Suunnitellaanko Venäjälle vallankumousta?


Entisenä korruptoituneen oligarkian sisäpiiriläisenä tunnettu Michail Hodorkovski on aloittanut Venäjän nykyhallinnon vastaisen lokakampanjansa suitsuttamalla venäläisen kansakunnan historiallista sekä kulttuurillista yhtenäisyyttä. [1] Onko Venäjän sionistinen eliitti jälleen lietsomassa yhteiskuntarauhan rikkomista vallan vaihtamiseksi?

Oikeastaan Hodorkovski ei ollut pelkästään talousrikollinen, vaan ennen muuta maanpetturi.

 

Hodorkovskin valheellinen propaganda

Tukholmassa hiljattain esiintynyt Hodorkovski tahtoisi Venäjän yhteiskunnan kokoamisen palaavan 2000-luvun alkuvuosiin: Hänen mukaan Venäjällä saavutettiin tärkeitä edistysaskeleita ennen presidentti Vladimir Putinin valtakautta 1990-luvulla, jolloin esimerkiksi talousrakenteita ”modernisoitiin”. [1]

Sionistinen oligarki Michail Hodorkovski ja Ruotsin ex-ulkoministeri Carl Bildt keskustelevat Tukholman Kulttuuritalolla Venäjän nykyisestä tilanteesta. Ruotsi on myös täysin sionistien vietävänä.
Sionistinen oligarki Michail Hodorkovski ja Ruotsin ex-ulkoministeri Carl Bildt keskustelevat Tukholman Kulttuuritalolla Venäjän nykyisestä tilanteesta. Ruotsi on myös täysin sionistien vietävänä.

Hänen mukaan Venäjä hyötyi näistä uudistuksista vasta osittain nykyisin, sillä Venäjällä modernisointi kestää kauan.

Tämä sionistinen oligarki kuvailee Venäjällä olevaa ”sotahysteriaa”, johon kansa olisi väsynyt ja samalla povaa perikatoa Putinin hallinnolle seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Tätä oligarki perustelee federaation kuihtuneella taloustilanteella, joka lisäisi kansan liikehdintää ja johtaisi Putinin hallinnon hajoamiseen.

Tämä tunnettu talousrikollinen; sionistinen oligarki, halajaa vallankahvaan Venäjälle. [1]

Unelmakseen hän ilmoittaa maan asemoimisen kohti (sionistista) länttä, mikäli Putinin hallinto romahtaa.

– Toivon, että silloin Venäjä integroituisi nopeasti jälleen kohti eurooppalaisia yhteiskuntia. Venäjä on osa Eurooppaa, hän linjasi Tukholmassa.
Katsaus Venäjän lähihistoriaan

Täysin selvää on, että Hodorkovski ihannoi 1990-luvun sionistisen oligarkian kulta-aikoja, jolloin he onnistuivat ryöstämään Venäjän luonnonvaroja, tärkeitä teollisuuksia sekä rahastoja luhistuvasta Neuvostoliitosta.

Virallisesti Neuvostoliito hajosi vuonna 1991 ja Venäjän presidentti Boris Jeltsin aloitti yksityistämisohjelmansa vuonna 1992. Tämä Jeltsinin, valtion kansallisvarallisuuden jakaminen pienehkölle sionistiselle piirille oli kuvottavan petollinen operaatio Venäjän köyhyydessä elävää kansaa kohtaan. Sionistinen ylimystö sijoitti omaisuutensa lännessä sijaitseviin pankkeihin.

Venäjän ensimmäinen presidentti Boris Jeltsin (1991–1999) aloitti valtion kansallisvarallisuuden jakaminen pienehkölle sionistiselle piirille.
Venäjän ensimmäinen presidentti Boris Jeltsin (1991–1999) aloitti valtion kansallisvarallisuuden jakaminen pienehkölle sionistiselle piirille.

Tällöin Venäjältä virtasi mittaamattomat määrät valuuttaa ”silmänräpäyksessä” läntisiin maihin. Kuitenkaan sionistinen oligarkia ei investoinut ensinkään ryöstösaalistaan kotimaahan, vaan kaikki kipattiin ulkomaille. Herra tietää kuinka paljon ulkomaiset sionistien pankit hyötyivät varojen siirrosta, mutta ainakin Venäjä köyhtyi ennätysvauhdilla.

Hiukan tarkemmin kuvattuna teollisuuden yksityistämisohjelma merkitsi seuraavaa: Yksityistämisohjelman ja hintojen vapauttamisen ansiosta koitui raju inflaatio, jollaiseen Venäjällä ei ollut totuttu. Yksityistämishuutokaupoissa myytiin valtaosa yksityistettyjen yritysten osakkeista. Yleisesti ottaen kansa ei voinut tai osannut käyttää valtiolta saamiaan ostokuponkeja tarkoitetulla tavalla, vaan tavallisesti ne päätyivät pilkkahinnalla eliitin käsiin.

Seurauksena oli ”villin idän rosvoustalous”, jossa onnistuivat etupäässä ne, jotka olivat valmiissa asemissa eli heillä oli tuttavaverkostot jo Neuvostoliiton aikana. He kykenivät keinottelemaan itselleen omaisuuksia lainaamalla rahaa matalalla korolla ja odottamaan, että inflaatio ehtisi madaltaa rahan arvon ennen takaisinmaksua. Kykeneville ja röyhkeille hyvien suhteiden käyttäjille kasaantui jättiläismäisiä omaisuusmassoja, kun taas tavallisella kansalla ei ollut mitään mahdollisuutta osallistua kisaan.

Yksityistämisohjelman puitteissa valtiolta hävisi ensiksi arvokasta omaisuutta ja sen haltuun jäivät lukuisat tuotantolaitokset, jotka eivät kelvanneet kenellekään. Verotusjärjestelmän alkeellisuuden seurauksena suurliikemiehet säästyivät maksamasta veroja ja köyhimmät eivät varojen puuttuessa kyenneet maksamaan omiaan: valtion kassa köyhtyi nopeasti. Valtio joutui myymään loppujakin kannattavasta omaisuudestaan. Tämä tarkoitti erityisesti öljy- ja kaasuteollisuutta sekä arvokkaita raaka-aineita. [2] Tämä lähde ei nimeä oligarkeja sionisteiksi, vaikka he sitä ovat.

Hodorkovskin ihannoi ”nykyaikaistuksia” ennen Putinin hallintokautta ja sen alussa. Mitä nämä uudistukset olivat todellisuudessa?

Ennen Hodorkovskin pidätystä Kansallisen strategiainstituutin perustaja ja johtaja Stanislav Belkovsky raportoi analyysissään siitä kuinka ”Venäjällä valmistaudutaan oligarkian operoimaan vallankaappaukseen”.

Venäjänjuutalainen oligarki M. Hodorkovski tuomittiin vuonna 2005 veronkierrosta kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen.
Venäjänjuutalainen oligarki M. Hodorkovski tuomittiin vuonna 2005 veronkierrosta kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen.

Hänen mukaansa öljy-yhtiö Jukosissa suunniteltiin oligarkian salaliittoa Vladimir Putinin kaatamiseksi ja mahdollisesti oligarkian hallintaan perustuvan parlamentaarisen tasavallan luomista presidenttijärjestelmän sijaan. Tavoitettaan varten Hodorkovski sponsoroi tai lahjoi useita puolueita. Oligarkia markkinoivat vallankaappaustaan ”nykyaikaistamisena”, mutta todellisuudessa kysymyksenä oli oligarkian konklaavin eli harvainvallan synnyttäminen yksityistämisprosessissa.

 

Venäjä halutaan hajottaa sisältäpäin

Jälleen näemme sen kuinka länsivallat ja niiden valtamedia on syvästi sionistisen vaikutuksen alaista. Entinen talousrikollinen ja maanpetturi Hodorkovski saa rauhassa levittää Euroopassa Venäjän totaaliseen hajottamiseen tähtäävää ilosanomaansa läntisen ”vallan vahtikoirien” näyttämättä laisinkaan kritiikkiä agitaatiolle.

Länsimaat ovat lähes täysin sionistien hallinnassa.
Länsimaat ovat lähes täysin sionistien hallinnassa.

Lännen kuten myös Suomen viha Putinin hallintoa kohtaan on niin suurta, mutta miksi? Siksi, että sionistinen kerma lietsoo länsimaita, kuten myös Suomea vihaamaan Venäjää, kuten vastaavasti Venäjällä vaikuttava Israel-myönteinen konklaavi yrittää yllyttää Venäjää kaunaisuuteen länsimaita kohtaan. Ei Putin siis täysin ole kyseisen konklaavin tai eliitin hallinnassa. Mutta kuitenkin kansainvälinen pankkimafia tehoaa osittain myös Putinin päätöksiin. Tätä selventää se kuinka vuonna 2009 Putin penäsi ”supervarantovaluutan” luomista IMF:n hallintaan sekä perustamaan IMF:n erityisnosto-oikeuksien (SDR) korin. [3]

Lisäksi mainittakoon kuinka amerikkalaisen Slate-lehden artikkelin mukaan järjestäytyneiden juutalaisten poliittinen hegemonia olisi voimistunut Putinin Venäjällä.

Hodorkovskin verbaalinen hyökkäys Venäjän hallintoa vastaan voi tuntua ristiriitaiselta, kun samalla puhumme siitä kuinka esimerkiksi Venäjällä pesivä sionistinen eliitti sekä ylikansalliset rahoitusinstituutiot vaikuttavat Putinin päätöksiin. Epäjohdonmukaisuutta ei kuitenkaan ole, sillä Putin ei ole täysin sionistien kelkassa. Hän voi jopa uhmata heitä. Sitä paitsi Hodorkovskin ja muiden hänen hengenheimolaistensa tavoitteena on yhdistymistä läntiseen Eurooppaan sekä ujuttaa Venäjälle entistä enemmän globaaleja sionisteja hyödyntävä järjestelmä.

Hodorkovskin maalailema levottomuuksien kasvaminen Venäjän taloustilanteesta johtuen sekä ihmisten tympääntyminen ”sotahysteriaan”, ovat kuin käsikirjoituksen esittelyä sionistien tulevasta vallankaappauksesta Venäjällä. Ovatko läntiset päättäjät ja joukkotiedonvälitys niin manipuloituja, että eivät huomaa ”näytelmän” oikeaa luonnetta?

Hodorkovski haluaa Venäjä integroituvan sukkelasti taas kohti eurooppalaisia yhteiskuntia. Kuinka tiivistä tämä yhdistyminen olisi? Tulisiko Venäjästä kenties Euroopan unionin ja Naton jäsenmaa? Sittenhän kaikki olisi perin selvää: sionistisella ylimystöllä olisi yhtenäisissä ohjaksissa, niin Uusi maailma, kuin myös jo antiikin Kreikan demokratiasta perustansa luonnut Eurooppa. Kuinka sitten Itä-Aasia hoidellaan, sodallako?

Miksi isänmaatamme rangaistaan sionistien lakeijoilla? Tosin Stubbin hallitus ei ole enää voimassa.
Miksi isänmaatamme rangaistaan sionistien lakeijoilla? Tosin Stubbin hallitus ei ole enää voimassa.

Mihinkään ei tule nykyisin suhtautua varauksettomasti, ei myös Venäjään. Mutta miksi esimerkiksi Alexander Stubb nimittelee Venäjän operaatiota absurdeiksi, kun vastaavasti pitää Amerikan Yhdysvaltojen funktioita järjellisinä? Onko Stubb idealisti, joka on ihastunut sionistiseen länsimaiseen kovanlinjan uusliberalismiin, jonka oikeutukset turvataan vaikka Naton sotakoneistolla, jos sellainen saadaan liikkeelle. Stubb jättää huomioimatta sen, että Israel-lobbyn pihdeissä oleva USA on vaikuttanut Ukrainan konfliktin syntymiseen ja sen sisällis-sodan laajentumiseen. [4]

Juuri yllä olevaan viitaten, Hodorkovskin mainitsema ”sotahysteria” onkin sionistisen lännen lietsomaa ja siihen ollaan täällä länsipuolella väsyneitä, ei niinkään Venäjällä.

 

Markku Juutinen

Lähteet

[1]. Hodorkovski uskoo vallan vaihtuvan Venäjällä.

[2]. Mäkinen, Tapani (2003). Suuri maa, pitkä kvartaali. Sitra.

[3]. Zero Hedge –verkkosivuilla

[4]. Voltairenet 16 Dec 2013;Globalresearch ; Itä-Euroopan varustamisohjelma 

Mikä on Talmudin henki?


Puhumme nyt Talmudista, mutta ennen sitä mainittakoon Yle Radio yhden hiljattain aloittamasta 60-osaisesta muslimien pyhän kirjan Koraanin luento sarjasta. Tämä tietysti tehdään ennakkoluulojen hälventämiseksi muslimeja ja Koraania kohtaan.

Tämä ohjelma on herättänyt vastustusta tietyissä piireissä. Olihan esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen esittänyt kirjallisen kysymyksen kyseisestä ohjelmasarjasta: ”Onko hallituksessa varauduttu siihen, että Ylen Koraanin luku osana klassikkoluenta ohjelmasarjaa saattaa aiheuttaa radikalisoitumista maassamme?”

Ehkäpä Raatikaisen kannattaisi olla enemmän huolissaan, jos aloitettaisiin esitellä Talmudia. Lisäksi kannattaisi olla hädissään niiden sionistien pyrkimyksistä, jotka noudattavat Talmudia kiihkomielisesti.

 

Mikä on Talmud?

Talmud (hepreaksi: oppi, opetus) on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja tulkitseva (tai väärentävä) selitysteos. Talmudia kutsutaan myös juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelmaksi. Talmud jakaantuu kahteen versioon: Talmud Jerušalmi (Jerusalemin T.) ja Talmud Bavli (Babylonian T.). Näistä jälkimmäisen sanotaan olevan sisällöltään kattavampi ja Talmudista puhuttaessa useimmiten viitataan Babylonian kokoelmaan. Talmudin osat ovat Mišna ja Gemara. Mišnan sisältö päätettiin lopullisesti noin 190 jKr, jolloin se sai kirjallisen muotonsa. Mišna on kirjoitettu hepreaksi. Gemara pohjautuu Palestiinan rabbien keskusteluihin mišnasta; sisältö sai lopullisen muodon ja kirjallisen asun noin vuonna 500 jKr.

Talmudia ja sen noudattajaa kuvaavat hyvin Herran Sanat: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44).

Tällä Jeesus tarkoitti juutalaisten rabbien oppia, ”isien perimätietoa”, jonka he olivat luoneet mielikuvituksestaan. Vapahtajan mukaan tuo ”isien perimätieto” oli ja on edelleen perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan.

Vaikka Talmud sai suullisen muotonsa vasta Jeesuksen jälkeen, oli kyseinen oppi suullisena lakikokoelmana eli isien perimätietona rabbien keskuudessa ennen Jeesuksen syntymää.

Talmud kääntää Mooseksen kirjat eli Tooran rasismiksi: Talmudin mukaan kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka vain ovat ihmisiä ja muut kansat ovat eläinten ulostetta. Talmud ja sen mukaisesti kiihkomielisesti noudatettu äärijuutalaisuus on rasistinen maailmanvalloitusohjelma, jonka mukaan ei-juutalaiset tulee hävittää ja osa heistä alistaa orjiksi palvelemaan ”juutalaisten” eliittiä. Edellä mainittuun saadaan vahvistusta, kun seuraavaksi luetaan otteita Talmudista ja muusta siihen liittyvästä rabbiinisesta kirjallisuudesta.

 

Talmudin kauheudet

Juutalaisuus sen rasistisimmassa ja fanaattisimmassa merkityksessään ei oikeastaan ole mikään uskonto, vaan mielipuolinen ”juutalaisen kansan” ylistysohjelma. Talmudin ja muiden rabbiinisen kirjallisuuden anti on niin irvokasta, että sitä on vaikeaa julkistaa. Tässä kuitenkin joitakin esimerkkejä:

Keritoth 6b: Ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä.

Kiddushin 68a: Ei-juutalaiset ovat eläimiä, aaseja.
Midrash Talpioth 225d: Jehova (Jumala) loi ei-juutalaiset ihmisen muotoisiksi, niin ettei eläinten muotoisten eläinten tarvitse palvella juutalaisia. Ei-juutalainen (esim. kristitty) on niin ollen ihmishahmon omaava eläin, joka on palveltava juutalaista yötä päivää. Heitä ei voi koskaan vapauttaa tästä palvelusta.

Choschen Hammishpat 227: ”Raamattu sanoo: ’Älä huijaa lähimmäistäsi’, mutta ei-juutalaiset eivät ole lähimmäisiämme vaan, kuten sanottu, pahempia kuin koirat.”

Jebamoth 98a: Kaikki ei-juutalaisten lapset ovat oikeudellisesti äpäriä, koska ei-juutalaiset ovat vain eläimiä.

Sepher Or Israel 177b: Ota kristityt hengiltä; tapa heidät, niin miellytät Jumalaa kuin suitsuttaisit hänelle.

Sanhedrin 106a,b: Maria oli huora; Jeesus oli paha mies.

Orach Chaim, 113: Vältettävä osoittamasta kunnioitusta Jeesusta kohtaan.
Hullin 91b: Juutalaisilla on enkeleitä suurempi arvo.

 

Sionistisen eliitin käytös kuvastaa Talmudin henkeä

Historia osoittaa sionistisen eliitin totuttaneen Talmudia kirjaimellisesti. Mainittakoon tästä muutamia esimerkkejä: James Bacquen mukaan sionistisen ylimystön organisoimassa kostosta saksalaisia vastaan sai surmansa varovasti esittäen miljoonia saksalaista siviilejä toisen maailmansodan jälkinäytöksessä (Bacque 1989, 1997). Tästä asiasta valtamedia vaikenee.

Joukkotiedonvälitys on myös vaiennut ”juutalaisen” eliitin ratkaisevasta osuudesta Venäjällä tapahtuneeseen vallankaappaukseen vuonna 1917, heidän osuudestaan tsaarin ja hänen perheensä murhiin sekä Venäjän sivistyneistön teloituksiin (Wilton 2000). Lisäksi valtamedia on mykistynyt ”juutalaisen” ylimystön luoman neuvostohallinnon suorittamista joukkotuhoista Gulagien vankileireillä (Solženitsyn 1974). Vankileirien saaristoissa kuoli 30 miljoonaan vankia.

Lisäksi mainittakoon Israelin terrorisointi Lähi-idässä sekä juutalaisvaltion kansanmurha palestiinalaisia kohtaan.1 Jopa Euroopan parlamentti on todennut päätöslauselmassaan Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen seuraava (kohta 3.): ”on edelleen syvästi järkyttynyt lukuisista ihmishenkien menetyksistä, mukaan lukien monet lapsiuhrit, ja Gazan siviili-infrastuktuurille aiheutuneesta tuhosta”.

Talmudin ideologiaan nojautuva Israel on uhka kansojen olemassa ololle.

Saksalaisia kohtaan suunnatun vainon taustaksi voidaan nimetä sionistinen eliitti, sillä he synnyttivät ensimmäisen ja toisen maailman sodan (Freedman 1961; John 1988).

 

Mistä talmudistit ammentavat energiansa?

Tähän otsikon kysymykseen voidaan viitata uskonpuhdistajan Martti Lutherin (ML) tuotantoon ja teologin ja filosofin Emanuel Swedenborgin (ES) kuvaukseen tuonpuoleisesta. ES:n mukaansa luonnon maailma muodostaa peilikuvan henkiselle maailmalle. Siten henkisessä maailmassa kukin luonnon maailman elementti muodostaa henkisen vastaavaisuuden.

Emanuel Swedenborg (1688-1772).
Emanuel Swedenborg (1688-1772).

Ihmiset elävät ES:n mukaan fyysisen kuolemansa jälkeen henkiruumiina: hyvät ihmiset epäitsekkään tahtonsa ansiosta sopivassa taivaan yhteisössä ja pahat, itsekkäiden ja kunnianhimoisten halujensa mukaisessa helvetin yhteisössä. Siten ihmiseen virtaa aina henkinen virtaus mananmaille menneistä ihmisistä, jotka ovat joko piruhenkiä tai enkeli-ihmisistä. ES tekee kuitenkin selväksi sen, että alkuperäinen virtaus tulee itse kaiken elämän lähteestä eli Jumalasta, mutta pahat henget kääntävät Jumaluuden vaikutuksen vastakkaiseksi eli pahaksi ja vääräksi.

ES:n filosofian mukaan voidaan edelleen teoretisoida tapahtumaa, jossa rabbi, joka sattuu oleman erittäin ahne sekä vallanhimoinen ja siten ohjautuu heti kuolemansa jälkeen sisäisen mielensä mukaiseen helvetin yhteiskuntaan. Tästä pimeydenvarjoissa elävästä rabbi-hengestä ja muistakin senkaltaisista virtaa vielä maanpäällä vaikuttaviin rabbeihin kunnian-, vallan-, itsekkyyden ja ahneuden himot. Lisäksi suunnaton tarve sekoittaa keskenään yhteiskunnallinen hyvä pahuuteen ja tosi väärään. Näin syntyy innostus noudattaa Talmudia.

Siten ES:n mukaan perkele tai saatana on sama kuin helvetti ja niiden instrumenttina maan päällä toimiva äärimmäinen talmudismi.

Martti Luther (1525–1546).
Martti Luther
(1525–1546).

Luther näyttää pitävän kuitenkin Perkelettä tai Paholaista todellisena pahuuden henkilöitymänä, josta esimerkiksi Talmud olisi peräisin. ML opetti muun muassa, että Paholainen, joka on ollut ”murhaaja alusta asti” (Joh. 8: 44), on syyllinen kaikkeen ihmisen hätään Jumalan luomistyön turmelijana ja sekoittajana.

ML kritisoi ankarasti aikansa talmudisteja teoksessaan ”Juutalaista ja heidän valheistaan”, esimerkiksi siitä, että juutalaisen eliitin, ei-juutalaisilta eli gojimeilta varastaminen ja ryöstäminen koronkiskontana olivat muka jumalanpalvelusta. Kuitenkin Luterilainen kirkko on raukkamaisesti hylännyt tämän Lutherin ansiokkaan teoksen.

Swedenborgin sallittiin vierailla henkien maailmassa, jossa hän tapasi paljon juutalaisia talmudisteja ja hän vain kertoi näkemästään. ES paljasti talmudistien infernomaisen roolin: heillä on sisäinen halu tuhota kaikki, mikä kuuluu yhteiskuntaan (Spiritual Diary, 2260). Tämä johtuu siitä, että he vihaavat Herraa, joka on itse hyvyys ja järjestys (sama, 2260). (Heidän toimestaan Jeesus ristiinnaulittiin). Swedenborg kertoi, että henki­maailmassa ahneiden ja itseään valittuina, muita kansoja parempina pitävien juuta­laisten asuinsijat ovat kaupungeissa, joissa oli ka­duilla ulosteita nilk­koihin asti (Arcana Coelestia, 940). Ulos­teet ja virtsa ovat vastaavaisuuksien tieteessä ihmisen itsek­kyydestä johtuvia pahuuksia ja vääryyksiä. Pahimmat talmudistit asuvat erämaissa, joissa heidän ainoa ilonsa oli silpoa, keittää ja kiduttaa kuoliaaksi jokainen tapaamansa ihminen (Arcana Coelestia,941). Tällainen on todellisuudessa talmudistien ja itsekkäistä syistä valtaa tavoittelevien sionistien luonne, jotka katsovat muut ihmiset alempiarvoisiksi. Talmudia noudattavia nykyisiä juutalaisia monet yksinkertaiset ihmiset pitävät ”Juma­lan valittuna kansana”.

ES kertoi myös kokemuksiaan kristityn maailman edustajien helveteistä. Esimerkiksi sellaiset kirkon uskonnon dogmeista puhuneet ihmiset, jotka olivat kuitenkin saastuttaneet itsensä äärimmäisellä huoruudella, näkyivät kadotuksessa vartaloina, jotka muodostuivat vain luista ja ihosta. Kauempaa katsottuna he olivat panttereiden muotoisia. (Swedenborg 2011).

Allekirjoittaneena totean, että ES:n ja myös Lutherin esitykset soveltuvat mitä parhaiten nykyisten sionistisen eliitin kuvaukseen, joka vaikuttaa toimivan vallanhimon ajamana. Kuvaus soveltuu myös muihin valtaa pitäviin, joilla on yhtä epäjalot motiivit ja himot. Artikkelin kirjoittaja ei viittaa siihen, että vallanhimo ja rasismi ”alempiarvoisia” ihmisiä kohtaan olisi juutalaisuutta uskonnollisena ryhmänä yleensä määrittävä tekijä, sillä juutalaisuuteen kuuluu muutakin kuin talmudismi. Kuitenkin Talmudiin ja myös Vanhaan Testamenttiin, väärin käytettynä, kuuluu sellaisia osia, kuten myös Koraaniin, jotka voivat synnyttää rasismia ja uskonnollista terroria. Muslimit ovat olleet esillä usein, mutta Talmud ei. Miksi?

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

Bacque, James (1989). Other Losses; Of Crimes and Mercies (1997).

Freedman, Benjamin (1961). Juutalainen loikkari varoittaa amerikkaa. Saatavilla http://100777.com/jewry/freedman_fi

John, Robert (1988). Behind the Balfour Declaration. Institute of Historical Review. Saatavilla: http://www.ihr.org/jhr/v06/v06p389_John.html

Solženitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand.

Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Vantaa: Tabernaculum Dei.

 

Yle.fi. Koraani luento

Uusi Testamentti

Dilling, Elizabeth (1983)

Luther, Martti (1543). Juutalaisista ja heidän valheistaan.

Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia

Swedenborg, Emanuel (suomennos 2011). Aviorakkaus. Novahierosolyma ry. Oy Nord Print Ab, Helsinki.

 1. Haaretz 2013: Israel bombed military site near Damascus.

BBC 2006: Lebanon crisis – week one.

The guardian 2009: The Israeli attacks on Gaza.

HS 2015: Amnesty syyttää palestiinalaisia sotarikoksista.

Alakhbar 2002: Saatavilla.

Yle-uutiset 2014. Saatavilla.

Finnwatch: YLE uutiset 11.4.2010, Finnwatchin selvitys – raportin 2. tarkistettu painos pdf-tiedostona).

 

Vaalit 2015: Cannabiksesta tehtävä kansanäänestys


Me allekirjoittaneet ajamme cannabiksen laillistamisesta päättävää kansanäänestystä järjestettäväksi tulevalla vaalikaudella.

Perustelemme kantaamme sillä, että nykyinen kieltolaki ei estä tai vähennä käyttäjien määrää. Nuoret jotka hankkivat cannabista, joutuvat usein hankkimaan sitä alamaailmasta rikollisilta ja heidän on mahdollisuus joutua sitä kautta huonoon seuraan ja vahvempien huumeiden käyttäjiksi kaikkine lieveilmiöineen.

Cannabiksen aiheuttamia psykooseja ei ole osoitettu vedenpitävästi johtuneen nimenomaan cannabiksesta, vaan henkilöillä on saattanut olla muutenkin taipumuksia joutua psykoosiin. Neuropsykiatri ja Kalifornian yliopiston lääkekannabiksen tutkimuslaitoksen johtaja Igor Grant Yhdysvaltain tiedeviikolla San Josessa sanoi: ”Kaikenlaisten huumeiden suurkäyttäjillä voi olla muita ongelmia, kuten masennusta, ahdistusta ja psykiatrisia häiriöitä. Nämä pitäisi ottaa myös huomioon, sillä ne itsessään voivat aiheuttaa neurokognitiivisia ongelmia”. Cannabiksen yliannostukseen ei ole tiettävästi kuollut ketään. Se on todettu toimivaksi kivun lievittäjäksi. Ei myöskään aiheuta alkoholin käytön yhteyteen liittyviä ongelmia ja väkivaltaa.

Emme kannata ns. lääkecannabista siitä syystä, että sitä kontrolloi silloin sama taho joka kontrolloi kaikkea lääkintää muutenkin. Lääketehtaiden tarkoitus on kasvattaa osakkeenomistajien rahavaroja ja cannabis on osoittautunut lähes ilmaiseksi kivunhoidossa. Lisäksi siihen ei kotikasvatuksella tai luomutilalla lisätä riippuvuustekijöitä, kuten esim tupakkateollisuudessa lisätään. Vapaa kotikasvatus ja sovitun määrän hallussapito tulisi sallia samaan tyyliin kuin alkoholinkin kanssa. USA:ssa Coloradon osavaltio vapautti USA:ssa ensimmäisenä osavaltiona cannabiksen ja keräsi lailliseksi tehdyllä myynnillä ensimmäisenä vuonna 44 miljoonan dollarin verotulot. Myynti pitää tehdä valtiolle veronalaiseksi tuloksi ja tuotanto normaaliksi liiketoiminnaksi.

Koska lainsäädäntö vaatii asiassa muutoksen ja EU-direktiivit estävät cannabiksen vapauttamisen on selvää, että vain itsenäinen valtio sen voi tehdä ja asia etenee vasta kun Suomi saadaan irroitettua Euroopan Unionista. Cannabiksen tuotannosta tulisi Suomelle helposti uusi Nokia kunhan globaalit korporaatiot pidetään ulkona, eikä päästetä niitä sotkemaan maan talouden mahdollista uutta vientiveturia. Suomen vain pitää olla pari askelta edellä muita. Ei juosta muiden käskytettävänä, kuten nyt tapahtuu.

 

Minna Paananen, Arto Hämäläinen ja Antero Kangas

Itsenäisyyspuolueen Oulun piirin eduskuntavaaliehdokkaat

Energiajätti myi sähkönsiirtokapasiteettinsa


Fortum meni myyntiin

Energiajätti Fortum on ilmeisesti tehnyt Suomen historian suurimman yrityskaupan myymällä Ruotsin sähkösiirtoliiketoiminnasta vastaavan yhtiönsä Fortum Distributio AB:n. Kauppahinta on noin 6,6 miljardia euroa.1

Fortum suunnittelee panostamista vesi- ja ydinvoiman tuotantoon ja myös tehokkaaseen lämmön sekä sähkön yhteistuotantoon.

 

Fortumin uudet omistajat

Ostaja on yhteenliittymä, joka muodostuu: eläkerahastosta Första AP-Fonden ja Tredje AP-fonden, ruotsalaisesta eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöstä Folksam:sta sekä 50 prosentin osuudella kansainvälisestä infrastruktuurisijoittajasta nimeltään Borealis Infrastructure Management INC.2

Huomioitavaa on se, että vuonna 2006 Borealis liittyi Goldman Sachsin johtamaan yhtymään, Admiral Acquisitions UK Limited. Yhtymä osti Britannian suurimman satamayhtiön, Associated British Port (ABP). ”Amiraalin” muita jäseniä ovat GIC ja Infracapital Partners.3

Borealis ja sitä kautta uusi sähkösiirtoliiketoiminnan omistaja kytkeytyvät sionistisen eliitin verkkoon, sillä Goldman Sachs omistaa kärjistäen puolet maailmaa. Mutta ehkä tilanne olisi pahempi, jos GS olisi investoinut Borealisiin.

Miksi Fortum myytiin?

Miksi Fortum myi 7-prosentin tuottoa omistajalleen hyödyntävän sähköverkon sijoittajille, vaikka toimintavarmuutta olisi pitänyt modifioida esimerkiksi myrskytuhoja vastaan? Tällainen toiminta ruokkii vain sijoittajien tavoitteita voittojen maksimointiin ihmisiä palvelevista inventoinneista piittaamatta.

Myytiinkö Fortum virheellisen strategian ansiosta? Minne suomalaisten verorahat ovat matkalla?
Myytiinkö Fortum virheellisen strategian ansiosta? Minne suomalaisten verorahat ovat matkalla?

Onko myös taustalla yhtiön johdon virheellisen strategian ansiosta tehdyt investoinnit Venäjällä valtio-omistajan suostumuksella? Näiden sijoitusten riskit ovat miljardeissa ja ne ovat myöhässä, joten odotukset hintakehityksestä eivät ilmeisesti realisoidu.

Fortum on harkinnut myös investointeja Intiaan sekä Ranskaan. Näihin maihinko seuraavaksi kuskataan Suomen veronmaksajien varoja?

Fortum on myös jaellut aikaisemmin osinko miljardeja euroja vuodessa4, mutta tänä vuonna se ei olisi siihen kyennyt ilman kauppoja.

Yhtiöllä onkin ollut tapana nostaa sähkönjakelun hintoja, mikä osaltaan on varmistanut johdolle muhkeat osinkotulot.

Fortumin järjestelyissä on menetetty veronmaksajien omaisuutta ennenkin:

90-luvun loppupuolella Suomessa sähköyhtiöt myytiin pilkkahinnalla ruotsalaiselle Vattenfallille, saksalaiselle E-ON:lle ja kotimaiselle Fortumille. Muutamien kuntien saamat rahat sijoitettiin pörssiin, jossa varat häipyivät pörssipelin pyörteisiin. Paavo Lipposen ensimmäinen hallitus, jossa olivat mukana SDP, Kok, Vas, Vihreät ja RKP, ujuttivat Fortumin pörssiin. Siten Fortum lahjoitettiin sijoittajille vuonna 1998. Tätä aihetta käsittelee muun muassa Matias Kallio Pro gradu -tutkielmassaan Säröjä sinipunaisessa konsensuksessa?

Joidenkin arvioiden mukaan veronmaksajien rahoja olisi menetetty jo vuoteen 2011 mennessä 15 miljardia euroa.

 

Tanskan tilanne

Myös Tanskassa tapahtuu. Nimittäin Goldman Sachs osti 19-prosentin osuudella, Tanskan valtion enemmistönä omistamastaan energiayhtiöstä Dong Energystä kahdeksalla miljardilla Tanskan kruunulla (1,1 €).5 Näin sionistisen eliitin taloudellinen hegemonia vahvistuu pohjoismaissa. Tästä kaupasta Tanskan hallitus joutui eron partaalle.

Erimielisyys energiayhtiön myynnistä investointipankki Goldman Sachsille hajoitti Tanskan hallituksen.
Erimielisyys energiayhtiön myynnistä investointipankki Goldman Sachsille hajoitti Tanskan hallituksen.

Valtamedia on ollut hyvin vaitonainen tästä sionistisesta kaupasta. Tätä ei tarvitse ihmetellä, kun huomioidaan sionistisen mafian valtava vaikutus Suomen massamediaan. Sitähän kontrolloi Israel-myötämielinen Bonnierin perhe dynastia.

 

Lopuksi

Suomi on käytännöllisesti katsottuna ryöstetty. Pala, palalta Suomen kansallista varallisuutta siirtyy ulkomaalaiseen omistukseen. Yllä esitetyt Fortumin järjestelyt ovat vain osa maamme runtelemisen politiikkaa. Ulkomaiseen omistukseen ajautui myös Talvivaaran Kaivosyhtiö, jonka uusi omistaja on brittiläinen yritysjärjestelyihin erikoistunut sijoitusyhtiö Audley Capital Advisors. Takavuosista alkaen ulkomaiseen omistukseen on siirtynyt pankkitoimintaa, Telia Soneraa, Ingmania, lannoitetehdasta Norjaan jne.

Suursijoittajat eivät välitä yhteisestä hyvästä, vaan kapea-alaisesta voiton maksimoimisesta.

Jyrki Kataisen hallitus ja sitä seurannut Alexander Stubbin valtioneuvosto ovat kiivaasti jaelleet Suomen kansallista varallisuutta ylikansallisille talousimperiumeille, sijoittajille ja pankkiireille. Siten eduskuntavaalien alla kannattaa huomioita positiivisesti ne ehdokkaat ja puolueet, jotka pyrkivät Suomen erottamiseen EU:ta ja eurosta, itsenäiseen talouspolitiikkaan, itsenäisyyteen, omavaraisuuteen, rahanluontioikeuteen valtiolle, puolueettomuuden ja hyvinvointivaltion edistämiseen.

Yllä mainittuun turmelukseen on vaikuttanut sionistisen eliitin musertava läsnäolo myös suomalaiseen valtamediaa, politiikkaan, yhteiskuntaa, talouteen jne.. Sionistit käyttävät poliittisina instrumentteinaan vapaamuurareita, Suomen poliittisen johdon manipulointiin pyrkimyksilleen soveliaiksi. Poliittisen eliitin ei tarvitse olla vapaamuurareita, riittää, että he ovat heidän toimihenkilöitään. Tämä tulee selvästi esille maamme valtakoneiston suopeana suhtautumisena ylikansallisten uusliberalististen voimien tuhotyöhön myös Suomea kohtaan sekä innostumisen luopumaan puolueettomuus politiikasta.

Sionistinen ylimystö on soluttanut valtahierarkiaan kaikille tasoille: hallituksiin, pankkeihin, valtamedioihin, viihdeteollisuuteen, yritysten hallituksiin, oppilaitoksiin ja ideapajoihin.

Tästä voimme esittää muutamia nimiä: Goldman Sachs, Bernanke, Wolfowitz, Perle, Kissinger, Feith, Blitzer, Murdoch, Rubin, Summers, Wiesel, Rosenthal, Obama, Biden, Madoff, Lieberman, Cheney, Zuckerman, Clinton, Wall Street, Kristilliset Israelin puolesta, Amerikan juutalaisten kongressi, ja AIPAC ja vapaamuurarit. Nämä organisaatiot eivät vaikuta vain Amerikan Yhdysvalloissa, vaan koko maailmassa, myös Suomessa.

 

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Sähkönsiirtotoiminnan myynti Ruotsissa.
 2. Kuka on ostaja?
 3. Borealis: Our investment

£2.795 Billion Takeover Offer for Associated British Ports Holdings plc: http://www.ogier.com/Deals/Pages/%C2%A32795BillionTakeoverOfferforAssociatedBritishPortsHoldingsplc.aspx

 1. Fordum jakaa miljardin euron osingot.
 2. Goldman Sachs osti siivun Tanskan Dong Energystä.

Suomi EU:n syrjäisenä maakuntana


Kansanvalta, johon valtiojärjestyksemme ja perustuslakimme aikoinaan nojautui, on nykyisin EU- Suomessa sen raha- ja puoluevallan puristuksessa luisunut Euroopan unionin totalitaariseen syleilyyn. Valtiollisen itsenäisyyden korvaa EU-jäsenyys, eli muut kuin suomalaiset vaikuttajat päättävät useimpien maassamme voimaan tulevien lakien sisällön. Maallamme ei ole enää omaa itsenäistä talous-, maatalous-, raha-, alue-, kauppa- ja elinkeinopolitiikkaa. Itse asiassa lähestulkoon kaikki päätetään Brysselissä ja Suomi on sätkynuken roolissa. Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olemme kytkeytyneet EU:n päätöksiin. Käytännöllisesti katsottuna EU on jo liittovaltio, mutta kuitenkaan se ei ole sitä virallisesti. Niinpä Suomi onkin epävirallisesti ”EU-liittovaltion” pohjoinen ja syrjäinen maakunta.

Kuinka ”maatamme” ryöstetään EU:n maakuntana?

Tässä yhteydessä ei keskitytä EU:n toimielimiin, eikä niiden hierarkiaan tai tekniikkaan. Emme myös kertaile kaikkia negatiivisia ilmiöitä, joita Suomen EU-jäsenyys on tuonut mukanaan, vaan kuvaamme niitä tärkeitä ilmiöitä, jotka ovat kurjistaneet nykyisin ”maamme” ja sen kansalaisten elinolosuhteita.

Kuitenkin lyhyesti mainittakoon kuinka Suomen ja suomalaisten velkaantuminen on vain kiihtynyt. Tämä johtuu osittain Suomen poliittisen johdon globaalien talous- ja pankkiirieliittien tukemisesta, Suomen EU:n ja EU:n rahaunionin EMU:n jäsenyydestä. Luonnollisesti kurjuutta on lisätty järjettömällä rahan mättämisellä esimerkiksi kriisimaihin, EVM:lle, IMF:lle jne.. Kaikilla kirjoituksessa mainituilla negatiivisilla ilmiöillä ei ole suoraa yhteyttä Suomen EU:n jäsenyyteen, joka kuitenkin on lisännyt Suomen ”tuskaa” välillisesti.

Onko sisäinen devalvaatio uusliberalistien seuraava kurjistamisen metodi? Kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi oli innostunut esittelemään vaatimuksiaan OECD:lle, jolta Sasi peräsi menetelmiä palkkojen pienentämiseen sekä työttömyyden lisäämiseen ilman julkisen velan kasvua, siis sisäisenä devalvaationa. Hänen mukaansa euromaat eivät voi sopeuttaa talouttaan devalvoimalla, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää niin sanottu sisäinen devalvaationa (Talouselämä 2.10.2014).

Ilmeistä on, että Suomen kovanlinjan uusliberalistinen eliitti, joka tahtoo ujuttaa kaiken Suomessa tuotetun hyödyn ylikansallisille verenimijöille, haluaa käyttää ”maassamme” sisäistä devalvaatiota saadakseen palkkoja alennettua ja työttömyyden huimaan kasvuun. Näin olisi orjayhteiskunta valmiina jättiläiskorporaatioiden hyödynnettäväksi. Ei ainoastaan suuryritysten armoilla palkkojen alentamisen vuoksi, vaan työttömyyden takia, sillä tällöin olisi varaa valita orjia palvelukseen.

Edelleen sisäisen devalvaation siivittämä massatyöttömyys voi viedä maan deflaatioprosessiin, joka puolestaan raunioittaa koko valtion talouden, konkurssien vyörynä.

Normaalisti devalvaatiolla tarkoitetaan kotimaan valuutan arvon tarkoituksellista heikentämistä ulkomaiseen valuuttaan nähden. Maan valuutan arvon heiketessä, maan vientituotteet suhteellisesti halpenevat, mutta maahan tuotujen valmisteiden hinnat puolestaan nousevat. Tämä tietysti hyödyntää vientiteollisuutta. Devalvaatiossa on haittana inflaatio.

Suomalaisen luonnonrikkauksien, näiden kansallisten omaisuuksien luovuttaminen ulkomaiseen omistukseen on käynnissä:

Valtio korotti viime keväänä Metsähallituksen tulostavoitetta 20 miljoonalla eurolla, 130 miljoonaan euroon. Tätä käytetään tekosyynä sille, että Metsähallitus on valmistellut myyntiin valtavia, tuhansien hehtaareiden laajuisia metsätiloja. Pahinta tässä on M-hallituksen luulo kotimaisten ostajien korvautumisesta ulkomaisilla sijoittajilla (Yle 29.8.20145).

Metsien myyminen kokonaisina maa-alueina ja vielä ulkomaiseen omistukseen, ei ole järkevää liiketoimintaa. Sitä vastoin tuottoisinta olisi metsämaan hyötykäyttäminen, tietyin määräajoin, jolloin myös maan arvo lisääntyisi vuosittain.

Lisäksi mainittakoon Talvivaaran kaivoksesta. Tämän kaivoksen esiintymien kaivoslainmukaiset oikeudet sekä kohteeseen liittyvät oikeudet hyödyntää tutkimustietoa myytiin yhdellä eurolla. Talvivaaran kaivosyhtiöllä on runsaasti ulkomaisia osakkeen omistajia.

Suomen uusliberalististen politikkojen suosion saanut Talvivaaran kaivostoiminta on tuhonnut peruuttamattomasti luontoa: kaivos on pilannut vesistöjä ja romahduttanut mökkitonttien arvon. Lisäksi sulfaatin, natriumin, mangaanin, nikkelin pitoisuudet olivat Talvivaarassa korkealla jo 2009, työntekijöiden nikkelialtistustapaukset ovat lisääntyneet viimeisinä vuosina jne.. Tässä oli vain osa mainitun kaivoksen aiheuttamista ongelmista.

Silloinen Suomen hallitus uskoi aikoinaan Talvivaaran olevan todellinen rikkauksien sampo. Nyt kaivosyhtiöllä on ilmeisesti konkurssi edessään. Talvivaaraan on uponnut veronmaksajien rahaa tähän mennessä jo 200 miljoonaa euroa. Kaivostoiminnan uudelleen käynnistäminen maksaisi samoin 200 miljoonaa euroa. Tämä kuulostaa siltä, kuin kysyttäisiin, että ”paljonko täytyy maksaa, päästäkseni töihin?”

Tekniikka & Talouden tietojen perusteella kaivosalueen alasajoon liittyvä siivoaminen tulisi maksamaan veronmaksajille minimissään 200–300 miljoonaa euroa.

 

Lisäksi Suomessa käytetään ainakin Huittisten Kaupungissa orjatyövoimaa, joka ei valitettavasti ole mikään metafora. Kaupunki myy kuntouttavassa työtoiminnassa olevien työpanosta yksityisille ja yrityksille. Puuttumatta hinnastoon sanottakoon, että yksityiset ja yritykset saavat orjan palvelun tietyllä rahasummalla hyödykseen. ”Työhön” sisältyy muun muassa autojen pesua, pienkoneiden huoltoa, polkupyörien kumien paikkaamista jne.. Työssähän ei sinänsä mitään vikaa ole mutta tässä tapauksessa ”työntekijät” eivät saa lanttiakaan antamastaan työnpanoksesta osakseen. He ovat kuntouttavassa toiminnassa (Yle 11.11.2014).

Vastaavia tapauksia on EU:n pohjoinen ja syrjäinen maakunta pullollaan. Yhdet työskentelee orjana maatiloilla ja toiset puurtavat puutarhoissa. Haastatteluissa nämä henkilöt eivät aina valita osaansa, mutta mitkä lienevät sisäiset ajatukset? Tällainen palkaton työskentely on käytännössä pakollista, sillä mikäli siitä kieltäydytään, niin silloin lain mukaan menetetään työttömyysturva.

 

Venäjän vastaiset pakotteet ja isäntämaasopimus

USA:n ja EU:n pakotteet Venäjää vastaan taitavat purra negatiivisesti enemmänkin sanktioiden suosijoihin kuin Venäjään. Nimittäin ministeriön laskelmien mukaan Venäjän talous kasvoi koko kolmannen kolmanneksen aikana 0,7 prosenttia ja toisella neljänneksellä kasvua kertyi 0,8 prosenttia (Talouselämä 28.10.2014).

Suomen poliittinen kerma on täysin rinnoin mukana Venäjää vastaan suunnatussa kauppasaarrossa. Tämä on kovin kummallista, sillä Venäjään kohdistuvat sanktiot nakertavat kyllä myös Suomen taloutta. Mutta minkä sille voidaan, jos kumarretaan länsimaista talous- ja pankkiirieliittiä, niin silloin vain mielistellään, vaikka se täyttäisi laittomuuden tunnusmerkit.

Myös Ukrainan konflikti on Israel myötämielisen eliitin, EU:n ja USA:n luomus, jonka tarkoituksena on, että EU ja Yhdysvallat suhtautuisivat vihamielisesti Venäjään. Ukraina halutaan kansainvälisten pankkiirien orjuuteen ja Venäjä Naton puristukseen. Tällä tavoitellaan ilmiselvästi kolmatta maailmansotaa.

Suomi kirjoitti hiljattain alle Naton kanssa isäntämaasopimuksen, joka tulee johtamaan Suomen Naton jäsenyyteen ja samalla toimii avoimen konfliktin luojana Venäjän kanssa.

Isäntämaasopimus velvoittaa Suomen luovuttamaan kaikki satamat, lentokentät ja maa-alueensa Naton käyttöön kansainvälisen selkkauksen yhteydessä.

Isäntämaasopimuksen (Host Nation Support, HNS-sopimus) pyrkimyksenä on turvata tehokas tuki Naton sotilaallisille operaatioille isäntämaan resursseja ja maa-alueita hyödyntäen.

Päätavoitteena ei ole avustaa isäntämaan sotilasvoimaa vaan mahdollistaa Naton sotilaallinen tehokkuus. Suomen kanssa solmittu isäntämaasopimus enentää Naton tehokkuutta valtavasti, sillä Suomen rajat ovat pitkät ja Pietari vain kivenheiton päässä.

Isäntämaasopimuksen uhat Suomelle: Isäntämaasopimuksella Suomi asettaa omat alueensa Naton käyttöön. Jos Venäjä kuuluisi Natoon, tämä ei olisi ongelma. Venäjän ollessa Naton ulkopuolella, muodostuu tästä ulko- ja turvallisuuspoliittinen sudenkuoppa. Tämä on uhka, koska Venäjä on Naton todennäköinen vihollinen.

Vihollisuuksien käynnistyminen Venäjän ja Naton välillä merkitsee, että Suomen alueesta tulee erittäin suuri uhkatekijä. Voidakseen suojata Pietaria ja estää joukkojen kuljetukset tai ilmahyökkäyksen sisämaahan, täytyisi Venäjän pommittaa kaikki rautatiet, maantiet ja lentokentät Suomessa. Venäjällä ei tarvitse olla minkäänlaista pulmaa Suomen kanssa, mutta jos Nato voi käyttää Suomea hyökkäyksen astinlautana, on Suomen alue riskitekijä, joka on tarpeen vaatiessa pakko eliminoida.

Naton ja Venäjän välisessä selkkauksessa ja isäntämaasopimukseen liittyneenä Suomi on siis mukana konfliktissa, vaikka se olisi itse täysin passiivinen ja riidoista osaton.

Isäntämaasopimuksen innokkaita puolustajia olivat ja ovat edelleen muun muassa puolustusministeri Carl Haglund, pääministeri Alexander Stubb ja sitä on myötäillyt myös ulkoministeri Erkki Tuomioja. Innokkuutta sopimuksen hyväksymiseen löytyi nykyinen hallituksen sisältä ja tietysti kokoomuksessa hanke oli hyvin suosittu.

Sopimushanke olisi pitänyt myös tyrmätä Suomen perustuslain tähden. Sopimusprosessi ei edennyt Suomen perustuslain ja valtiojärjestyksen edellyttämällä tavalla1. Perustuslain mukaisesti sopimuksesta olisi pitänyt äänestää eduskunnassa, ja sen kannalla olisi täytynyt olla 5/6 kansanedustajista.

Valtiojärjestyksen laiminlyöminen voidaan tietyissä tapauksessa tulkita Rikoslain 13. luvun mukaisesti törkeäksi valtiorikokseksi2, mikäli rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö.

Yllä esitettyyn nojautuen Suomen poliittista eliittiä voidaan pitää epäiltynä valtiorikokseen, joka vaatisi asiaan sisältyviä oikeudellisia prosesseja.

Kommentit

Välttyäksemme täydelliseltä yhteiskunnalliselta onnettomuudelta ja mahdolliselta kansalais-sodalta on Suomen poliittisen johdon valtakausi lakattava vuoden 2015 vaaleihin. Niinpä onki erittäin suositeltavaa, että emme enää äänestä Suomen nykyisen hallituksen kaltaisia valtapuolueita ja niiden edustajia ehdokkaiksi. Nyt, jos milloinkaan on muistettava sanonta, että ”sinun äänesi ratkaisee”. Ratkaiskaamme äänillämme vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sellaisten puolueiden pääsy valta-asemaan, jotka oikeamielisinä asettavat itselleen esimerkiksi seuraavat päämäärät:

 • Euroopan Unionista eroaminen
 • Euroopan talous- ja rahaliitosta (EMU:ta) eli eurosta luopuminen
 • Itsenäinen talouspolitiikka; oma valuutta ja sen paino-oikeus
 • Hyvinvointivaltion uudelleen luominen sekä sen kehittäminen

Muita tavoitteita:

 • Suomea ei saa liittää Pohjois-Atlantin liiton Naton-jäseneksi
 • Suomi ei saa liittyä vapaakauppasopimuksiin

Erikoisesti pyytäisin välttämään äänensä antamista Kokoomukselle, Sosialidemokraateille, Ruotsalainen kansanpuolueelle, keskustalle ja Suomen Kristillisdemokraateille sekä näiden puolueiden edustajille. Älkää siis kuunnelko valtamedioiden valheita, vaan ummistakaa niiltä korvanne. Sopivan äänestyksen kohteen puuttuessa, on parempi jättää äänestämättä.

Markku Juutinen

 

Lähteet

Talouselämä (2.10.2014). Kokoomuspoliitikolta kova viesti: Palkanalennukset jäävät ainoaksi vaihtoehdoksi – maksumiesten joukko ”mahdollisimman laajaksi”. Saatavilla.

Talouselämä (28.10.2014). Ministeriö: Venäjän talous kasvoi syyskuussa – ennusteet ennallaan. Saatavilla.

Tekniikka & Talous

Yle uutiset (29.9.2014). Hyväksytkö sen, että Suomen metsiä myydään ulkomaille – ”pakon edessä”? Saatavilla.

 1. Suomen perustuslaki.

2.      Rikoslaki 13. Luku. Saatavilla.

Yle (11.11.2014). Saatavilla.

YLEISLAKKO


Syrjäyttäjä

https://www.facebook.com/events/398100753670767/?fref=ts

Yhdistykäämme yleislakkoon kovanlinjan uusliberalistisia voimia vastaan. Suomen nykyinen hallitus toimii globaalien talous- ja pankkiirieliittien asiamiehinä Suomessa. Siten ”maamme” poliittinen eliitti pitää kansainvälisten talous- ja pankkiirieliittien sekä kriisimaiden etuja paljon tärkeämpänä kuin Suomen ja sen kansalaisten hyvinvointia1.

Suoraan sanottuna Suomea hallitsee kriminaaliporukka, joka toimiin miltei täysin ulkomaisten vallanpitäjien ohjeiden ja käskyjen mukaisesti. Suomen kansalaisvarallisuus ja suomalaisten verorahat häipyvät näiden ylikansallisten verenimijöiden pohjattomaan Molokin kitaan.

https://muutosvoima.wordpress.com/vastarintakaarti-ry/

Yleislakon tavoitteet

 • Euroopan Unionista eroaminen
 • Euroopan talous- ja rahaliitosta (EMU:ta) eli eurosta luopuminen
 • Itsenäinen talouspolitiikka; oma valuutta ja sen paino-oikeus
 • Hyvinvointivaltion uudelleen luominen sekä sen kehittäminen

Muita päämääriä:

 • Suomea ei saa liittää Pohjois-Atlantin liiton Naton-jäseneksi
 • Suomi ei saa liittyä vapaakauppasopimuksiin

Suomen ei tule allekirjoittaa Vapaakauppasopimuksia, joita ovat esim. ehkä EU:n ja USA:n välille syntyvä Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus-sopimus (TTIP), EU:n ja Kanadan mahdollisesti solmittava vapaakauppasopimus (CETA) sekä TISA2.

Suomen tulee erota Euroopan unionista ja eurosta

Suomen poliittisen eliitin tehtävänä on ollut Suomalaisten työntuloksien ja kansallisen varallisuuden ilmaisjakelu ulkomaisille eliiteille. Siten saamme kiittää eliittiä esimerkiksi seuraavasta:

EU-jäsenyyden kirjaamisella Suomen perustuslakiin turvattiin Suomen sitoutuminen liittovaltiokehitykseen ja mahdollisesti maan tulevaisuus EU:n syrjäisenä liittovaltion maakuntana. Tätä kirjaamista ei olisi vaatinut edes Euroopan unioni.

Suomella on voimassa oleva ETA-sopimus, joka takaa yhtäläiset oikeudet kuin EU. Emme siis tarvitse EU:n jäsenyyttä.

Suomi liitettiin Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti.  Vuonna 1994 Suomi liitettiin Euroopan unionin jäseneksi neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 83.33 prosentin enemmistöllä.

Päätös EU-jäsenyydestä saatiin juoniteltua Seppo Tiitisen johtaman komitean välityksellä ja siten se saatiin aikaan eduskunnassa 2/3 enemmistöllä.

Esimerkkejä EU-jäsenyyden haitoista Suomelle

Ensimmäisenä mainittakoo EU:n myötä Suomi on menettänyt itsenäisyytensä. Kuten yllä jo mainittiin, ilmeisesti pian tulevaisuudessa, Lissabonin sopimuksen saattelemana, EU:ta muodostuu liitovaltio ja Suomi muodostaisi tällöin sen pohjoisen maakunnan vapaakauppasopimuksineen, joten talousjättien elitismi pitäisi silloin Suomen maakuntaa raudan lujissa otteissaan.

 

EU on demokraattisen valvonnan ulottumattomissa

Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin. EU:n komission valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla. EU:n perussopimukset siirtävät hegemoniaa EU:n toimielimille unionin oikeus menee kansallisen itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen itsenäisyyden yläpuolelle. Valtaosa päätöksistä tehdään siis ulkomailla.

Edelliseen kappaleeseen viitaten, Euroopan unioni on globaalin pankkiirieliitin ja talousjättien diktatuuri, jossa ei välitetä vähääkään pienten jäsenmaiden hyvinvoinnista. Suurpääoma ja rahanvalta ratkaisevat kaiken (Steinhauser 1994).

Suomen liittäminen Euroopan talous- ja rahaliittoon EMU:n on aiheuttanut osaltaan Suomen ylivelkaantumista euroon sitoutuneena maana. Suomen tulee erota eurosta. Valtion velka onkin kasvanut tasaisesti vuodesta 2006 alkaen3.

Palkkataso laskee

Suomessa vallitsee suurtyöttömyys. EU:n työperäisen maahanmuuton saattelemana laskee Suomen palkkataso romahtaa ja johtaa köyhyyten lisääntymiseen.

EU tulee mielöttömän kalliiksi

Suomelle kertyy EU:lle maksettavia suorituksia tänä vuonna noin 2 miljardia euroa.

Suomen kansantalous oli vielä 1980-luvulla lähes velaton. Mutta EU-jäsenyyden myötä Suomi on todella velkaantunut korviaan myöten. Valtion, kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu velka ylitti vuonna 2013 115 miljardin euron rajan ja tänä vuonna se on kasvanut entisestään.

Luonnollisesto EU-jäsenyys on suistanut yksityiset taloudet velkavankeuteen. Lyhyesti sanoen jo vuonna 2012 oli 54 % Suomen talouksista.

EU-Suomi ei voi olla puolueeton ”valtio”

EU:n jäsenenä Suomi on mukana Unionin mahdollisesti tulevissa sodissa ja myös sen konflikteissa muiden suurvaltojen kanssa.

EU:n myötä elintarvikkeiden alkuperä hämärtyy

EU-Suomi ei voi tarjota puhdasta kotuimaista ruokaa. Jo tuleva TTIP sopimus estää tämän mahdollisuuden.

Tässä oli muutamia esimerkkejä EU:n negatiivisista puolista Suomelle. Varmasti niitä olisi enemmänkin.

Ratkaisuksi juuri yllämainittuun EU ongelmaan on siinä, että Virallisen Suomen on aloitettava parlamentaarinen työskentely Suomen eroamiseksi Euroopan unionista ja eurosta.

 

Suomen ei tule liittyä Naton jäseneksi, eikä haitallisiin vapaakauppasopimuksiin

Naton operointi juuri hyödyttää globaaleja eturyhmiä ja rakenteita, kansainvälistä pankkiirieliittiä, investointipankkeja, IMF:ää, EVM:ää, EKP:tä, (ehkä) vapaakauppasopimuksia jne. Yleisesti ottaen mainittu ”puolustusliitto” OTAN hyödyttää kaikkia niitä organisaatioita ja instituutioita, jotka on kansainvälisen harvainvallan hapatuksella suurustettu.

Syitä Suomen pysymiseksi Naton ulkopuolella on runsaasti, mutta tässä esimerkiksi joitakin huomioita: Oleellinen tekijä on Suomen ja Venäjän yhteinen – pitkä rajalinja. Nato-jäsenenä Suomen alueelle sijoitetut liittoutuman sotilaallisesti strategiset järjestelmät synnyttäisivät paineen Venäjälle vahvistaa sotilaallista varusteluaan Suomen suuntaan.

Strategisena keskipisteenä Suomi joutuisi pommitusten kohteeksi selkkauksen sattuessa lännen ja idän välille. Tähän liittyen Suomen hallituksen ja presidentin tulisi ottaa vakavasti Ukrainan kriisin näkyvät ja näkymättömät viestit. Mainitun konfliktin välityksellä pyritään myös Naton eskaloitumiseen itään.

TTIP

Nykyinen pääministeri Alexander Stubb on erittäin innokas TTIP:n kannattaja. EU:n ja Amerikan Yhdysvaltojen välille mahdollisesti syntyvä vapaakauppasopimus (TTIP) eliminoi demokratian sekä osaltaan valtioiden itsemääräämisoikeuden. Tästä olen kirjoittanut artikkelin, Trans-Atlantinen uhka demokratialle Tiedonantajan numerossa 19.6.2014.

TTIP:tä myös täältä: http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=10950

Hyvinvointivaltion jälleenrakentaminen ja sen säilyttäminen

Ratkaisumalliksi hyvinvointivaltion aikaansaamiseksi esitetään seuraavaa: Esimerkiksi vuoden 2014 kaltaisen hallituksen ja Eduskunnan valintaa ja toimintaa ei saa hyväksyä. Mikäli tällainen kokoomus koalitio edelleen muodostuu 2015 poliittiseen johtoon, niin tällöin tulee muodostaa hätätilahallitus, jonka muodostaa erialojen asiantuntijat, jotka arvostavat yhteistä hyvää ja isänmaata. Uuden hallituksen täytyy palvella Suomea ja sen kansaa. Hallituksen täytyy muodostua henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat neoliberalismia, ja kannattavat humanitäärisiä arvoja.

Suomelle täytyy olla itsenäisen talouspolitiikka, oman raha eli Suomen markka sekä sen painatusoikeus, ja samalla omavaraisen talous, joka ei ole vangittu ylikansallisten pankkimafioiden sekä globaalien taloudellisten diktatuurien kuolettavaan orjuuteen.

Yritystoiminnan tulee pysyä kotimaassa. Jos yrityksiä kuitenkin siirtyisi ulkomaille, tulisi niiden maksaa tuntuvasti veroa Suomeen. Mitään veronkiertoa ei tulisi sallia. On tapauksia, joissa ulkomaille siirretyt jättiläiskorporaatiot eivät ole maksaneet veroa kotimaahan, vaan ovat sitä vastoin nauttineet tukija.

Ongelmana on vain se, että yritystoiminta on globalisoitunut ja siksi kilpailu on kovaa. Koska naapurivaltiot harjoittavat ulkomaista tuotantoa, joka alentaa hyödykkeiden hintaa. Siten valtio, joka valmistaisi kaiken tai lähes kaiken kotimaassaan, ajautuisi rajuun kilpailuun vientimarkkinoilla, sillä halpatuontia olisi tarjolla. Tällöin Suomen tulisi käyttää tehostetusti kotimaisia energian muotoja ja lisätä agraaritaloutta.

Työeläkerahastot

Ehdottomasti tulee kiinnittää huomiota myös työeläkerahastoihin, joita rahaverkosto hallitsee ja saavuttaa itselleen ja kuppikunnilleen ekonomista hyötyä ja valta-asemia. Myös tämä kansallisvarallisuuden alue on siirtymässä EU:n rahaeliittien kontrolliin ja isännöintiin.

Luonnollisesti tämä, kuten muukin, kansallisvarallisuuden lähde pitää saada Suomen kansalaisten etuudeksi. Nämä varat pitäisi saada kansalaisten hallintaan ja oikeudenmukaiseen valvontaan. Pääomia ei saa hallita vain harvat ja valitut, joten suosittelisin hajautettua mallia.

Lisää vihjeitä talouden ja työllisyyden elvyttämiseen

Koska työeläkerahastot ovat periaatteessa työntekijöiden ja yrittäjien omaisuutta, niin lyhyesti voidaan ehdottaa tästä rahastosta otettavaksi tiettyä summaa energiainvestointeja varten. Näin suomalaisten oma varallisuus hyödyntäisi kansantalouttamme ja etuudet pysyisivät kotimaassa.

Energiataloudessa voisimme hyödyntää metsiämme, roskapuustoa, soitamme sekä muita luonnonvaroja.

Hyödynnettäviä kohteita voisivat olla esimerkiksi:

Kotimaiseen energiaan perustuvat voimalat, kuten esim. biokaasuvoimalat, aurinkoenergian, tuulivoiman, maalämmön, turve-energian, hakkuujätteiden, jätteiden ja roskapuun hyväksikäyttäminen energiamuotona.

Myös rakennukset voisivat toimia kotimaisella energialla.

Myös autoteollisuutta Suomessa voitaisiin kehittää. Esimerkiksi valmistaa biokaasu- ja sähköenergialla toimivia autoja.

Kaikkia maamme ylijäämä peltoja olisi hyvä käyttää kotimaiseen hyöty tarkoitukseen.

Lisäksi osuuskunta toiminta tulisi palauttaa toimintaansa. Tämä vapauttaisi ihmiset ja yhteisöt ylikansallisten talous- ja pankkiirieliittien ja heidän suomalaisten kätyriensä orjuudesta.

Kansalle on annettava kansanäänestyksillä valta, joka on ylempi kuin hallituksella.

Emme ryhdy tässä yhteydessä esittämään kaikkia parannusehdotuksia, vaan uudistusprosessin edetessä kehitämme ja julkaisemme niitä lisää, järjestelmällisenä kokonaisuutena.

Markku Juutinen

Lähteet
Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

 1. http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin

http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-01_tie_001_fi.html

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/03/01/suomen-bruttokansantuote-romahti/20103038/12

http://www.tieteessatapahtuu.fi/696/jsappine.html

http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/suomen+kauppatase+ennatyksellisen

http://www.tieyhdistys.fi/sitenews/view/-/nid/26/ngid/3/

http://yle.fi/uutiset/asiantuntijat_kreikka_voi_aiheuttaa_suomelle_jopa

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+34/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120720

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2009/05/15/suomi-maailman-velkaisimpien-maiden-joukossa/200912367/12

 1. Saatavilla: http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu/fi/actions-fi/toimintapaiva-vapaakauppasopimuksia-vastaan/
 2. http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html

Vastarintakaarti ry


http://vastarintakaarti.wordpress.com/

Vastarintakaarti ry:n vuoden 2014 hallitus

Puheenjohtaja Markku Kalevi Juutinen kalevim9@gmail.com +4670 268 96 51

Jäsenmaksun suuruus vuodessa on 25 €.

Pankkiyhteys

Tampereen seudun osuuspankki

FI06 5731 8220 1329 79

Yhdistyksen toiminnasta

Vastarintakaarti ry on perustettu 2014. Hanke suuntautuu kovanlinjan uusliberalistisia voimia vastaan. Suomen nykyinen hallitus toimii globaalien talous- ja pankkiirieliittien asiamiehinä Suomessa. Siten ”maamme” poliittinen eliitti pitää kansainvälisten talous- ja pankkiirieliittien sekä kriisimaiden etuja paljon tärkeämpänä kuin Suomen ja sen kansalaisten hyvinvointia1.

Suoraan sanottuna Suomea hallitsee kriminaaliporukka, joka toimiin miltei täysin ulkomaisten vallanpitäjien ohjeiden ja käskyjen mukaisesti. Suomen kansalaisvarallisuus ja suomalaisten verorahat häipyvät näiden ylikansallisten verenimijöiden pohjattomaan Molokin kitaan.

__________

Molok eli Moolok oli Vanhan Testamentin aikainen foinikialainen jumala, jolle uhrattiin myös lapsia. Nykyisin Molok tunnetaan poltettavien jätteiden keräys-säiliönä.

Lisäksi Suomen perustuslaki ja Suomen laki on tälle maamme poliittiselle johdolle toiminut lähinnä sylkykuppina. Suomesta ollaan tekemässä Naton jäsenmaata ja EU:n liittovaltion syrjäistä maakuntaa.

Ensimmäinen askel Suomen kriminaalin poliittisen eliitin syrjäyttämiseksi on osallistuminen alla ilmoitettuun yleislakkoon. Osallistukaamme hyvinvointivaltion perustamiseen ja sen säilyttämiseen. Pyydämme teitä tulemaan mukaan yleislakkokampanjaan liittymällä siihen ja levittämällä siitä sanomaa mahdollisimman laajasti. Olemme kiitollisia panoksestanne yhteisen hyvän eteen.

Suomen yleislakko alkaa 23.2.2015

 

Kokoomusvetoinen hallitus luovutti Suomen ulkovalloille

 1. Suomen poliittisen eliitin tehtävänä on ollut Suomalaisten työntuloksien ja kansallisen varallisuuden ilmaisjakelu ulkomaisille eliiteille. Siten saamme kiittää eliittiä esimerkiksi seuraavasta:

EU-jäsenyyden kirjaamisella Suomen perustuslakiin turvattiin Suomen sitoutuminen liittovaltiokehitykseen ja mahdollisesti maan tulevaisuus EU:n syrjäisenä liittovaltion maakuntana. Tätä kirjaamista ei olisi vaatinut edes Euroopan unioni.

Suomella on voimassa oleva ETA-sopimus, joka takaa yhtäläiset oikeudet kuin EU. Emme tarvitse EU:n jäsenyyttä.

Suomi liitettiin Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti.  Vuonna 1994 Suomi liitettiin Euroopan unionin jäseneksi neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 83.33 prosentin enemmistöllä.

Päätös EU-jäsenyydestä saatiin juoniteltua Seppo Tiitisen johtaman komitean välityksellä ja siten se saatiin aikaan eduskunnassa 2/3 enemmistöllä.

Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin. EU:n komission valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla. EU:n perussopimukset siirtävät hegemoniaa EU:n toimielimille unionin oikeus menee kansallisen itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen itsenäisyyden yläpuolelle. Valtaosa päätöksistä tehdään siis ulkomailla.

Edelliseen kappaleeseen viitaten, Euroopan unioni on globaalin pankkiirieliitin ja talousjättien diktatuuri, jossa ei välitetä vähääkään pienten jäsenmaiden hyvinvoinnista. Suurpääoma ja rahanvalta ratkaisevat kaiken (Steinhauser 1994).

 

 1. Nykyinen pääministeri Alexander Stubb on erittäin innokas TTIP:n kannattaja. EU:n ja Amerikan Yhdysvaltojen välille mahdollisesti syntyvä vapaakauppasopimus (TTIP) eliminoi demokratian sekä osaltaan valtioiden itsemääräämisoikeuden. Tästä olen kirjoittanut artikkelin, Trans-Atlantinen uhka demokratialle Tiedonantajan numerossa 19.6.2014.

Tiedostoja ja kirjallisuutta TTIP:n liittyen löytyy myös esim. täältä:

Trade and Investment Partnership (TTIP). The biggest trade deal in the world

BusinessEurope 2013: Position Paper

Baines, Joseph 2014: Food Price Inflation as Redistribution: Towards a New Analysis of Corporate Power in the World Food System. New Political Economy. Vol. 19, No. 1: s. 91, 98.

 1. Suomi ja sen kantaväestö velkaantuu hirvittävällä nopeudella. Tämä johtuu suurelta osin jo alussa mainitusta syystä eli Suomen poliittisen eliitin antautumisesta tukemaan globaalia pankkiirieliittiä.

Juuri yllä mainitusta velkaannuttamisesta tai Suomen ryöstämisestä olkoon esimerkkinä Suomen rahan tuputtaminen Kreikalle. Rahan tuputtaminen EVM:lle, IMF:lle ja muille sen kaltaisille instituutioille ja kriisimaihin ovat puhtaasti elitistisiä toimenpiteitä, jossa eurot, laina eurot, eivät ajaudu Euroopan, tai minkään velkaisen valtion yhteiseen hyvään. Rahat menevät uudelleen sijoitettaviksi kansainvälisten pankkien kautta2.

 1. Lisäksi Suomen infrastruktuuri rappeutuu ennätysvauhtia. Esim. Suomen vesi- ja viemäriverkosto on erittäin huonossa kunnossa.3 Ne ovat karstoittuneet osittain umpeen. Samoin tiet ovat hengenvaarallisella tasolla.4 Näitä ei ole varaa kunnostaa, sillä päättäjät pumppaavat varat muualle.

 

 1. Suomen hyvinvointivaltion romuttamisen talkoot vain kiihtyvät. Viime kevään uutiset paljastivat hallituksen kehitysriihineuvottelujen päätökset, joiden mukaan lapsilisät tulevat pienentymään entisestään, keskituloisten verotus kiristyy, ansiosidonnaista työttömyysturvaa vähennetään ja sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotuksia jäädytetään. Luonnollisesti nykyinen Stubbin hallitus jatkaa Jyrki Kataisen linjoilla, Kataisen, joka sai palkinnoksi globaalilta eliitiltä huippuviran Suomen ryöstämisestä.

 

 1. Terveyden ja sairauden hoitopalvelut ovat kärsineet täydellisen romahduksen. Tämä sama pätee myös vanhusten hoitosektoriin, josta löytyy tapauksia, että vanhukset miltei nääntyvät omiin eritteisiinsä hoitolaitoksissa. Näihin ongelmiin on eräänä syynä rahoituksen puute näille yhteiskunnan alueille sekä tietysti palveluiden yksityistäminen. Jos esim. vanhain ja terveyden hoidon palveluita keskitetään tietyille alueille ja karsitaan määrärahojen puutteessa henkilökunnasta, niin tulos näillä sektoreilla voi olla kammottava.

 

 1. Suomessa kärsitään myös yhä enenevällä joukolla köyhyydestä. Itä-Suomen yliopiston sosiologian professorin Juho Saaren mukaa väliaikaisesta köyhyydestä kärsii nykyisin noin 800 000 henkilöä. Väliaikaisella köyhyydellä tarkoitetaan elämänvaiheesta, kuten opiskelusta tai lyhyestä työttömyysjaksosta, aiheutuvaa köyhyyttä. Pitkäaikaisesta ja kasautuvasta huono-osaisuudesta piinautuvien joukko on noin 100 000 ihmistä. Pitkäaikaistyöttömät, asunnottomat sekä leipäjonoissa kävijät sisältyvät tähän ryhmään.5

 

 1. Ongelmana on myös suuryrityksien verojen kiertäminen. Näille korporaatioille voidaan jopa maksaa valtiontukea ja antaa niille samalla keinot kiertää verojenmaksaminen Suomeen.

 

 1. Kataisen hallituksen jäljiltä on työttömyys kohonnut ennätyslukemiin2 ja Stubbin hallitus jatkaa samaa linjaa.

Lisäksi työttömyysturvaa ollaan muuttamassa vastikkeelliseksi3. Suunnitelmien mukaan tukia saadakseen työttömien pitäisi olla pari tuntia päivässä töissä. Tuntipalkka olisi 16 euroa. Tämä työvelvoite olisi ehtona työttömyysturvan saannille.

Tällainen menettely on moraalitonta ja toimii askeleina kohti orjayhteiskuntaa palvellen uusliberalistista yhteiskuntamallia.

Kieltämättä sillä voi olla aktivoiva ja syrjäytymistä estävä vaikutus, mutta kuitenkin se pakottaisi ihmiset halpatyövoimaksi. Menetelmää käytetään usein myös palkkamenojen sekä vakituisen työvoiman vähentämiseksi.

Erikoisen härskiltä kuulostaa tietyissä kunnissa kokeiltava osallistavan sosiaaliturvan metodi, jonka ajatusmallin mukaan voidaan työelämän ulkopuolella olevia saada osallistumaan toimintaan, joka ei ole varsinaista palkkatyötä. Työskentelystään he saisivat vastineeksi työttömyyskorvausta. Tällaisia töitä olisivat esimerkiksi kidutusterapiana toimiva metsänharvennus hyönteisten kera kesähelteellä. Varmaankin tällainen työskentely voisi tuntua kidutukselta kokemattomasta ja pitkäaikaistyöttömästä, mutta ammattimetsurit olisivat tottuneita noihin olosuhteisiin. Onneksi tämä on vapaaehtoista, mutta tällaisten kokeilujen kehitysprosessi ujuttaa yhteiskuntaa kohti modernia orjuutta4.

 

Tässä oli vain osa siitä luettelosta, joka paljastaa sen kuinka ”maamme” hyvinvointia ja itsenäisyyttä on rikollisesti romutettu aina vuodesta 1987 alkaen. Suomen kansa ja sen sotien veteraanit saivat maksaa kalliin hinnan, toisen maailmansodan aikana, taistellessaan Suomen itsenäiseksi valtavaa vihollisen voimaa vastaan. Nyt vainolaisena on oma virkamieskoneisto politikoineen, joka on luovuttanut Suomen varallisuuden ja itsenäisyyden omaa etuaan ajatellen vieraan vallan haltuun. Siten myös esivanhempiemme työ on irvokkaalla tavalla häväistynä. Eikö tällaista ”maamme” poliittisen johdon operointia voida pitää valtionpetoksena?

Luonnollisesti poliittisen eliitin myyräntyö on suurelta osin syynä yllä mainittuun Suomen kurjistumiseen ja itsenäisyyden menetykseen.

Mitä meidän pitää tehdä?

Ensinnäkin esitettäköön toimintamuotoja, jotka muodostuisivat esimerkiksi kenttätyöskentelystä. Tähän liittyvä järjestäytynyt varojenkerääminen mahdollistaisi tehokkaan julkaisutoiminnan aikaansaamiseen.

Mikäli vaikuttava mediakanava onnistuttaisiin luomaan, olisi silloin toiveita saada kansa heräämään ja äänestämään sellaisia ehdokkaita, jotka tahtovat erota Euroopan unionista, eurosta, eivät halua liittää Suomea Nato-jäsenyyteen ja jotka haluavat eheyttää hyvinvointivaltion. Ehkä tehokkaan median välityksellä myös yleislakko poliittisena aseena olisi enemmän mahdollinen?

Kuitenkin yllä oleva tarkoittaisi ihmisten tietoisuuden lisäämistä kenttätyöskentelyn avulla yksilö kerrallaan sekä lisäksi yleisötilaisuuksina.

Asioiden sujuvuuden ja joustavan koordinoinnin ylläpitämiseksi pitäisi keskeisimpiin Suomen kaupunkeihin perustaa vallankumousosastot, toimintaverkoston ylläpitämiseksi. Tämä olisi suorastaan välttämätöntä koko maata kattavan poliittisen työskentelyn ja julistustoiminnan ohjailemiseksi ja edistämiseksi.

Vaatimukset Suomen hallitukselle

Nämä vaatimukset koskevat myös vuoden 2015 hallitusta, mikäli valtamedia saa ihmiset jälleen manipuloitua äänestämään globaalin uudenliberalismin kannattajia.

 1. Nykyinen hallitus ei voi enää jatkaa toimessaan. Eduskunta täytyy myös lakkauttaa. Niinpä tulee muodostaa hätätilahallitus, jonka muodostaa erialojen asiantuntijat, jotka arvostavat yhteistä hyvää ja isänmaata. Uuden hallituksen täytyy palvella Suomea ja sen kansaa. Hallituksen täytyy muodostua henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat neoliberalismia, ja kannattavat humanitäärisiä arvoja.

 

 

 1. Virallisen Suomen on aloitettava parlamentaarinen työskentely Suomen eroamiseksi Euroopan unionista ja myös Eurosta.

 

 1. Ulkopoliittinen linjaus: Ylikansallisten pankkiiri- ja talouseliittien nöyristeleminen ja palveleminen tulee tyystin lopettaa. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme olisi puolueeton unohtaen Natoon liittymisen. Uusliberalistista globaalia mafiaa ei tule pönkittää. Suomen ei tule pumpata rahaa yksityisille pankeille ja kansainvälisten pankkiirien sekä rahoituslaitosten raiskaamiin valtioihin.

 

 1. Sisäpoliittinen linjaus: Tulee huolehtia, että veroprosentti on paljon suurempi hyvätuloisilla matalapalkkaisiin verrattuna. Eritasoisten viranhaltioiden superpalkoista ja eläkkeistä, yms. etuuksista täytyy poistaa reilusti 40 prosenttia. Yleensä ottaen sisäpoliittisilla linjauksilla vaikutetaan niin, että Suomen asema hyvinvointivaltiona paranee ja säilyy.

Parannusehdotuksia ratkaisuna ongelmiin

Edellä jo hiukan esitettiin yhteiskunnan jalostamisen ideoita, mutta tässä tulee lisää:

Yllä olevaan liittyen uuden hallituksen muodostaminen annettaisiin henkilöille, jotka vilpittömästi haluaa Suomen itsenäistymistä ja samalla irrottautumista Euroopan Unionin jäsenyydestä tahtoen Suomelle itsenäisen talouspolitiikan, oman rahan sekä sen painatusoikeuden, ja samalla omavaraisen talouden, joka ei ole vangittu ylikansallisten pankkimafioiden sekä globaalien taloudellisten diktatuurien kuolettavaan orjuuteen.

Pankkimaailmaan viitaten voitaisiin vielä esittää, että liikepankit tulisi erottaa spekulatiivisista investointipankeista sekä arvopaperi keinotteluista. Tämä estäisi tallettajien varojen ryöstämisen liikepankeista. Tällaista asiakkaiden talletusten takavarikoimista tapahtui esimerkiksi hiljattain Kyproksella. Kyseistä Kyproksen talletusten anastamisen mallia on pankkiirieliitin taholta esitetty yleisesti EU:n alueelle. Muutenkin rahan luominen tyhjästä täytyisi lopettaa, sillä se ruokkii inflaatiota.

Muina parannus-suosituksina mainittakoon, että:

Kansakunnan täytyy siis saada nauttia työnsä hedelmistä itse, eikä niitä saa luovuttaa kansainvälisille pankeille ja niiden köyhdyttämille valtioille sekä muille korporaatioille.

Lähtökohdaksi voisi ehdottaa sosialismiin sisältyvän lähimmäisenrakkauden filosofian käyttöön ottamista, joka ei sulje pois tietyissä rajoissa sovelletun kapitalistisen talousjärjestelmän ja toisaalta suunnitelmatalouden rinnakkaiseloa. Kysymyksessä olisi tietynlainen puolisosialistinen valtiomalli, kun Suomessa 1960-, 1970- ja 1980-luvulla. Tämän jälkeenhän armoton globalisaatio murskasi myös Suomalaisen yhteiskunnan.

Yritystoiminnan tulee pysyä kotimaassa. Jos yrityksiä kuitenkin siirtyisi ulkomaille, tulisi niiden maksaa tuntuvasti veroa Suomeen. Mitään veronkiertoa ei tulisi sallia. On tapauksia, joissa ulkomaille siirretyt jättiläiskorporaatiot eivät ole maksaneet veroa kotimaahan, vaan ovat sitä vastoin nauttineet tukija.

Ongelmana on vain se, että yritystoiminta on globalisoitunut ja siksi kilpailu on kovaa. Koska naapurivaltiot harjoittavat ulkomaista tuotantoa, joka alentaa hyödykkeiden hintaa. Siten valtio, joka valmistaisi kaiken tai lähes kaiken kotimaassaan, ajautuisi rajuun kilpailuun vientimarkkinoilla, sillä halpatuontia olisi tarjolla. Tällöin Suomen tulisi käyttää tehostetusti kotimaisia energian muotoja ja lisätä agraaritaloutta.

Työeläkerahastot

Ehdottomasti tulee kiinnittää huomiota myös työeläkerahastoihin, joita rahaverkosto hallitsee ja saavuttaa itselleen ja kuppikunnilleen ekonomista hyötyä ja valta-asemia. Myös tämä kansallisvarallisuuden alue on siirtymässä EU:n rahaeliittien kontrolliin ja isännöintiin.

Luonnollisesti tämä, kuten muukin, kansallisvarallisuuden lähde pitää saada Suomen kansalaisten etuudeksi. Nämä varat pitäisi saada kansalaisten hallintaan ja oikeudenmukaiseen valvontaan. Pääomia ei saa hallita vain harvat ja valitut, joten suosittelisin hajautettua mallia.

Lisää vihjeitä talouden ja työllisyyden elvyttämiseen

Koska työeläkerahastot ovat periaatteessa työntekijöiden ja yrittäjien omaisuutta, niin lyhyesti voidaan ehdottaa tästä rahastosta otettavaksi tiettyä summaa energiainvestointeja varten. Näin suomalaisten oma varallisuus hyödyntäisi kansantalouttamme ja etuudet pysyisivät kotimaassa.

Energiataloudessa voisimme hyödyntää metsiämme, roskapuustoa, soitamme sekä muita luonnonvaroja.

Hyödynnettäviä kohteita voisivat olla esimerkiksi:

Kotimaiseen energiaan perustuvat voimalat, kuten esim. biokaasuvoimalat, aurinkoenergian, tuulivoiman, maalämmön, turve-energian, hakkuujätteiden, jätteiden ja roskapuun hyväksikäyttäminen energiamuotona.

Myös rakennukset voisivat toimia kotimaisella energialla.

Myös autoteollisuutta Suomessa voitaisiin kehittää. Esimerkiksi valmistaa biokaasu- ja sähköenergialla toimivia autoja.

Kaikkia maamme ylijäämä peltoja olisi hyvä käyttää kotimaiseen hyöty tarkoitukseen.

Lisäksi osuuskunta toiminta tulisi palauttaa toimintaansa. Tämä vapauttaisi ihmiset ja yhteisöt ylikansallisten talous- ja pankkiirieliittien ja heidän suomalaisten kätyriensä orjuudesta.

Kansalle on annettava kansanäänestyksillä valta, joka on ylempi kuin hallituksella.

Emme ryhdy tässä yhteydessä esittämään kaikkia parannusehdotuksia, vaan uudistusprosessin edetessä kehitämme ja julkaisemme niitä lisää, järjestelmällisenä kokonaisuutena.

Lisäksi seuraavaa:

Poliittista päätöksentekoa valvoisi tehtävään asetettu puolueeton perustuslakituomioistuin.
Poliittinen, taloudellinen ja lainsäädännöllinen hegemonia tulee palauttaa takaisin Suomeen sekä suomalaisille.

Yllä oleva velvoittaa, että taataan riittävä sosiaaliturva, korkeatasoinen terveyden- ja sairaudenhuolto palvelut, tasokas peruskoulutus, ammatti- ja korkeakoulutus. Niin ikään huolehditaan teiden ja viemäreiden sekä yleensä infrastruktuurin kunnosta.

Siten päättäjillä tulee olla vastuu, että suomalaisille opiskelijoille ja työntekijöille on kylliksi vuokra-asuntoja, etteivät he joudu määräämättömäksi ajaksi asuntojonoihin.

Myös pakolaispolitiikan täytyy olla vastuullista. Pakolaiskiintiöt on pidettävä sellaisena, ettei sopeutettavien määrä aiheuta ongelmia kantaväestölle missään olosuhteissa. Onpa esimerkkejä siitäkin, kuinka pääkaupunkiseudulle sijoitetaan asumaan miellyttäville asunto-alueille lukuisasti maahanmuuttajia sekä pakolaisia, jotka ovat verovaroin tuettuja asumisen muotoja. Herää siis kysymys, että onko tämä oikeudenmukaista?

Suomen luonnonrikkauksia ei luovuteta ulkomaiseen käyttöön, eikä Suomesta tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa.

Kansanedustajat edustaisivat kansaa: Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Edellinen kappale velvoittaa, että puoluevallan totalitäärisyydestä on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi, kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi. Ei siis tule pitää yllä mitään auktoriteettiuskollisuutta.

 

Lähteet

 1. http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin

http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-01_tie_001_fi.html

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/03/01/suomen-bruttokansantuote-romahti/20103038/12

http://www.tieteessatapahtuu.fi/696/jsappine.html

http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/suomen+kauppatase+ennatyksellisen

http://www.tieyhdistys.fi/sitenews/view/-/nid/26/ngid/3/

http://yle.fi/uutiset/asiantuntijat_kreikka_voi_aiheuttaa_suomelle_jopa

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+34/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120720

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2009/05/15/suomi-maailman-velkaisimpien-maiden-joukossa/200912367/12

 1. Valtionvarainministeriö (2014):

http://www.vm.fi/vm/sv/04_publikationer_och_dokument/04_diagram_och

BIS, EKP, VM, IMF, Deutsche Bank, Taloussanomat 9/2011. Taulukko: ulkomaisten pankkien saatavat kriisi maista; Taulukko: Suomen kriisivastuut 1/2012

http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2012/01/29/nain-suomea-kupataan-entistakin-raikeammin/201221968/12 

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

 1. http://aikalainen.uta.fi/2013/06/14/suomen-vesihuolto-haavoittuvainen/
 2. Keskisuomalainen (28.9.2014). http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/teiden-huono-kunto-laskee-nopeusrajoituksia/1865415
 3. http://yle.fi/uutiset/suomessa_on_liki_miljoona_koyhaa_heikoimmassa_asemassa_olevista_on_tullut_muukalaisia/7436047