).

 

Poliittinen valta, puoluekuri ja muita huomioita

Suomen luonnonrikkauksia ei luovuteta ulkomaiseen käyttöön eikä Suomesta tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa.
Kansanedustajat edustaisivat kansaa: Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Edellinen kappale velvoittaa, että totalitaarisesta puoluevallasta on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi, kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi.

Talouselämän ja yritysmaailman tulisi hyödyntää ennen muuta paikallista tasoa. Tässä tapauksessa tuotannon tulokset jäisivät oman maan hyödyksi.

 

Muita huomioita

Kautta Suomen maan voitaisiin perustaa osuuskuntia meijereineen, teurastamoineen, kauppoineen ja pankkeineen. Näin vapauduttaisiin eliittien muodostamasta orjuudesta itsenäisiksi toimijoiksi.

Kaikki ylijäämäpellot tulisi valjastaa esimerkiksi rypsin viljelyyn, josta pystyttäisiin jalostamaan polttoainetta.

Lisäksi Suomessa tulisi kehittää sähköllä ja vedestä jalostettua energiamuotoa autoihin sekä autoteollisuutta, jotka toimivat sähköllä ja muilla vaihtoehtoisilla energioilla dieselin ja bensan sijaan.

Myös antigravitaation kehittäminen olisi onnistuessaan energiatalouden kannalta mullistavaa. Lyhyesti antigravitaatio tarkoittaa fysiikassa painovoiman vastaista voimaa, joka kohdistuu yhtä suurella voimalla vaikuttaen kappaleeseen. Tulisi siis kehittä materiaalia tai mekanismia, joka hylkii painovoiman olemassaoloa.

 

Ajatuksia nykyisestä sosialismista ja kommunismista

Vastustan nykyistä rappeutunutta vasemmistolaisuutta, jota ilmenee niin kommunismissa kuin sosialismissakin. Kaikki vasemmistopuolueet ovat romuttuneet ja ehkä sosialidemokraatit eniten.

Itse asiassa aitoa sosialismin ja kommunismin toteuttamista ei ole vielä maailmassa ollutkaan.

Sionistinen eliitti suoritti vallankaappauksen Venäjän tsaarilta (Wilton 2000). Siinä käytettiin vain välineenä sosialismin ja kommunismin ideologiaa. Lokakuun 1917 vallankumous ja sitä seurannut neuvostovaltio oli hämätty aškenasijuutalaisen K. Marxin kirjoituksilla, kuten esimerkiksi kommunistisella manifestilla ja aškenasijuutalaisen V. Leninin sosialistisilla teorioilla. Marx meni manan maille jo vuonna 1883.

K. Marxin juurista löytyy tietoa esim. täältä (Kenneth 2005) ja Leninin syntyperästä puolestaan näistä lähteistä: (SD 1990 ja Seurakuntalainen). Neuvostoliitto oli yllä mainitun harvainvallan luomus, jossa ei vallinnut aito kommunismi ja sosialismi. Siinä ei ollut sosialismia vaan valtiokapitalismi, neuvostojen asemasta oli puoluediktatuuri, työläisten itsehallinto korvattiin militarisoidulla pakkotyöllä.

Valtio ei menettänyt valtaansa, vaan paisui jättiläismäiseksi byrokratiaksi. Vapaus puolestaan eliminoitiin brutaalin teloituskomppanian Tšekan avulla.

Syynä vallankumoukseen oli sionistisen ylimystön maailmanhegemonian laajentaminen riistämällä valta tsaarilta sekä perustamalla Venäjän keisarikunnan hallintorakenteiden sijalle oma luomus – neuvostovaltio.

Sionistien synnyttämä Neuvostoliitto oli todellakin hirmuvaltio, joka kirjailija Aleksandr Solzenitsyn arvion mukaan on murhannut ainakin 30 miljoonaa ihmistä.

 

Mikä on siis vikana aikamme vasemmistolaisuudessa?

En hyväksy nykyistä vasemmistolaisuuden ideologiaa siksi, että se on degeneroitunut sionistisen kulttuurimarxismin kautta läpeensä mätäpaiseeksi. En näytä sille vihreää valoa senkään vuoksi, että kommunistinen sosialismi on ja on ollut sionistisen eliitin poliittinen instrumentti kansojen kukistamiseksi sionistien kontrolliin.

Vasemmiston rappeutuneisuus sisältää lukuisia faktoreita: esimerkiksi konstruktivistisen ideologian ujuttamisella yhä laajemmille kansankerroksille. Näin voidaan saada suosiota esim. homoudelle heterojen kustannuksella.

Konstruktivistisella selityksellä tarkoitetaan sukupuolista suuntautuneisuutta etupäässä yhteiskunnallisena tai kielellisenä luomuksena.

Vasemmiston henkisestä mädänneisyydestä antaa viitteen muun muassa sosiologi, vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan lausunnot, joiden mukaan insestin kieltävä seksuaalilainsäädäntö on tarpeeton9.

Se, että Suomen valtiossa on vielä sen verran tervettä moraalia jäljellä, että ei katsota hyvällä ihmisen ja eläimen välistä tietynlaista ”aviollistafunktiota”, onkin Kontulan mielestä osoitus holhousyhteiskunnasta, puritaanisesta seksuaalimoraalista sekä konservatiivisesta kulttuurimuodosta.

Vasemmistolla on suorastaan irstas suhtautumistapa pedofiileihin. BBC julkaisi artikkelin brittiläisestä The Paedophile Information Exchange (PIE) -järjestöstä, jonka tehtävä oli selvästi ajaa pedofiilien asiaa yhteiskunnassa. PIE:llä oli tiiviit yhteydet esimerkiksi vasemmistolaiseen lobbausjärjestö Libertyyn (tuolloin The National Council for Civil Liberties), vasemmistolaiseen Labour-puolueeseen ja jopa sionistiseen Neuvostoliittoon.

Englannin lisäksi pedofilia innosti vasemmistoa ja vihreitä esim. Saksassa sekä Yhdysvalloissa. Arvostetun Der Spiegel -lehden mukaan Saksassa vaikutti vasemmiston kultaisina vuosikymmeninä esimerkiksi Rote Freiheit (suom. ’Punainen vapaus’) -liike, jonka tavoitteena oli kasvattaa pienistä lapsista ”sosialistisia persoonia”. Liikkeeseen pakotettiin mukaan hyvin nuoria lapsia, osa heistä oli vasta 8-vuotiaita. Vasemmistojärjestön päivittäiseen ohjelmaan kuului esimerkiksi lasten riisuminen alasti, pornolehtien lukeminen yhdessä sekä ”yhdyntäpantomiimiesitykset”.

Sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen johtamassa Ruotsissa lapsia raiskanneet pedofiilit saavat adoptoida lapsia.

Vasemmisto kannattaa myös yliampuvan hölmöä ja suorastaan kylmänkiskoista ja aggressiivista feminismiä ymmärtämättä, että vain oikeassa uskonnonfilosofiassa toteutuu naisten ja miesten täydellinen tasa-arvo. Esimerkiksi Swedenborgin filosofian mukaan avioliitossa nainen toimii puolisonsa sydämenä ja mies vastaavasti vaimonsa keuhkona. Tässä sydän merkitsee vastaavaisuuden tieteen mukaan hyvyyttä viisaudessa ja keuhkot puolestaan viisautta hyvyydessä. Tällainen liitto on taivaallinen avioliitto ja puolisot ovat sielultaan kuin yksi, mutta vartaloiltaan kaksi. Henkisessä maailmassa tällainen aviopari ei voi edes lausua sanaa ”huora”, sillä se on taivaallisen avioliiton irvikuva.

Yllä mainitun kaltaisessa avioliitossa toteutuu siis myös naisen tasa-arvo täydellisenä ja siitä pitäisi terveellä järjellä ottaa oppia myös aikamme feminististen fanaatikkojen.

Modernit vasemmistolaiset ovat myös usein ”oikeistolaisia” ja lisäksi he kannattavat EU:ta ja sylkevät isänmaallisuudelle. Kehittynyt kommunistinen sosialisti on sen sijaan isänmaan ystävä.

 

Näkemyksiä yhteiskunnallisesta jalostumisesta

Puolueiden määrää ei rajoitettaisi, mutta kansanedustajien tulisi olla oikeudenmukaisia, viisaita ja humanitäärisiä arvoja ylläpitäviä henkilöitä. Kuten yllä jo mainittiin, että kansanedustajien tehtävä on edustaa kansaa, eikä alistua puoluevallan ja puolueen johdon auktoriteetin alle.

Dialektinen materialismi oli marxilais-leniniläisen puolueen maailmankatsomuksellinen oppi. Marx ja Engels korostivat miltei pelkästään materialismin oikeuksia heittäen menemään dialektiikassaan kaiken metafysiikkaan liittyvät substanssit. Tällaista ei voida hyväksyä.

Siirtymäkauden jälkeen voitaisiin kehittää uusipuolue. Vaikka uutta puoluetta ei ole vielä tarkalleen suunniteltu, on siitä paikallaan esittää tiettyjä suuntaviivoja henkilökohtaisena mielipiteenä. Puolueen arvoja olisivat Suomen itsenäisyys, itsenäinen talouspolitiikka, taloudellisten hyötyjen keskittäminen valtakunnan sisälle, huolehtiminen kansalaisomaisuudesta ja rahanluontioikeuden varaaminen valtiolle, josta korotonta lainaa julkisiin menoihin ja valtion investointeihin. Pyrittäisiin toteuttamaan lähimmäisenrakkauden aate, joka sulkisi ulottumattomiin yleisen edun edelle menevän yksityisen riistokapitalismin haitat. Emanuel Swedenborgin kautta ilmestynyt uskonnonfilosofia tulee olemaan aivanasemassa yhteiskunnan ja valtion kehitymisessä.8

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Taloussanomat (12.6.2010). Saatavilla: http://www.taloussanomat.fi/raha/2010/12/06/nain-suomi-jakautuu-kahtia/201016851/139

2. Talouselämä (24.4.2014). Saatavilla: http://www.talouselama.fi/uutiset/tyottomyys+nousi+95+prosenttiin/a2244518

3. Avoin ministeriö. Saatavilla: https://www.avoinministerio.fi/ideat/61-tyomarkkinatuki-vastikkeelliseksi

 1. 4. Kainuun Sanovat (2014). Saatavilla: http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/tyottomat-ahkeroivat-pian-etujensa-eteen/

5. Kilpailuviraston vuosikirjassa 2009 s. 27; Membership: Trilateral Commission Membership List

6. Den judiska frågan – några viktiga fakta – Radio Islam. Saatavilla: http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm 

7. Yle. Uutiset (28.3.2013). Saatavilla: http://yle.fi/uutiset/kalliita_hoitoja_aiotaan_karsia_julkisesta_terveydenhuollosta/6854933?origin=rss

8. NH. Saatavilla: http://www.novahierosolyma.fi/

Seurakuntalainen. Saatavilla: http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/ulkomaat/1407/leninilla_juutalaiset_juuret

9. Ilta Sanomat (2012). Saatavilla: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012073115902219_uu.shtml .

10.  http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lasten-ja-nuorten-tapaturmien-ehkaisyn-ohjelma/tapaturmaiset-ja-vakivaltaiset-terveyden-menetykset/itsemurhat-ja-itsensa-vahingoittamiset

Kenneth Allan; Kenneth D. Allan (2 November 2005). Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. Pine Forge Press. p. 68. ISBN 978-1-4129-0572-5.

Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

 

Mistä ”pedofiili-rabbit” yms. ammentavat energiansa?


Länsimainen tiedotusvälineistö vaikenee rikoksista?

Sionistisen eliitin vaikutuspiirissä oleva länsimaiden joukkotiedotusvälineistö vaikenee joidenkin juutalaisyhteisöjen keskuudessa tapahtuneista lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Länsimedia uutisoi mielellään samasta aiheesta, jos syypäät tulevat kristillisistä yhteisöistä.

Kyseisen oligarkian vaikutuksen alainen massamedian uutisointi on vinoutunutta rakentaen juutalaisyhteisöistä yleensä myönteistä kuvaa. Jos yhteisössä vallitsee ajattelu, että ”eihän meille voi tuollaista tapahtua”, ei voida tehokkaasti suojella lasten tulevaisuutta. Tällä on laajempi poliittinen merkitys. Mielikuvat kristillisten ja juutalaisyhteisöjen erosta vääristyvät jälkimmäisten hyväksi. Se palvelee sionistisen eliitin valta-asemaa – tässä tapauksessa juutalaisen enemmistön kustannuksella.

Nyt korjaamme vinoumaa ja uutisoimme muun muassa rabbien keskuudessa tapahtuneista ”ahdisteluista”. Oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi uutisointi on osaltaan tämän artikkelin tarkoitus.

Magneettimedian kirjoitus

Hiljattain juutalainen ihmisoikeusjärjestö Simon Wiesenthal –keskus (SWk) vetosi tasavallan presidentti Sauli Niinistöön, että hän arvovaltaansa käyttäen ryhtyisi sensuroimaan Magneettimediassa julkaistavia kirjoituksia.

SWk ei näytä ollenkaan tuntevan häveliäisyyttä rabbien suurestakin osuudesta seksuaalisiin perversioihin. Magneettimediassa julkaistun kirjoituksen ”Suuri ”raiskaavien rabbien” salailu” mukaan esimerkiksi hasidismijuutalaisen Chabad Lubavitch –keskuksen seurakunnan jäsen Claude Neufeld syyllistyi toistuvasti lasten seksuaaliseen ahdisteluun. Lisäksi uutisoitiin pedofiili-rabbi Josef Kolkon oikeudenkäynti, joka käytiin nopeasti läpi Kolkon myöntäessä pedofilian useampien uhrien tultua julkisuuteen. Niin ikään tapahtui New Jerseyn Lakewoodin ortodoksijuutalaisten yhteisössä lapseen kohdistuvaa ahdistelua erään Ješivan koulun opettajan toimesta. Helmikuussa 2013 ortodoksijuutalainen rabbi Nechemya Weberman tuomittiin 103 vuodeksi lukuisista viikoittaisista seksiakteista 12-vuotiaan hasidismijuutalaisen tytön kanssa 3 vuoden aikana. Tuomiota lyhennettiin automaattisesti 50 vuodeksi lakisääteisistä syistä.1 Tässä oli siis mainittuna joitakin esimerkkejä hyväksikäytöistä.

SWk kiirehtii Kärkkäisen ja Magneettimedian julkaisutoiminnan rajoittamista ja tuomitsemista, myös siksi, että yllä esitetyn mukaisesti Magneettimedia paljastaa todella helvetillisen puolen joissakin rabbiineissa ja sionistisessa eliitissä.

Sionistinen valtamedia ei näkyvästi tiedota ”pedofiili-rabbien” yms. rikoksia, vaan nostaa esille kristityn maailman ilmiöt

Sionistisen eliitin vaikutuksen alainen massamedia ei tietenkään pidä meteliä rabbien ja muiden juutalaisuuteen kuuluvien syyllisyyksistä esimerkiksi pedofiliaan. Mutta sitä vastoin, jos katolinen pappi olisi ahdistellut esim. alttaripoikaa ja joutunut pidätetyksi New Yorkissa, niin siitä olisi syntynyt kansainvälinen uutinen. Tässä yhteydessä mainittakoon, että Neufeldin uudestaan pidätyksen jälkeisellä viikolla New York Times suurenteli 13 vuotta vanhaa juttua New Jerseyn arkkipiispasta, joka ei toiminut asiaankuuluvasti ja ripeästi, kun erästä seurakunnan pappia syytettiin lapsen ahdistelusta. Artikkeli synnytti 11 sivua Yahoo-internet keskustelua.1

Talmud yllyttää lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön

Juutalaisuuden ylimpänä uskonnollisena auktoriteettina on Talmud, joka sisältää lukuisia viittauksia pedofiliaan.

Tästä annettakoon yksi esimerkki: Nimittäin Australian Melbournessa, jossa seksuaalirikolliset David Kramer ja David Cyprys saivat jatkaa opettamista nuorten parissa Chabadin Ješiva-koulussa, vaikka vanhemmat olivat valittaneet, että heidän lapsiaan ahdistellaan. Ješiva-koulu on itsenäinen ortodoksijuutalainen poikien koulu. Erään vanhemman oikeuden todistajanlausunnon mukaan Ješiva-koulun johtaja rabbi Yitzchak David Groner kertoi hänelle, ettei hänen tarvitse olla huolissaan, vaikka Cyprys oli ahdistellut seksuaalisesti hänen 8-vuotiasta lastaan, sillä alle 9-vuotiaita ei raiskaus vahingoita. Isän mukaan eräs psykologi oli selittänyt rabbille, että seksi ei niin nuorella iällä vahingoita henkisesti lasta. Jos isän kertoma pitää paikkansa, niin rabbi Gronerin viittaus on samankaltainen Talmudin julistukseen verrattuna, jossa esim. sanotaan, että ”Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että (seksuaalinen) yhtyminen 9-vuotiaaseen poikaan on todellinen yhtyminen, mutta sitä nuorempaan ei ole.” (Sanhedrin 69b).1

Yleisesti Talmudista mainittakoon lyhyesti seuraavaa: Talmud on juutalainen Tooran (heprealaisen Raamatun eli Tanakin ensimmäinen osa) ja joka selittää tai paremminkin väärentää Vanhan testamentin profeettojen selityksiä. Talmudia pidetään juutalaisten yhteiskunnallisena ja lainopillisena kirjoitusten kokoelmana. Toiseksi Talmudia kutsutaan nimellä Suullinen Toora. Sen pyrkimyksenä on selittää Tooran kirjoituksia, niiden tulkintaa ja lakien soveltamista. Perinteisen juutalaisen käsityksen mukaan Jumala opetti Suullisen Tooran Moosekselle. Häneltä se välittyi eteenpäin lainoppineille, ja se on siirtynyt perimätietona aina nykyisyyteen saakka.2

Tämä perinne pysy suullisessa muodossa vain noin 200-luvulle jKr. Tämän jälkeen se kirjoitettiin Mišna-nimiseksi hepreankieliseksi kokoelmaksi. Seuraavien vuosisatojen ajan kirjoitettiin Jerusalemissa ja Babyloniassa. Talmudista on olemassa kaksi versiota: Talmud Jerušalmi (Jerusalemin T.) ja Talmud Bavli (Babylonian T.).2

Jeesuksen mukaan juutalaisten rabbien oppi ”isien perimätieto”, joka oli siis suullinen Talmud (Suullinen Toora), olivat rabbiinit ottaneet omasta päästään ja joka oli perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan. Jeesuksen jälkeen ovat siis juutalaiset rabbit vielä lisänneet tähän perimätietoon monenlaisia iljet­tävyyksiä ja tämä perimätieto on koottu laajaksi teokseksi, josta käytetään mainittua nimitystä Talmud. Talmud kääntää Moosek­sen kirjat eli Tooran demoniseksi rasismiksi: kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka ainoastaan ovat ihmisiä Tal­mudin mukaan. Talmudin mukaan muut kansat ovat eläinten ulostetta.3

Koska rabbiineilla on käytössään tällainen ”uskonnollinen” auktoriteetti Talmud, ei tarvitse ihmetellä, miksi jotkut ”raiskaavat lapsia” ja eivät edes häpeile perversioitaan. Kyse voi olla laajasta ongelmasta Talmudia noudattavien ”tosiuskovaisten” keskuudessa, joita kuitenkin on juutalaisista vähemmistö. The Jewish Week lehden artikkelin mukaan ongelma on merkittävä ortodoksisessa Brooklynin yhteisössä, jossa 99 prosenttia tapauksista jää tutkimatta. Rabbi Nuchum Rosenberg on uhkailtu, koska hän on tehnyt töitä rikosten ehkäisemiseksi, rikosten uhrien auttamiseksi, ja pyrkinyt saaman asian maallisten viranomaisten tietoon. Monet muut yhteisön rabit ovat tuominneet Rosenbergin toimet. (4)

Myös sionistiseen eliittiin kuuluvat saavat osaltaan vaikutusta maailman valloitukseen suunnatussa hajota ja hallitse operaatioissaan Talmudin Mefistofelesin hengestä. Tämä ilmenee ensinnäkin pankkiirien ja liikemiesten muodostaman eliitin välityksellä. Tämän kansojen nylkemisen aloittivat Rothschildit 1700-luvulla. Toisena osa-alueena on globaali poliittinen oligarkia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt. Kolmanteen ryhmään voisi sisältyä kaikki sosiaalisen elämän kirjo, kuten esimerkiksi viihdeteollisuus, joukkoviestintä, pedagoginen sektori ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan.

1. Therebel. The Great ’Raping Rabbis’ Cover-Up. Saatavilla  https://therebel.org /religion/641533-the-great-raping-rabbis-cover…

2. http://www.lubavitch.fi/search/keyword_cdo/kid/2700

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Talmud/talmudtoc.html

http://www.come-and-hear.com/talmud/index.html

3. http://www.novahierosolyma.fi/JUUTALAISET-ELI-KASAARIT.php

4. http://www.thejewishweek.com/news/new_york/anti_abuse_rabbi_says_he%27s_danger

The Jewish Weekin artikkeli kokonaisuudessaan:

Anti-Abuse Rabbi Says He’s In Danger

11/21/08
Hella Winston/ Larry Cohler-Esses

A Williamsburg community activist who has spoken out frequently against child sexual abuse in the Brooklyn Orthodox community claimed Monday that his life had been threatened multiple times as a result.

Rabbi Nuchum Rosenberg claimed that the threats culminated last month when he was “shot” on Berry Street, near the Williamsburg Bridge by unknown assailants.

Speaking at a press conference outside the 90th Precinct Police Headquarters in Williamsburg, Rabbi Rosenberg complained that police were unable to protect him. He pointed to a scarlet wound seared in the middle of his forehead to indicate the spot where he was hit.

But in interviews he gave before and after the press conference, Rabbi Rosenberg said he was actually uncertain just what hit him on

the forehead, saying it could have been a pellet gun or even a rock.

“A car flew by as I was walking, and I felt something hit me,” he told The Jewish Week. “I didn’t see what it was.”

Police sources confirmed Rabbi Rosenberg had filed at least three complaints about being harassed or threatened over the last several months. But he acknowledged that he filed a complaint about the attack on him last month several days after it had occurred. Rabbi Rosenberg said the assault took place on Oct. 16, the fourth day of Sukkot, but that he went to the police only after the eight-day Jewish holiday.

Rabbi Rosenberg, 58, said that prior to this incident he was threatened twice at gunpoint by an unknown person speaking Hebrew who warned him to close down a telephone hotline he operated. The Yiddish language hotline featured recorded messages on which Rabbi Rosenberg addressed a host of sensitive community issues, including child sex abuse, and on which he made often incendiary charges.

On one recorded message obtained by The Jewish Week, Rabbi Rosenberg denounced various individuals by name as an “extortionist,” and a “mafia thug.”

The hotline messages also offered educational warnings to children and their families about what to do if confronted by molesting teachers or other adults and advice on how to protect against it.

On both the recorded messages and at his press conference, Rabbi Rosenberg claimed that a group in the Williamsburg community known as the Meshmeris Ha’Tznius, or Guardians of Modesty, protected pedophiles and other sexual offenders in exchange for money.

“It’s a gang,” he said at the press conference. “They’re getting white envelopes with green leaves inside.”

Law enforcement officials and community leaders have long reported that victims of sex crimes in insular, ultra-Orthodox Brooklyn communities frequently will not go to the authorities, severely limiting their ability to investigate and prosecute such crimes. Most attribute this to social strictures and community and rabbinic pressures against turning to outside, secular authorities that would expose the community to external scrutiny on matters considered shameful.

State Assembly Member Dov Hikind says he has compiled dossiers of at least 1,000 cases of child sexual abuse in Brooklyn Orthodox communities, based on first-hand accounts of victims and their families who have come to him. Many involve molestation of children at the hands of yeshiva teachers and rabbis, he says. But “99 percent” will not go to the authorities, he told The New York Times.

Benzion Twerski, an Orthodox psychologist who agreed to serve on a community panel formed by Hikind to address the issue, resigned last September after one week, citing communal pressure on him and his family.

But at his press conference, Rabbi Rosenberg said that in exchange for extortion payoffs by perpetrators, Meshmeris Ha’Tznius in Williamsburg protected sexual predators from exposure and pressured the families of any victims that might think of going to the authorities not to do so.

On his hotline, “I said who they are and what they are,” he said. “I told the stories that they tried to extort $10,000 from this one and $10,000 from that one.

“I even told them stories that when a girl was raped, they went to the rapist and they took out the money from him, and they never gave help to the girl that was raped. They tell the father don’t you dare have anything to do with the people that are trying to investigate. It’s against the Jewish law.”

Rabbi Rosenberg’s claims could not be independently confirmed. But there is no doubt the hotline provoked a fierce firestorm of denunciation against Rabbi Rosenberg.

Last July, 33 rabbis signed a public condemnation of Rabbi Rosenberg published in Der Blatt, a Yiddish language weekly paper based in Williamsburg.

“He speaks all kinds of dirt that the mind can’t tolerate, that come from places that are impure and makes other people impure,” the ad said, warning readers not to call his hotline. “He should stop from his bad ways and shut his dirty mouth.

“This destroyer is like a stone that is thrown at the Jewish people, and his position is like a transgressor who makes the public transgress,” the ad said.

The rabbis stated that Rabbi Rosenberg should not be allowed to pray with any congregation and that no one should hire him as a consultant on the building of ritual baths, which is his profession.

Yitzchak Glick, a member of the Central Rabbinical Congress, a body that represents many of the rabbis who signed onto the ban, declined to comment about the decree or Rosenberg’s allegations.

Another tract, distributed anonymously throughout Williamsburg, depicted a twisting snake with Rabbi Rosenberg’s head superimposed over the serpent’s, his forked tongue sticking out.

“Cursed are you from every wild animal,” the leaflet decried, citing him by name. “The name of this evil person should be obliterated. Get out unholy one. Obliterate the snake (Nuchem Satan) from all corners of the world.”

The ad by the 33 rabbis and others signed by the “Meshmeris Ha’Tznius” denounced Rabbi Rosenberg as a moser, one who endangers a Jewish community by informing on it to secular authorities.

Historically, in the shtetls of Europe, when Jews were persecuted, someone found to be a moser could be put to death. But “there is a general consensus today that this doesn’t apply,” said Rabbi Mark Dratch of JSafe, a group dedicated to preventing child abuse and domestic violence in the Jewish community. “I would [assume] that none of these rabbis were literally calling for his assassination. That said, I am not saying that they did not mean to intimidate him. He was being intimidated.”

Markku Juutinen

Miksi pohjolan johto hännystelee Obaman pyrkimyksiä?


Obama saapui Ruotsiin

Yhdysvaltojen presidentin Barack Obama otettiin seurueineen Ruotsissa innostuneesti ja ystävällisesti vastaan Obaman saapuessa maahan vierailulle 4.9.2013. Vaikka Obaman ohjelma- ja asialistalla oli paljon erilaisia kohtia, niin lienee varmaa, että kysymyksessä oli lobbaustoiminta mahdollisten USA:n iskujen puolesta Syyriaan.

Pohjolan johto asettui tukemaan USA:n aggressioita

Ruotsin pääministerin Fredrik Reinfeldin isännöimille illallisille osallistui pääministerit Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Suomea edusti presidentti Sauli Niinistö. Pohjolan johdon mielestä Syyrian tilanteessa on voimakas kansainvälinen reaktio tarpeen (MTV3). Tämän voi tulkita siten, että Pohjolan johtajat ovat asettuneet pönkittämään USA:n valtioterrorismia. Nyt tämä valtioterrorismin muotona on brutaali hyökkäyssuunnitelma Syyriaan, jonka hallinto lavastettiin syylliseksi Syyriassa tapahtuneeseen kemiallisten aseiden käyttöön. Nimittäin Syyrian entinen Ankaran suurlähettiläs NidalQablan oli kertonut uutistoimisto FNA:n kirjeenvaihtajalle, että Saudi-Arabian Prinssi Sultan oli toimittanut Syyriaan kemiallisia aseita.1

Mutta mitä sanoikaan hiljattain Teheranin valtionyliopiston kansainvälisten tutkimusten laitoksen johtaja Mohammed Morandi? Hänen mukaansaUSA tukee Qataria ja Saudi-Arabiaa, jotka rahoittavat islamistien toimintaa. Eli rahoitus kohdistuu Syyriassa riehuvalle oppositioryhmälle. Näin ollen USA on itse edesauttanut kemiallisten aseiden käyttöä Syyriassa. Kuitenkin supervalta haluaa nyt hyökätä Syyriaan juuri tämän kielletyn aseen käytön takia. Eikö USA:n pitäisi nyt rynnätä mieluummin Saudi-Arabian ja itsensä kimppuun?

Muutenkin länsivallat ovat sponsoroineet Syyrian kapinallisia eli terroristeja, kuten Rysslands röst 22. toukokuuta kirjoittaa.2 USA:n tiedustelupalvelu on auttanut Syyrian kapinallisia voimakkaalla aseistuksella ja Syyrian oppositiojoukoilla on kemiallisia sotavälineitä.3

Miksi pohjolan johtajat kannattavat valtioterrorismiä?

USA:n ja eräiden muiden Nato-maiden valtioterrorismia tuetaan yleensä Euroopan unionin alueella, mutta nyt pohjolan johto ilmaisi selvästi hyväksyntänsä USA:n ”humanitäärisille” doktriineille. Yksi syy siihen, että kyseiset ”rauhaan pakottamisen” projektit, tai miksi niitä sitten kutsutaankin, saavat mainitun suostumuksen on siinä, että pohjolan, kuten myös tavallisesti EU:n poliittinen eliitti, muodostaa osan Uudesta maailmanjärjestyksestä ja Globaalin uudenliberalismin kannalla oleva harvainvalta on kukin alistunut uhraamaan maansa ja kansalaistensa hyvinvoinnin Israelin ja USA:n kolonialististen tavoitteiden alttarille. Israel tässä mainitaan siksi, että esim. Israel-lobby vaikuttaa pelottavan tehokkaasti mainitun supervallan sisä- ja ulkopolitiikkaan.

 

USA:n ja eräiden muiden Nato-maiden rikokset ihmisyyttä vastaan

Ensinnäkin joitakin esimerkkejä Amerikan Yhdysvaltojen rikoksista ihmisyyttä vastaan sekä myötävaikuttamista niihin: Vietnamin sota vuosina 1964–1975. Tuolloin USA pommitti salaa Kambodžaa, josta päätöksen tekivät etupäässä Yhdysvaltain silloinen presidentti Richard Nixon ja ulkoministeri Henry Kissinger, jonka vaikutus oli ratkaiseva kyseisessä teurastuksessa. Lopulta se johti sitten katastrofiin, jonka seuraukset hyvin tunnemme – Pommituksien ja sen jälkiseurauksien ansiosta lähes puolet Kambodžean väestöstä tuhoutui. Israelin myönteiseen eliittiin kuuluva Kissinger palkittiin myöhemmin näistä murhatöistään huolimatta Nobelin rauhanpalkinnolla

Vietnamin riippumaton myönteinen kehittyminen oli eliminoitu sukupolvien ajaksi, sillä maan talous, maaperä, vesistö ja väestön siedettävät elinolosuhteet tuhottiin primitiivisellä sodankäynnin vimmalla (William Blum 2002).

Vuonna 1988 CIA auttoi Irakia käyttämään kyseisiä aseita Irania vastaan maiden välisessä sodassa, kertoi ForeignPolicy -lehti maanantaina. Tietonsa se perusti nyt julkiseksi tulleisiin CIA:n asiakirjoihin.4

USA käytti köyhdytettyä uraanin Irakissa, jonne se hyökkäsi vuonna 2003. Ainakin osa Irakin maaperästä on muuttunut myrkylliseksi joutomaaksi. Tämän pirullisen aineen ansiosta inhimillinen tuska ja kärsimys oli ja on edelleen köyhdytettyyn uraniin altistuneilla sanoin kuvaamatonta. Esimerkiksi Basran kaupungin asuinalueille uraania on levinnyt yli 300 000 kg ja alueella on myöhemmin todettu 5-kertainen määrä syöpäsairauksia sotaa edeltävään aikaan verrattuna. Vastasyntyneillä on saastuneella alueella paljon epämuodostumia ja kasvaimia. Edellä mainittua informaatiota on sensuroitu, mutta esimerkiksi tohtori JawadAl-Alinpiti 12.9. eduskunnassa esitelmän tähän aiheeseen liittyen.5

Vaikka köyhdytetyn uraanin käyttö ammuksissa ei ilmeisesti ole vielä kansainvälisesti kiellettyä, niin silti kyseisellä aineella on epäinhimillistä kärsimystä tuottava vaikutus, kuten esim. Damaskoksen esikaupunkialueelta käytetyillä kemiallisilla aseilla, joita siis käyttivät ilmeisesti Israelin ja USA:n sekä eräiden muiden länsivaltojen tukemat arabiliittolaiset, jotka tukivat oppositioryhmiä.

Mainittakoon myös, että kirjailija William Blumon dokumentoinut hätkähdyttävästi USA:n ihmisoikeusrikkomuksista ja operaatioistaan ”maailmanpoliisina” viidenkymmenen viime vuoden ajalta.

 

Sotatoimet Syyriaa vastaan ilman YK:n turvallisuusneuvoston valtuutusta tarkoittaa kansainvälisen turvallisuuden ja siihen liittyvän järjestyksen romuttamista. Elämme siis kuin primitiivisessä luonnossa, jossa väkevämmän osapuolen voima ratkaisee olemassaolon edellytykset.

USA:n sotatoimien suunnittelulla Syyriaa kohtaan on yhtenä tarkoituksena Lähi-idän uusjako. Tämä onnistuu, kun sotaa laajennetaan provosoimalla Iran konfliktiin mukaan Syyrian kautta. Koko ”arabikeväällä” on ollut tämä yhtenä päämääränä. Mikäli Iran ajautuu mahdolliseen selkkaukseen ja huomioon ottaen Iranin ulkopoliittiset kytkennät, saattaisivat interventiot laajeta jopa maailmanpaloksi, jonka seuraukset voisivat olla arvaamattomat. Israel-myötämielinen USA ja eräät muut Nato-maat hakevat tässä maailman hegemoniaa.

Markku Juutinen

 

Lähteet

Blum, William (2002). Roistovaltio. Sammakko 2002

MTV3:http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2013/09/1800479/pohjolan-johto-syyriasta-voimakas-kansainvalinen-reaktio-tarpeen

1.http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13920612000756

2. http://swedish.ruvr.ru/2013_05_22/Vems-vapen-skjuter-i-Syrien/

3.http://www.globalresearch.ca/israeli-intelligence-news-acknowledges-that-syria-rebels-possess-chemical-weapons-us-nato-delivering-heavy-weapons-to-the-terrorists/5340033 http://www.globalresearch.ca/russia-will-not-allow-repetition-of-libya-scenario-in-syria/5314907

4. http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/ulkomaat/3041233/1980-luvulla-usa-hyvaksyi-      kemiallisten-aseiden-kayton

5. http://www.rauhanpuolustajat.fi/RaPu-lehti/lehdet/2006/306/koyhdytetty_uraani.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20030212+ITEM-007+DOC+XML+V0//FI

Laboratorio-yhteiskunta


Johdanto

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on allegorisesti esittää nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa vallalla olevia ilmiöitä. Keskitymme kuvailemaan aikamme yhteiskunnassa esiintyviä suosittuja ilmaisuja, joita jopa papukaijamaisesti nykyisin viljellään erilaisissa yhteyksissä. Näitä hokemia ovat esimerkiksi demokratia, tasa-arvo ja vapaus.

Itse asiassa emme tarkastele kyseisiä ilmaisuja, vaan niihin liittyvää sisältöä yhteiskunnassa ja valtiossa olevina vaikuttajina. Muodostamme kuvitteellisen alueen yhteiskunnallisena leirinä, jonka sisällä tarkkailemme suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuvia havaintoja. Suomi edustaa länsimaista uusliberalistista globaalia talousdiktatuuria. Kiinnitämme huomiota eritoten siihen, kuinka kansalaiset pystyvät tässä karsinoidussa laboratorio-olosuhteissa toteuttamaan demokraattisesti yhteiskunnallista jalostamista omassa ”vapaudessaan”. Kirjoitus on kuvitteellinen ja joissakin ilmaisuissa käytetään kärjistystä. Kuitenkin jutun perusviesti pohjautuu totuudenmukaiseen tulkintaan Suomalaisen yhteiskunnan nykyisestä tilasta.

Elämää laboratorio-yhteiskunnassa

OECD:n tuoreimman selvityksen mukaan ihmisten tyytyväisyys elämään Suomessa olisi seitsemänneksi korkeinta. Suomen edelle harppaavat reilun kolmenkymmenen teollisuusmaan vertailussa Sveitsi, Norja, Islanti, Ruotsi, Tanska ja Hollanti.1 Herää kysymys kuinka huonosti lienee yhteiskunnalliset asiat 23:sa muussa maassa, joita tutkimus koski?

Suomessa yhteiskunta ei muodostu aidosta demokratiaperiaatteesta, vaan epäoikeudenmukaisuus varjostaa ihmisten elämää. Eriarvoisuuden lisääntymisestä kertovat jopa Taloussanomat, jonka mukaan Suomi on jakaantumassa entistä kiistattomammin kahteen eri leiriin. Tuloerot ovat kohonneet vikkelämmin kuin monessa muussa maassa: huipputuloisten ansiot ovat nousseet erittäin rajusti ja vastaavasti suhteellinen köyhyys on lisääntynyt.2 Mikäli tämä ahdingon lisääntyminen jatkuu, tarkoittaa se kurjistumisen ekspansionismia, joka huipentuu osalta syrjäytymiseen muodostaen ongelmapesäkkeen, josta tulee kärsimään myös valtaväestö.

Ottakaamme nyt esimerkiksi tietyn suuruinen ihmisjoukko, joka käsittää suomalaista populaatiota otantana. Tämä väestöryhmä on asetettu leiriin, jossa toteutuu tarkalleen suomalaisen valtion pelisäännöt käsittäen kaikki yhteiskunnan osa-alueet.

Koska kysymyksessä olisi todellisuuteen perustuva pienoismalli Suomalaisesta yhteiskunnasta, olisivat läsnä myös yhteiskuntamme ongelmat, joita yllä jo hiukan sivuttiin. Näissä laboratorio-olosuhteissa jokaiselle suotaisiin mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ”demokraattisten” lähtökohtien suomissa rajoissa.

Ihmisillä olisi oikeus sananvapauteen, edustajiensa valitsemiseen tunnetuilla äänestämisen periaatteilla, oikeustyöhön ja koulutukseen jne..

Kuitenkin tutkimukset osoittavat orjuutta

Tässä alaluvussa jatkamme edellisen kohdan aihetta. Siinä todettiin laboratorio-olosuhteissa asustavien kansalaisten omaavan tiettyjä ”oikeuksia” sekä ”vapauksia” vaikuttaa hyvinvointiinsa populaatiossa. Luonnollisesti asukkailla olisi myös velvollisuuksia. Se on selvää se.

Periaatteessa kaikki ihmiset nauttivat ”laboratoriossa” sananvapaudesta. Tähän liittyy kuitenkin muutamia autoritäärisiä ongelmia, jota tekevät ilmaisunvapauden merkityksettömäksi. Kun esimerkiksi aktiiviset henkilöt havaitsevat säröjä ja riitasointuja tämän pienen sivilisaation elämässä, he oitis kirjoittavat siitä julkaisuja vaihtoehtomedioissa. Kyseiset kanavat eivät kuitenkaan täytä tarmokkaiden aktivistien vaatimuksia, sillä virkakoneiston kontrolloima valtavirtamedia pitää huolen siitä, että vaihtoehtouutisten julkistamat kriittiset äänenpainot eliminoidaan kyseenalaiseksi ja jopa naurunalaiseksi. Tämä puolestaan vaikuttaa joihinkin vaihtoehtomedioihin siten, että ne ottavat suodattimet käyttöönsä ja viestinnästä muodostuu enemmän disinformaation levitystä kuin tiedottamista.

Samoin on asianlaita muidenkin demokratiaan sisältyvien oikeuksien kanssa. Kaikilla on vapaus esimerkiksi kokoontumiseen, kansanliikkeiden, yhdistyksien ja puolueiden muodostamiseen. Mutta nämä ponnistelut ovat kaikki turhia, sillä niillä ei ole ”korkeimpien” hallintoelimien ”siunausta”. Aina, kun syntyy uusi puolue tai kansanliike, se tyrmätään ja sotketaan lokaan ylenpalttisella mediarummutuksella, jota valtaeliitti kontrolloi. Kaikki yhteiskunnan jalostuspyrkimykset ovat pelkästään farssia. Aktiiviset henkilöt keskustelevat poliittisista ongelmista luoden suunnitelmia, joiden mukaan puuhastellaan. Puhutaan innostuneesti liberalismista, humanitäärisistä ihanteista, tasa-arvosta ja ties vaikka mistä, jonka kuvitellaan olevan edistyksellistä, mutta mitään konkreettista muutosta edistymisessä ei koskaan tapahdu. Lopulta useimmat laboratorio-yhteiskunnan jäsenet eivät haluakkaan mitään jalostumista. He taantuvat yhteiskunnallispoliittisen aktiivisuuden suomaan sosiaaliseen elämään.

Vapautuminen

Nyt esitämme kysymyksen siitä, kuinka laboratorio-yhteiskunnan jäsenet voisivat saavuttaa vapautensa luomalla uuden oikeudenmukaisen, aidosti demokraattisen ja yhteiseen hyvään tähtäävän yhteiskuntajärjestelmän?

Tässä tilanteessa, kun huomataan, että mitkään valistuskampanjat (esim. äänestyskäyttäytymisen muuttamiseksi eivät tehoa), kansanliikkeet, uudet vaihtoehtopuolueet, mielenosoitukset jne., eivät auta suistunutta yhteiskuntaa raiteilleen, ajaudutaan pakostakin miettimään radikaalimpia ratkaisuja.

Lisäksi laboratorion kansalaiset huomaat, että kansanvalta, johon laboratorio-yhteiskunnan kansanvalta ja se perustuslaki ovat nojautuneet, ovat kytkeytyneet globaalin EU-laboratorion totalitaariseen syleilyyn. Laboratorion valtiollisen itsenäisyyden korvaa jättimäinen EU-laboratorion jäsenyys. Siten muut kuin laboratorio-yhteiskunnan vaikuttajat päättävät useimpien tässä pienemmässä ”laboratoriossa” voimaan tulevien lakien sisällöstä.

Laboratorio-yhteiskunnassa ei ole omaa valuuttaa, vaan yhteinen EU-laboratorion valuutta, sekin osa globaalia valuuttajärjestelmää. Laboratorio-yhteiskunnan poliittinen eliitti on erittäin motivoitunut sponsoroimaan muita laboratorio-yhteiskuntia, jotka ovat altistuneet globaalin laboratorio maailman pankkiirieliittien keinottelun uhriksi. Tästä syystä tässä pienessä laboratorio-yhteiskunnassa vallitsee täydellinen sekasorto ja kurjuuden maksimointi.

Tässä pienoisyhteiskunnassa instrafruktuuri raunioituu ennätysvauhtia. Esimerkiksi vesi- ja viemäriverkosto on erittäin rappeutunut. Samoin tiet ovat hengenvaarallisen surkeassa kunnossa. Myös eriarvoisuus on lisääntynyt, joka johtuu tuloerojen rajusta kasvamisesta: kansa jakaantuu toisaalta ökyrikkaisiin ja yhtäältä rutiköyhiin ihmisiin. Rahaa ei riitä enää sosiaaliseen tukiverkostoon, kasvatus-, terveydenhoito- ja koulutussektorille. Ylipäätään kansan hyvinvointiin ropoakaan ei liikene, koska kaikki tuputetaan globaalien eliittien hyväksi ja poliittisen eliitin lahjontaan ja palkankorotuksiin.

Ovatpa muutamat poliittisen eliitin jäsenet todenneet suuressa lähimmäisenrakkaudessaan, että hyödyttömät ja vähäosaiset pitäisi lyödä lihoiksi ja myydä joulun alla joulukinkkuna, niin sittenpä hiukan kansantalous vahvistuisi. Jaloako?

Mitä siis tekevät tässä hankalassa tilanteessa laboratorio-yhteiskunnan jäsenet? Luultavasti heidän tulisi keskittää voimansa ja tehdä erittäin hyvä ”sotasuunnitelma”. Jos oletetaan, että ”laboratorion” puolustusvoimat ovat vain paraatitasolla mittavien säästöjen ansiosta, niin tällöin muutosvoima pystyisi valloittamaan massamediakeskukset. Tämän seurauksena valistava tiedontulva ja asennekasvatus saavuttaisivat kunkin laboratorio-yhteiskunnan jäsenen. Tällöin ihmiset voitaisiin ohjata äänestyskäyttäytymiseen, jonka ansiosta päättäjiksi tulisivat viisaat, moraaliltaan korkeatasoiset sekä yhteistä hyvää palvelevat henkilöt. Tämän jälkeen seuraisi parlamentaarinen työskentely. Uusia jalostuneita puolueita perustettaisiin ja luotaisiin edellytykset EU-laboratorion jäsenyydestä eroamiseen. Laboratorio-yhteiskunta perustaisi toimintansa osuuskunta-ajatteluun ja omaan valuuttaan. Näin valtion tuottamat hedelmät putoaisivat kansalaistensa tasavertaiseen hyödyntämiseen.

Laki moraalitajunnan heijastuksena

Lopuksi todettakoon joitakin asioita: Usein tulee miettineeksi moraalista velvoitetta lainkirjaimen noudattamiseen. Muutamat ihmiset sanovat, että lakia ei saa rikkoa missään tapauksessa. Mutta eikö lain noudattaminen joka tapauksessa ole itse laittomuutta, jos nykyisessä Suomessa sen viralliset eri elimet perustuvat lailliselle laittomuudelle? Tässä tilanteessa korkeampi moraali velvoittaisi suorastaan tallaamaan jalkoihin tiettyjä lainkirjaimia muodostaakseen tehokkaan vastarinnan kriminaalille poliittiselle eliitille ja sitä edustaville instituutioille.

Toisaalta, jos ajaudutaan tekemään tehokkaita iskuja eliittiä kohtaan, joku voisi sanoa, että sota on syntiä, jos kyseessä ei ole puolustussota. Mutta se olisi joka tapauksessa puolustussotaa, sillä virallinen Suomi olisi tällöin hyökännyt kansaansa vastaan ja valloittanut maan sisäisesti sekä luovuttanut sen itsenäisyyden vieraalle vallalle – Euroopan unionille. Esimerkki tapauksessa hyökkäyksessä vain ei olisi käytetty perinteisiä aseita, vaan poliittisia instrumentteja.

Voimme pitää lakia moraalitajuntamme heijastuksena. Mielenkiintoista on, kuinka tämä moraalitajuntamme voi hyväksyä ja pitää kiitettävänä myös normaalista poikkeavaa käyttäytymistä. Siten lain rikkominen ei ole moraalitonta, jos rikomme toisen omistaman talon oven tai ikkunan pelastaaksemme sisällä olevat ihmiset. Samoin voidaan joutua loukkaamaan lakia, kun yritämme muodostaa kehittyneenpää yhteiskuntaa degeneroituneen tilalle. Mikäli uudistusten jälkeen saavutetaan kehittyneempi yhteiskunta, tällöin tietenkin jälleen noudatetaan lakia moitteettomasti.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. http://www.oecd.org/statistics/howslife.htm
 2. http://www.taloussanomat.fi/raha/2010/12/06/nain-suomi-jakautuu-kahtia/201016851/139

Kuinka Siionin viisasten pöytäkirjojen sanoma on toteutunut maailmassa?


Emme ota tässä artikkelissa kantaa Siionin viisasten pöytäkirjojen aitouteen, vaan tarkastelemme sitä kuinka pöytäkirjojen tavoitteet ovat realisoituneet? Olen tullut siihen johtopäätökseen, että ne pyrkimykset, jotka ovat esitettynä pöytäkirjoissa, ovat toteutuneet tarkasti. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme pöytäkirjojen esittämiä maailman valloitussuunnitelmia kolmesta näkökulmasta: Kansanvälinen vallan osuus talous- ja pankkimaailman välityksellä, Globaalin hegemonian saavuttaminen sotien ja vallankumouksien avulla ja hajota sekä hallitse metodilla. Nämä kolme kohtaa antavat mielestäni tiivistetyn läpileikkauksen pöytäkirjojen tarkoituksesta.

 

Kansanvälinen vallan osuus talous- ja pankkimaailman avulla

Pöytäkirjan kohdassa (1. Pöytäkirja) mainitaan rahan herruudesta: Jos valtakunta uupuu omiin sisäisiin mullistuksiinsa tai jos se niiden vuoksi joutuu ulkoisen vihollisensa käsiin, voi sen kummassakin tapauksessa katsoa joutuneen lopullisesti tuhon omaksi: se on silloin meidän vallassamme. Rahan herruus, joka on kokonaan meidän käsissämme, ojentaa silloin sille pelastavan oljenkorren, johon sen on vasten tahtoaankin pakko tarttua, koska se muuten joutuu perikatoon. 

Eikö tämä ole suoraa puhetta, joka soveltuu täysin vuosikymmeniä kestäneeseen sionistisen eliitin kansainväliseen pankki ja rahoitus instituutioiden tuhoisaan valtaan, joka on tullut räikeästi esille esimerkiksi nykyisessä Euroopan pankkikriisissä sekä katastrofimaiden kohtuuttomassa tukemisessa. Suomikin on kuristumassa ulkomaiseen velkaan.

Sionistinen eliitti on luonut sellaiset olosuhteet, että lähes kaikki maailman valtiot ovat joutuneet turvautumaan kyseisen oligarkian velkarahaan, joka on imenyt ja tyhjentää edelleen voimakkaankin valtion rappiotilaan korko suorituksien ja esimerkiksi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) sopeutusohjelmien ansiosta.

Esimerkkejä kansainvälisestä pankkimaailmasta

Siionin viisaiden pöytäkirjojen suunnitelmat ovat sittenkin toteutuneet talous- ja pankkimaailmassa. Tätä havainnollistaa seuraava esitelmä:

Luultavasti keskeisimpänä instrumenttina uudenliberalistisen sivilisaation (US) eli viimekädessä sionistisen eliitin pyrkimyksille on ollut kansainväliset rahoituslaitokset.

Ensinnäkin Amerikan Yhdysvaltojen keskuspankki eli Federal Reserve System (Fed) aloitti toimintansa 1913. USA:n keskuspankkijärjestelmä muodostuu 12:a yksityisen pankin yhteenliittymästä alueelliseksi keskuspankiksi, jossa New Yorkin Federal Reserven rooli on toimia ylimpänä pankkina. Tälle yksityisen pankin yhteenliittymälle annettiin rahan painamisen monopoli.

Lainopillinen perusta tälle salakavalimmalle menetelmälle ryöstää järjestelmällisesti kansaa saatiin runnottua Federal Reseve -lakina, jonka siis USA:n edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät joulukuun 23. vuonna 1913. Fedillä on hävytön oikeus painaa rajattomia määriä dollareita, joita tämä ”rahanväärentäjämafia” lainaa korkeita korkoja vastaan hallitukselle aiheuttaen hirvittäviä häviöitä Yhdysvaltojen kansalle ja kiertoteitse maailman muille valtioille ja kansoille (Steinhauser 1994). Näin tämä systeemi on toiminut, jos nykyisin ei ole tullut siihen uudistuksia.

Mainittu laki USA:n keskuspankista oli ”juutalaisen” pankkiirin Paul Warburgin aikaansaannos. Itse asiassa USA:n keskuspankki on sionistiseen eliittiin kuuluvien pankkiirien kansainvälisten pankkien omistuksessa.

Pankkiirien kykyä USA:n keskuspankin isännöintiin tehostaa se, että Fedin pankkiirit voivat olla Yhdysvaltojen hallinnossa ja siirtyä sieltä jälleen pankkimaailmaan ja vaikka sitten edelleen hypätä Fedin johtaviin virkoihin. USA:n Federal Reserve on yksityinen pankkikartelli.

Juutalainen eliitti tai mafia, todellakin hallitsee kansainvälistä pankkimaailmaa. Tästä vakavasta globaalista vaarasta kertoo sekin, että Rockefellerit ja ylikansalliset liikepankit ovat ujuttaneet myrkyttävän vaikutuksensa USA:n hallintoon. Kyseinen oligarkia hallitsee esimerkiksi seuraavia kansainvälisiä pankkeja: Goldman Sachsia, jonka johtajana toimi 26 vuotta Robert Rubin, ennen 1990-lukua1, Citigroupia (hallituksen johtajana v. 2007 myös Robert Rubin)1 ja muita globaaleja investointi pankkeja, joita ovat esim.: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch2 jne.

Huomattakoon, että Citigroup on yksi Yhdysvaltain Fedin omistajista. Fedin omistajiin lukeutuu myös Rockefellerien vaikutuspiirin lukeutuva JP Morgan ja Rothschildien tuntumassa sijaitseva Barclays Capital.

Neljännessä pöytäkirjan luvussa on kappale kansainvälisestä kilpailusta kaupassa ja teollisuudessa, keinottelun välineenä: Jotta gojimit eivät ennättäisi ajatella ja huomioida mitään, on heidät houkuteltava kaupan ja teollisuuden palvelukseen. Siten kaikki kansat alkavat etsiä omia etujaan eivätkä näistä taistellessaan huomaa yhteistä vihollistaan, Mutta jotta vapaus perin pohjin tuhoaisi gojimien yhteiskunnat, on teollisuus perustettava keinotteluun. Tästä on se hyöty, että se, mikä maasta otetaan, ei jää itse teollisuuden käsiin, vaan joutuu keinottelijoiden käsiin, toisin sanoen meille.

Vaikka yllä oleva lainaus ei kuvaa aikamme taloutta ja teollisuutta, soveltuu sen logiikka nykyisen yritysmaailman ja korporaatioiden menetelmiin. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä suurimmat hyödyt siirtyvät näitä firmoja rahoittaville pankeille eli sionistiselle eliitille. Lisäksi, kun kansainväliset jättiläisyritykset fuusioituvat muodostaen suoranaisia taloudellisia diktatuureja, joiden hallinta luisuu kansainvälisten sionistien käsiin.

Hiukan nykyisiä huomioita maailman taloudesta: Venäjän juutalaiset multimiljonäärit sijoittivat pestävää rahaa Kyproksen pankkeihin ja Kypros edelleen lainoitti Kreikkaa. Kreikalle kävi huonosti, kuten myös Kyprokselle.

Kyproksen pankkien romahtamiseen on vaikuttanut myös Eurokriisi, joka syntyi ainakin osaksi, kun rahoitusmarkkinaomaisuus synnytti rahaa, rahasta, jota ei investoitu tuotantoon, eikä mihinkään reaalitalouteen. Näin raha ei lähtenyt kiertoon ja talouskasvua ei syntynyt. Yksityiset pankit luovat rahaa tyhjästä. Eurokriisiin lienee vaikuttanut myös Yhdysvaltojen finanssikriisi.

Kreikan taloudellista tilaa romutti oleellisesti se, että sionistisen eliitin omistuksessa olevat pankit esim. Goldman Sachs sopi Kreikan kanssa lainoista, jotka peittivät Kreikan taloudellisen kurjuuden Brysseliltä.

Edellä kuvattuun sopii hyvin Pöytäkirjojen ote: Jos valtakunta uupuu omiin sisäisiin mullistuksiinsa tai jos se niiden vuoksi joutuu ulkoisen vihollisensa käsiin … Eurooppa ja Amerikan Yhdysvallat ovat joutuneet täysin uuvuksiin sisäisissä mullistuksissaan, joiden aiheuttajina ovat sionistisen eliitin organisaatiot ja heidän kätyrinsä, joita löytyy pilvin pimein myös suomalaisista politiikoista.

Yllä esitettyyn lukuun soveltuu myös toinenkin Pöytäkirjojen lausahdus, jossa mainitaan kuinka valtiolle käy, kun se on kohdannut onnettomuuden ”vihollisen” käsissä: Rahan herruus, joka on kokonaan meidän käsissämme, ojentaa silloin sille pelastavan oljenkorren, johon sen on vasten tahtoaankin pakko tarttua, koska se muuten joutuu perikatoon. Lähes kaikki maailman valtiot ovat tulleet ryöstetyksi sionistien julmaan koronkiskontaan perustuvalla kansainvälisellä pankkitoiminnalla. USA:ta tässä on kohdannut varmaankin mittavin vahinko.

Sionistinen eliitti todellakin toimii niin, että valtiot joutuvat katastrofin tilaan ja niiden on pakko turvautua kurjuutta maksimoivaan ulkomaiseen velkaan. Tämä tilanne on hyvin tuttu ennen muuta kehitysmaissa:

Chossudovskyn mukaan IMF ja Maailmanpankki ovat pakottaneet taloudellisin metodein köyhät maat ottamaan lainoja, joiden ehtoina ovat olleet tiukat taloudelliset muutokset. Käytännössä talouden sopeuttaminen on esimerkiksi tarkoittanut lainan ottamista lainan päälle, jolloin maat ovat velkaantuneet entistä enemmän, palkkojen indeksisidonnaisuuden eliminoiminen liitettynä valuutan toistuvaan devalvoimiseen. Nämä kaksi viimeistä operaatiota ovat romahduttaneet palkkatason. Lisäksi hintojen vapauttamisen myötä elintarvikkeiden ja polttoaineen hinnat ovat kohonneet yli kymmenen kertaiseksi, sosiaalisektorin saneeraus, maatalouden tukemisen poistaminen jne. (Chossudovsky 2004). Lyhyesti sanoen IMF:n ja Maailmanpankit toimet kehitysmaissa ovat tuoneet niihin musertavan nälänhädän ja muun monipuolisen kurjuuden, jonka kuvaileminen ei ole heikkohermoisten työtä.

Mainittakoon vielä, että etteivät maailmaa oikeasti hallitse hallitukset, vaan esim. juutalainen investointipankki Goldman Sachs vaikuttaa globaaliin hallintaan enemmän kuin maiden hallitukset3. Tämä on tullut ilmi jopa BBC:n suorassa lähetyksessä.

Oikeastaan BBC:n paljastusta ei ole syytä epäillä, sillä Goldman Sachsilla on noin 50 biljoonan dollarin sijoitukset johdannaismarkkinoilla4. Kyseinen summa on likipitäen yhtä suuri kuin koko maailman bruttokansantuote (BKT). Siten mainittu juutalainen pankki luo tumman varjonsa koko maailman ostovoiman ja epäilemättä kansainväliseen politiikkaan. Luonnollisesti muutkin sionistiset pankit ovat kunnostautuneet mainitulla saralla.

Globaalin hegemonian saavuttaminen sotien ja vallankumouksien välityksellä

Viidennessä Pöytäkirjassa todetaan kuinka Gojimien (ei-juutalaisten) vastarinta murretaan sotien ja maailmansodan välityksellä: Niin pian kuin jokin gojimien valtakunta uskaltaa asettua meitä vastustamaan, täytyy meidän kyetä aikaansaamaan sen naapurien sota sitä vastaan, mutta jos vihollisemme naapuritkin asettuvat yhtyneinä meitä vastaan, on meidän vastattava yleisellä maailmansodalla. 

Tähän liittyen olkoon esimerkkinä toinen maailmansota. ”Gojimien” valtakunta eli Saksa uskalsi tosiaankin asettua vastustamaan kansainvälistä juutalaisuutta eli sionistisen eliitin hegemoniaa.

Esimerkiksi tähän soveltuu myös ”juutalaisen” mafian aiheuttama ensimmäinen maailmansota, sillä se toimi lähtölaukauksina toiselle maailmansodalle.

Kun toisen maailmansodan tuntumassa kävi ilmi, että Saksa ei ollutkaan aivan yksin sionistista liittoutumaa vastaan, sillä olihan Saksan rinnalla akselivallat sekä lisäksi jonkinlaisena tukena kanssasotijat ja nukkevaltiot. Niinpä juutalainen eliitti synnytti maailmansodan, kuten pöytäkirjoissa ohjeistetaan.

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan syntymisen syistä ja taustavoimista olen kirjoittanut lähteineen täällä.

Hajota ja hallitse ohjelma

Oikeastaan pöytäkirjat kokonaisuudessaan ovat kuvausta sionistien hajota ja hallitse menetelmistä. Pöytäkirjoissa ollaan huolestuneita Venäjän itsevaltiudesta, jonka sionistinen eliitti myöhemmin nujersi väärennetyn sosialismin ja valheellisen kommunismin välityksellä.

Hiukan historiallista taustaa: Lokakuun 1917 vallankumous ja sitä seurannut neuvostovaltio oli hämätty aškenasijuutalaisen K. Marxin kirjoituksilla, kuten esimerkiksi kommunistisella manifestilla ja aškenasijuutalaisen V. Leninin sosialistisilla teorioilla. Marx meni manan maille jo vuonna 1883.

 1. Marxin juurista löytyy tietoa esim. täältä (Kenneth 2005) ja Leninin syntyperästä puolestaan näistä lähteistä: (SD 1990 ja Seurakuntalainen). Neuvostoliitto oli ”juutalaisen” mafian luomus, jossa ei vallinnut aito kommunismi ja sosialismi. Siinä ei ollut sosialismia vaan valtiokapitalismi, neuvostojen asemasta oli puoluediktatuuri, työläisten itsehallinto korvattiin militarisoidulla pakkotyöllä.

Valtio ei menettänyt valtaansa, vaan paisui jättiläismäiseksi byrokratiaksi. Vapaus puolestaan eliminoitiin brutaalin teloituskomppanian Tšekan avulla.

Wiltonin mukaan juutalainen Sverdlov oli silloisen Neuvostoliiton kruunaamaton tsaari (Wilton 2000). Syynä vallankumoukseen oli yllä mainitun oligarkian maailmanhegemonian laajentaminen riistämällä valta tsaarilta sekä perustamalla Venäjän keisarikunnan hallintorakenteiden sijalle oman luomuksensa – neuvostovaltion.

Ennen Neuvostoliiton hajoamista oli maailma jaettu kahteen poliittiseen leiriin, sosialistisiin ja kapitalistisiin maihin. Tämä tapahtui esimerkiksi yllä mainittujen aškenasijuutalaisen K. Marxin teorioiden pohjalta. Tämä jako oli samalla ideaali esimerkki sionistisen eliitin hajota ja hallitse metodista. Neuvostoliiton sosialistisen kommunismin aate tuhottiin perusolemukseltaan ateismilla ja vastaavasti länsimainen kristillisyys tärveltiin itsekkäällä kapitalistisella uusliberalismilla ja pinnallisella materialistisella ideologialla, jos niin voidaan sanoa.

Kuinka olisi käynyt, jos länsimainen kapitalismi olisi saanut seurakseen ateismin ja sosialismi kristinuskon? Olisiko ”juutalaisen” jengin pyrkimyksen silloin vesittyneet?

Hajotusta ja hallintaa mielenmuokkauksen välityksellä

Pöytäkirjoissa puhutaan myös taisteluista kirkkoja vastaan: Niin kauan kuin kasvatamme nuorisoa uusiin ylimenokauden uskonkappaleisiimme, emme voi avoimesti koskea nykyisiin kirkkokuntiin, vaan taistelemme niitä vastaan arvostelun avulla, herättämällä hajaannusta ja saattaen ne rappeutumistilaan.

Mikä on ollut niin suuren vainon ja pilkan kohteena sionistisen mafian toimesta kuin kristinusko? Se mitätöitiin edesmenneessä Neuvostoliitossa ja länsimaissa usko Jumalaan ja tuonpuoleiseen on luokiteltu jopa mielisairaudeksi tai muuten jonkin asteiseksi vajaamielisyydeksi. Tähän on syynä sionistisen oligarkian vaikutus koulutus- ja yliopistomaailmaan sekä mainitun eturyhmän vaikutus valtamediaan ja viihdeteollisuuteen.

Kyseiselle eliitille on vaarallista, mikäli ihmisillä on luja uskonto ja luottamus Korkeimpaan, sillä sellaiset tekijät yhdistävät ihmisiä ja kansoja. Yhtenäisyys puolestaan on vaaraksi sionistien pyrkimyksille.

Niin ikään Pöytäkirjat viestittävät epäsiveellisen kirjallisuuden ja tulevaisuuden painetun sanan mahdollisuuteen mielenmuokkaajina: Niin sanotuissa edelläkävijämaissa olemme luoneet mielettömän, likaisen ja iljettävän kirjallisuuden. Vielä jonkin aikaa valtaanpääsymme jälkeen tulemme tukemaan sen olemassaoloa, jotta meidän valtio-oikeudelliset suunnitelmamme ja puheemme ilmenisivät riittävän vastakohtaisina. Viisaat miehet, jotka on kasvatettu johtamaan gojimeja, tulevat laatimaan puheita, suunnitelmia, esityksiä ja artikkeleita, joiden avulla vaikutamme mieliin suunnaten ne itse viitoittamillemme käsitteitten ja tietojen tielle.

Myös juuri yllä mainittu on tapahtunut. Nykyisin se on vain saanut modernin muodon. Sionistinen henkinen likaviemäri, jonka kuvottavaan kirjoon kuuluu kaikki kasvatus-, sosiaalialan, mielenterveyden sektorin, viihdekirjallisuuden, aikakausilehtien, lähes kaiken taiteen lajien, Internetin, uutisten, tv-ohjelmien ja Hollywoodin elokuvateollisuuden tarjonta. Tämä on niin päivän selvää, että siihen ei tarvitse esittää kovinkaan laajasti todistus materiaalia. Nykyinen massamedia ja viihdeteollisuus mässäilevät aistillisilla ja äärimmäisen irvokkailla lähetyksillä. Mutta tämä ei riitä! Siellä vääristellään terveitä realiteetteja. Sellaiset suuntaukset ja arvot kuten uskonto, isänmaa, perinteinen avioliitto jne., saavat armottoman pilkan osakseen.

Tällä kaikella pyritään turmelemaan ihmismassojen henkinen taso, jotta heitä olisi helpompi ohjata lammaslauman tavoin sionistien mätänevään aitaukseen.

Yllä mainittuun viitaten esitettäköön kuinka Sionistisen eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta USA:ssa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat Israel-myönteisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esim. USA:ssa toimivan 56 mediayhtiön nimet, jotka ovat juutalaisten omistuksessa.

Sionistinen mafia on levittänyt maailmaan kansainvälisyyden kasvatusta, kansallisten valtioiden purkamista, äärettömyyksiin ja suoranaisiin järjettömyyksiin menevää suvaitsevaisuutta, jotka kattavat etnisen ja tasa-arvo villityksen sekä sairauden partaalle viedyn sukupuolineutraaliuden korostamisen. Kaikki ihmisrodut pyritään sulauttamaan yhdeksi sekavaksi massaksi, jotka yhdistyisivät yhden maailmanhallituksen orjuuteen. Kuitenkin sionistinen Israelin valtion on niin rasistinen ja kiihkonationalistinen, että sen vertaista etnisin perustein syrjivää ja terroristivaltiota on turha hakea maailmasta. Tämä takaa juutalaiselle eliitille ja sitä palvelevalle kansalle yhtenäisyyden, kun sitä vastoin muut kansat turmeltuvat ja tuhoutuvat sionistien luomaan sekasortoon.

Pöytäkirjoissa julkistetaan myös vapaamuurareiden osuus sionistien poliittisena vallan välineenä. Tämä pitää paikkansa. Esimerkiksi Tohtori Karl Steinhauser paljastaa vapaamuurareiden osuuden lukuisiin Euroopan historian tapahtumiin, mm. Ranskan ja Venäjän vallankumouksiin. Hän väittää myös, että vapaamuurarit muodostavat Euroopan Unionin salaisen puolueen ja että EU:ta kehittyy byrokraattinen, demokraattisen valvonnan ulottumattomissa oleva super-Neuvostoliitto (Steinhauserin 1994). Nyt voidaan vain todeta, että Steinhauserin näkemys EU:ta on jo toteutunut. Valitettavasti Steinhauser ei yhdistänyt vapaamuurariutta kansainväliseen sionismiin.

Markku Juutinen

Lähteet

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Kenneth Allan; Kenneth D. Allan (2 November 2005). Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. Pine Forge Press. p. 68. ISBN 978-1-4129-0572-5.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

Siionin viisasten pöytäkirjat. Saatavilla:http://www.radioislam.org/protocols/indexfin.htm

 1. http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405; ”Citigroup Proxy Statement”. Citigroup SEC filing; http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7078251.stm ; ”Citigroup Corporate Governance – Robert E. Rubin”. Citigroup. Retrieved 2008-02-20.
 2. Saatavilla http://www.treasuryfinland.fi/public/default.aspx?nodeid=19318&…

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

 1. BBC (2011). https://www.youtube.com/watch?v=L9ucTmcPZQE

 

 1. Five Banks (2011). http://www.zerohedge.com/news/five-banks-account-96-250-trillion-outstanding-derivative-exposure-morgan-stanley-sitting-fx-de

Seurakuntalainen:

Israel vaarantaa maailman rauhan


Hiljattain on yritetty hieroa tuloksetta Iran-sopimusta Iranin ja P5+1 maiden neuvottelijoiden kanssa. Tämä Iranille ehkä kohtalaisen hyvin soveltuva sopimusehdotus on kuitenkin saanut Israelin takajaloilleen. Israel tyrmäsi täysin Iran-sopimuksen. Sionisti valtio vaatii Irania luopumaan täydellisesti uraanin rikastamisesta ja koko ydinohjelmastaan luopumista. Israelin mielestä kaikki muut vaihtoehdot tarkoittavat pienempää mahdollisuutta selvittää tilannetta rauhanomaisin keinoin (The Jerusalem Post 2013).

Iran-sopimus

USA:n ulkoministeri John Kerry osallistui vastikään lyhyeen tapaamiseen Iranin ja P5+1 -maiden neuvottelijoiden kanssa. Neuvotteluihin osallistuneet maat: Iran, Venäjä, Kiina, Britannia, Ranska ja Saksa olivat muodostelleet sopimusluonnoksen, jolla Iranin vastaisia pakotteita oltaisiin valmiit miedontamaan. Sopimuksessa Iran suostuisi jäädyttämään ydinohjelmansa puoleksi vuodeksi. Ranskan ulkoministeri totesi lauantaina, ettei Geneven kokous mahdollisesti pääty sovintoon (Rianovosti 2013).

Israel torpedoi juonitteluillaan Iran-sopimuksen

Kuten jo alussa mainittiin, Israel oli välittömästi estämässä mainittua Iran-sopimusta. Lisäksi Israelin pääministeri_Benjamin Netanyahu varoitti ”huonon” sopimuksen Iranin kanssa johtamaan vain sotaan. Netanyahu onki innostunut sotilaallisesti uhkailemaan Irania ennen näkemättömällä röyhkeydellä. Hän toteaa, että pakotteiden vähentäminen ilman vaatimusta mielestään kunnollisesta ydinohjelman keskeyttämisestä tulisi ainoastaan kannustamaan Teherania sen pyrkimyksissä ydinaseistukseen. Tämä tulisi johtamaan konfliktiin (RT 2013).

”Iranin kohdalla ei ole ainoastaan kahta vaihtoehtoa, nimittäin huonoa sovintoa tai sotaa. Kolmaskin vaihtoehto löytyy: jatketaan erityistä painostusta pakotteiden voimalla,” Netanyahu lausui. ”Minä sanoisin, että huono sovinto johtaisi toiseen lopputulokseen, jota emme halua (RT 2013).”

Israel on alkanut myös salakavalat juonittelut Iranin “pään” menoksi

Israel varmisti Iran-sopimuksen ”sabotoimisen” liittoutumalla lännen tärkeimmän alueellisen arabiliittolaisen_Saudi-Arabian kanssa. Maiden kerrotaan hahmotelleen yhdessä uusia suunnitelmia estääkseen sovinnon syntymisen Iranin ydinohjelmaan liittyvissä kysymyksissä (1. Press TV 2013).

”Sionistien lobbaajat ja saudit punnitsevat toista lähestymistapaa”, raportoi Independent Televisionin Lähi-idän pääkirjeenvaihtaja_Alan Hart. Saudien ja Israelin edustajien sanotaan laativan ehdotuksia, joita Iran ei voisi koskaan hyväksyä.

Hart totesi: ”Mikäli sionistien lobbaajat ja saudit onnistuvat siinä mihin pyrkivät, Obamalle täytyy silloin päättää kaikkein kriittisin vaihtoehto”.  Yhtenä vaihtoehtona on, että Obama vain antautuu sionistien lobbaajille”. Toisena vaihtoehtona hän esittää täydellisen kyllästymisen ja omavaltaisen toiminnan Iran-sopimuksen kanssa. Hart odottaa, että merkittävä sionistien valtataistelu tullaan käymään Valkoisen talon hallinnasta lähiviikkojen kuluessa.

Seuraavan Geneve-kokous pidettiin 20 päivä marraskuuta P5+1 maiden (Venäjä, Kiina, USA, Ranska, Britannia + Saksa) ja Iranin välillä. Uutisten mukaan perjantain kokouksessa oltiin lähellä sopimusta. Länsivallat vaativat Irania lopettamaan uraanin rikastamisen 20-prosenttiseen vahvuuteen ja luopumaan hahmotelmistaan käynnistää rakenteilla oleva raskasvesireaktori Arakissa. Vastineeksi Iranin vastaisia kauppapakotteita höllennettäisiin.

Iran on edellyttänyt, että sopimus tunnustaisi sen oikeuden rikastaa uraania. Länsimaat eivät kuitenkaan halua kirjoittaa tätä sopimukseen. Kansainvälinen ydinsulkusopimus ei erikseen salli tai kiellä uraanin rikastamista (RT 23.11.2013).

Israel-myötämieliset sionistit ovat suorittaneet tehokasta lobbausta myös Amerikan Yhdysvalloissa, jossa_sionistisen eliitin pitkät lonkerot ulottuvat painostamaan Yhdysvaltojen kongressia_hyväksymään uusia Iranin vastaisia pakotteita (2. Press TV 2013).

Israel muodostaa vaaratekijän Lähi-idässä sekä riskitekijän maailman rauhalle

Tämä artikkeli toimii tavallaan tukena ja jatkona jo aikaisemmin julkaistulle kirjoitukselle ” Julkinen kirje Suomen hallinnolle Israelin luonteesta”. Siinä tarkasteltiin muun muassa Israelin kansainvälisen politiikkaan asemaa ja valtion vaikutusta valtioterroristisena funktiona Lähi-idässä.

Keskeisimpänä tavoitteena Israelin valtion perustamiselle on ollut voimakkaan sotilasvaltion luominen Lähi-itään. Nämä pyrkimykset ovat toteutuneet ja tästä johtuen saamme jatkuvasti kuulla uutisia Israelin harjoittamasta julmuudesta palestiinalaisia ja muitakin naapureitaan kohtaan. Israelin valtio on todellakin luotuna Israel-myönteisen eliitin kansainvälistä hegemoniaa varten.

Sionistinen valtio luotiin Palestiinaan siksi, että se on poliittisesti keskeisessä suhteessa Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan nähden. Siten Israel muodostaa myös sotilas-strategisen polttopisteen maailman valta-asemaa ajatellen (Rami 1988).

Maailman muiden valtioiden ja Yhdistyneet kansakunnat yhteistyöjärjestön tulisi olla huolissaan sillä USA:n tuella hampaisiin saakka aseistettu ydinasevaltio Israel on vallanhimoisen, sotaisan, julman ja ahneen Israel-myönteisen oligarkian hallinnassa. Tämä on todellinen uhka maailman rauhalle.

Jo tässä artikkelissa mainitut kaksi ensimmäistä alaotsikon lukua todistaa sen, että Israel on aggressiivinen ja muodostaa ennen näkemättömän turvallisuus riskin maailman kansoille. Tästä Israelin muodostamasta uhasta Lähi-idässä ja laajemminkin kertovat nykyisin myös Iran-sopimukseen kytkeytyvät tekijät: Nimittäin Valkoisen talon tiedottaja korotti Iranin vastaisen sodan syttymisen uhaksi, jos USA:n kongressi toteuttaa uhkauksensa asettamalla vielä uusia pakotteita, entisten lisäksi Irania vastaan ja menettelisi näin Valkoisen talon suosituksia vastaan herkässä tilanteessa.

”Yhdysvaltain kansa ei tahdo marssia sotaan,” lausui Jay Carney tiistaina. Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki sanaili puolestaan erillisessä tiedotustilaisuudessa, että ”uusien pakotteiden muodostaminen olisi virhe, sillä olemme päättäneet edelleen pysytellä diplomatian viitoittamalla polulla” (2. Press TV 2013).

Suositukset

Myös Suomen poliittisen johdon tulisi vaikuttaa seuraaviin tavoitteisiin:

Ensinnäkin tuomita voimakkaasti ja näkyvästi Israelin rikokset ihmisyyttä vastaan ja estää suomalaisten yritysten sekä organisaatioiden tukemasta esim. yhteistyöllään Israelia ja sen laittomia siirtokuntia._

Tulisi pyrkiä murtamaan Israelin ja USA:n välinen pahan akselin. Samalla tulisi eliminoida Wall Streetin pankkiirien rikollinen toiminta. Sionistisen eliitin vaikutus USA:n keskuspankkiin (Federal Reserve) pitäisi saada purettua.

Vaikuttaa uuden kansainvälisen foorumin synnyttämiseen vanhan Yhdistyneiden Kansakuntien tilalle. Tässä humanitaarisessa yhteistyöjärjestössä ei sallittaisi esimerkiksi USA:lle veto-oikeutta, jonka turvin voidaan suojella esimerkiksi Israelia sen tekemien rikoksien seuraamuksista.

Ihmiset olisi herätettävä taistelemaan Uuden maailmanjärjestyksen elitismiä vastaan. Tulee kiihdyttää kamppailua valtamedian suorittamaa vääryyteen perustuvaa propagandaa ja sotapropagandaa vastaan. Tässä oli muutamia suosituksia esimerkeiksi.

Markku Juutinen

Lähteet

Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag.

The Jerusalem Post (2013). Saatavilla http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/First-step-deal-on-Irans-nuclear-program-expected-as-early-as-Friday-330978

Rianovosti (2013). Kerry Opposes Draft Plan on Iran in Geneva – Source. Saatavilla http://en.ria.ru/world/20131109/184607498/Kerry-Opposes-Draft-Plan-on-Iran-in-Geneva–Source.html

RT (2013). Netanyahu: ‘Bad deal’ with Iran will only lead to war. Saatavilla http://rt.com/news/iran-netanyahu-war-sanctions-682/

RT (2013). Iran agreement could be reached for the first time in many years – Lavrov. Saatavilla http://rt.com/news/iran-nuclear-program-geneva-186/

1. Press TV (2013). Israelis, Saudis seeking new plans for Iran nuclear talks. Saatavilla http://www.presstv.com/detail/2013/11/14/334728/israelis-saudis-seek-new-plans-for-iran/

2. Press TV (2013). Israel lobbying Congress for more anti-Iran sanctions. Saatavilla  http://www.presstv.com/detail/2013/11/15/334753/israel-lobbying-us-against-iran-deal/

EU:n Suomesta kehitysmaa ja unionin syrjäinen maakunta


Kansanvalta, johon valtiojärjestyksemme ja perustuslakimme aikoinaan nojautui, on nykyisin EU- Suomessa sen raha- ja puoluevallan puristuksessa luisunut Euroopan unionin totalitaariseen syleilyyn. Valtiollisen itsenäisyyden korvaa EU-jäsenyys, eli muut kuin suomalaiset vaikuttajat päättävät useimpien maassamme voimaan tulevien lakien sisällön. Maallamme ei ole enää omaa itsenäistä talous-, maatalous-, raha-, alue-, kauppa- ja elinkeinopolitiikkaa. Itse asiassa lähestulkoon kaikki päätetään Brysselissä ja Suomi on sätkynuken roolissa. Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olemme kytkeytyneet EU:n päätöksiin. Käytännöllisesti katsottuna EU on jo liittovaltio, mutta kuitenkaan se ei ole sitä virallisesti. Niinpä Suomi onkin epävirallisesti ”EU-liittovaltion” pohjoinen ja syrjäinen maakunta.

Kuinka ”maatamme” ryöstetään EU:n maakuntana?

Tässä yhteydessä ei keskitytä EU:n toimielimiin, eikä niiden hierarkiaan tai tekniikkaan. Emme myös kertaile kaikkia negatiivisia ilmiöitä, joita Suomen EU-jäsenyys on tuonut mukanaan, vaan kuvaamme niitä tärkeitä ilmiöitä, jotka ovat kurjistaneet nykyisin ”maamme” ja sen kansalaisten elinolosuhteita.

Kuitenkin lyhyesti mainittakoon kuinka Suomen ja suomalaisten velkaantuminen on vain kiihtynyt. Tämä johtuu osittain Suomen poliittisen johdon globaalien talous- ja pankkiirieliittien tukemisesta, Suomen EU:n ja EU:n rahaunionin EMU:n jäsenyydestä. Luonnollisesti kurjuutta on lisätty järjettömällä rahan mättämisellä esimerkiksi kriisimaihin, EVM:lle, IMF:lle jne.. Kaikilla kirjoituksessa mainituilla negatiivisilla ilmiöillä ei ole suoraa yhteyttä Suomen EU:n jäsenyyteen, joka kuitenkin on lisännyt Suomen ”tuskaa” välillisesti.

Onko sisäinen devalvaatio uusliberalistien seuraava kurjistamisen metodi? Kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi oli innostunut esittelemään vaatimuksiaan OECD:lle, jolta Sasi peräsi menetelmiä palkkojen pienentämiseen sekä työttömyyden lisäämiseen ilman julkisen velan kasvua, siis sisäisenä devalvaationa. Hänen mukaansa euromaat eivät voi sopeuttaa talouttaan devalvoimalla, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää niin sanottu sisäinen devalvaationa (Talouselämä 2.10.2014).

Ilmeistä on, että Suomen kovanlinjan uusliberalistinen eliitti, joka tahtoo ujuttaa kaiken Suomessa tuotetun hyödyn ylikansallisille verenimijöille, haluaa käyttää ”maassamme” sisäistä devalvaatiota saadakseen palkkoja alennettua ja työttömyyden huimaan kasvuun. Näin olisi orjayhteiskunta valmiina jättiläiskorporaatioiden hyödynnettäväksi. Ei ainoastaan suuryritysten armoilla palkkojen alentamisen vuoksi, vaan työttömyyden takia, sillä tällöin olisi varaa valita orjia palvelukseen.

Edelleen sisäisen devalvaation siivittämä massatyöttömyys voi viedä maan deflaatioprosessiin, joka puolestaan raunioittaa koko valtion talouden, konkurssien vyörynä.

Normaalisti devalvaatiolla tarkoitetaan kotimaan valuutan arvon tarkoituksellista heikentämistä ulkomaiseen valuuttaan nähden. Maan valuutan arvon heiketessä, maan vientituotteet suhteellisesti halpenevat, mutta maahan tuotujen valmisteiden hinnat puolestaan nousevat. Tämä tietysti hyödyntää vientiteollisuutta. Devalvaatiossa on haittana inflaatio.

Suomalaisen luonnonrikkauksien, näiden kansallisten omaisuuksien luovuttaminen ulkomaiseen omistukseen on käynnissä:

Valtio korotti viime keväänä Metsähallituksen tulostavoitetta 20 miljoonalla eurolla, 130 miljoonaan euroon. Tätä käytetään tekosyynä sille, että Metsähallitus on valmistellut myyntiin valtavia, tuhansien hehtaareiden laajuisia metsätiloja. Pahinta tässä on M-hallituksen luulo kotimaisten ostajien korvautumisesta ulkomaisilla sijoittajilla (Yle 29.8.20145).

Metsien myyminen kokonaisina maa-alueina ja vielä ulkomaiseen omistukseen, ei ole järkevää liiketoimintaa. Sitä vastoin tuottoisinta olisi metsämaan hyötykäyttäminen, tietyin määräajoin, jolloin myös maan arvo lisääntyisi vuosittain.

Lisäksi mainittakoon Talvivaaran kaivoksesta. Tämän kaivoksen esiintymien kaivoslainmukaiset oikeudet sekä kohteeseen liittyvät oikeudet hyödyntää tutkimustietoa myytiin yhdellä eurolla. Talvivaaran kaivosyhtiöllä on runsaasti ulkomaisia osakkeen omistajia.

Suomen uusliberalististen politikkojen suosion saanut Talvivaaran kaivostoiminta on tuhonnut peruuttamattomasti luontoa: kaivos on pilannut vesistöjä ja romahduttanut mökkitonttien arvon. Lisäksi sulfaatin, natriumin, mangaanin, nikkelin pitoisuudet olivat Talvivaarassa korkealla jo 2009, työntekijöiden nikkelialtistustapaukset ovat lisääntyneet viimeisinä vuosina jne.. Tässä oli vain osa mainitun kaivoksen aiheuttamista ongelmista.

Silloinen Suomen hallitus uskoi aikoinaan Talvivaaran olevan todellinen rikkauksien sampo. Nyt kaivosyhtiöllä on ilmeisesti konkurssi edessään. Talvivaaraan on uponnut veronmaksajien rahaa tähän mennessä jo 200 miljoonaa euroa. Kaivostoiminnan uudelleen käynnistäminen maksaisi samoin 200 miljoonaa euroa. Tämä kuulostaa siltä, kuin kysyttäisiin, että ”paljonko täytyy maksaa, päästäkseni töihin?”

Tekniikka & Talouden tietojen perusteella kaivosalueen alasajoon liittyvä siivoaminen tulisi maksamaan veronmaksajille minimissään 200–300 miljoonaa euroa.

 

Lisäksi Suomessa käytetään ainakin Huittisten Kaupungissa orjatyövoimaa, joka ei valitettavasti ole mikään metafora. Kaupunki myy kuntouttavassa työtoiminnassa olevien työpanosta yksityisille ja yrityksille. Puuttumatta hinnastoon sanottakoon, että yksityiset ja yritykset saavat orjan palvelun tietyllä rahasummalla hyödykseen. ”Työhön” sisältyy muun muassa autojen pesua, pienkoneiden huoltoa, polkupyörien kumien paikkaamista jne.. Työssähän ei sinänsä mitään vikaa ole mutta tässä tapauksessa ”työntekijät” eivät saa lanttiakaan antamastaan työnpanoksesta osakseen. He ovat kuntouttavassa toiminnassa (Yle 11.11.2014).

Vastaavia tapauksia on EU:n pohjoinen ja syrjäinen maakunta pullollaan. Yhdet työskentelee orjana maatiloilla ja toiset puurtavat puutarhoissa. Haastatteluissa nämä henkilöt eivät aina valita osaansa, mutta mitkä lienevät sisäiset ajatukset? Tällainen palkaton työskentely on käytännössä pakollista, sillä mikäli siitä kieltäydytään, niin silloin lain mukaan menetetään työttömyysturva.

 

Venäjän vastaiset pakotteet ja isäntämaasopimus

USA:n ja EU:n pakotteet Venäjää vastaan taitavat purra negatiivisesti enemmänkin sanktioiden suosijoihin kuin Venäjään. Nimittäin ministeriön laskelmien mukaan Venäjän talous kasvoi koko kolmannen kolmanneksen aikana 0,7 prosenttia ja toisella neljänneksellä kasvua kertyi 0,8 prosenttia (Talouselämä 28.10.2014).

Suomen poliittinen kerma on täysin rinnoin mukana Venäjää vastaan suunnatussa kauppasaarrossa. Tämä on kovin kummallista, sillä Venäjään kohdistuvat sanktiot nakertavat kyllä myös Suomen taloutta. Mutta minkä sille voidaan, jos kumarretaan länsimaista talous- ja pankkiirieliittiä, niin silloin vain mielistellään, vaikka se täyttäisi laittomuuden tunnusmerkit.

Myös Ukrainan konflikti on Israel myötämielisen eliitin, EU:n ja USA:n luomus, jonka tarkoituksena on, että EU ja Yhdysvallat suhtautuisivat vihamielisesti Venäjään. Ukraina halutaan kansainvälisten pankkiirien orjuuteen ja Venäjä Naton puristukseen. Tällä tavoitellaan ilmiselvästi kolmatta maailmansotaa.

Suomi kirjoitti hiljattain alle Naton kanssa isäntämaasopimuksen, joka tulee johtamaan Suomen Naton jäsenyyteen ja samalla toimii avoimen konfliktin luojana Venäjän kanssa.

Isäntämaasopimus velvoittaa Suomen luovuttamaan kaikki satamat, lentokentät ja maa-alueensa Naton käyttöön kansainvälisen selkkauksen yhteydessä.

Isäntämaasopimuksen (Host Nation Support, HNS-sopimus) pyrkimyksenä on turvata tehokas tuki Naton sotilaallisille operaatioille isäntämaan resursseja ja maa-alueita hyödyntäen.

Päätavoitteena ei ole avustaa isäntämaan sotilasvoimaa vaan mahdollistaa Naton sotilaallinen tehokkuus. Suomen kanssa solmittu isäntämaasopimus enentää Naton tehokkuutta valtavasti, sillä Suomen rajat ovat pitkät ja Pietari vain kivenheiton päässä.

Isäntämaasopimuksen uhat Suomelle: Isäntämaasopimuksella Suomi asettaa omat alueensa Naton käyttöön. Jos Venäjä kuuluisi Natoon, tämä ei olisi ongelma. Venäjän ollessa Naton ulkopuolella, muodostuu tästä ulko- ja turvallisuuspoliittinen sudenkuoppa. Tämä on uhka, koska Venäjä on Naton todennäköinen vihollinen.

Vihollisuuksien käynnistyminen Venäjän ja Naton välillä merkitsee, että Suomen alueesta tulee erittäin suuri uhkatekijä. Voidakseen suojata Pietaria ja estää joukkojen kuljetukset tai ilmahyökkäyksen sisämaahan, täytyisi Venäjän pommittaa kaikki rautatiet, maantiet ja lentokentät Suomessa. Venäjällä ei tarvitse olla minkäänlaista pulmaa Suomen kanssa, mutta jos Nato voi käyttää Suomea hyökkäyksen astinlautana, on Suomen alue riskitekijä, joka on tarpeen vaatiessa pakko eliminoida.

Naton ja Venäjän välisessä selkkauksessa ja isäntämaasopimukseen liittyneenä Suomi on siis mukana konfliktissa, vaikka se olisi itse täysin passiivinen ja riidoista osaton.

Isäntämaasopimuksen innokkaita puolustajia olivat ja ovat edelleen muun muassa puolustusministeri Carl Haglund, pääministeri Alexander Stubb ja sitä on myötäillyt myös ulkoministeri Erkki Tuomioja. Innokkuutta sopimuksen hyväksymiseen löytyi nykyinen hallituksen sisältä ja tietysti kokoomuksessa hanke oli hyvin suosittu.

Sopimushanke olisi pitänyt myös tyrmätä Suomen perustuslain tähden. Sopimusprosessi ei edennyt Suomen perustuslain ja valtiojärjestyksen edellyttämällä tavalla1. Perustuslain mukaisesti sopimuksesta olisi pitänyt äänestää eduskunnassa, ja sen kannalla olisi täytynyt olla 5/6 kansanedustajista.

Valtiojärjestyksen laiminlyöminen voidaan tietyissä tapauksessa tulkita Rikoslain 13. luvun mukaisesti törkeäksi valtiorikokseksi2, mikäli rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö.

Yllä esitettyyn nojautuen Suomen poliittista eliittiä voidaan pitää epäiltynä valtiorikokseen, joka vaatisi asiaan sisältyviä oikeudellisia prosesseja.

Kommentit

Välttyäksemme täydelliseltä yhteiskunnalliselta onnettomuudelta ja mahdolliselta kansalais-sodalta on Suomen poliittisen johdon valtakausi lakattava vuoden 2015 vaaleihin. Niinpä onki erittäin suositeltavaa, että emme enää äänestä Suomen nykyisen hallituksen kaltaisia valtapuolueita ja niiden edustajia ehdokkaiksi. Nyt, jos milloinkaan on muistettava sanonta, että ”sinun äänesi ratkaisee”. Ratkaiskaamme äänillämme vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sellaisten puolueiden pääsy valta-asemaan, jotka oikeamielisinä asettavat itselleen esimerkiksi seuraavat päämäärät:

 • Euroopan Unionista eroaminen
 • Euroopan talous- ja rahaliitosta (EMU:ta) eli eurosta luopuminen
 • Itsenäinen talouspolitiikka; oma valuutta ja sen paino-oikeus
 • Hyvinvointivaltion uudelleen luominen sekä sen kehittäminen

Muita tavoitteita:

 • Suomea ei saa liittää Pohjois-Atlantin liiton Naton-jäseneksi
 • Suomi ei saa liittyä vapaakauppasopimuksiin

Erikoisesti pyytäisin välttämään äänensä antamista Kokoomukselle, Sosialidemokraateille, Ruotsalainen kansanpuolueelle, keskustalle ja Suomen Kristillisdemokraateille sekä näiden puolueiden edustajille. Älkää siis kuunnelko valtamedioiden valheita, vaan ummistakaa niiltä korvanne. Sopivan äänestyksen kohteen puuttuessa, on parempi jättää äänestämättä.

Markku Juutinen

Lähteet

Talouselämä (2.10.2014). Kokoomuspoliitikolta kova viesti: Palkanalennukset jäävät ainoaksi vaihtoehdoksi – maksumiesten joukko ”mahdollisimman laajaksi”. Saatavilla.

Talouselämä (28.10.2014). Ministeriö: Venäjän talous kasvoi syyskuussa – ennusteet ennallaan.

Tekniikka & Talous

Yle uutiset (29.9.2014). Hyväksytkö sen, että Suomen metsiä myydään ulkomaille – ”pakon edessä”? Saatavilla.

 1. Suomen perustuslaki.

2.      Rikoslaki 13. Luku. Saatavilla.

Yle (11.11.2014). Saatavilla.