Vaatimukset Suomen itsenäisyyden ja hyvinvoinnin palauttamiseksi Suomelle ja suomalaisille


Leipäjonot: Uusliberalismi lisää kurjuutta
Leipäjonot: Uusliberalismi lisää kurjuutta

Mielenosoitus Suomen itsenäisyyden ja hyvinvoinnin palauttamiseksi Suomelle ja suomalaisille

Mielenosoitus alkaa 3. kesäkuuta  2014. klo. 14.00, Suomen Eduskuntatalon edessä, alla olevan vaatimuslistan saattelemana.

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan hiukan myöhemmin.

Kokoonnumme kansannousuun yli puoluerajojen, joten tapahtuma on puolueista riippumatonta ja siten Suomen kansan yhteiseksi hyväksi tarkoitettu operaatio. Kansan voimalla kansan parhaaksi.

Yhteydenotot: muutosvoima@luukku.com

Eduskuntatalo (kartta): http://www.fonecta.fi/kartat/arkadiankatu%2023,%20helsinki

Hiukan ohjeistusta: Sijoitutaan rintamaan Eduskuntatalon ja Taidehallin väliselle alueelle. Mikäli tila ei riitä, levittäydytään järjestyksessä Kyösti kallio-tilan tuntumassa olevaan pysäköintipaikan suuntaan. Lisäksi tarvittaessa rintama voi edetä Museonk., Dagmarink. ja Nervanderinkatujen ympäröivän alueen sisäpiiriin. Tarvittaessa ”puoliympyrä” tietysti laajenee kuitenkin siten, että ei mielellään ylitetä Mannerheimintietä.

_____ * _____

Jo Taloussanomien (20.1.2014) mukaan maailman 85 rikkainta ihmistä omistaa yhä paljon kuin köyhimmät 3,5 miljardia ihmistä yhteensä. Eittämättä nämä ökyrikkaat kuuluvat Uuden Maailmanjärjestyksen, globaalin neoliberalismin (uusiliberalismi) ja samalla USA:n ja Israelin-myötämielisen eliitin piiriin.

Taloudellinen, poliittinen, sotilaallinen (NATO) ja joukkotiedotusvälineiden valta keskittyy siis suhteellisen pienen ylikansallisen oligarkian tai paremminkin mafian hallintaan.

Miettikää, onko moraalisesti oikein, että Suomen poliittinen eliitti on silmää räpäyttämättä alistunut uhraamaan Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin yllä mainitun kansainvälisen mafian hyväksi?

Suomi on jakautumassa hyvää vauhtia yhtäältä super-rikkaisiin ja toisaalta rutiköyhiin ihmisiin. Tuloerot ovat lisääntyneet Suomessa nopeammin kuin monessa muussa maassa: huipputuloisten ansiot ovat kivunneet ylöspäin ennätysvauhdilla ja suhteellinen köyhyys on lisääntynyt. Kahtia jakautumisen kärjistyessä myös koko kansan ongelmat lisääntyvät (Taloussanomat 12.6.2010).

Suomi ja sen kantaväestö velkaantuu hirvittävällä nopeudella. Tämä johtuu suurelta osin jo yllä mainitsemastani syystä eli Suomen poliittisen eliitin antautumisesta tukemaan globaalia pankkiirieliittiä.

Juuri yllä mainitusta velkaannuttamisesta tai Suomen ryöstämisestä olkoon esimerkkinä Suomen rahan tuputtaminen Kreikalle. Rahan tuputtaminen EVM:lle, IMF:lle ja muille sen kaltaisille instituutioille ja kriisimaihin ovat puhtaasti elitistisiä toimenpiteitä, jossa eurot, laina eurot, eivät ajaudu Euroopan, tai minkään velkaisen valtion yhteiseen hyvään. Rahat menevät uudelleen sijoitettaviksi kansainvälisten pankkien kautta.

Lisäksi Suomen infrastruktuuri rappeutuu ennätysvauhtia. Esim. Suomen vesi- ja viemäriverkosto on erittäin huonossa kunnossa. Ne ovat karstoittuneet osittain umpeen. Samoin tiet ovat hengenvaarallisella tasolla. Näitä ei ole varaa kunnostaa, sillä päättäjät pumppaavat varat muualle.

Yllä oli esitetty vain osa poliittisen kerman suorittamista vääryyksistä Suomelle ja sen kansalle.

Lyhyesti sanoen suomalaisia halveksivan ”maamme” poliittisen ylimystön kriminaalioperointi on syössyt ”maamme” kunkin yhteiskuntasektorin pohjattoman kurjuuden kierteeseen, josta voidaan pelastua vain täydellisellä sisä- ja ulkopoliittisella muutoksella.

Tulkaa siis kumoamaan kansaa pilkkaava Suomen hallitus ja rakentamaan itsenäistä sekä omavaraista Suomea. Siten suomalaisten ja Suomen itsenäisyystaistelu kohti vapauden aamunkoittoa häämöttäisi kirkkaampana edessämme.

Meillä jokaisella on velvollisuus osallistua tähän taisteluun, sillä ei ole moraalisesti oikein alistua orjuuden ikeen alle. Se olisi jo syntiä Jumalan edessä.

Lähteet

Taloussanomat (20.1.2014). Saatavilla: http://www.taloussanomat.fi/ulkomaat/2014/01/20/rikkaimmat-omistavat-yhta-paljon-kuin-puolet-maailman-vaestosta/2014941/12

Taloussanomat (12.6.2010). Saatavilla: http://www.taloussanomat.fi/raha/2010/12/06/nain-suomi-jakautuu-kahtia/201016851/139

Kirjallisuutta ja tiedostoja

Tiedonantaja (25/2012). Suomen Nato-jäsenyys – pelastus vai kirous? (Markku Juutinen) – See more at: http://www.kultti.net/numero/5095/#sthash.z3urYC9D.dpuf Sama juttu täällä: http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=4000

Michel Chossudovsky: Sota ja globalisaatio

http://www.novahierosolyma.fi/KIRJAMYYNTI%3A-MAAILMAN-HARVAINVALTA.php

http://novahierosolyma.fi/KIRJAMYYNTI%3A-EU-HUOMISP%C3%84IV%C3%84N-SUPER-NEUVOSTOLIITTO.php

https://muutosvoima.wordpress.com/yleislakko-nykyisen-suomen-poliittisen-eliitin-kaatamiseksi/

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2734

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=7764

Suomen kansalla on yhteinen vihollinen, ja se on Suomen poliittinen eliitti, jonka kautta globaalien korporaatioiden laittomuus siivilöityy maahamme. Suomen kansa on ennenkin taistellut oikeuksistaan. Nyt on taas vuorossa kansallisten vaateiden palauttaminen sinne, minne ne kuuluvat eli Suomen kansalle ja kansanedustuslaitokseen.

Vaatimukset: (Huomattakoon, että nämä alla olevat pyyteet koskevat myös nykyistä Suomen hallitusta, ellei sitä saada kumottua.)

  1. Suomen nykyinen hallitus tulee vaihtaa uuteen. Uuden hallituksen täytyy palvella Suomea ja sen kansaa. Hallituksen täytyy muodostua henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat Uutta maailmanjärjestystä ja neoliberalismia, ja kannattavat humanitäärisiä arvoja.

Yllä olevaan liittyen uuden hallituksen muodostaminen annettaisiin henkilölle, joka vilpittömästi haluaa Suomen itsenäistymistä ja samalla irrottautumista Euroopan Unionin jäsenyydestä tahtoen Suomelle itsenäisen talouspolitiikan, oman rahan sekä sen painatusoikeuden, ja samalla omavaraisen talouden, joka ei ole vangittu ylikansallisten pankkimafioiden sekä globaalien taloudellisten diktatuurien kuolettavaan orjuuteen. Kansakunnan täytyy siis saada nauttia työnsä hedelmistä itse, eikä niitä saa luovuttaa kansainvälisille pankeille ja niiden köyhdyttämille valtioille sekä muille korporaatioille.

Kuka tämä hallituksen muodostaja olisi? Sitä kannattaa miettiä.

  1. Virallisen Suomen on aloitettava parlamentaarinen työskentely Suomen eroamiseksi Euroopan unionista.
  1. Ulkopoliittinen linjaus: Israelin & USA:n eturintaman nöyristeleminen ja palveleminen tulee tyystin lopettaa. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme olisi puolueeton unohtaen Natoon liittymisen. Muodostaisimme ystävälliset suhteet Venäjään ja SCO- liiton maihin. Diplomaattisten suhteiden mahdollinen ylläpitäminen kaikkiin valtioihin on erittäin oleellista. Pienen maan kuten Suomen etu on olla puolueeton. Mikäli sotkeudumme suurten asioihin, saamme myös mittavat ongelmat osaksemme. Pieni valtio ei näitä kestä.

Sionistisen eliitin hallitsemaa uusliberalistista globaalia mafiaa ei tule pönkittää. Suomen ei tule pumpata rahaa yksityisille pankeille ja kansainvälisten pankkiirien sekä rahoituslaitosten raiskaamiin valtioihin. Tällaista rikollisuutta edesauttaneet suomalaiset poliitikot tulee asettaa vastuuseen teoistaan.

  1. Sisäpoliittinen linjaus: Tulee huolehtia, että veroprosentti on paljon suurempi hyvätuloisilla matalapalkkaisiin verrattuna. Eritasoisten viranhaltioiden superpalkoista ja eläkkeistä, yms. etuuksista täytyy poistaa reilusti 60 prosenttia. Yleensä ottaen sisäpoliittisilla linjauksilla vaikutetaan niin, että Suomen asema hyvinvointivaltiona paranee ja säilyy.

Yllä oleva velvoittaa, että taataan riittävä sosiaaliturva, korkeatasoinen terveyden- ja sairaudenhuolto palvelut, tasokas peruskoulutus, ammatti- ja korkeakoulutus. Niin ikään huolehditaan teiden ja viemäreiden sekä yleensä infrastruktuurinkunnosta.

Siten päättäjillä tulee olla vastuu, että suomalaisille opiskelijoille ja työntekijöille on kylliksi vuokra-asuntoja, etteivät he joudu määräämättömäksi ajaksi asuntojonoihin.

Tähän liittyen pakolaispolitiikan täytyy olla vastuullista. Pakolaiskiintiöt on pidettävä sellaisena, ettei sopeutettavien määrä aiheuta ongelmia kantaväestölle missään olosuhteissa. Onpa esimerkkejä siitäkin, kuinka pääkaupunkiseudulle sijoitetaan asumaan miellyttäville asunto-alueille lukuisasti maahanmuuttajia sekä pakolaisia, jotka ovat verovaroin tuettuja asumisen muotoja. Herää siis kysymys, että onko tämä oikeudenmukaista?

Suomen luonnonrikkauksia ei luovuteta ulkomaiseen käyttöön eikä Suomesta tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa.

Kuten jo aikaisemmin sivuttiin, täytyy Suomen saada oma raha, Suomen markan sekä oikeus sen painamiseen. Pankkitoiminta tulee modifioida enemmän humanistiseksi liiketoiminnaksi: Myös Suomen pankkilaitokset ovat osa eliitin ryöstöön ja riistoon perustuvasta kansainvälisistä rahoituslaitoksista.

Talouselämän ja yritysmaailman tulisi hyödyntää ennen muuta paikallista tasoa. Tässä tapauksessa tuotannon tulokset jäisivät oman maan hyödyksi.

Kansanedustajat edustaisivat kansaa: Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Edellinen kappale velvoittaa, että puoluevallan totalitäärisyydestä on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi, kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi. Ei siis tarvita mitään auktoriteettiuskollisuutta.

Ei tule koskaan hyväksyä senkaltaisia ehdotuksia, kuten Ollila työryhmineen ehdotti, jonka mukaan autoilun kiinteät verot muutettaisiin kilometriveroksi, jonka suuruus vaihtelisi auton päästöjen mukaan sekä alueittain. Tässä systeemissä on taustalla ihmisten järjestelmällinen kyttäys. Tähän emme suostu.

Suomessa asuminen ja elintarvikekustannukset ovat rikollisen kalliita. Tulee säätää laki, jolla eliminoidaan kauppiaiden ylisuuret osuudet elintarvikkeiden hinnoista. Tuottajahintojen laskun on siirryttävä kuluttajahintoihin. Kauppaliikkeiden väliportaita tulisi mahdollisuuksien mukaan karsia.

Lisäksi eritasoisten viranhaltioiden ja poliitikkojen tulee julkistaa se, ovatko he vapaamuurareita ja onko heillä ollut yhteyksiä bilderberg-ryhmään. Lakisääteisesti tulee estää vapaamuurareihin kuuluvan henkilön pääseminen mihinkään virkaan ja päättävään poliittiseen asemaan.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s