Nyt pudotetaan köyhät lopullisesti kuilun reunalta


Suomen kurjistumisen historiaa

Ensinnäkin todettakoon, kuinka maamme poliittinen eliitti on saanut ”maamme” noudattamaan Suomea köyhdyttävää kansainvälisten rahoituslaitosten sanelemaa toimintaa. Tämän poliittisen operoinnin tarkoituksena on ollut ja on edelleen ajaa esimerkiksi Euroopan valtioita konkurssiin EU:n liittovaltion ja maailmanvaluutan synnyttämiseksi.

Esittäkäämme lyhyesti Suomen sortovallan historiaa. Suomen systemaattinen ryöstäminen aloitettiin, kun Suomen Pankki vapautti pääomien maastaviennin 1987. Lisäksi ETA-sopimuksella varmistettiin, että anastelu voisi jatkua. Vielä 80-luvun puolivälissä Suomea voitiin pitää sangen rikkaana maana, joka pystyi teollisuutensa vientituloilla maksamaan kaiken tarvittavan tuonnin ja Suomen elintaso ja sosiaaliturva soveltuivat tuolloin malliesimerkiksi.

Vuoden 1987 jälkeen Suomen elintaso alkoi huonontua merkittävästi. Elintason laskeminen ilmeni esimerkiksi sosiaaliturvan heikkenemisenä (HS. 2009) ja koulutusmäärärahojen vähentymisenä (Omakaupunki.hs.fi), tuotantolaitosten vanhentumisena ja kansantuotteen vähentymisenä (Tilastokeskus 2009; Taloussanomat 2010). Vuosien 1990–1993 välisenä aikana järjestetty lama romutti Suomen talouden, kulttuuriin, politiikkaan ja ilmapiiriin. Bruttokansantuote laski ja työttömyys nousi, kunnat, seurakunnat ja valtio joutui jatkuvasti realisoimaan omaisuuttaan. Suomessa jäljellä olevaa omaisuutta alkoi siirtyä nopeassa tahdissa ulkomaiseen omistukseen.

Vuoden 1994 tienoilla Suomi onnistui jäämään valtion velkaloukkuun, josta kansalaiset saivat riesakseen hirvittävät korkomenot. Vuonna 2013 valtionvelka oli 89,7 mrd. € (Tilastokeskus 2013). Kansainvälisen pankkiirieliitin pankkitoiminta on siis erittäin tuottavaa bisnestä, joka nitistää koronkiskonnallaan voimakkaankin valtion. Tuolloin saimme kiittää lähes tästä kaikesta vapaamuurari Iiro Viinasta. Vaikka tuolloin tavaroiden vienti oli tuontia suurempi, niin silti pääomia ei kertynyt, sillä kukin velkamarkka, dollari tai joku muu valuutta vietiin maasta pois.

Suomen nykyinen tilanne

Suomessa on bruttokansantuote kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta, mutta silti kansakunta on jakautunut yhtäältä rutiköyhiin ja toisaalta ökyrikkaisiin. Tämä laittomuus johtuu varallisuuden epäoikeudenmukaisesta jaottelusta: köyhiltä ohjataan rahaa rikkaiden taskuun esimerkiksi verotukseen liittyvien metodien välityksellä. Toisaalta varoja kaadetaan globaaleille pankkiiri- ja talouseliiteille sekä noudatetaan järjetöntä pakolaispolitiikkaa, sallitaan korporaatioiden verojenkierto ynnä muuta sellaista.

 

Osittain vuoden 1993 verouudistus aiheutti yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntymistä entisestään. Tuolloin alettiin systemaattisesti ohjata verotusreformin avulla varoja yhteiskunnan vähäosaisilta varakkaammalle populaation prosentille. Verotus on epäoikeudenmukaista silloin, kun korotetaan arvonlisä- ja makeisveron tyyppisiä välillisiä tasaveroja, joiden verotus kohdistuu tuloista riippumatta myös pienituloisiin samalla prosentilla kuin paljon tienaaviin ihmisiin (MOT 2009).

Suomessa ansiotulojen verotus on progressiivista eli veroprosentti nousee tulojen noustessa. Pääomatulojen veroprosentti on hiukan vaihdellut eri vuosina ja vuosina 2005–2011 se oli 28 % riippumatta tulojen suuruudesta. Tämä tarkoitti tuolloin nettotulojen lisääntyviä tuloeroja. Yksille tuli entistä vähemmin ja toisille kahta kauheammin tuloja. Tästä seurasi, että noin 33 000 euron vuosittaisista palkkatuloista joutui maksamaan suhteellisesti enemmän veroja kuin miljoonien tai kymmenien miljoonien pääomatuloista. Esimerkiksi pörssin ulkopuolisissa perheyhtiöissä omistaja-johtaja pystyi siihen aikaan valitsemaan, että ottiko hän yhtiöstään raskaasti verotettua palkkaa vai hyvin minimaalisesti verotettuja osinkoja. Päätöstä tuskin on kannattanut pitkään miettiä, sillä tällaisen yhtiön osingot olivat tuolloin 90 000 euroon asti kokonaan verovapaita. (MOT 2009).

Tänä vuonna valmistuneen pääomaverotuksen uudistuksen myötä(1) verovapaa pääomatulo-osinko poistuu. Verovapaus korvataan lievällä verotuksella. Lisäksi pääomaverotusta on hiukan korotettu sekä muutettu hiukan progressiiviseksi. Näistä uudistuksista huolimatta tilanne on vielä edullinen suurille yhtiöille ja mittavien pääomienhaltioille. Toisaalta yhteisöverotus on pudonnut tänä vuonna 24,5 prosentista, 20 prosenttiin.

  1. Huojennetusta osingosta verotetaan 25 % pääomatulona, jolloin vuonna 2014 osingosta maksetaan veroa 7,5 % 40 000 euroon saakka, mutta 40 000 euroa ylittävästä osasta maksetaan veroa 8 % (Pirkkalaskenta.fi 2014).

Osittain yllä mainitut epäoikeudenmukaisuudet ovat jatkuneet nykyisyyteen saakka ja toisaalta mukaan on tullut yhteiskunnallisia epäkohtia, jotka ovat syventäneet entisestään kurjuutta ja eriarvoisuutta. Lisäksi nykyisin ovat poliittiset päättäjät luovuttaneet tynnyreittäin rahaa yksityisten eurooppalaisten pankkien sekä suursijoittajien omistukseen sekä tuputtaneet varoja globaalin pankkiirieliitin köyhdyttämille valtioille.

Samalla nykyinen sortohallitus on viemässä tuhkatkin pesästä, nimittäin lapsilisät, sosiaalituet, työttömyyskorvaukset jne. ovat kaventamisen listalla (IL 2014). On huomattava, että lapsilisät, yms. tulonsiirrot eivät jää saajien pankkitileille, vaan ne menevät jälleen yhteiskunnan taloudenkiertoon ja siten ovat osaltaan talouden elvyttäjiä. Soppajonossa olevat ihmiset eivät paljoakaan kysyntää kasvata. Milloinkahan hallitus tekee päätöksen vähäosaisten ”lihoiksi lyömisestä”. Siinähän tulisi lyhyellä aikavälillä säästöjä ja nahkat menisivät … Mutta ei mitään hätää, sillä Kreikan tukeminen jatkuu edelleen (Talousuutiset 2014).

Lisäksi esitettäköön kysymys, johon lienee myös selvä vastaus: Onko moraalisesti oikein, että suuryrityksille maksetaan valtiontukija ja samalla niille annetaan keinot kiertää verojen maksaminen Suomeen?

Lisääntyvät uhkakuvat

Euroopan unionista on hyvää vauhtia muodostumassa liittovaltio. Tämä tulee ilmi Saksan liittokansleri Angele Merkelin lausunnosta jo vuonna 2012, jolloin hän antoi haastattelun viidelle suurelle eurooppalaiselle sanomalehdelle. Haastattelussa Merkel on tullut suorastaan kaapista ulos ja paljastanut toiveensa jatkaa Euroopan integroitumista tasolle, jota voidaan luonnehtia vain Euroopan liittovaltioksi (Uusi Suomi 2012).

Koska läntistä maailmaa ja Israelia hallitsee voimakas ja salainen kansainvälinen eliitti, jolla on vaikutusta kansainväliseen pankki- ja taloustoimintaan, massamediaan, lähes kaikkiin globaaleihin foorumeihin sekä liittoihin, on kyseinen eliitti myös siten asettunut läntisen maailman henkiseen johtoon, joka ilmenee valtioiden yhteiskuntien eri sektoreiden täydellisenä mädänneisyytenä. Siitä seuraa, että liittovaltioajatus on täysin vastakkainen ihmisen vapauden, tasa-arvon ja ihmisarvon kannalta.

Jo tämän harvainvallan massiiviset käsikassarat kuten esim. USA, NATO, kansainvälinen pankki- ja taloustoiminta, joukkotiedonvälitys jne. tähtäävät epäterveelliseen uusliberaalisen ”vapauden” levitykseen. Sen vaikutus on sama kuin pahalaatuisella kasvaimella elimistössä.

Siten Euroopan unionin modifioituminen liittovaltion suuntaan on askel kohti totalitääristä Maailman hallitusta, josta on seurauksena täydellinen kansojen henkinen orjuutus.

Vielä muutamia esimerkkejä liittovaltion epäsuotuisuudesta: Vallanpitäjien vaikutus alkaa keskuksesta ja sitä silmällä pitäen. Periferia-alueilla on tyytyminen valtakeskiön hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Suomen väkiluku on verrattain pieni, ja mikäli jäsenmaiden veto-oikeutta ei olisi, sortuisivat vähäväkiset maat täysin isompien maiden varjoon.

Liittovaltiossa tulonsiirrot ja yhteisvastuu korostuu, jolloin varattomammat ja samalla väkirikkaammat maat saisivat sananvaltaa myös Suomen rahapolitiikkaan.

Toisaalta Suomen poliittinen eliitti on näyttämässä vihreää valoa kansainväliselle vapaakauppasopimukselle. On tärkeää kiinnittää huomiota CETA:n kaltaisiin sopimuksiin, sillä niillä on vaikutusta demokratiaan, julkiseen valtaan ja sosiaaliseen yhdenvertaisuuteen. Koska CETA tulisi olemaan yksi Uuden maailmanjärjestyksen (UMJ, NWO) instrumenteista, olisi sen vaikutus eliittien potentiaalia voimistava ja siten sen efekti kansanvaltaan sekä sosiaaliseen tasa-arvoon olisi sangen epäsuosiollinen.

Päätettäessä globaalintalouden normeista ja kehiteltäessä kansainvälisen kaupan institutionaalisia rakenteita – kilpailusäädöksiä, tuotestandardeja, monetaarista (rahaa tai rahalaitoksia koskevaa) viitekehystä – ovat ylikansallisten yritysten intressit ja niitä sponsoroiva uusliberalistinen ideologia määrittävässä roolissa. Yksityisen ja julkisen taloudellisen toiminnan resurssit ovat yhä suuremmassa määrin kansainvälisten hallinnassa. YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin arvion mukaan 80 % maailmankaupasta on globaalien yritysten hallitsemaa. Suomeksi tämä tarkoitta muun muassa sitä, että suuryritysten hegemonia menee useissa tärkeissä asioissa valtioiden suvereniteetin ohi, eli siinä kärsii itsenäisyys kohtalokkain seurauksin.

Lisäksi maamme poliittinen johto on suorastaan röyhkeän innokas ujuttamaan Suomea Pohjois-Atlantin liittoon Natoon. Venäjä voi edelleen toimia kuin suurvallan elkeisiin kuuluu, joten Naton lähestyminen rajanaapuriksi saattaa aiheuttaa arvaamattomia seurauksia.

Yllä esitetyt vaaratekijät ovat todellisia ja ne tulevat entistä konkreettisemmiksi, jos nykyistä hallitusta ei saada kumottua tai sen suuntaa muutettua radikaalisti. Juuri tulleen uutisen mukaan Jyrki Katainen eroaa kokoomuksen puheenjohtajuudesta ja samalla pääministerin virasta. Nyt on aika muodostaa hätätilahallitus, joka koostuisi Keskustapuolueesta, Perussuomalaisista. Perussuomalaisissa on kuitenkin se paha vika, että siellä on niitä, jotka kannattavat esim. vapaakauppasopimusta EU:n ja Yhdysvaltain välillä.

Ilmeisesti Jyrki Katainen palkitaan globaalin eliitin toimesta EU-komissaarin viralla, koska hänen onnistui virittää Suomen talous vastaamaan ylikansallisen neoliberalismin vaatimuksia.

Ratkaisu on tehtävä

Nykyisen kriminaalin hallituksen on erottava välittömästi ja tilalle tulee perustaa väliaikainen hätätilahallitus, joka muodostaa uuden hallituksen, joka koostuu oikeamielisistä, humanitaarisista, viisaista ja Suomen ja sen kansalaisten etuja tavoittelevasta ryhmästä.

Mielenosoitus Eduskuntatalon edessä 3.6 klo 14-18. https://www.facebook.com/events/1479160505630476/ ; http://kansanvoimallakansanparhaaksi.omablogi.fi/mielenosoitus-3-6-2014-klo-14-00/

Vaatimukset: (Huomattakoon, että nämä alla olevat pyyteet koskevat myös nykyistä Suomen hallitusta, ellei se kaadu.)

  1. Suomen nykyinen hallitus tulee vaihtaa hätätilahallitukseen, joka muodostuisi esimerkiksi Keskustapuolueesta ja Perussuomalaisista. Uuden hallituksen täytyy palvella Suomea ja sen kansaa. Hallituksen täytyy muodostua henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat Uutta maailmanjärjestystä ja neoliberalismia, ja kannattavat humanitäärisiä arvoja.

Yllä olevaan liittyen uuden hallituksen muodostaminen annettaisiin henkilölle, joka vilpittömästi haluaa Suomen itsenäistymistä ja samalla irrottautumista Euroopan Unionin jäsenyydestä tahtoen Suomelle itsenäisen talouspolitiikan, oman rahan sekä sen painatusoikeuden, ja samalla omavaraisen talouden, joka ei ole vangittu ylikansallisten pankkimafioiden sekä globaalien taloudellisten diktatuurien kuolettavaan orjuuteen. Kansakunnan täytyy siis saada nauttia työnsä hedelmistä itse, eikä niitä saa luovuttaa kansainvälisille pankeille ja niiden köyhdyttämille valtioille sekä muille korporaatioille.

Kuka tämä hallituksen muodostaja olisi? Sitä kannattaa miettiä.

  1. Virallisen Suomen on aloitettava parlamentaarinen työskentely Suomen eroamiseksi Euroopan unionista.
  2. Ulkopoliittinen linjaus: Israelin & USA:n eturintaman nöyristeleminen ja palveleminen tulee tyystin lopettaa. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme olisi puolueeton unohtaen Natoon liittymisen. Muodostaisimme ystävälliset suhteet Venäjään ja SCO- liiton maihin. Diplomaattisten suhteiden mahdollinen ylläpitäminen kaikkiin valtioihin on erittäin oleellista. Pienen maan kuten Suomen etu on olla puolueeton. Mikäli sotkeudumme suurten asioihin, saamme myös mittavat ongelmat osaksemme. Pieni valtio ei näitä kestä.

Uusliberalistista globaalia mafiaa ei tule pönkittää. Suomen ei tule pumpata rahaa yksityisille pankeille ja kansainvälisten pankkiirien sekä rahoituslaitosten raiskaamiin valtioihin. Tällaista rikollisuutta edesauttaneet suomalaiset poliitikot tulee asettaa vastuuseen teoistaan.

  1. Sisäpoliittinen linjaus: Tulee huolehtia, että veroprosentti on paljon suurempi hyvätuloisilla matalapalkkaisiin verrattuna ja lisäksi verotuskäytäntöä tulee ohjata siten, että siitä poistuu epäoikeudenmukaisuudet, jotka tulivat esille luvussa ”Suomen nykyinen tilanne”. Eritasoisten viranhaltioiden superpalkoista ja eläkkeistä, yms. etuuksista täytyy poistaa reilusti 40 prosenttia. Yleensä ottaen sisäpoliittisilla linjauksilla vaikutetaan niin, että Suomen asema hyvinvointivaltiona paranee ja säilyy.

Yllä oleva velvoittaa, että taataan riittävä sosiaaliturva, korkeatasoinen terveydenhoito, tasokas peruskoulutus, ammatti- ja korkeakoulutus. Niin ikään huolehditaan teiden ja viemäreiden sekä yleensä infrastruktuurinkunnosta.

Siten päättäjillä tulee olla vastuu, että suomalaisille opiskelijoille ja työntekijöille on kylliksi vuokra-asuntoja, etteivät he joudu määräämättömäksi ajaksi asuntojonoihin.

Tähän liittyen pakolaispolitiikan täytyy olla vastuullista. Pakolaiskiintiöt on pidettävä sellaisena, ettei sopeutettavien määrä aiheuta ongelmia kantaväestölle missään olosuhteissa. Onpa esimerkkejä siitäkin, kuinka pääkaupunkiseudulle sijoitetaan asumaan miellyttäville asuntoalueille lukuisasti maahanmuuttajia sekä pakolaisia, jotka ovat verovaroin tuettuja asumisen muotoja. Herää siis kysymys, että onko tämä oikeudenmukaista?

Suomen luonnonrikkauksia ei luovuteta ulkomaiseen käyttöön eikä Suomesta tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa.

Kuten jo aikaisemmin sivuttiin, täytyy Suomen saada oma raha, Suomen markka sekä oikeus sen painamiseen. Pankkitoiminta tulee modifioida enemmän humanistiseksi liiketoiminnaksi: Myös Suomen pankkilaitokset ovat osa eliitin ryöstöön ja riistoon perustuvasta kansainvälisistä rahoituslaitoksista.

Talouselämän ja yritysmaailman tulisi hyödyntää ennen muuta paikallista tasoa. Tässä tapauksessa tuotannon tulokset jäisivät oman maan hyödyksi.

Kansanedustajat edustaisivat kansaa: Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Edellinen kappale velvoittaa, että puoluevallan totalitäärisyydestä on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi, kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi. Ei siis tarvita mitään auktoriteettiuskollisuutta.

Ei tule koskaan hyväksyä senkaltaisia ehdotuksia, kuten Ollila työryhmineen ehdotti, jonka mukaan autoilun kiinteät verot muutettaisiin kilometriveroksi, jonka suuruus vaihtelisi auton päästöjen mukaan sekä alueittain. Tässä systeemissä on taustalla ihmisten järjestelmällinen kyttäys. Tähän emme suostu.

Suomessa asuminen ja elintarvikekustannukset ovat rikollisen kalliita. Tulee säätää laki, jolla eliminoidaan kauppiaiden ylisuuret osuudet elintarvikkeiden hinnoista. Tuottajahintojen laskun on siirryttävä kuluttajahintoihin. Kauppaliikkeiden väliportaita tulisi mahdollisuuksien mukaan karsia.

Lisäksi eritasoisten viranhaltioiden ja poliitikkojen tulee julkistaa se, ovatko he vapaamuurareita ja onko heillä ollut yhteyksiä bilderberg-ryhmään. Lakisääteisesti tulee estää vapaamuurareihin kuuluvan henkilön pääseminen mihinkään virkaan ja päättävään poliittiseen asemaan.

Markku Juutinen

Lähteet

HS (2009). Saatavilla: http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin

Tilastokeskus 2009. Saatavilla: http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-01_tie_001_fi.html

Taloussanomat 2010. Saatavilla: http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/03/01/suomen-bruttokansantuote-romahti/20103038/12

Tilastokeskus 2013. Saatavilla: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html

MOT 2009. Saatavilla: http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/lisaa_rahaa_suomen_rikkaille_41522.html#media=41528

Iltalehti 2014. Saatavilla: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014032418151573_uu.shtml

Talousuutiset 2014. Saatavilla: http://www.talousuutiset.info/?cat=etusivu&id=362168&link=Kreikan%20uudesta%20tukilainaer%C3%A4st%C3%A4%20syntyi%20sovinto

Uusi Suomi 2012. Saatavilla: http://www.uusisuomi.fi/asiasanat/liittovaltiokehitys

ERT: Saatavilla: http://www.ert.eu/

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s