Kuinka Siionin viisasten pöytäkirjojen sanoma on toteutunut maailmassa?


Emme ota tässä artikkelissa kantaa Siionin viisasten pöytäkirjojen aitouteen, vaan tarkastelemme sitä kuinka pöytäkirjojen tavoitteet ovat realisoituneet? Olen tullut siihen johtopäätökseen, että ne pyrkimykset, jotka ovat esitettynä pöytäkirjoissa, ovat toteutuneet tarkasti. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme pöytäkirjojen esittämiä maailman valloitussuunnitelmia kolmesta näkökulmasta: Kansanvälinen vallan osuus talous- ja pankkimaailman välityksellä, Globaalin hegemonian saavuttaminen sotien ja vallankumouksien avulla ja hajota sekä hallitse metodilla. Nämä kolme kohtaa antavat mielestäni tiivistetyn läpileikkauksen pöytäkirjojen tarkoituksesta.

 

Kansanvälinen vallan osuus talous- ja pankkimaailman avulla

Pöytäkirjan kohdassa (1. Pöytäkirja) mainitaan rahan herruudesta: Jos valtakunta uupuu omiin sisäisiin mullistuksiinsa tai jos se niiden vuoksi joutuu ulkoisen vihollisensa käsiin, voi sen kummassakin tapauksessa katsoa joutuneen lopullisesti tuhon omaksi: se on silloin meidän vallassamme. Rahan herruus, joka on kokonaan meidän käsissämme, ojentaa silloin sille pelastavan oljenkorren, johon sen on vasten tahtoaankin pakko tarttua, koska se muuten joutuu perikatoon. 

Eikö tämä ole suoraa puhetta, joka soveltuu täysin vuosikymmeniä kestäneeseen sionistisen eliitin kansainväliseen pankki ja rahoitus instituutioiden tuhoisaan valtaan, joka on tullut räikeästi esille esimerkiksi nykyisessä Euroopan pankkikriisissä sekä katastrofimaiden kohtuuttomassa tukemisessa. Suomikin on kuristumassa ulkomaiseen velkaan.

Sionistinen eliitti on luonut sellaiset olosuhteet, että lähes kaikki maailman valtiot ovat joutuneet turvautumaan kyseisen oligarkian velkarahaan, joka on imenyt ja tyhjentää edelleen voimakkaankin valtion rappiotilaan korko suorituksien ja esimerkiksi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) sopeutusohjelmien ansiosta.

Esimerkkejä kansainvälisestä pankkimaailmasta

Siionin viisaiden pöytäkirjojen suunnitelmat ovat sittenkin toteutuneet talous- ja pankkimaailmassa. Tätä havainnollistaa seuraava esitelmä:

Luultavasti keskeisimpänä instrumenttina uudenliberalistisen sivilisaation (US) eli viimekädessä sionistisen eliitin pyrkimyksille on ollut kansainväliset rahoituslaitokset.

Ensinnäkin Amerikan Yhdysvaltojen keskuspankki eli Federal Reserve System (Fed) aloitti toimintansa 1913. USA:n keskuspankkijärjestelmä muodostuu 12:a yksityisen pankin yhteenliittymästä alueelliseksi keskuspankiksi, jossa New Yorkin Federal Reserven rooli on toimia ylimpänä pankkina. Tälle yksityisen pankin yhteenliittymälle annettiin rahan painamisen monopoli.

Lainopillinen perusta tälle salakavalimmalle menetelmälle ryöstää järjestelmällisesti kansaa saatiin runnottua Federal Reseve -lakina, jonka siis USA:n edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät joulukuun 23. vuonna 1913. Fedillä on hävytön oikeus painaa rajattomia määriä dollareita, joita tämä ”rahanväärentäjämafia” lainaa korkeita korkoja vastaan hallitukselle aiheuttaen hirvittäviä häviöitä Yhdysvaltojen kansalle ja kiertoteitse maailman muille valtioille ja kansoille (Steinhauser 1994). Näin tämä systeemi on toiminut, jos nykyisin ei ole tullut siihen uudistuksia.

Mainittu laki USA:n keskuspankista oli ”juutalaisen” pankkiirin Paul Warburgin aikaansaannos. Itse asiassa USA:n keskuspankki on sionistiseen eliittiin kuuluvien pankkiirien kansainvälisten pankkien omistuksessa.

Pankkiirien kykyä USA:n keskuspankin isännöintiin tehostaa se, että Fedin pankkiirit voivat olla Yhdysvaltojen hallinnossa ja siirtyä sieltä jälleen pankkimaailmaan ja vaikka sitten edelleen hypätä Fedin johtaviin virkoihin. USA:n Federal Reserve on yksityinen pankkikartelli.

Juutalainen eliitti tai mafia, todellakin hallitsee kansainvälistä pankkimaailmaa. Tästä vakavasta globaalista vaarasta kertoo sekin, että Rockefellerit ja ylikansalliset liikepankit ovat ujuttaneet myrkyttävän vaikutuksensa USA:n hallintoon. Kyseinen oligarkia hallitsee esimerkiksi seuraavia kansainvälisiä pankkeja: Goldman Sachsia, jonka johtajana toimi 26 vuotta Robert Rubin, ennen 1990-lukua1, Citigroupia (hallituksen johtajana v. 2007 myös Robert Rubin)1 ja muita globaaleja investointi pankkeja, joita ovat esim.: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch2 jne.

Huomattakoon, että Citigroup on yksi Yhdysvaltain Fedin omistajista. Fedin omistajiin lukeutuu myös Rockefellerien vaikutuspiirin lukeutuva JP Morgan ja Rothschildien tuntumassa sijaitseva Barclays Capital.

Neljännessä pöytäkirjan luvussa on kappale kansainvälisestä kilpailusta kaupassa ja teollisuudessa, keinottelun välineenä: Jotta gojimit eivät ennättäisi ajatella ja huomioida mitään, on heidät houkuteltava kaupan ja teollisuuden palvelukseen. Siten kaikki kansat alkavat etsiä omia etujaan eivätkä näistä taistellessaan huomaa yhteistä vihollistaan, Mutta jotta vapaus perin pohjin tuhoaisi gojimien yhteiskunnat, on teollisuus perustettava keinotteluun. Tästä on se hyöty, että se, mikä maasta otetaan, ei jää itse teollisuuden käsiin, vaan joutuu keinottelijoiden käsiin, toisin sanoen meille.

Vaikka yllä oleva lainaus ei kuvaa aikamme taloutta ja teollisuutta, soveltuu sen logiikka nykyisen yritysmaailman ja korporaatioiden menetelmiin. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä suurimmat hyödyt siirtyvät näitä firmoja rahoittaville pankeille eli sionistiselle eliitille. Lisäksi, kun kansainväliset jättiläisyritykset fuusioituvat muodostaen suoranaisia taloudellisia diktatuureja, joiden hallinta luisuu kansainvälisten sionistien käsiin.

Hiukan nykyisiä huomioita maailman taloudesta: Venäjän juutalaiset multimiljonäärit sijoittivat pestävää rahaa Kyproksen pankkeihin ja Kypros edelleen lainoitti Kreikkaa. Kreikalle kävi huonosti, kuten myös Kyprokselle.

Kyproksen pankkien romahtamiseen on vaikuttanut myös Eurokriisi, joka syntyi ainakin osaksi, kun rahoitusmarkkinaomaisuus synnytti rahaa, rahasta, jota ei investoitu tuotantoon, eikä mihinkään reaalitalouteen. Näin raha ei lähtenyt kiertoon ja talouskasvua ei syntynyt. Yksityiset pankit luovat rahaa tyhjästä. Eurokriisiin lienee vaikuttanut myös Yhdysvaltojen finanssikriisi.

Kreikan taloudellista tilaa romutti oleellisesti se, että sionistisen eliitin omistuksessa olevat pankit esim. Goldman Sachs sopi Kreikan kanssa lainoista, jotka peittivät Kreikan taloudellisen kurjuuden Brysseliltä.

Edellä kuvattuun sopii hyvin Pöytäkirjojen ote: Jos valtakunta uupuu omiin sisäisiin mullistuksiinsa tai jos se niiden vuoksi joutuu ulkoisen vihollisensa käsiin … Eurooppa ja Amerikan Yhdysvallat ovat joutuneet täysin uuvuksiin sisäisissä mullistuksissaan, joiden aiheuttajina ovat sionistisen eliitin organisaatiot ja heidän kätyrinsä, joita löytyy pilvin pimein myös suomalaisista politiikoista.

Yllä esitettyyn lukuun soveltuu myös toinenkin Pöytäkirjojen lausahdus, jossa mainitaan kuinka valtiolle käy, kun se on kohdannut onnettomuuden ”vihollisen” käsissä: Rahan herruus, joka on kokonaan meidän käsissämme, ojentaa silloin sille pelastavan oljenkorren, johon sen on vasten tahtoaankin pakko tarttua, koska se muuten joutuu perikatoon. Lähes kaikki maailman valtiot ovat tulleet ryöstetyksi sionistien julmaan koronkiskontaan perustuvalla kansainvälisellä pankkitoiminnalla. USA:ta tässä on kohdannut varmaankin mittavin vahinko.

Sionistinen eliitti todellakin toimii niin, että valtiot joutuvat katastrofin tilaan ja niiden on pakko turvautua kurjuutta maksimoivaan ulkomaiseen velkaan. Tämä tilanne on hyvin tuttu ennen muuta kehitysmaissa:

Chossudovskyn mukaan IMF ja Maailmanpankki ovat pakottaneet taloudellisin metodein köyhät maat ottamaan lainoja, joiden ehtoina ovat olleet tiukat taloudelliset muutokset. Käytännössä talouden sopeuttaminen on esimerkiksi tarkoittanut lainan ottamista lainan päälle, jolloin maat ovat velkaantuneet entistä enemmän, palkkojen indeksisidonnaisuuden eliminoiminen liitettynä valuutan toistuvaan devalvoimiseen. Nämä kaksi viimeistä operaatiota ovat romahduttaneet palkkatason. Lisäksi hintojen vapauttamisen myötä elintarvikkeiden ja polttoaineen hinnat ovat kohonneet yli kymmenen kertaiseksi, sosiaalisektorin saneeraus, maatalouden tukemisen poistaminen jne. (Chossudovsky 2004). Lyhyesti sanoen IMF:n ja Maailmanpankit toimet kehitysmaissa ovat tuoneet niihin musertavan nälänhädän ja muun monipuolisen kurjuuden, jonka kuvaileminen ei ole heikkohermoisten työtä.

Mainittakoon vielä, että etteivät maailmaa oikeasti hallitse hallitukset, vaan esim. juutalainen investointipankki Goldman Sachs vaikuttaa globaaliin hallintaan enemmän kuin maiden hallitukset3. Tämä on tullut ilmi jopa BBC:n suorassa lähetyksessä.

Oikeastaan BBC:n paljastusta ei ole syytä epäillä, sillä Goldman Sachsilla on noin 50 biljoonan dollarin sijoitukset johdannaismarkkinoilla4. Kyseinen summa on likipitäen yhtä suuri kuin koko maailman bruttokansantuote (BKT). Siten mainittu juutalainen pankki luo tumman varjonsa koko maailman ostovoiman ja epäilemättä kansainväliseen politiikkaan. Luonnollisesti muutkin sionistiset pankit ovat kunnostautuneet mainitulla saralla.

Globaalin hegemonian saavuttaminen sotien ja vallankumouksien välityksellä

Viidennessä Pöytäkirjassa todetaan kuinka Gojimien (ei-juutalaisten) vastarinta murretaan sotien ja maailmansodan välityksellä: Niin pian kuin jokin gojimien valtakunta uskaltaa asettua meitä vastustamaan, täytyy meidän kyetä aikaansaamaan sen naapurien sota sitä vastaan, mutta jos vihollisemme naapuritkin asettuvat yhtyneinä meitä vastaan, on meidän vastattava yleisellä maailmansodalla. 

Tähän liittyen olkoon esimerkkinä toinen maailmansota. ”Gojimien” valtakunta eli Saksa uskalsi tosiaankin asettua vastustamaan kansainvälistä juutalaisuutta eli sionistisen eliitin hegemoniaa.

Esimerkiksi tähän soveltuu myös ”juutalaisen” mafian aiheuttama ensimmäinen maailmansota, sillä se toimi lähtölaukauksina toiselle maailmansodalle.

Kun toisen maailmansodan tuntumassa kävi ilmi, että Saksa ei ollutkaan aivan yksin sionistista liittoutumaa vastaan, sillä olihan Saksan rinnalla akselivallat sekä lisäksi jonkinlaisena tukena kanssasotijat ja nukkevaltiot. Niinpä juutalainen eliitti synnytti maailmansodan, kuten pöytäkirjoissa ohjeistetaan.

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan syntymisen syistä ja taustavoimista olen kirjoittanut lähteineen täällä.

Hajota ja hallitse ohjelma

Oikeastaan pöytäkirjat kokonaisuudessaan ovat kuvausta sionistien hajota ja hallitse menetelmistä. Pöytäkirjoissa ollaan huolestuneita Venäjän itsevaltiudesta, jonka sionistinen eliitti myöhemmin nujersi väärennetyn sosialismin ja valheellisen kommunismin välityksellä.

Hiukan historiallista taustaa: Lokakuun 1917 vallankumous ja sitä seurannut neuvostovaltio oli hämätty aškenasijuutalaisen K. Marxin kirjoituksilla, kuten esimerkiksi kommunistisella manifestilla ja aškenasijuutalaisen V. Leninin sosialistisilla teorioilla. Marx meni manan maille jo vuonna 1883.

  1. Marxin juurista löytyy tietoa esim. täältä (Kenneth 2005) ja Leninin syntyperästä puolestaan näistä lähteistä: (SD 1990 ja Seurakuntalainen). Neuvostoliitto oli ”juutalaisen” mafian luomus, jossa ei vallinnut aito kommunismi ja sosialismi. Siinä ei ollut sosialismia vaan valtiokapitalismi, neuvostojen asemasta oli puoluediktatuuri, työläisten itsehallinto korvattiin militarisoidulla pakkotyöllä.

Valtio ei menettänyt valtaansa, vaan paisui jättiläismäiseksi byrokratiaksi. Vapaus puolestaan eliminoitiin brutaalin teloituskomppanian Tšekan avulla.

Wiltonin mukaan juutalainen Sverdlov oli silloisen Neuvostoliiton kruunaamaton tsaari (Wilton 2000). Syynä vallankumoukseen oli yllä mainitun oligarkian maailmanhegemonian laajentaminen riistämällä valta tsaarilta sekä perustamalla Venäjän keisarikunnan hallintorakenteiden sijalle oman luomuksensa – neuvostovaltion.

Ennen Neuvostoliiton hajoamista oli maailma jaettu kahteen poliittiseen leiriin, sosialistisiin ja kapitalistisiin maihin. Tämä tapahtui esimerkiksi yllä mainittujen aškenasijuutalaisen K. Marxin teorioiden pohjalta. Tämä jako oli samalla ideaali esimerkki sionistisen eliitin hajota ja hallitse metodista. Neuvostoliiton sosialistisen kommunismin aate tuhottiin perusolemukseltaan ateismilla ja vastaavasti länsimainen kristillisyys tärveltiin itsekkäällä kapitalistisella uusliberalismilla ja pinnallisella materialistisella ideologialla, jos niin voidaan sanoa.

Kuinka olisi käynyt, jos länsimainen kapitalismi olisi saanut seurakseen ateismin ja sosialismi kristinuskon? Olisiko ”juutalaisen” jengin pyrkimyksen silloin vesittyneet?

Hajotusta ja hallintaa mielenmuokkauksen välityksellä

Pöytäkirjoissa puhutaan myös taisteluista kirkkoja vastaan: Niin kauan kuin kasvatamme nuorisoa uusiin ylimenokauden uskonkappaleisiimme, emme voi avoimesti koskea nykyisiin kirkkokuntiin, vaan taistelemme niitä vastaan arvostelun avulla, herättämällä hajaannusta ja saattaen ne rappeutumistilaan.

Mikä on ollut niin suuren vainon ja pilkan kohteena sionistisen mafian toimesta kuin kristinusko? Se mitätöitiin edesmenneessä Neuvostoliitossa ja länsimaissa usko Jumalaan ja tuonpuoleiseen on luokiteltu jopa mielisairaudeksi tai muuten jonkin asteiseksi vajaamielisyydeksi. Tähän on syynä sionistisen oligarkian vaikutus koulutus- ja yliopistomaailmaan sekä mainitun eturyhmän vaikutus valtamediaan ja viihdeteollisuuteen.

Kyseiselle eliitille on vaarallista, mikäli ihmisillä on luja uskonto ja luottamus Korkeimpaan, sillä sellaiset tekijät yhdistävät ihmisiä ja kansoja. Yhtenäisyys puolestaan on vaaraksi sionistien pyrkimyksille.

Niin ikään Pöytäkirjat viestittävät epäsiveellisen kirjallisuuden ja tulevaisuuden painetun sanan mahdollisuuteen mielenmuokkaajina: Niin sanotuissa edelläkävijämaissa olemme luoneet mielettömän, likaisen ja iljettävän kirjallisuuden. Vielä jonkin aikaa valtaanpääsymme jälkeen tulemme tukemaan sen olemassaoloa, jotta meidän valtio-oikeudelliset suunnitelmamme ja puheemme ilmenisivät riittävän vastakohtaisina. Viisaat miehet, jotka on kasvatettu johtamaan gojimeja, tulevat laatimaan puheita, suunnitelmia, esityksiä ja artikkeleita, joiden avulla vaikutamme mieliin suunnaten ne itse viitoittamillemme käsitteitten ja tietojen tielle.

Myös juuri yllä mainittu on tapahtunut. Nykyisin se on vain saanut modernin muodon. Sionistinen henkinen likaviemäri, jonka kuvottavaan kirjoon kuuluu kaikki kasvatus-, sosiaalialan, mielenterveyden sektorin, viihdekirjallisuuden, aikakausilehtien, lähes kaiken taiteen lajien, Internetin, uutisten, tv-ohjelmien ja Hollywoodin elokuvateollisuuden tarjonta. Tämä on niin päivän selvää, että siihen ei tarvitse esittää kovinkaan laajasti todistus materiaalia. Nykyinen massamedia ja viihdeteollisuus mässäilevät aistillisilla ja äärimmäisen irvokkailla lähetyksillä. Mutta tämä ei riitä! Siellä vääristellään terveitä realiteetteja. Sellaiset suuntaukset ja arvot kuten uskonto, isänmaa, perinteinen avioliitto jne., saavat armottoman pilkan osakseen.

Tällä kaikella pyritään turmelemaan ihmismassojen henkinen taso, jotta heitä olisi helpompi ohjata lammaslauman tavoin sionistien mätänevään aitaukseen.

Yllä mainittuun viitaten esitettäköön kuinka Sionistisen eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta USA:ssa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat Israel-myönteisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esim. USA:ssa toimivan 56 mediayhtiön nimet, jotka ovat juutalaisten omistuksessa.

Sionistinen mafia on levittänyt maailmaan kansainvälisyyden kasvatusta, kansallisten valtioiden purkamista, äärettömyyksiin ja suoranaisiin järjettömyyksiin menevää suvaitsevaisuutta, jotka kattavat etnisen ja tasa-arvo villityksen sekä sairauden partaalle viedyn sukupuolineutraaliuden korostamisen. Kaikki ihmisrodut pyritään sulauttamaan yhdeksi sekavaksi massaksi, jotka yhdistyisivät yhden maailmanhallituksen orjuuteen. Kuitenkin sionistinen Israelin valtion on niin rasistinen ja kiihkonationalistinen, että sen vertaista etnisin perustein syrjivää ja terroristivaltiota on turha hakea maailmasta. Tämä takaa juutalaiselle eliitille ja sitä palvelevalle kansalle yhtenäisyyden, kun sitä vastoin muut kansat turmeltuvat ja tuhoutuvat sionistien luomaan sekasortoon.

Pöytäkirjoissa julkistetaan myös vapaamuurareiden osuus sionistien poliittisena vallan välineenä. Tämä pitää paikkansa. Esimerkiksi Tohtori Karl Steinhauser paljastaa vapaamuurareiden osuuden lukuisiin Euroopan historian tapahtumiin, mm. Ranskan ja Venäjän vallankumouksiin. Hän väittää myös, että vapaamuurarit muodostavat Euroopan Unionin salaisen puolueen ja että EU:ta kehittyy byrokraattinen, demokraattisen valvonnan ulottumattomissa oleva super-Neuvostoliitto (Steinhauserin 1994). Nyt voidaan vain todeta, että Steinhauserin näkemys EU:ta on jo toteutunut. Valitettavasti Steinhauser ei yhdistänyt vapaamuurariutta kansainväliseen sionismiin.

Markku Juutinen

Lähteet

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Kenneth Allan; Kenneth D. Allan (2 November 2005). Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. Pine Forge Press. p. 68. ISBN 978-1-4129-0572-5.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

Siionin viisasten pöytäkirjat. Saatavilla:http://www.radioislam.org/protocols/indexfin.htm

  1. http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405; ”Citigroup Proxy Statement”. Citigroup SEC filing; http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7078251.stm ; ”Citigroup Corporate Governance – Robert E. Rubin”. Citigroup. Retrieved 2008-02-20.
  2. Saatavilla http://www.treasuryfinland.fi/public/default.aspx?nodeid=19318&…

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

  1. BBC (2011). https://www.youtube.com/watch?v=L9ucTmcPZQE

 

  1. Five Banks (2011). http://www.zerohedge.com/news/five-banks-account-96-250-trillion-outstanding-derivative-exposure-morgan-stanley-sitting-fx-de

Seurakuntalainen:

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s