Suunnitellaanko Venäjälle vallankumousta?


Entisenä korruptoituneen oligarkian sisäpiiriläisenä tunnettu Michail Hodorkovski on aloittanut Venäjän nykyhallinnon vastaisen lokakampanjansa suitsuttamalla venäläisen kansakunnan historiallista sekä kulttuurillista yhtenäisyyttä. [1] Onko Venäjän sionistinen eliitti jälleen lietsomassa yhteiskuntarauhan rikkomista vallan vaihtamiseksi?

Oikeastaan Hodorkovski ei ollut pelkästään talousrikollinen, vaan ennen muuta maanpetturi.

 

Hodorkovskin valheellinen propaganda

Tukholmassa hiljattain esiintynyt Hodorkovski tahtoisi Venäjän yhteiskunnan kokoamisen palaavan 2000-luvun alkuvuosiin: Hänen mukaan Venäjällä saavutettiin tärkeitä edistysaskeleita ennen presidentti Vladimir Putinin valtakautta 1990-luvulla, jolloin esimerkiksi talousrakenteita ”modernisoitiin”. [1]

Sionistinen oligarki Michail Hodorkovski ja Ruotsin ex-ulkoministeri Carl Bildt keskustelevat Tukholman Kulttuuritalolla Venäjän nykyisestä tilanteesta. Ruotsi on myös täysin sionistien vietävänä.
Sionistinen oligarki Michail Hodorkovski ja Ruotsin ex-ulkoministeri Carl Bildt keskustelevat Tukholman Kulttuuritalolla Venäjän nykyisestä tilanteesta. Ruotsi on myös täysin sionistien vietävänä.

Hänen mukaan Venäjä hyötyi näistä uudistuksista vasta osittain nykyisin, sillä Venäjällä modernisointi kestää kauan.

Tämä sionistinen oligarki kuvailee Venäjällä olevaa ”sotahysteriaa”, johon kansa olisi väsynyt ja samalla povaa perikatoa Putinin hallinnolle seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Tätä oligarki perustelee federaation kuihtuneella taloustilanteella, joka lisäisi kansan liikehdintää ja johtaisi Putinin hallinnon hajoamiseen.

Tämä tunnettu talousrikollinen; sionistinen oligarki, halajaa vallankahvaan Venäjälle. [1]

Unelmakseen hän ilmoittaa maan asemoimisen kohti (sionistista) länttä, mikäli Putinin hallinto romahtaa.

– Toivon, että silloin Venäjä integroituisi nopeasti jälleen kohti eurooppalaisia yhteiskuntia. Venäjä on osa Eurooppaa, hän linjasi Tukholmassa.
Katsaus Venäjän lähihistoriaan

Täysin selvää on, että Hodorkovski ihannoi 1990-luvun sionistisen oligarkian kulta-aikoja, jolloin he onnistuivat ryöstämään Venäjän luonnonvaroja, tärkeitä teollisuuksia sekä rahastoja luhistuvasta Neuvostoliitosta.

Virallisesti Neuvostoliito hajosi vuonna 1991 ja Venäjän presidentti Boris Jeltsin aloitti yksityistämisohjelmansa vuonna 1992. Tämä Jeltsinin, valtion kansallisvarallisuuden jakaminen pienehkölle sionistiselle piirille oli kuvottavan petollinen operaatio Venäjän köyhyydessä elävää kansaa kohtaan. Sionistinen ylimystö sijoitti omaisuutensa lännessä sijaitseviin pankkeihin.

Venäjän ensimmäinen presidentti Boris Jeltsin (1991–1999) aloitti valtion kansallisvarallisuuden jakaminen pienehkölle sionistiselle piirille.
Venäjän ensimmäinen presidentti Boris Jeltsin (1991–1999) aloitti valtion kansallisvarallisuuden jakaminen pienehkölle sionistiselle piirille.

Tällöin Venäjältä virtasi mittaamattomat määrät valuuttaa ”silmänräpäyksessä” läntisiin maihin. Kuitenkaan sionistinen oligarkia ei investoinut ensinkään ryöstösaalistaan kotimaahan, vaan kaikki kipattiin ulkomaille. Herra tietää kuinka paljon ulkomaiset sionistien pankit hyötyivät varojen siirrosta, mutta ainakin Venäjä köyhtyi ennätysvauhdilla.

Hiukan tarkemmin kuvattuna teollisuuden yksityistämisohjelma merkitsi seuraavaa: Yksityistämisohjelman ja hintojen vapauttamisen ansiosta koitui raju inflaatio, jollaiseen Venäjällä ei ollut totuttu. Yksityistämishuutokaupoissa myytiin valtaosa yksityistettyjen yritysten osakkeista. Yleisesti ottaen kansa ei voinut tai osannut käyttää valtiolta saamiaan ostokuponkeja tarkoitetulla tavalla, vaan tavallisesti ne päätyivät pilkkahinnalla eliitin käsiin.

Seurauksena oli ”villin idän rosvoustalous”, jossa onnistuivat etupäässä ne, jotka olivat valmiissa asemissa eli heillä oli tuttavaverkostot jo Neuvostoliiton aikana. He kykenivät keinottelemaan itselleen omaisuuksia lainaamalla rahaa matalalla korolla ja odottamaan, että inflaatio ehtisi madaltaa rahan arvon ennen takaisinmaksua. Kykeneville ja röyhkeille hyvien suhteiden käyttäjille kasaantui jättiläismäisiä omaisuusmassoja, kun taas tavallisella kansalla ei ollut mitään mahdollisuutta osallistua kisaan.

Yksityistämisohjelman puitteissa valtiolta hävisi ensiksi arvokasta omaisuutta ja sen haltuun jäivät lukuisat tuotantolaitokset, jotka eivät kelvanneet kenellekään. Verotusjärjestelmän alkeellisuuden seurauksena suurliikemiehet säästyivät maksamasta veroja ja köyhimmät eivät varojen puuttuessa kyenneet maksamaan omiaan: valtion kassa köyhtyi nopeasti. Valtio joutui myymään loppujakin kannattavasta omaisuudestaan. Tämä tarkoitti erityisesti öljy- ja kaasuteollisuutta sekä arvokkaita raaka-aineita. [2] Tämä lähde ei nimeä oligarkeja sionisteiksi, vaikka he sitä ovat.

Hodorkovskin ihannoi ”nykyaikaistuksia” ennen Putinin hallintokautta ja sen alussa. Mitä nämä uudistukset olivat todellisuudessa?

Ennen Hodorkovskin pidätystä Kansallisen strategiainstituutin perustaja ja johtaja Stanislav Belkovsky raportoi analyysissään siitä kuinka ”Venäjällä valmistaudutaan oligarkian operoimaan vallankaappaukseen”.

Venäjänjuutalainen oligarki M. Hodorkovski tuomittiin vuonna 2005 veronkierrosta kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen.
Venäjänjuutalainen oligarki M. Hodorkovski tuomittiin vuonna 2005 veronkierrosta kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen.

Hänen mukaansa öljy-yhtiö Jukosissa suunniteltiin oligarkian salaliittoa Vladimir Putinin kaatamiseksi ja mahdollisesti oligarkian hallintaan perustuvan parlamentaarisen tasavallan luomista presidenttijärjestelmän sijaan. Tavoitettaan varten Hodorkovski sponsoroi tai lahjoi useita puolueita. Oligarkia markkinoivat vallankaappaustaan ”nykyaikaistamisena”, mutta todellisuudessa kysymyksenä oli oligarkian konklaavin eli harvainvallan synnyttäminen yksityistämisprosessissa.

 

Venäjä halutaan hajottaa sisältäpäin

Jälleen näemme sen kuinka länsivallat ja niiden valtamedia on syvästi sionistisen vaikutuksen alaista. Entinen talousrikollinen ja maanpetturi Hodorkovski saa rauhassa levittää Euroopassa Venäjän totaaliseen hajottamiseen tähtäävää ilosanomaansa läntisen ”vallan vahtikoirien” näyttämättä laisinkaan kritiikkiä agitaatiolle.

Länsimaat ovat lähes täysin sionistien hallinnassa.
Länsimaat ovat lähes täysin sionistien hallinnassa.

Lännen kuten myös Suomen viha Putinin hallintoa kohtaan on niin suurta, mutta miksi? Siksi, että sionistinen kerma lietsoo länsimaita, kuten myös Suomea vihaamaan Venäjää, kuten vastaavasti Venäjällä vaikuttava Israel-myönteinen konklaavi yrittää yllyttää Venäjää kaunaisuuteen länsimaita kohtaan. Ei Putin siis täysin ole kyseisen konklaavin tai eliitin hallinnassa. Mutta kuitenkin kansainvälinen pankkimafia tehoaa osittain myös Putinin päätöksiin. Tätä selventää se kuinka vuonna 2009 Putin penäsi ”supervarantovaluutan” luomista IMF:n hallintaan sekä perustamaan IMF:n erityisnosto-oikeuksien (SDR) korin. [3]

Lisäksi mainittakoon kuinka amerikkalaisen Slate-lehden artikkelin mukaan järjestäytyneiden juutalaisten poliittinen hegemonia olisi voimistunut Putinin Venäjällä.

Hodorkovskin verbaalinen hyökkäys Venäjän hallintoa vastaan voi tuntua ristiriitaiselta, kun samalla puhumme siitä kuinka esimerkiksi Venäjällä pesivä sionistinen eliitti sekä ylikansalliset rahoitusinstituutiot vaikuttavat Putinin päätöksiin. Epäjohdonmukaisuutta ei kuitenkaan ole, sillä Putin ei ole täysin sionistien kelkassa. Hän voi jopa uhmata heitä. Sitä paitsi Hodorkovskin ja muiden hänen hengenheimolaistensa tavoitteena on yhdistymistä läntiseen Eurooppaan sekä ujuttaa Venäjälle entistä enemmän globaaleja sionisteja hyödyntävä järjestelmä.

Hodorkovskin maalailema levottomuuksien kasvaminen Venäjän taloustilanteesta johtuen sekä ihmisten tympääntyminen ”sotahysteriaan”, ovat kuin käsikirjoituksen esittelyä sionistien tulevasta vallankaappauksesta Venäjällä. Ovatko läntiset päättäjät ja joukkotiedonvälitys niin manipuloituja, että eivät huomaa ”näytelmän” oikeaa luonnetta?

Hodorkovski haluaa Venäjä integroituvan sukkelasti taas kohti eurooppalaisia yhteiskuntia. Kuinka tiivistä tämä yhdistyminen olisi? Tulisiko Venäjästä kenties Euroopan unionin ja Naton jäsenmaa? Sittenhän kaikki olisi perin selvää: sionistisella ylimystöllä olisi yhtenäisissä ohjaksissa, niin Uusi maailma, kuin myös jo antiikin Kreikan demokratiasta perustansa luonnut Eurooppa. Kuinka sitten Itä-Aasia hoidellaan, sodallako?

Miksi isänmaatamme rangaistaan sionistien lakeijoilla? Tosin Stubbin hallitus ei ole enää voimassa.
Miksi isänmaatamme rangaistaan sionistien lakeijoilla? Tosin Stubbin hallitus ei ole enää voimassa.

Mihinkään ei tule nykyisin suhtautua varauksettomasti, ei myös Venäjään. Mutta miksi esimerkiksi Alexander Stubb nimittelee Venäjän operaatiota absurdeiksi, kun vastaavasti pitää Amerikan Yhdysvaltojen funktioita järjellisinä? Onko Stubb idealisti, joka on ihastunut sionistiseen länsimaiseen kovanlinjan uusliberalismiin, jonka oikeutukset turvataan vaikka Naton sotakoneistolla, jos sellainen saadaan liikkeelle. Stubb jättää huomioimatta sen, että Israel-lobbyn pihdeissä oleva USA on vaikuttanut Ukrainan konfliktin syntymiseen ja sen sisällis-sodan laajentumiseen. [4]

Juuri yllä olevaan viitaten, Hodorkovskin mainitsema ”sotahysteria” onkin sionistisen lännen lietsomaa ja siihen ollaan täällä länsipuolella väsyneitä, ei niinkään Venäjällä.

 

Markku Juutinen

Lähteet

[1]. Hodorkovski uskoo vallan vaihtuvan Venäjällä.

[2]. Mäkinen, Tapani (2003). Suuri maa, pitkä kvartaali. Sitra.

[3]. Zero Hedge –verkkosivuilla

[4]. Voltairenet 16 Dec 2013;Globalresearch ; Itä-Euroopan varustamisohjelma 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s