Simon Wiesenthal -keskus juoksuttaa Suomen presidenttiä


Johdannoksi

Juutalaisten ihmisoikeusjärjestön Simon Wiesenthal –keskus vetosi hiljattain tasavallan presidentti Sauli Niinistöön Magneettimediassa julkaistavien kirjoitusten takia. Mainitun keskuksen kansainvälisen asioiden johtaja Shimon Samuels vaatii kirjeessä Niinistöä käyttämään asemansa auktoriteettia ja tuomitsemaan Magneettimedian päätoimittajan toiminnan sekä Magneettimedian. Samuelsin mielestä kirjoitukset rikkovat Euroopan Unionin syrjinnänvastaisia normeja. Simon Wiesenthal –keskuksen mukaan Magneettimedian päätoimittaja Juha Kärkkäinen olisi jopa vaarallinen. Samuels toteaa, että Magneettimedian julkaisemissa käännösartikkeleissa esitetään säännöttömästi ilmaisuja ”sionismi” ja ”juutalainen”1 ja että tällainen esitystyyli sitten muka herättäisi lukijoissa juutalaisiin kohdistuvaa vihaa. Jos puhutaan ”juutalaisista” sionistien yhteydessä, niin on otaksuttavaa, että silloin yleisesti mielletään asian käsittävän tiettyä poliittista oligarkiaa, vaan ei kansaa tai kansanryhmiä.

Miksi Simon Wiesenthal –keskus näkee Magneettimedian jutut vaarallisena?

Magneettimedian kirjoitukset, kuten myös muut samankaltaiset julkaisut, koetaan vaaralliseksi sionistiselle eliitille, heidän lakeijoilleen ja mainitun ylimystön vallansäilymiselle eliitin ohjaksissa. Simon Wiesenthal –keskus (SWk) on myös yksi kyseisen eliitin vaikuttajista. On aivan turhaa kuvitella, että SWk olisi aidosti huolissaan tavallisten ”juutalaisten” turvallisuudesta.

Magneettimedian tietyt jutut ja muidenkin tahojen tuottamat kirjalliset tuotteet yms. antisionistiset tiedotteet esittävät tietyn eliitin ylikorostunutta asemaa maailmanpolitiikassa ja kyseisen eliitin valtavaa kansainvälistä hegemoniaa suhteessa oligarkian lukumäärään.

Siten myös Magneettimedian tiedottaminen voi parhaimmillaan johtaa lukijan havaitsemaan, että mainitulla ylimystöllä on häkellyttävän suuri vaikutus globaalin valtakeskiön kontrolloimisessa ja hallitsemisessa. Myös tämän median julkaisut antavat viitteitä, että eliitin efektiivisyys välittyy ainakin kolmen kanavan kautta:

Ensinnäkin vaikutus pankkiirien ja liikemiesten muodostaman eliitin välityksellä. Tämän kansojen huiputuksen aloittivat Rothschildit 1700-luvulla. Toisena osa-alueena on globaali poliittinen oligarkia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt. Näitä poliittisia instrumentteja ovat esimerkiksi seuraavat: Erilaiset Israelin lobbaajat, American Israel Public Affairs Committee -järjestö (AIPAC), American Civil Liberties Union (ACLU), bilderberg-ryhmä, vapaamuurarit, ”juutalainen” vapaamuurarijärjestö B`nai B`rith (johtaa ei-juutalaisia vapaamuurarijärjestöjä) jne. Kolmanteen ryhmään voisi sisältyä kaikki sosiaalisen elämän kirjo, kuten esim. viihdeteollisuus, joukkoviestintä, pedagoginen sektori ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan.

Tietysti on paljon muitakin instrumentteja, kuten esimerkiksi vapaakauppasopimusten kaltaiset välineet.

Emme puhu tässä yhteydessä enempää yllä esitetyn eliitin välineistä, sillä tarkoituksena oli vain esittää se, että myös Magneettimedia osaltaan auttaa ihmisten valistustyössä heräämään kansainväliseen poliittiseen arkeen, jolloin kulissit voivat avautua ilkeällä tavalla. Myönnettäköön ”Magneetin” käytäneen nimitystä ”juutalainen”, mutta kuitenkin asiayhteydestä voidaan päätellä, että ilmaisuilla tarkoitetaan eliittiä.

Esimerkiksi David Duke, jonka kirjoituksia löytyy Magneettimediasta, tutkii ja dokumentoi tehokasta etnistä ylivaltaa ajavia ääriaineksia, joita Duken mukaan juutalaisyhteisössä on ollut muinaisuudesta nykyaikaan. Niinpä Duke mainitsee kirjansa ”Juutalainen ylivalta” teemasta seuraavaa:

Koska ketä tahansa, joka käsittelee tätä aihetta, panetellaan ”antisemiitiksi”, on ensiarvoisen tärkeää, että sanon jälleen kerran, ennen tämän keskustelun aloittamista, ettei tällä kirjalla ole mitään juutalaista kansaa vastaan kokonaisuutena. Kunnioitan monia yksittäisiä juutalaisia; tämä kirja on itse asiassa omistettu juutalaiselle: edesmenneelle Israel Shahakille.

Lisäksi SWk ei näytä ollenkaan tuntevan häveliäisyyttä rabbien suurestakin osuudesta seksuaalisiin perversioihin. Magneettimediassa julkaistun kirjoituksen ”Suuri ”raiskaavien rabbien” salailu” mukaan esimerkiksi hasidismijuutalaisen Chabad Lubavitch –keskuksen seurakunnan jäsen Claude Neufeld syyllistyi toistuvasti lasten seksuaaliseen ahdisteluun. Lisäksi uutisoitiin pedofiili-rabbi Josef Kolkon oikeudenkäynti, joka käytiin nopeasti läpi, Kolkon myöntäessä pedofilian useampien uhrien tultua julkisuuteen. Niin ikään tapahtui New Jerseyn Lakewoodin ortodoksijuutalaisten yhteisössä lapseen kohdistuvaa ahdistelua erään Ješivan koulun opettajan toimesta. Helmikuussa 2013 ortodoksijuutalainen rabbi Nechemya Weberman tuomittiin 103 vuodeksi lukuisista viikoittaisista seksiakteista 12-vuotiaan hasidismijuutalaisen tytön kanssa 3 vuoden aikana. Tuomiota lyhennettiin automaattisesti 50 vuodeksi lakisääteisistä syistä.4 Tässä oli siis mainittuna joitakin esimerkkejä hyväksikäytöistä.

SWk kiirehtii Kärkkäisen ja Magneettimedian julkaisutoiminnan rajoittamista ja tuomitsemista, myös siksi, että yllä esitetyn mukaisesti Magneettimedia paljastaa todella helvetillisen puolen rabbiineista, sionistisesta eliitistä ja yms. liittyvistä tekijöistä. Tässä nyt tulee esille se, että sionistinen eliitti ja tietyt rabbiinit sekä juutalaisuususkontona on uhka ihmiskunnalle, eivätkä harvat totuuden torvet, jotka uskaltavat uutisoida valtamediasta poikkeavia näkemyksiä.

Sionistinen valtamedia ei näkyvästi tiedota ”pedofiili-rabbien” yms. rikoksia, vaan nostaa esille kristityn maailman ilmiöt.

Sionistisen eliitin vaikutuksen alainen massamedia ei tietenkään pidä meteliä rabbien ja muiden juutalaisuuteen kuuluvien syyllisyyksistä esimerkiksi pedofiliaan. Mutta sitä vastoin, jos katolinen pappi olisi ahdistellut esim. alttaripoikaa ja joutunut pidätetyksi New Yorkissa, niin siitä olisi syntynyt kansainvälinen uutinen. Tässä yhteydessä mainittakoon, että Neufeldin uudestaan pidätyksen jälkeisellä viikolla New York Times suurenteli 13 vuotta vanhaa juttua New Jerseyn arkkipiispasta, joka ei toiminut asiaankuuluvasti ja ripeästi, kun erästä seurakunnan pappia syytettiin lapsen ahdistelusta. Artikkeli synnytti 11 sivua Yahoo-internet keskustelua mainitusta ”tärkeästä” aiheesta.4

Talmud yllyttää lasten hyväksikäyttöön.

Juutalaisuuden ylimpänä uskonnollisena auktoriteettina on Talmud, joka sisältää lukuisia viittauksia pedofiliaan.

Tästä annettakoon yksi esimerkki: Nimittäin Australian Melbournessa, jossa seksuaalirikolliset David Kramer ja David Cyprys saivat jatkaa opettamista nuorten parissa Chabadin Ješiva-koulussa, vaikka vanhemmat olivat valittaneet, että heidän lapsiaan ahdistellaan. Ješiva-koulu on itsenäinen ortodoksijuutalainen poikien koulu. Erään vanhemman oikeuden todistajanlausunnon mukaan Ješiva-koulun johtaja rabbi Yitzchak David Groner kertoi hänelle, ettei hänen tarvitse olla huolissaan, vaikka Cyprys oli ahdistellut seksuaalisesti hänen 8-vuotiasta lastaan, sillä alle 9-vuotiaita ei raiskaus vahingoita. Isän mukaan, eräs psykologi oli selittänyt rabbille, että, seksi ei niin nuorella iällä vahingoita henkisesti lasta. Jos isän kertoma pitää paikkansa, niin rabbi Gronerin viittaus on samankaltainen Talmudin julistukseen verrattuna, jossa esim. sanotaan, että ”Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että (seksuaalinen) yhtyminen 9-vuotiaaseen poikaan on todellinen yhtyminen, mutta sitä nuorempaan ei ole.” (Sanhedrin 69b).4

Todellinen globaali uhka syntyy sionistisen eliitin vaikutuksen alaisesta massamediasta ja kyseisen oligarkian toiminnasta

On muistettava, että sionistisen eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta USA:ssa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat Israel-myönteisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esim. USA:ssa toimivan 56 mediayhtiön nimet, jotka ovat mainitun ylimystön omistuksessa.2

Massamedian välityksellä voidaan vaikuttaa valtioiden sisä- ja ulkopolitiikkaan. Joukkoviestinnän kautta kyetään manipuloimaan ihmisten mieliä, että he suhtautuisivat suopeammin harvainvallan ratkaisuihin koskien esimerkiksi paikallista ja globaalia taloutta, pankkimaailmaa, puolustusta, Natoa jne. Siten joukkoviestinnän ja viihdeteollisuuden hallinta saa kauhistuttavan diktatuurisen luonteen. Sitä paitsi sionistinen viihdeteollisuus pilkkaa alituisesti kristittyä ja muslimimaailmaa roskatuotannossaan.

Todellinen uhka, ei vain paikallisella tasolla, vaan koko ihmiskuntaa ajatellen muodostuu imperialistisia suurstrategioitaan ajavasta jättivaltio USA:sta sekä Israelista. Nämä kaksi valtioterrorismin harjoittajaa pitää asettaa kansainvälisten pakotteiden alaisuuteen ja niiden valtavat ydinasevarastot täytyy eliminoida.

Lähes päivittäin fasistinen Israel harjoittaa julmuuksia palestiinalaisia kohtaan. Eikä vain palestiinalaisia kohtaa, vaan tämä maailman aidointa ”demokratiaa” edustava valtio moukaroi pommikoneillaan vähän väliä naapurivaltioitaan.

Mainitsemisen arvoista on, kuinka Simon Wiesenthal -keskus oli vaatinut EU:ta lakkauttamaan tukensa palestiinalaishallinnolle.3 Näin Israel olisi voinut käyttää entistä raaempia otteita palestiinalaisia kohtaan. SWk on todellakin melkoinen ”moraalin, oikeudenmukaisuuden sekä humanitäärisyyden” keskus maailmassa.

Sionistinen eliitti on vuodesta 1914 lähtien aina nykyisyyteen saakka surmannut välinpitämättömästi instrumenttiensa kautta hirvittävät määrät ihmisiä, jopa niin valtavasti, että ”holokaustiuskovaisten dogmaattiset” uhriluvut tuntuisivat sangen pieniltä. Nykyisin näistä oligarkian työvälineistä keskeisimpiä ovat tietysti USA ja muutkin Nato valtiot ja lisäksi Israel.

Markku Juutinen

Lähteet

1         http://www.algemeiner.com/2013/07/29/simon-wiesenthal-center-condemns-finlands-juha-karkkainen-tycoon-publisher-of-antisemitic-free-newspapers-as-a-national-danger/

2         Den judiska frågan – några viktiga fakta – Radio Islam. Saatavilla
http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm

3         http://ylioppilaslehti.fi/2004/01/outo-wiesenthal-keskus/

4 Therebel. The Great ’Raping Rabbis’ Cover-Up. Saatavilla  https://therebel.org /religion/641533-the-great-raping-rabbis-cover-up?hitcount=0

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s