Nykyisen poliittisen johdon ”Kataismaisuus” vie perikatoon


Taustaa

Jyrki Kataisen, nykyisen Euroopan unionin ”superkomissaarin” kuningastie poliittisella uralla alkoi hämärissä olosuhteissa, vuonna 1999, kun hänet valittiin Pohjois-Savon Kokoomus ry:n puheenjohtajaksi.

Hämäraperäisyyksiä liittyy alla oleviin kolmeen kokouksiin. Kokoomuksen piirijärjestöistä esitettiin ainakin yhdestä (2) valtakirja, jolla kannatettiin Jyrki Kataista edustajaksi kokoukseen, jossa myös puheenjohtaja valittiin.

  1. Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 30.10.1999
  2. Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 9.10.1999
  3. Varkauden Kokoomus Nuoret r:n kokous 30.10.1999

Mitään kokouksia ei pidetty

Yllä mainittujen kolmen yhdistysten kokouksia ei ollut pidetty. Lisäksi Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry ei edes ollut yhdistysrekisterissä.

Pöytäkirjat ja valtakirjat olivat väärennyksiä. Koska Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys, eikä mitään kokousta pidetty, niin siten Jyrki Katainenkaan ei ole voinut olla edes paikalla. Väärennetyn pöytäkirjanotteen olivat tarkastaneet Juho Romakkaniemi ja Jukka Liukkonen.

Mainittakoon, että Juho Romakkaniemi oli Jyrki Kataisen erityisavustaja valtiovarainministeriössä ja toimi myös pääministerin erityisavustajana EU-asioissa. Jukka Liukkonen huseerasi Kataisen erityisavustajana.

Johtopäätös

Jyrki Kataista ei olisi ensinkään valittu Pohjois-Savon Kokoomus ry:n puheenjohtajaksi, mikäli kokouksessa olisi tiedetty esitetyn valtakirjan olleen väärennös. Voidaan myös sanoa, että Kataisen menestystarina poliittisella urallaan olisi ilmeisesti päättynyt siihen.

Rikosilmoitus

Kataisen tekemistä rikoksista tehtiin rikosilmoitus. Epäiltyinä rikokseen kuultiin seuraavia henkilöitä:

– myyntineuvottelija Wille Berlin
kansanedustaja Jyrki Katainen
– opiskelija Markus Korhonen
– tunti/vastuuopettaja Jukka Liukkonen
– opiskelija Juha Rannanheimo
– opiskelija Juho Romakkaniemi

Rikosilmoituksen asianomistajina olivat:

– Pohjois-Savon Kokoomus Ry
– Ollila, Sanna Kristiina
– Nissi, Mikko Johannes
– Isotalo, Hannu Antero

Jyrki Katainen ei saanut syytteitä rikoksistaan

Jyrki Kataisen vapauttaminen rikoksensa syyllisyydestä, johtunee osittain hänen silloisesta kansanedustajuudestaan, mutta suurimmaksi osaksi syyttämättäjättämiseen on vaikuttanut Kataisen lupaava asenne, paikallista ja globaalia poliittista eliittiä kohtaan. Suomessa virkamieskorruptio ja poliitikot eivät noki toistensa silmiä.

Myös Valtakunnansyyttäjävirasto tutki asiaa, todeten rikoksen tapahtuneen, mutta jätti asiasta syyttämättä. Valtakunnansyyttäjänvirastossa asiat muuttuivat. Nimittäin vain Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n väärennys oli käsittelyssä. Kaksi väärennöstä ”unohtui” käsittelemättä. Mitä ilmeisimmin tässä suhteessa tehtiin nk. Poliittinen päätös. Huomioitakoon, että Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 30.10.1999, yhdistystä ei ollut olemassa sekä Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys.

Lopuksi

Suomalaisten kannattaa harkita syvällisesti osallistuessaan vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Jyrki Kataisen kaltaisia epärehellisiä Suomen syöjiä riittää maan poliittisessa johdossa. Itse asiassa nykyinen hallitus on luonteeltaan ”Kataismainen”.

Esimerkiksi Alexander Stubb toimii koko suomalaisen eliitin tavoin ylikansallisen talous- ja pankkiirioligarkian juoksupoikana kotimaassaan. Maamme poliittinen yläluokka pitää kansainvälisten talous- ja pankkiirieliittien sekä sijoittajien etuja paljon tärkeämpänä kuin Suomen ja sen kansalaisten hyvinvointia.

On erittäin suositeltavaa, että suomalaiset eivät enää äänestä Suomen nykyisen hallituksen kaltaisia valtapuolueita ja niiden edustajia ehdokkaiksi.

Markku Juutinen

Lähde

Kataisen väärennetyt paprut.

Liite

“VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO
PÄÄTÖS    01/29

syyttämättä jättämisestä
PL 333
00181  HELSINKI
Puhelin  09-1608 8828  Fax  09-1608 8808
4.6.2001    Asiano: R 01/20

Syyttämättä jätetty KATAINEN, JYRKI TAPANI
14.10.1971

Asianomistajat POHJOIS-SAVON KOKOOMUS RY
OLLILA, SANNA KRISTIINA
NISSI, MIKKO JOHANNES
ISOTALO, HANNU ANTERO

Syyksi luetut rikokset ja lainkohdat
LIEVÄ VÄÄRENNYS
27.11.1999       KUOPIO
2400/R/705/00
Rikoslaki 33 luku 3 §

Teonkuvaus
Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokouksessa 27.11.1999 Kuopiossa esitettyjen valtakirjojen aitoudesta on keskusrikospoliisin Kuopion yksikön toimesta suoritettu esitutkinta sanotun kokouksen puheenjohtajan esittämän tutkintapyynnön nojalla. Toimitetussa esitutkinnassa on selvitetty mm., että Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n edustajana kokouksessa on toiminut Jyrki Katainen. Edustusoikeuden perusteeksi kokouksessa on esitetty pöytäkirjaote yhdistyksen 9.10.1999 pidetyksi merkitystä kokouksesta, jossa edustuksesta olisi päätetty.

Pöytäkirjaotteen mukaan kokouksessa ovat olleet paikalla yhdistyksen jäsenet Kristiina Ollila, Jyrki Katainen ja Mikko Nissi sekä läsnäolo-oikeuden omaava Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n järjestösihteeri Jukka Liukkonen. Pöytäkirjaotteen ovat oikeaksi todistaneet Jukka Liukkonen ja Juho Romakkaniemi.

Ollilan, Kataisen ja Nissin esitutkintakertomuksista kuitenkin ilmenee, ettei tällaista kokousta ole pidetty. Katainen on kertonut kokousedustuksesta sovitun yhdistyksen puheenjohtajan Ollilan kanssa. Ollila vahvistaa keskustelun, joskaan hänen kertomuksestaan ei nimenomaisesti ilmene sovitun muuta kuin ettei Ollila mene yhdistyksen edustajana piirikokoukseen. Liukkosen mukaan päätökset on tehty puhelimitse tai kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Kokoomuksen Nuorten Liiton jäsenyhdistysten käyttämien mallisääntöjen mukaan yhdistyksen edustajien nimeäminen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus, kuuluu yhdistyksen kokoukselle (tarkemmin kevätkokoukselle). Yhdistyslain mukaan päätösvalta yhdistyksessä kuuluu jäsenille, jotka käyttävät sitä yhdistyksen kokouksessa, ellei säännöissä ole määrätty päätösvaltaa käytettäväksi yhdistyksen valtuutettujen toimesta.

Päätöksen perustelut        Syyttämättä jättämisen peruste:  Vähäinen rikos, Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 7 § 1 kohta.

Asiassa on katsottava tulleen selvitetyksi, ettei Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ole asianmukaisella tavalla tehnyt päätöstä kokousedustuksestaan Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokouksessa. Yhdistyksen puheenjohtajan mahdollinen suostumus tähän edustamiseen ei ole riittävä ja puheenjohtaja Ollilan mukaan Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys. Väärässä muodossa tapahtuva päätöksenteko yhdistyksessä ei ole sinänsä rangaistavaa, mutta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaotteeksi nimetty asiakirja ei ole edellä mainituista syistä oikeaperäinen.

Väärennyksen tunnusmerkistö voi näin ollen menettelyllä täyttyä. Väärennys edellyttää em. oikeaperäisyyttä koskevan virheen lisäksi todistuskappaleen valmistamista käytettäväksi harhauttavana todisteena taikka käyttämistä harhauttavana todisteena.  Asiassa on pöytäkirjaotetta käytetty tällaisessä tarkoituksessa selvityksenä edustusoikeudesta piirikokouksessa. Mitään taloudellisluonteista hyötymistarkoitusta tunnusmerkistö ei edellytä.

Väärennyksen edellyttämä tahallisuus ja tietoisuus asiakirjan epäaitoudesta on väärää asiakirjaa käyttäneen Kataisen osalta selvitetty sillä, että pöytäkirjaotteen mukaan hän olisi ollut itse läsnä kokouksessa, minkä hän on itsekin myöntänyt tosiasioiden vastaiseksi.
Väärennyksen rangaistavuudella pyritään suojaamaan todistelutarkoituksessa tapahtuvaa tiedonvälitystä ja luottamusta todisteisiin. Teon moitittavuuden ja vahingollisuuden arvioinnissa on siten väärän asiakirjan luonteella ja käyttötarkoituksella olennainen merkitys. Tässä jutussa Pohjois-Savon Kokoomus ry on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa mitään vaatimuksia, vaan asia on käsitelty yhdistyksen omassa hallinnossa. Asianomistajina kuulluilla yhdistyksen kokouksessa päätöksentekoon osallistuneiksi merkityillä henkilöillä ei myöskään ole mitään vaatimuksia.

Teon haitallisuutta ja tekijän syyllisyyttä olennaisesti vähentäväksi on katsottava teon vaikutusten rajoittuminen yhdistystoimintaan eikä teolla ole ollut merkitystä myöskään itse syyskokouksen kulkuun. Ottaen huomioon mainittu todistuskappaleen laatu ja muut tekoon liittyvät seikat sitä on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Teon on katsottava toteuttavan ainoastaan lievän väärennyksen. Seuraukseksi siitä olisi enimmillään odotettavissa lievä sakkorangaistus. Tähän ja edellä mainittuun teon vähäisyyteen viitaten jätetään syyte lievästä väärennyksestä Kataista vastaan nostamatta.

Perustelut

Lainkohdat        Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 7 § 1 kohta

Allekirjoitus        valtionsyyttäjä  Pekka Koponen

Jakelu        Syyttämättä jätetty
Asianomistajat/tutkintapyynnön tekijä
Keskusrikospoliisi”

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s