Nouskaa orjuuttajianne vastaan yli puolue- ja mielipiderajojen!


Suomen ja suomalaisten rakentama hyvinvointivaltio on kohta historiaa. Entistä maatamme hallitsee demokratian ulottumattomissa oleva Super-neuvostoliitto alati kasvavine direktiivien viidakkoineen. Lisäksi globaalien talous- ja pankkiirieliittien kuristusote erilaisine vapaakauppasopimuksineen on jättämässä Suomen periferiaan kuuluvaksi Euroopan unionin maakunnaksi. Kaikki tämä tapahtuu Suomen poliittisen johdon siunauksella. Kansa myydään ylikansallisille eliiteille, jotka tuhoavat viimeisenkin yksilöllisen ja kansallisen riippumattomuuden. Vapaus on pian mennyttä! Kuinka nujerramme orjuuttajat?

Suomalainen hyvinvointivaltio raunioituu

En aio käsitellä Suomen hyvinvointivaltion dekadenssia tässä yhteydessä pitkään, sillä siitä turmion tiestä, jolle entinen isänmaamme on syösty, olemme saaneet riittävästi tietoa ja kokemusta monelta suunnalta.

Kuitenkin lyhyesti mainittakoon muutamia seikkoja. Ensinnäkin ylikansallinen taloudellinen, poliittinen, sotilaallinen (NATO) ja joukkotiedotusvälineiden hegemonia keskittyy suhteellisen pienen ylikansallisen oligarkian tai paremminkin mafian hallintaan.

On täysin moraalitonta, että Suomen poliittinen eliitti on silmää räpäyttämättä alistunut uhraamaan Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin yllä mainitun kansainvälisen mafian hyväksi?

Suomi on jakautumassa hyvää vauhtia yhtäältä super-rikkaisiin ja toisaalta rutiköyhiin ihmisiin. Tuloerot ovat lisääntyneet Suomessa nopeammin kuin monessa muussa maassa: huipputuloisten ansiot ovat kivunneet ylöspäin ennätysvauhdilla ja suhteellinen köyhyys on lisääntynyt. Kahtiajakautumisen kärjistyessä myös koko kansan ongelmat lisääntyvät1.

Suomi ja sen kantaväestö velkaantuu hirvittävällä nopeudella. Tämä johtuu suurelta osin jo yllä mainitsemastani syystä eli Suomen poliittisen eliitin antautumisesta tukemaan globaaleja korporaatioita sekä kansainvälistä pankkiirieliittiä. Luonnollisesti velkaantumiseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi EU:n jäsenyys ja Suomen liittyminen EU:n talousunioniin EMU:n. Suomen alijäämään ovat vaikuttaneet myös muut tekijät, joita emme tässä enempää käsittele.

Kataisen hallituksen aikana onnistuttiin saamaan päätös lapsilisien vähentämisestä, nostamaan keskituloisten verotusta, supistamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jäädyttämään sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotuksia jne.. Stubbin hallitus pitää voimassa myös työttömien, eläkeläisten ja opiskelijoiden perusturvaan kohdistuva indeksileikkaukset.

Ongelmana on myös suuryrityksien verojen kiertäminen. Näille korporaatioille voidaan jopa maksaa valtiontukea ja antaa niille samalla keinot kiertää verojenmaksaminen Suomeen. Tämä on kyllä järkyttävä vääryys, joka pitää korjata.

 

Työttömyyden kautta kohti orjayhteiskuntaa

Kataisen hallituksen jäljiltä on työttömyys kohonnut ennätyslukemiin2 ja Stubbin hallitus jatkaa samaa linjaa.

Lisäksi työttömyysturvaa ollaan muuttamassa vastikkeelliseksi3. Suunnitelmien mukaan tukia saadakseen työttömien pitäisi olla pari tuntia päivässä töissä. Tuntipalkka olisi 16 euroa. Tämä työvelvoite olisi ehtona työttömyysturvan saannille.

Tällainen menettely on moraalitonta ja toimii askeleina kohti orjayhteiskuntaa palvellen uusliberalistista yhteiskuntamallia.

Kieltämättä sillä voi olla aktivoiva ja syrjäytymistä estävä vaikutus, mutta kuitenkin se pakottaisi ihmiset halpatyövoimaksi. Menetelmää käytetään usein myös palkkamenojen sekä vakituisen työvoiman vähentämiseksi.

Erikoisen härskiltä kuulostaa tietyissä kunnissa kokeiltava osallistavan sosiaaliturvan metodi, jonka ajatusmallin mukaan voidaan työelämän ulkopuolella olevia saada osallistumaan toimintaan, joka ei ole varsinaista palkkatyötä. Työskentelystään he saisivat vastineeksi työttömyyskorvausta. Tällaisia töitä olisivat esimerkiksi kidutusterapiana toimiva metsänharvennus hyönteisten kera kesähelteellä. Onneksi tämä on vapaaehtoista, mutta tällaisten kokeilujen kehitysprosessi ujuttaa yhteiskuntaa kohti modernia orjuutta4.

 

Suomalaisen eliitin nujertaminen

Suomen poliittisen johdon nujertaminen, joka tarkoittaa joko hallituksen ja Eduskunnan syrjäyttämistä tai tulevissa eduskuntavaaleissa tapahtuvaa vallanvaihtumista äänestystuloksen perusteella.

Järkkymätön tosiasia on, että ilman voimakkaita radikaaleja yhteiskunnan modifiointiprosesseja ei yhteiskunta voi muuttua kehittyneemmäksi. Siten mitkään pelkästään ”parlamentaariset” tai virallisen linjan poliittiset toimenpiteet eivät nykyisin johda eliittien vallasta vapaaseen ja itsenäiseen valtioon, eikä hyvinvointivaltion uudelleenrakentamiseen.

Muutosprosessi syntyy tosin hyvin hitaasti Emanuel Swedenborgin kautta välittyneen uskonnonfilosofian kautta. Tätä edistymistä voidaan nimittää termillä henkinen evoluutio, joka tavallaan tarkoittaa uuden ihmisrodun kehittymistä. Swedenborgin kautta ilmestyneen Sanoman vaikutus noin 500 vuoden jaksolla sekä siitä eteenpäin on vääjäämätöntä, mutta se on niin hidasta, että jotakin valmisteluita on hyvä tehdä yhteiskunnan luonnollisella tasolla jalostumisprosessin edistämiseksi.

 

Miksi eliittiä ei voida lannistaa rauhanomaisin menetelmin?

Poliittista johtoa ei kyetä syrjäyttämään rauhanomaisesti esimerkiksi vanhojen ja uusien vaihtoehtoisten puolueiden ja pelkästään julkaisutoiminnan välityksellä, sillä Suomen poliittinen johto on sitoutunut globaalien talous- ja pankkiirieliittien orjuuteen. Äänestyskäyttäytymisen muuttaminen siten, että ihmiset eivät äänestäisi ylikansallisen uudenliberalistisen linjan mukaisia valtapuolueita ja niiden edustajia on mahdoton tehtävä, sillä eliitin valtamedia manipuloi ihmiset uudenliberalismin puolella tavalla tai toisella. Osa ihmisistä äänestää jopa ehdokkaita ulkonäön perusteella: tällaisille ihmisille ei pitäisi antaa äänioikeutta.

Yleislakkoa näyttää myös olevan mahdoton saada aikaan, sillä yleensä vasemmistopuolueet sekä ammattiyhdistysliikkeet ovat täysin rappeutuneita. Niinpä ne eivät pysty työskentelemään kollektiivisen hyvinvoinnin puolesta, vaan ovat sitoutuneet karsinoituun me-henkeen. Kaikki vasemmistopuolueet ovat degeneroituneet (turmeltuneet) osittain sionistisen ylimystön saastuttamilla kulttuurimarxismin ja liberalistisen ideologian kuonalla.

Siten uudenliberalistisen hegemonian taustavaikuttajana on sionistinen eliitti, jolla on musertava vaikutus myös Suomalaiseen joukkotiedonvälitykseen5. Tämä eliitti on suoranainen mafia, joka kansainvälisenä järjestelmänä on kehittynyt vuosisatojen saatossa. Tämä harvainvalta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen6:

1. Pankkiirien ja liikemiesten muodostama eliitti, jonka aloittivat Rothschildit 1700-luvulla. Muita mahtavia pankkiirisukuja ovat esimerkiksi Warburgit ja Rockefellerit.

2. Globaali poliittinen oligarkia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt.

3. Tähän kolmanteen ryhmään voisi sisältyä kaikki sosiaalisen elämän kirjo, kuten esim. viihdeteollisuus, joukkoviestintä, pedagoginen sektori ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan.

 

Rauhanomainen toiminta

Ensinnäkin esitettäköön toimintamuotoja, jotka muodostuisivat esimerkiksi kenttätyöskentelystä. Tähän liittyvä järjestäytynyt varojenkerääminen mahdollistaisi tehokkaan julkaisutoiminnan aikaansaamiseen.

Mikäli vaikuttava mediakanava onnistuttaisiin luomaan, olisi silloin toiveita saada kansa heräämään ja äänestämään sellaisia ehdokkaita, jotka tahtovat erota Euroopan unionista, eurosta, eivät halua liittää Suomea Nato-jäsenyyteen ja jotka haluavat eheyttää hyvinvointivaltion. Ehkä tehokkaan median välityksellä myös yleislakko poliittisena aseena olisi enemmän mahdollinen?

Kuitenkin yllä oleva tarkoittaisi ihmisten tietoisuuden lisäämistä kenttätyöskentelyn avulla yksilö kerrallaan sekä lisäksi yleisötilaisuuksina.

Asioiden sujuvuuden ja joustavan koordinoinnin ylläpitämiseksi pitäisi keskeisimpiin Suomen kaupunkeihin perustaa vallankumousosastot, toimintaverkoston ylläpitämiseksi. Tämä olisi suorastaan välttämätöntä koko maata kattavan poliittisen työskentelyn ja julistustoiminnan ohjailemiseksi ja edistämiseksi.

 

Poliittinen väkivalta

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan poliittista väkivaltaa teoreettisena pohdintana, jolla ei valmistella väkivaltaisuuksia tai uhkailla sillä.

Poliittisella väkivallalla en tässä yhteydessä tarkoita vain suoraa sotaa tai jonkun mätäpesäkkeen ampumista. Termillä ilmaistaan myös infrastruktuuriin kohdistuva tuhotoiminta.

Moraalisääntöjen ja esimerkiksi Emanuel Swedenborgin kautta ilmestyneen uskonnonfilosofian mukaa vain torjuntasota on oikeutettua. Raamatussa Viides Käsky kieltää tappamisen, ”Älä tapa”, siellä sanotaan. Mutta, jos käydään torjuntataisteluita, niin siellä on pakko tappaa hyökkääjiä mahdollisimman paljon. Torjunnassa tämä on velvollisuus, sillä muutoin vihollinen tulee ja orjuuttaa valtion. Tällaiseen on synti alistua.

Samoin on suoranainen synti alistua epäoikeudenmukaisen diktaattorin orjuuteen. Jokaisen kansalaisen velvollisuus on nousta alistajaa vastaan, muutoin heitä ei voida kutsua ihmisiksi, vaan sielunsa myynneiksi nuolijapossuiksi.

Nykyinen Suomi on totalitäärinen valtio, jolla on vain demokratian kulissit. Yhteiskunnallinen elämä keskittyy hyödyntämään vain ja ainoastaan ylikansallisia korporaatioita ja pankkiirieliittiä. Maataloudessa, muissa yrittäjäpiireissä ja yksityiselämässä ei ole enää vapautta, vaan kaikki kytkeytyy eliittien luomaan orjuuteen, jota vahvistaa valtamedian eri kanavat, toinen toistaan tukemalla vääryyteen perustuvalla propagandalla. Varmaankin Antiikin Kreikan orjilla oli suurempi henkinen vapaus kuin nykypäivän suomalaisilla. Lyhyesti sanoen, joukkotiedotuksen ja viihdemaailman henkinen kuona pitää ihmiset näkymättömien kahleiden tavoin orjuuden ruodussa, jossa toisinajattelijat saavat kepistä päähänsä. Käytännössä dissidentit voivat löytää itsensä suljetulta osastolta.

Suomessa on oikeastaan kolme eliittiä, jotka ovat poliittinen, taloudellinen ja virkamieseliitti. Poliittisen eliitin kautta siivilöityy kansainvälisen talous- ja pankkiirieliitin hallitseva vaikutus Suomeen ja Suomen muille eliiteille. Virkamies- ja poliittinen eliitti ei muista, että Suomen kansa on heidän työnantajansa. Tämä ylimystö sen sijaan alistaa ja pilkkaa kansaa, jota heidän tulisi palvella. Niinpä esim. kansanedustajat eivät edusta enää kansaa, vaan ovat puoluekurin orjia.

Suomen edesmennyt poliittinen eliitti on hyökännyt omaa kansaansa vastaan. Kyseinen oligarkia on luovuttanut Suomen itsenäisyyden vieraalle vallalle liittymällä EU:n, EU:n rahaunioniin EMU:n jne.. Näitä perikadon merkkejä on sittemmin Kataisen ja Stubbin hallitus vain syventänyt. Vuorossa ovat TTIP:n ja Natoon liittyminen ja näiden myötä täydellinen orjuus, melkein voisi sanoa, että orjuus Maailmanhallituksessa.

Suomen poliittisen eliitin kurjistamispolitiikan ansiosta on varmasti menettänyt henkensä suuri määrä suomalaisia. Esimerkiksi kurjistamispolitiikan seurauksena kansakunta on jakautunut ökyrikkaisiin ja rutiköyhiin ihmisiin. Yhteiskuntamme yli on vyörynyt erilaisten konkurssien aaltoja, jotka ovat vaatineet raskaita lunnaita loistaen kasvavana käyränä itsemurhatilastoissa. Kun Suomen ryöstämistä aloitella vuonna 1987, näkyi se myös itsemurhatilastoissa nousuna aina vuoteen 1990. Itsensä vahingoittamiset ovat lisääntyneet huomattavasti 2000–luvulta lähtien, aina vuoteen 2007, jonka jälkeen ne ovat hiukan vähentyneet.2000-luvulta alkaen 15–19 vuotiaiden poikien ja 20–24 ikäluokan naisten itsemurhat lisääntyivät vuoteen 2010 verrattuna10.

Se, että pitkällä aikavälillä tilastojen ilmoittama itsemurhien lukumäärä on hiukan laskenut, johtunee avoimuuden lisääntymisestä muun muassa masennushoitojen suhteen. Voitaisiin ajatella, että ilman tätä avoimuuden yleistymistä voisi nykyiset itsemurhatilastot olla karmivaa luettavaa, näissä yhteiskuntamme rappeutuneissa olosuhteissa. Jo tiettyjen ikäryhmien itsemurhien vaihtelujen määrät kertovat näiden ”karmivien tilastojen” todennäköisyydestä.

Lisäksi on suunnitteilla, että kalliita hoitoja aiotaan poistaa julkisesta terveydenhuollosta. Lakiesityksen mukaan julkisista varoista korvattavan terveydenhuollon palveluvalikoimaan ei kuulu hoito, jonka terveyshyöty on vähäinen ja jonka kustannukset katsotaan kohtuuttoman suuriksi. Terveysministeriön mukaan kirjaus vain selkeyttää nykytilannetta ja yhtenäistää alueellisesti kirjavia käytäntöjä7.

Käytännössä tällainen lakiesitys toteutuessaan lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja sen mekaanisia rakenteita. Todellisuudessa tämä osittain tarkoittaa varattomien hiljaista eliminoimista suvaitsevassa Suomen maassa.

Yllä esitetyn valossa Suomen poliittinen eliitti on hyökännyt suomalaisia ihmisiä vastaan, joten kansalaisilla on täysin moraalinen oikeus puolustautua, siis käydä puolustussotaa ja vapautua moisesta alistajien yhteiskuntaluokasta.

Siten teoreettisella tasolla ajateltuna ja ilman teon valmisteluja sekä uhkailuja, voidaan sanoa, että ei ole epämoraalista ampua kuula kalloon ja toista sydämeen senkaltaisille eliitin jäsenille, jotka aiheuttavat tahallaan turmiota Suomelle ja sen kansalle alistumalla vieraan vallan kätyreiksi ja vielä omaa virkamiesetuaan ajatellen.

Aseettoman kimppuun ei saa hyökätä – sanotaan. Mutta aseeton ei eliitti olekaan, sillä heillä on välineinä hyökkäyksissään kansainvälisen eliitin hegemoninen vaikutus, joka ilmenee esim. valtamedian aukottomana hyödyntämisenä.

Jatkamme ajatuksen tasolla, ilman uhkailuja ja käytäntöä, poliittisen väkivallan tarkastelua:

Iskut tiettyihin kohteisiin Suomessa eivät olisi terrorismia, vaan vapautustaistelua valtioterroristeja ja niiden kannattajia vastaan. Samalla toiminta olisi puolustautumista vihollista vastaan, sillä Suomen poliittinen johto on liittoutunut ulkomaisten vallanpitäjien kanssa Suomea vastaan. Nyt sitten joku voisi sanoa, että jokainen voi määritellä ”terrorisminsa” itselleen edulliseen muotoon, esim. siten, että hallitusta vastaan taisteleva katsoo olevansa vapautustaistelija ja valtioterroristi (USA ja Israel) ”terrorismin vastainen taistelija” jne.. Tästä ei kannata spekuloida sen enempää, sillä pääasia on, että maanpetturihallintoa täytyy peilata radikaalia taustaa vasten. Tietysti tällaisesta hallinnosta tulee vapautua mahdollisimman pian.

Edelleen voimme miettiä, kuinka jokaisen iskun jälkeen julkaistut teoreettiset poliittiset kirjoitukset vaatimuksineen voisivat pohjustaa suoraa toimintaa. Vaatimuksissa esitettäisiin attentaattien voimistaminen, mikäli vaatimuksiin ei suostuttaisi.

Lisäksi voin suoraan sanoa, että kaikenlainen kansalaistottelemattomuus täytyy ottaa taistelun toimintamuodoksi. Tätä ei tarvitse esittää teoriassa tai ajatuksentasolla tapahtuvaksi, vaan kansalaistottelemattomuutta voidaan soveltaa suoraan arkielämään.

 

Minkä kaltainen yhteiskuntajärjestelmä olisi sopiva?

Alla olevat vaatimukset tulevat kysymykseen, jos Suomen tilannetta ei saada korjattua seuraavissa eduskunta vaaleissa.

1. Nykyinen hallitus ja Eduskunta täytyy hajottaa.

2. On pidettävä uudet eduskuntavaalit. Eduskuntavaalit on järjestettävä mahdollisimman nopeasti. Eduskuntavaaliehdokkaiden pitää ilmoittaa ennen vaaleja kantansa uusliberalismiin, Euroopan unioniin, euroon sekä Natoon nähden.

3. Ennen uuden hallituksen muodostamista juoksevia asioita hoitaa virkamieshallitus. Se tulisi muodostaa eri alojen asiantuntijoista, jotka arvostavat yhteistä hyvää ja isänmaata.

4. Vaalien jälkeen on muodostettava uusi hallitus. Hallitus pitäisi muodostaa henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat globaalia uusliberalismia ja kannattavat humanitaarisia arvoja. Jotta tämä on mahdollista, ehdokkaista on voitava valita tällaisiin asioihin sitoutuneita henkilöitä.

Yllä olevaan liittyen uuden hallituksen muodostaminen pitäisi antaa henkilöille, jotka vilpittömästi haluavat Suomen itsenäistymistä ja samalla irrottautumista Euroopan unionin jäsenyydestä tahtoen Suomelle itsenäisen talouspolitiikan, oman rahan sekä sen painatusoikeuden, ja samalla omavaraisen talouden, joka ei ole vangittu ylikansallisten pankkimafioiden sekä globaalien taloudellisten diktatuurien kuolettavaan orjuuteen. Kansakunnan täytyy siis saada nauttia työnsä hedelmistä itse, eikä niitä saa luovuttaa kansainvälisille pankeille, niiden köyhdyttämille valtioille tai kansainvälisille suuryrityksille.
Kansalle on annettava kansanäänestyksillä valta, joka on ylempi kuin hallituksella.

5. Virallisen Suomen on aloitettava parlamentaarinen työskentely Suomen eroamiseksi Euroopan unionista ja eurosta.

6. Ulkopoliittinen linjaus: Ylikansallisten pankkiiri- ja talouseliittien nöyristeleminen ja hyödyntäminen täytyy lopettaa. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme tulisi olla puolueeton ja unohtaa Natoon liittyminen. Uusliberalistista globaalia mafiaa ei tule pönkittää. Suomen ei tule pumpata rahaa yksityisille pankeille ja kansainvälisten pankkiirien sekä rahoituslaitosten raiskaamiin valtioihin. Luonnollisesti Suomen on pysyttävä erillään mahdollisesta Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välisestä kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta (TTIP).

 

Poliittinen valta, puoluekuri ja muita huomioita

Suomen luonnonrikkauksia ei luovuteta ulkomaiseen käyttöön eikä Suomesta tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa.
Kansanedustajat edustaisivat kansaa: Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Edellinen kappale velvoittaa, että totalitaarisesta puoluevallasta on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi, kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi.

Talouselämän ja yritysmaailman tulisi hyödyntää ennen muuta paikallista tasoa. Tässä tapauksessa tuotannon tulokset jäisivät oman maan hyödyksi.

 

Muita huomioita

Kautta Suomen maan voitaisiin perustaa osuuskuntia meijereineen, teurastamoineen, kauppoineen ja pankkeineen. Näin vapauduttaisiin eliittien muodostamasta orjuudesta itsenäisiksi toimijoiksi.

Kaikki ylijäämäpellot tulisi valjastaa esimerkiksi rypsin viljelyyn, josta pystyttäisiin jalostamaan polttoainetta.

Lisäksi Suomessa tulisi kehittää sähköllä ja vedestä jalostettua energiamuotoa autoihin sekä autoteollisuutta, jotka toimivat sähköllä ja muilla vaihtoehtoisilla energioilla dieselin ja bensan sijaan.

Myös antigravitaation kehittäminen olisi onnistuessaan energiatalouden kannalta mullistavaa. Lyhyesti antigravitaatio tarkoittaa fysiikassa painovoiman vastaista voimaa, joka kohdistuu yhtä suurella voimalla vaikuttaen kappaleeseen. Tulisi siis kehittä materiaalia tai mekanismia, joka hylkii painovoiman olemassaoloa.

 

Ajatuksia nykyisestä sosialismista ja kommunismista

Vastustan nykyistä rappeutunutta vasemmistolaisuutta, jota ilmenee niin kommunismissa kuin sosialismissakin. Kaikki vasemmistopuolueet ovat romuttuneet ja ehkä sosialidemokraatit eniten.

Itse asiassa aitoa sosialismin ja kommunismin toteuttamista ei ole vielä maailmassa ollutkaan.

Sionistinen eliitti suoritti vallankaappauksen Venäjän tsaarilta (Wilton 2000). Siinä käytettiin vain välineenä sosialismin ja kommunismin ideologiaa. Lokakuun 1917 vallankumous ja sitä seurannut neuvostovaltio oli hämätty aškenasijuutalaisen K. Marxin kirjoituksilla, kuten esimerkiksi kommunistisella manifestilla ja aškenasijuutalaisen V. Leninin sosialistisilla teorioilla. Marx meni manan maille jo vuonna 1883.

K. Marxin juurista löytyy tietoa esim. täältä (Kenneth 2005) ja Leninin syntyperästä puolestaan näistä lähteistä: (SD 1990 ja Seurakuntalainen). Neuvostoliitto oli yllä mainitun harvainvallan luomus, jossa ei vallinnut aito kommunismi ja sosialismi. Siinä ei ollut sosialismia vaan valtiokapitalismi, neuvostojen asemasta oli puoluediktatuuri, työläisten itsehallinto korvattiin militarisoidulla pakkotyöllä.

Valtio ei menettänyt valtaansa, vaan paisui jättiläismäiseksi byrokratiaksi. Vapaus puolestaan eliminoitiin brutaalin teloituskomppanian Tšekan avulla.

Syynä vallankumoukseen oli sionistisen ylimystön maailmanhegemonian laajentaminen riistämällä valta tsaarilta sekä perustamalla Venäjän keisarikunnan hallintorakenteiden sijalle oma luomus – neuvostovaltio.

Sionistien synnyttämä Neuvostoliitto oli todellakin hirmuvaltio, joka kirjailija Aleksandr Solzenitsyn arvion mukaan on murhannut ainakin 30 miljoonaa ihmistä.

 

Mikä on siis vikana aikamme vasemmistolaisuudessa?

En hyväksy nykyistä vasemmistolaisuuden ideologiaa siksi, että se on degeneroitunut sionistisen kulttuurimarxismin kautta läpeensä mätäpaiseeksi. En näytä sille vihreää valoa senkään vuoksi, että kommunistinen sosialismi on ja on ollut sionistisen eliitin poliittinen instrumentti kansojen kukistamiseksi sionistien kontrolliin.

Vasemmiston rappeutuneisuus sisältää lukuisia faktoreita: esimerkiksi konstruktivistisen ideologian ujuttamisella yhä laajemmille kansankerroksille. Näin voidaan saada suosiota esim. homoudelle heterojen kustannuksella.

Konstruktivistisella selityksellä tarkoitetaan sukupuolista suuntautuneisuutta etupäässä yhteiskunnallisena tai kielellisenä luomuksena.

Vasemmiston henkisestä mädänneisyydestä antaa viitteen muun muassa sosiologi, vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan lausunnot, joiden mukaan insestin kieltävä seksuaalilainsäädäntö on tarpeeton9.

Se, että Suomen valtiossa on vielä sen verran tervettä moraalia jäljellä, että ei katsota hyvällä ihmisen ja eläimen välistä tietynlaista ”aviollistafunktiota”, onkin Kontulan mielestä osoitus holhousyhteiskunnasta, puritaanisesta seksuaalimoraalista sekä konservatiivisesta kulttuurimuodosta.

Vasemmistolla on suorastaan irstas suhtautumistapa pedofiileihin. BBC julkaisi artikkelin brittiläisestä The Paedophile Information Exchange (PIE) -järjestöstä, jonka tehtävä oli selvästi ajaa pedofiilien asiaa yhteiskunnassa. PIE:llä oli tiiviit yhteydet esimerkiksi vasemmistolaiseen lobbausjärjestö Libertyyn (tuolloin The National Council for Civil Liberties), vasemmistolaiseen Labour-puolueeseen ja jopa sionistiseen Neuvostoliittoon.

Englannin lisäksi pedofilia innosti vasemmistoa ja vihreitä esim. Saksassa sekä Yhdysvalloissa. Arvostetun Der Spiegel -lehden mukaan Saksassa vaikutti vasemmiston kultaisina vuosikymmeninä esimerkiksi Rote Freiheit (suom. ’Punainen vapaus’) -liike, jonka tavoitteena oli kasvattaa pienistä lapsista ”sosialistisia persoonia”. Liikkeeseen pakotettiin mukaan hyvin nuoria lapsia, osa heistä oli vasta 8-vuotiaita. Vasemmistojärjestön päivittäiseen ohjelmaan kuului esimerkiksi lasten riisuminen alasti, pornolehtien lukeminen yhdessä sekä ”yhdyntäpantomiimiesitykset”.

Sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen johtamassa Ruotsissa lapsia raiskanneet pedofiilit saavat adoptoida lapsia.

Vasemmisto kannattaa myös yliampuvan hölmöä ja suorastaan kylmänkiskoista ja aggressiivista feminismiä ymmärtämättä, että vain oikeassa uskonnonfilosofiassa toteutuu naisten ja miesten täydellinen tasa-arvo. Esimerkiksi Swedenborgin filosofian mukaan avioliitossa nainen toimii puolisonsa sydämenä ja mies vastaavasti vaimonsa keuhkona. Tässä sydän merkitsee vastaavaisuuden tieteen mukaan hyvyyttä viisaudessa ja keuhkot puolestaan viisautta hyvyydessä. Tällainen liitto on taivaallinen avioliitto ja puolisot ovat sielultaan kuin yksi, mutta vartaloiltaan kaksi. Henkisessä maailmassa tällainen aviopari ei voi edes lausua sanaa ”huora”, sillä se on taivaallisen avioliiton irvikuva.

Yllä mainitun kaltaisessa avioliitossa toteutuu siis myös naisen tasa-arvo täydellisenä ja siitä pitäisi terveellä järjellä ottaa oppia myös aikamme feminististen fanaatikkojen.

Modernit vasemmistolaiset ovat myös usein ”oikeistolaisia” ja lisäksi he kannattavat EU:ta ja sylkevät isänmaallisuudelle. Kehittynyt kommunistinen sosialisti on sen sijaan isänmaan ystävä.

 

Näkemyksiä yhteiskunnallisesta jalostumisesta

Puolueiden määrää ei rajoitettaisi, mutta kansanedustajien tulisi olla oikeudenmukaisia, viisaita ja humanitäärisiä arvoja ylläpitäviä henkilöitä. Kuten yllä jo mainittiin, että kansanedustajien tehtävä on edustaa kansaa, eikä alistua puoluevallan ja puolueen johdon auktoriteetin alle.

Dialektinen materialismi oli marxilais-leniniläisen puolueen maailmankatsomuksellinen oppi. Marx ja Engels korostivat miltei pelkästään materialismin oikeuksia heittäen menemään dialektiikassaan kaiken metafysiikkaan liittyvät substanssit. Tällaista ei voida hyväksyä.

Siirtymäkauden jälkeen voitaisiin kehittää uusipuolue. Vaikka uutta puoluetta ei ole vielä tarkalleen suunniteltu, on siitä paikallaan esittää tiettyjä suuntaviivoja henkilökohtaisena mielipiteenä. Puolueen arvoja olisivat Suomen itsenäisyys, itsenäinen talouspolitiikka, taloudellisten hyötyjen keskittäminen valtakunnan sisälle, huolehtiminen kansalaisomaisuudesta ja rahanluontioikeuden varaaminen valtiolle, josta korotonta lainaa julkisiin menoihin ja valtion investointeihin. Pyrittäisiin toteuttamaan lähimmäisenrakkauden aate, joka sulkisi ulottumattomiin yleisen edun edelle menevän yksityisen riistokapitalismin haitat. Emanuel Swedenborgin kautta ilmestynyt uskonnonfilosofia tulee olemaan aivanasemassa yhteiskunnan ja valtion kehitymisessä.8

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

  1. Taloussanomat (12.6.2010). Saatavilla: http://www.taloussanomat.fi/raha/2010/12/06/nain-suomi-jakautuu-kahtia/201016851/139

2. Talouselämä (24.4.2014). Saatavilla: http://www.talouselama.fi/uutiset/tyottomyys+nousi+95+prosenttiin/a2244518

3. Avoin ministeriö. Saatavilla: https://www.avoinministerio.fi/ideat/61-tyomarkkinatuki-vastikkeelliseksi

  1. 4. Kainuun Sanovat (2014). Saatavilla: http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/tyottomat-ahkeroivat-pian-etujensa-eteen/

5. Kilpailuviraston vuosikirjassa 2009 s. 27; Membership: Trilateral Commission Membership List

6. Den judiska frågan – några viktiga fakta – Radio Islam. Saatavilla: http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm 

7. Yle. Uutiset (28.3.2013). Saatavilla: http://yle.fi/uutiset/kalliita_hoitoja_aiotaan_karsia_julkisesta_terveydenhuollosta/6854933?origin=rss

8. NH. Saatavilla: http://www.novahierosolyma.fi/

Seurakuntalainen. Saatavilla: http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/ulkomaat/1407/leninilla_juutalaiset_juuret

9. Ilta Sanomat (2012). Saatavilla: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012073115902219_uu.shtml .

10.  http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lasten-ja-nuorten-tapaturmien-ehkaisyn-ohjelma/tapaturmaiset-ja-vakivaltaiset-terveyden-menetykset/itsemurhat-ja-itsensa-vahingoittamiset

Kenneth Allan; Kenneth D. Allan (2 November 2005). Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. Pine Forge Press. p. 68. ISBN 978-1-4129-0572-5.

Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s