Maailman holokaustit


Maailma on pakotettu viettämään holokaustin uhrien muistopäivää vuosittain 27.1. Miksi juuri tämä kärsimyksen tarinaksi muotoutunut tapahtuma saa niin hirvittävästi huomiota? Tiedämmehän, että maailman historia on täynnä kansanmurhia, joiden muistoa ei kansainvälisesti kunnioiteta.

Vaikka 27. 1 vietettävä ”vainojen uhrien muistopäivä” kantaa yleismaailmallista nimeä, silti juutalaisten väitetty ”joukkotuho” on vuodestatoiseen valtamedioiden ja koulumaailman polttopisteenä.

Tässä kirjoituksessa käsitellään Euroopassa ja Aasiassa 1900-luvun aikana ja 2000-luvun alussa tapahtuneita kansanmurhia. Artikkelissa ei tarkastella ”juutalaisten holokaustia” sen epämääräisyyden takia. Useiden tutkijoiden mukaan kansanmurha kuudesta miljoonasta tuhotusta juutalaisesta on vailla tieteellistä perustaa. Virallisen holokaustitarinan poliittiset, taloudelliset, historialliset ja tekniset yksityiskohdat eivät vakuuta.

Jos ”holokausti” on osa valheellista voittajien historiankirjoitusta, tulisi saksalaiset ja muukin länsi vapauttaa moraalisesta syyllisyydentaakasta, sillä ilman päteviä todisteita holokaustia ei voida pitää muuna kuin myyttisenä ja lähes uskonnollisena tabuna [lähteitä artikkelin lopussa].

Kirjoitukseni ei suinkaan käsittele kaikkia maailman kansanmurhia, vaan muodostaa läpivalaisun muutamista niistä merkittävimmistä.

 

Sionistien vallankaappaus tsaarilta (1917) ja Venäjän sisällissota

Ennen kansanmurhien esittelyä on syytä viitata vallankaappaukseen Venäjällä vuonna 1917. Robert Wilton toimi 17 vuotta Lontoon Times-lehden Venäjän kirjeenvaihtajana. Hän näki vuoden 1917 bolsevikkikumouksen myllerrykset tapahtumapaikalta.

Tsaariperhe – sionistisen eliitin salaliiton uhri.
Tsaariperhe – sionistisen eliitin salaliiton uhri.

Wilton julkaisi bolsevikkien ylimpien hallintoelinten jäsentenluettelot, joissa hän kirjoittaa jäsenten nimet ja kansallisuuden. Luettelon hän oli kerännyt virallisista neuvostolähteistä. Listauksesta paljastuu hämmästyttävä tosiasia: korkeimmissa hallintoelimissä ei ollut juuri lainkaan venäläisiä!

Ylivoimainen enemmistö muodostui juutalaisista, joista useat olivat muuttaneet nimensä venäläisiksi. Siten historiankirjoissa väitetty “venäläisten kansannousu tsaaria vastaan” ei pidä paikkaansa, vaan kyseessä oli ollut sionistisen organisaation, eliitin suorittama vallankaappaus Venäjällä (Wilton 2000).

Valtaosin juutalaisista koostuneen eliitin johtamat bolsevikit murhasivat Venäjän vallankumouksen ensimmäisinä vuosina virallisten lähteiden mukaan 2 003 285 ihmistä. Käytännöllisesti katsoen siinä oli koko Venäjän sivistyneistö: tsaarinperhe, piispat, papit, opettajat, lääkärit, upseerit ja älymystön edustajat. Lisäksi surmatuissa oli työläisiä ja talonpoikia.

Neuvostoliiton työleirien uhrit (1918–1956)

Vapaamuurareiden ujuttaminen neuvostohallintoon ei riittänyt, koska vuosisatojen aikana olivat Venäjän kansan kollektiiviseen sieluun juurtuneet tsaarinvallan autoritääriset rakenteet. Niinpä koko valtio piti muuttaa ”sosialistiseksi” yhteiskunnaksi (Steinhauser 1994). Siten tarvittiin myös työleirit.

Juutalaisen eliitin vaikutus Neuvostoliiton hallinnossa oli voimakasta aina vuoteen 1939 saakka. Tämän oligarkian vaikutus säilyi tietyllä tasolla aina Neuvostoliiton romahtamiseen saakka, ja jopa nykyisen Venäjän kaudelle. Myös Wiltonin teos Romanovien viimeiset päivät antaa viitteitä sionistivaikutuksesta Neuvostoliitossa. Tätä tukee myös sionistien välineinä operoineiden vapaamuurareiden läsnäolo Neuvostoliiton hallintoelimissä, kuten tuonnempana esitetään.

Kirjailija Alexandr Solženitsyn mainitsee kymmenittäin juutalaisia Neuvostoliiton talouden merkittävissä asemissa: ”Neuvostovaltio pyrki järjestelmällisesti ensin hyödyntämään ja sitten tuhoamaan kaikki, joita vainoharhaisesti kuviteltiin Neuvostoliiton hallinnon vastaiseksi voimaksi.” Hän päätyi siihen tulokseen, että ”Neuvostojuutalaiset hankkivat itselleen huomattavan osuuden valtion, teollisuuden ja talouden vallasta kaikilla Neuvostoliiton hallituksen tasoilla.” (MacDonald 2010).

Solženitsyn kirjoittama jättiläismäinen teos Gulag – vankileirien saaristo pohjautuu kirjailijan omiin kokemuksiin ja yli kahdensadan muun ihmisen selontekoon.

Vangit työssään kanavatyömaalla.
Vangit työssään kanavatyömaalla.

Kirjassa kuvaillaan laajasti järkyttäviä tapahtumia leirien ja vankikuljetusten oloista, nälkään ja työhön näännyttämisestä, mielivallasta sekä selviytymisen keinoista. Nämä pakkotyöleirit olivat sionistisen Neuvostoliiton mustia aukkoja, joista visusti vaiettiin ja virallisesti niitä ei edes ollut olemassa.

Usein Neuvostoliiton vankileireille kyyditettiin täysin tekaistuilla syillä. Mielenkiintoista on, että Aleksandr Solženitsynin Vankileirien saariston osan III mukaan (s. 60) Gulagin yhtenä alkuperäisenä kehittäjänä pidetään turkinjuutalaista Naftali Frenkeliä. Vankileirit suunnattiin ainakin poliittiseen ja taloudelliseen tarkoitukseen: pyrittiin eliminoimaan kaikki sellaiset voimat, jotka edustivat vanhaa tsaarin aikaista järjestelmää, johon sisältyi myös kristillisyys. Mahdolliset ”vastavallankumoukselliset” voimat haluttiin murskata. Tuhovimma kosketti kymmeniä miljoonia yksilöitä, usein kokonaisia väestönryhmiä.

Taloudelliseen pyrkimykseen viittaa se, että jo vuonna 1928 aloitettiin Neuvostoliiton teollistaminen ja sitä seuraavana vuonna maatalouden kollektivisointi. Nämä molemmat ohjautuivat pakonprinsiipillä, sillä ensimmäisen viisivuotissuunnitelman rakennushankkeita toteutettiin vankityövoimalla, jonka määrän kollektivisointia seuranneet karkotukset moninkertaistivat. Miljoonia talonpoikia – heidän joukossaan tuhansia inkeriläisiä – kyyditettiin kotiseuduiltaan sosialismia rakentamaan ”erikoissiirtolaisina”, käytännöllisesti katsottuna vankeina (Gulag 2002).

Sionistisen eliitin hengenheimolaisten hegemoniaa on pintapuolisella tarkkailulla vaikea erottaa edesmenneestä Neuvostoliiton hallinnosta, sillä se verhoutui kommunistisen puolueen valtaan ja sen oletettujen vihollisten hävittämiseen.

Kysymyksessä ei tietenkään ollut juhlapuheissa lupailtu ”tasa-arvoon” tähtäävä ”sosialismi”, vaan aatteita käytettiin vallankaappauksen työkaluna. Useat Neuvostoliiton Gulag-leirit toimivat käytännössä myös tuhoamis- ja kuolemanleireinä. Vankileirien saariston toisessa osassa tulee hyvin esille juutalaisen mafian rooli. Nimittäin kunkin vankileirin komentajana hääräsi Gulag-järjestelmässä yhden ja saman etnisen vähemmistön edustaja.

Neuvostoliitto oli todellakin hirmuvaltio, joka Nobel-kirjailija Solženitsyn arvion mukaan on murhannut ainakin 30 miljoonaa ihmistä (Solženitsyn 1974).

Neuvostoliiton hirmutyöt ovat yleisesti tunnustettuja, mutta tämäkään kärsimyshistoria, suoranainen kansojenmurha, ei ole saanut kansainvälistä muistopäivää. Miksi? Ehkäpä siksi, että sen yhtenä pääarkkitehtina toimi sionistinen eliitti.

 

Holodomor (1932-1933)

Holodomor eli ukrainalaisiin suuntautunut kansanmurha keinotekoisen nälänhädän välityksellä surmasi jopa 14 miljoonaa ihmistä. Tästä kansanmurhasta voidaan syyttää silloista sionistista eliittiä,1 joka oli luonut Neuvostoliiton ja vaikutti siihen voimakkaasti.

Jo neuvostovaltion alkuaikoina hallintoelimet muodostuivat juutalaisesta eliitistä. Juutalaisten eliitin asema johtavissa asemissa väheni sittemmin, mutta on vaikutusvalta säilyi vapaamuurarijärjestön kautta. Edesmennyt tohtori Karl Steinhauser osoittaa teoksessaan EU huomisenpäivän super-neuvostoliitto sen, kuinka mainitusta vallankumouksesta aina Neuvostoliiton myöhempään vaikutukseen saakka hallintoelimissä kuhisi vapaamuurareita ja heidän toimihenkilöitään (Steinhauser 1994). Nämä vapaamuurarit ja niiden toimihenkilöt olivat sionistisen eliitin poliittisia instrumentteja.

Ukrainan kansanmurha tapahtui juutalaistaustaisen Lazar Kaganovitsin johdolla. Myös Neuvostoliiton johdossa ollut Josif Stalinin suku oli ilmeisesti juutalainen.2 Tähän viittaa osaltaan juutalaisjärjestö B’nai Brith’n Messengerin lausunto (3.3.1950), jonka mukaan entinen neuvostoliittolainen kenraali sanoi, että ”Stalinin suku on juutalaissuku”. Joka tapauksessa Stalin oli sionistien hyödyllinen pelinappula. Kuinka helposti he olisivat voineet raivata ”Isä aurinkoisen” pimentoon, mutta heidän ei tarvinnut.

Steinhauser kirjoittaa, että Josef Stalin ei mahdollisesti kuulunut mihinkään loosiin. Hän oli siis ehkä ”vapaamuurari ilman kilttiä”. Mutta tästä huolimatta hän oli vapaamuurareiden salapuolueen keskuksessa ahkera ja luotettava, de facto –toimihenkilö.

Dokumentoitu kansanmurha oli todellinen historiallinen tapahtuma.
Dokumentoitu kansanmurha oli todellinen historiallinen tapahtuma.

Kansalaisten nälkään näännyttämisestä huolimatta kommunistinen puolue pakkolunasti yli kolmanneksen viljasta ”työläisille”, ja pakko-otettua vehnää vietiin ulkomaille 1 800 000 tonnia, vaikka kommunistisen puolueen aluekomitea oli takavarikoinut jopa siemenviljan. Puolue kidutti viljaa piilottelevia kolhoosilaisia ja tuomitsi kymmeniätuhansia kuolemaan tai vankileirille muutaman viljantähkän ottamisesta pellolta.1 Sionistinen Neuvostoliiton johto ei sietänyt kansallismielistä Ukrainaa. Tässä ilmeisesti oli syy ukrainalaisten joukkosurmaan.

Harjoitamme tässä tutkivaa journalismia. Oletetaan, että holodomoriin viittaava lähdettä (1) ei pidettäisi yleisesti luotettavana. Tästä huolimatta Ukrainan kansan nälällä tappamisesta on muutakin luotettavaa tietoa esimerkiksi täällä Internet encyclopedia of Ukraina sekä mainitun sivuston lopussa olevassa kirjallisuusluettelossa, josta julkaisemme osan tämän artikkelin lopussa. Ukrainan tragediasta on virallinen tiedote tässä.

Myös Euroopan parlamentti on todennut, että holodomor oli Stalinin kyynisesti ja julmasti suunnittelema rikos ukrainalaisia ja ihmisyyttä vastaan.

Lisäksi luodessamme katseemme Wiltonin ja Steinhauserin tuotantoon varmistumme sionistivaikutteisen Neuvostoliiton osuudesta kansanmurhiin niin Ukrainassa kuin myös neuvostovaltion työleireillä.

 

Dresdenin 14 tunnin helvetti (1945)3

Helmikuun 13. päivänä 1945 puolustuskyvytön saksalainen kaupunki ja yksi Pohjois-Euroopan huomionarvoisimmista kulttuurikeskuksista joutui liittoutuneiden sadistisen kansanmurhan sekä järjettömän väkivalta-aallon raunioittamaksi. Noin kolmannes eli mahdollisesti puoli miljoonaa Dresdenin asukkaista tuhoutui 14 tunnin sisällä kaikkien aikojen hirvittävämmässä verilöylyssä.

 

Dresdenin uhreja

 

Liittoutuneiden julmat pommitukset polttivat uhreja elävältä Frankfurtissa, Hampurissa, Münchenissä, Kasselissa, Würtzburgissä, Darmstadtissa, Pforzheimissä ja etenkin Dresdenissä. Tämä oli kaikkien aikojen kansanmurha, jonka demonisuutta on vaikeaa aukottomasti ihmiskielellä kuvata. Tässä voimme havaita aidon holokaustin sen pirullisimmassa merkityksessään.

 

Dresden jätettiin aluksi rauhaan

Liittoutuneiden pommikoneet moukaroivat Saksaa, kylväen kuolemaa toisen maailmansodan lopulla, mutta Dresdenin saksilainen kaupunki kulttuurikeskuksena sekä ilman sotilaallista merkitystä jätettiin terrorin ulkopuolelle.

Dresden oli taiteilijoiden ja käsityöläisten kaupunki, kuitenkin siellä oli hiukan satsattu ilmatorjuntaan ja kaupungista oli siirretty pois tärkeämpiin kohteisiin siellä hetken aikaa toiminut Luftwaffen ilmalaivue. Oli siis olemassa herrasmiessopimus, jonka mukaan Dresden oli avoin kaupunki.

 

Pakolaisia kertyi kaupunkiin turvallisin mielin

Laskiaistiistaina helmikuun 13. päivänä 1945 pakeni saksalaisten pakolaisvirta puna-armeijaa, noin sadan kilometrin päästä, Dresdeniin kasvattaen väestön yli miljoonaan. Jokainen uusi pakolainen toi pelottavia uutisia Neuvostoliiton hirmuteoista. Punaista terroria pakenevat eivät osanneet kuvitella, että he tulisivat kuolemaan pahemmassa verilöylyssä, jollaista edes Stalin ei voisi suunnitella.

Laskiaistiistai oli Dresdenissä yleensä täynnä karnevaalihenkeä. Vuonna 1945 tunnelmat olivat kuitenkin synkät. Talot olivat täynnä pakolaisia, ja tuhannet joutuivat asumaan kaduilla kylmyyden keskellä. Ihmiset tunsivat olonsa kuitenkin melko turvalliseksi; vaikka tunnelma oli synkkä, houkutteli sirkusesitys tuona iltana paljon katsojia, jotka toivoivat unohtavansa hetkeksi sodan kauhut.

Karnevaaliasuihin pukeutuneet pikkutytöt koettivat kohottaa yleisön mielialaa. Vaikka vaisut hymyt tervehtivät nauravia tyttöjä, parani tunnelma illan aikana.

Kukaan ei osannut kuvitella, että 24 tunnin kuluessa nämä samat viattomat lapset kuolisivat Churchillin tulimyrskyssä. Kukapa tätä tiesi silloin, sillä venäläisiä pidettiin raakalaisina ja sen sijaan luultiin amerikkalaisten sekä brittien olevan “kunniallisia”.

Ensimmäisten hälytyksien varoittaessa 14 tunnin infernosta, Dresdenin asukkaat suuntasivat tottelevaisesti suojiinsa. He eivät kuitenkaan olleet toimissaan kovinkaan ripeitä, sillä hälytysten ajateltiin olevan vääriä – eihän kaupunkia ollut koskaan uhattu ilmasta. Monet eivät koskaan astuneet ulos elävinä, sillä tuo ”suuri ja demokraattinen valtiomies”, Winston Churchill, ja toinen ”suuri ja demokraattinen valtiomies”, Franklin Delano Roosevelt, olivat päättäneet, että Dresden tulisi hävittää maan tasalle mattopommituksessa.

 

Dresdenin tulimyrsky

Tulimyrsky syntyy, kun tuhannet pienemmät tulet muodostavat yhden suurpalon. Suuri määrä ilmaa pääsee ruokkimaan tulta, jolloin syntyy keinotekoinen tornado. Tuulen tielle joutuneet ihmiset sinkosivat katujen mitalla liekkeihin. Maan alta suojaa etsineet taas tukehtuivat useasti ilman imaistaessa kaiken hapen kasvattamaan tulta. He saattoivat myös kuolla valkohehkuun, joka on niin kuumaa, että se voi sulattaa ihmislihan.

 

Churchil hirviönä

Churchillin motiivit Dresdenin holokaustiin näyttävät olleen enemmänkin poliittisia kuin sotilaallisia. Historioitsijat ovat yhtä mieltä siitä, ettei Dresdenillä ollut sotilaallista arvoa. Siellä oli keskitytty lähinnä savukkeiden ja posliiniastioiden tuotantoon.

Tulossa oli kuitenkin Jaltan-konferenssi, jossa neuvostoliittolaiset ja heidän länsimaiset liittolaisensa neuvottelisivat Euroopan jäännösten jakamisesta. Churchill halusi valttikortin – murskaavan angloamerikkalaisen tuhoamisen – jolla tehdä “vaikutus” Staliniin.

 

Palestiinalaisten kansanmurha (alkaen 1945)

Israelin valtion perustamisessa keskeisimpänä tavoitteena on ollut voimakkaan sotilasvaltion luominen Lähi-itään. Tämä pyrkimys on toteutunut ja tästä johtuen saamme miltei päivittäin kuulla uutisia terroristivaltio Israelin barbaarimaisesta julmuudesta palestiinalaisia kohtaan. Juutalaisvaltio luotiin sionistisen eliitin hegemoniaa varten. Sionistinen valtio perustettiin Palestiinaan siksi, että se on poliittisesti keskeisessä suhteessa Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan nähden. Siten Israel muodostaa myös sotilasstrategisen polttopisteen maailman valta-asemaa ajatellen (Rami 1988). Israel on USA:n tuella hampaisiin saakka aseistettu vaarallinen ydinasevaltio, jonka vaikutus Israel-lobbyn välityksellä Yhdysvaltoihin ja Natoon, tekevät siitä voimakkaan sotilaallisen vaikuttajan.

Juutalaisvaltion terrorismin uhri.
Juutalaisvaltion terrorismin uhri.

Jo manan maille menneen Ariel Sharonin tekemät rikokset ihmisyyttä vastaan sotilasuransa eri vaiheissa ovat karmaisevat. Tästä esimerkkinä olkoon muun muassa Sabran ja Shatilan verilöyly eli joukkomurha (Alakhbar 2002 ja YK 1982). Verilöylyä edelsi Ariel Sharonin ilmoitus pakolaisleirillä piileskelevistä 2 000 ”terroristista”, joista kunkin nimet Israelin armeijalla muka oli olemassa. Mutta todisteita ”terroristeista” ei ole koskaan saatu.

Israel hyökkäsi Gazaan 27. joulukuuta vuonna 2008, kun palestiinalaistaistelijat olivat ampuneet itsepuolustukseksi raketteja Israelin kaupunkeihin. Sodassa kuoli ainakin 1300 palestiinalaista ja 13 israelilaista (The Guardian 2009 ja HS 2009). Huomautettakoon, että Israelin armeija ampui 400 palestiinalaista lasta. Israel on ollut sotaisa naapureitaan kohtaan. Se hyökkäsi esimerkiksi Libanoniin vuonna 2006 (BBC 2006).

Israel teki ilma- ja maahyökkäyksen toisen kerran Gazaan vuonna 2014. Tekosyyksi ”operaatio suojaava reuna” –nimetylle joukkomurhalle ilmoitettiin palestiinalaistaistelijoiden hyökkäystunneleiden ja sotilasrakettien tuhoaminen. Israelin armeija murhasi ainakin 1700 palestiinalaista, joista valtaosa oli siviilejä (Yle 2014), esimerkiksi lapsia ja vanhuksia.

Molemmat Israelin Gazaan hyökkäykset olivat silkkaa teurastusta ja etnistä puhdistusta.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet:

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

MacDonald, Kevin (2010). In the 1930s: Chapter 19 of Alexandr Solzhenitsyn’s “200 Years Together”: Saatavilla.

Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.

Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag.

Alakhbar 2002: Saatavilla.

16. joulukuuta 1982 YK:n yleiskokous tuomitsi verilöylyn ja julisti sen olleen kansanmurha.

The guardian 2009: Saatavilla.

HS 2009: Saatavilla.

BBC 2006: Saatavilla.

Yle-uutiset 2014. Saatavilla.

Tiedostot:

http://www.ihr.org/books/rassinier/debunking.shtml

http://www.ihr.org/jhr/v01/v01p103_Faurisson.html

http://vho.org/GB/Books/thottc/

http://vho.org/D/dam/

http://vho.org/GB/Books/trr/index.html

http://www.vho.org/GB/Books/al/

http://vho.org/GB/Books/dth/found.html

http://www.vho.org/GB/Books/loth/

 

1. Ukrainan kansanmurha: Internet encyclopedia of Ukraina ; Council of Europe

2. The Six Million Reconsidered (1979). Noontide Press.

3. George T. Parker NS Bulletin, 1985

 

Holodomoriin viittaavaa kirjallisuutta:

Chamberlin, William H. Russia’s Iron Age (Boston 1934)
United Ukrainian Organizations of the USA. Famine in Ukraine (New York 1934)
Ammende, Ewald. Human Life in Russia (London 1936; Cleveland 1984)
Sova, H. Holod na Ukraïni 1933 r. (Munich nd)
Pidhainyi, S. (ed). The Black Deeds of the Kremlin: A White Book, 2 vols (Toronto 1953; Detroit 1955)
Pigido-Pravoberezhny, Fedir. The Stalin’s Famine: Ukraine in the Year 1933 (London 1953)

Uusi poliittinen ohjelma (osa 2.)


Tämä kirjoitus on julkaistu Magneettimediassa jo kesäkuussa vuonna 2015. Julkaisemme tämän jälleen päivitettynä lisäluvulla varustettuna. Ajankohtaistetun version julkaisua tarvitaan yhteiskunnallisen tilanteen kiristymisen takia.

Lisäys

Poliittisen ja yhteiskunnallisen järjestelmän muutos on Suomessa välttämätöntä. Tätä silmällä pitäen huomioimme seuraavaa:

 • Euroopan Unionista irrottautuminen
 • Euroopan talous- ja rahaliitosta (EMU:ta) eli eurosta eroaminen
 • Itsenäinen talouspolitiikka; oma raha ja sen paino-oikeus
 • Hyvinvointivaltion uudelleen perustaminen sekä sen kehittäminen
 • Erottava isäntämaasopimuksesta
 • Luotava ystävälliset ja yhteistyökykyiset suhteet Venäjään (puolueettomuuspolitiikka kunniaan)

Muita tavoitteita:

 • Suomea ei saa kytkeä Pohjois-Atlantin liiton Naton-jäseneksi
 • Suomi ei saa liittyä vapaakauppasopimuksiin (esim. TTIP)
 • Lisäksi pakolaisvyörytys on loputtava ja elintasopakolaiset palautettava lähtömaihinsa
 • Puoluetuki lopetettava

Suomessa puoluetuki on puoluelaissa säädetty avustus, jota jaetaan eduskunnassa edustettuina oleville puolueille, niiden kansanedustajapaikkojen lukumäärän perusteella. Valtioneuvosto myöntää puoluetuen, jonka käyttöä valvoo oikeusministeriö.

Puoluevallan yksinvaltiudesta on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 49 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi.

Arvostettu unkarilainen taloustieteilijä tohtori László Bogár esitti lausunnon Unkarin Echo TV-kanavalla maahanmuuttajien lisääntyvästä rikollisuudesta valkoisia eurooppalaisia vastaan. Hänen mukaansa varsinaiset raiskaajat ovat kuitenkin globaalit pankkiirit, jotka ovat lobanneet haittamaahanmuuton puolesta keinoja kaihtamatta. Bogárin mukaan pakolaiskriisi on kansainvälisen eliitin systemaattisesti toteuttama hanke.

Bogárin mukaan eliitin tavoitteena on synnyttää Eurooppaan sisällissota, jokatulee myös toteutumaan. Sisällissodassa vastakkain tulisivat olemaan maahan tunkeutujat ja Eurooppalaiset. Tästäkin syystä vallan pitää vaihtua ja poliitikoilta täytyy vaatia rajojen totaalista sulkemista pakolaistulvalta.

Ennen kuin siirrymme poliittisen ohjelman vanhaan versioon, huomioikaamme, että:

Sipilä on jo uhkaillut komission puuttumisella leikkauksiin, ellei Suomen alijäämää saada kuriin. Juuri yllä mainitut poliittiset ratkaisut (ajautuminen globaalien pääomaimperialistien uhreiksi) ovat vaikuttaneet Suomen velkaantumiseen, eikä palkansaajat, yrittäjät, lapsi perheet, työttömät etc. Myös Sipilän tulisi muistaa, että uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Kansainvälinen pankkijärjestelmä kiskoo siis kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään. Mutta Suomen nykyinen hallitus ja erikoisesti Sipilä on selvästi asettunut Suomea ja sen kantaväestöä sortavan ja köyhdyttävän kansainvälisen rahaeliitin asiamieheksi. Eikö poliittista johtoamme hävetä?

Onko jälleen vapaustaistelu edessä?
Onko jälleen vapaustaistelu edessä?

Uuden hallituksen säästöohjelma on saanut voimakasta kritiikkiä osakseen, sillä ne suuntautuvat lähes täysin yhteiskunnan köyhimpiä kohtaan. Poistoja kaavailtiin ennen Sipilän suurta puhetta kohdistuvaksi asuntovelallisen korkovähennysoikeuden eliminoimiseen, työttömyysturvan puolittamiseen, pitkäaikaistyöttömien ohjaamiseen kunnan vastuulle, pyhäkorvauksien poistamiseen, sähköveron nostamiseen, lapsilisän sekä opintotuen indeksisidonnaisuus lakkauttamiseen. Muitakin kavennuksia oli suunniteltu, kuten esimerkiksi palkansaajien palkkojen pienentämistä 10 prosentilla ja palkankorotuksien pysäyttämistä hamaan tulevaisuuteen [1].

Kuntapolitiikkaa ei myöskään saa laiminlyödä, sillä kunnallisella tasolla päätetään nimenomaan monista ihmisille tärkeistä arjen asioista, kuten esimerkiksi terveyden- ja sairaudenhoidosta, päiväkodeista, lasten peruskoulutuksesta, infasruktuurista jne.

Lisäksi tulee myös muistaa, että lait ja lainsäädäntö tulee palvella tasapuolisesti koko kansaa yhteiskunnallisesta statuksesta riippumatta, eikä niin, että laki olisi vain yhden ja harvan eliitin lyömäase yhteiskunnan muita kerroksia vastaan.

 

Vanhaa versio

Uuden hallituksen säästöohjelma on saanut voimakasta kritiikkiä osakseen, sillä ne suuntautuvat lähes täysin yhteiskunnan köyhimpiä kohtaan. Poistot kohdistuvat asuntovelallisen korkovähennysoikeuden eliminoimiseen, työttömyysturvan puolittamiseen, pitkäaikaistyöttömien ohjaamiseen kunnan vastuulle, pyhäkorvauksien poistamiseen, sähköveron nostamiseen, lapsilisän sekä opintotuen indeksisidonnaisuus lakkauttamiseen. Muitakin kavennuksia on tiedossa, kuten esimerkiksi palkansaajien palkkojen pienentämistä 10 prosentilla ja palkankorotuksien pysäyttämistä hamaan tulevaisuuteen.1

Yhteisöveroa alennettiin 4 prosenttia. Tämä toimisi yritystoiminnalle piristysruiskeena ja siten talouden elvyttäjänä, jos ei toisaalta annettaisi varakkaiden pörssiyhtiöiden jaella valtavia summia osinkoja, joista ainakin puolet siirtyy ulkomaille.2

Myös eläkeläisten asumistuki ohjautuu yleiseen asumistukeen. Eli uudistuksen jälkeen eläkkeensaajan asumistuen sekä julkisen asumistuen välinen valintaoikeus menetettäisiin. Tällöin myös eläkkeensaajan asumisetuutta nauttineet lapsiperheet siirtyisivät yleisen asumistuen piiriin.3

Lisäksi hyvin härskiä on koulutuksesta leikkaaminen. Esi- ja perusopetuksesta jo vuoden 2014 hallituksen toimesta supistettiin 600 miljoonaa euroa. Toisen asteen eli ammattikoulujen ja lukioiden menoja vähennettiin 500 miljoonalla ja ammattikorkeakoulujen 350 miljoonalla.

Myös vuoden 2015 hallitus supisti koulutuksesta 600 miljoonaa euroa. Koulutuksesta karsiminen on vähän niin kuin leikkaisi oksaa, jolla istuu. Korkealaatuisella koulutuksella pidetään yllä kansakunnan huipputasoista osaamista ja tiedon tasoa, jotka ovat edellytyksenä sivistykselle ja vauraudelle tulevaisuudessa.

 

Suurin osa säästöistä ja sopeutuksesta kohdistuu toisen asteen koulutukseen. Lisäksi vähennetään opintotukea, jonka indeksisidonnaisuus myös lakkautetaan. Niin ikään rajataan opintokuukausien määrää.

Hallitus tekee kuitenkin siinä oikein, että asettaa lukukausimaksut EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisille opiskelijoille. Myös kehitysavusta karsiminen ja maanpuolustuksen vahvistaminen olivat hyviä ratkaisuja.

Palkkojen ja etuuksien kaventaminen sekä hyvinvointivaltion raunioittaminen vähentävät vain kansalaisten ostovoimaa alentaen osaltaan kansantaloutta.

 

Poliittinen ohjelma

Nykyinen hallitus jatkaa Kataisen ja Stubbin hallituksien jalanjälkiä. Ellei se paranna tapojaan ja eroa EU:sta ja eurosta, täytyy eduskunnan sekä hallituksen erota. Tämä tarkoittaisi tietyn kaltaista vallankumousta, jolloin luotaisiin täysin uusi ja kehittyvä valtiojärjestelmä. Poliittisilla muutoksilla pyrittäisiin saamaan isänmaamme jälleen itsenäiseksi, omavaraiseksi ja oikeudenmukaiseksi valtioksi. Edessä on väistämättä itsenäisyystaistelu, joka toivon mukaan olisi veretön. Joka tapauksessa isänmaallisten ihmisten on koottava vapaustaistelijoiden joukko ja pelastettava jälleen kerran Suomen vapaus.

Viimeisen 20 vuoden aikana itsenäisyys ja osa Suomen kansallisvarallisuutta, sekä osittain suomalaisten verorahat ovat häipyneet globaalien- talous- ja pankkiirieliittien pohjattomaan säkkiin. Köyhyys on suorastaan ryöpsähtänyt silmille. Maasta on tulossa kerjäläisten valtakunta, joka komeilee jo lähes miljoonan köyhän ihmisen joukolla. Samaan aikaan maa on jakautunut yhtäältä ökyrikkaisiin ja toisaalta rutiköyhiin ihmisiin. Tämä ei ole kansalaisten vika, vaan johtuu poliittisesta eliitistämme.

Esitämme lyhyesti poliittisen ohjelman.

 

1. Erotaan Euroopan unionista ja eurosta.    

Hallituksen tulee aloittaa parlamentaarinen työskentely Euroopan Unionista eroamiseksi, Euroopan talous- ja rahaliitosta (EMU:ta) luopumiseksi, Itsenäiseen talouspolitiikkaan ja omaan valuuttaan siirtymiseksi, hyvinvointivaltion uudelleen luomiseksi ja sen kehittämiseksi.

EU-jäsenyyden kirjaamisella Suomen perustuslakiin turvattiin Suomen sitoutuminen liittovaltiokehitykseen ja mahdollisesti maan tulevaisuus syrjäisenä liittovaltion maakuntana. Tätä kirjaamista ei olisi vaatinut edes Euroopan unioni.

Suomella on voimassa oleva ETA-sopimus, joka takaisi yhtäläiset oikeudet kuin EU. Emme siis tarvitse EU:n jäsenyyttä.

Suomen ja suomalaisten rakentama hyvinvointivaltio on kohta historiaa. Entistä maatamme hallitsee demokratian ulottumattomissa oleva Super-neuvostoliitto alati kasvavine direktiivien viidakkoineen. Lisäksi globaalien talous- ja pankkiirieliittien kuristusote erilaisine vapaakauppasopimuksineen on jättämässä Suomen periferiaan kuuluvaksi Euroopan unionin maakunnaksi. Kaikki tämä tapahtuu Suomen poliittisen johdon siunauksella. Kansa myydään ylikansallisille eliiteille, jotka tuhoavat viimeisenkin yksilöllisen ja kansallisen riippumattomuuden.

Suomi on menettänyt henkisen ja taloudellisen itsenäisyytensä ja tilalle on tarjottu vapauden illuusiota. Emme saa enää suosia suomalaista tuotantoa emmekä harjoittaa omavaraisuutta sekä itsenäistä rahapolitiikkaa. Kansalaisten hyvinvointi ja työllisyys on liittynyt eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi olemme kansainvälisten kriisien armoilla. Suomalaisen työn hedelmät ropisevat globaalien korporaatioiden ja pankkimafian hyödyksi.1

 

1. 1 Eurosta eroon

Suomen liittäminen Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n on aiheuttanut osaltaan Suomen ylivelkaantumista euroon sitoutuneena maana. Suomen tulee erota eurosta. Valtion velka onkin kasvanut tasaisesti vuodesta 2006 alkaen.

Liittyminen euroon on ollut Suomelle taloudellisesti arvaamatonta ja turmiollista.
Liittyminen euroon on ollut Suomelle taloudellisesti arvaamatonta ja turmiollista.

Suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys sitoutuu osaltaan eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi ajaudumme kansainvälisten kriisien armoille. Suomen ollessa riippuvainen kansainvälisestä taloudesta vaikuttavat ylikansalliset uhkatilanteet kohtalokkaasti maamme talouteen.

Samoin eurojäsenyys tarkoittaa, että näihin kriiseihin tai euroalueen sisäisiin talousahdinkoihin ei voida harjoittaa itsenäistä rahapolitiikkaa, vaan siitä päätettään EU:ssa.

 

2. Suomen ei tule liittyä Natoon eikä muihin itsenäisyyttä uhkaaviin järjestöihin

Suomen ei pidä solmia Nato-jäsenyyttä. Lisäksi meidän tulee erota isäntämaasopimuksesta. Puolueettomuuspolitiikka luo Suomelle parhaimman turvallisuuden.

Suomessa on jo vuosikymmeniä vaikuttanut globaalin kapitalistisen pankkiiri- ja talouseliitin horjumaton tukijalauma, nimittäin Suomen poliittinen eliitti. Ylikansallisen neoliberalistisen oligarkian pyrkimykset siunataan valtioterroristien käsikassaran, Naton välityksellä.

Naton operointi juuri hyödyttää globaaleja eturyhmiä ja rakenteita, kansainvälistä pankkiirieliittiä, investointipankkeja, IMF:ää, EVM:ää, EKP:tä, (ehkä) vapaakauppasopimuksia jne.

Yleisesti ottaen mainittu ”puolustusliitto” hyödyttää kaikkia niitä organisaatioita ja instituutioita, jotka ovat kansainvälisten sionistien hapatuksella ”suurustettu”.

Pienen maan on parempi pysyä loitolla suurten ongelmista.
Pienen maan on parempi pysyä loitolla suurten ongelmista.

Koska Suomen poliittinen johto katsoo, että ”maallemme” on erinomaisen tärkeää ja moraalista, että

 1. a) Natoon liittymisen myötä saamme tilaisuuden puolustaa ylikansallisia verenimijöitä,
 2. b) saamme epärealistisen optimaalisesti näyttää pitkää nenää Venäjälle ja harrastaa muuta kevyttä ulkopoliittista naljailua idän suuntaan,
 3. c) vihdoin saamme tilaisuuden puolustaa sionisteja, tuota väärin ymmärrettyä mafiaa
 4. d) ja lopuksi meille löytyy tilaisuus tapattaa itsemme kasvottomien pankkiiri- ja korporaatioeliittien alttarille,

niin siten suomalaisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin seurata orjuuttajiaan ja purjehtia Naton turvaisaan satamaan. Vai pitääkö meidän sittenkään?

Naton haitat Suomelle lyhyesti: Naton kaltaisessa globaalissa sotilasliitossa pienellä Suomella ei olisi tarpeeksi sananvaltaa, vaan siinä olisi tyytyminen isompien päätöksiin. Siten on aivan turhaa väittää, että tulee olla siellä missä päätöksiä tehdään. Sama pätee Euroopan Unionin päätöksentekoon. Unionissa tosin korostuvat useiden johtavien yritysten etujärjestöjen ohjeistus.

Esimerkiksi Euroopan teollisuustyönantajien pyöreä pöytä ajoi voimakkaasti yhteismarkkinoiden luomista ja nykyään sen syventämistä ja laajentamista myös palvelualalle. (ERT)

Nato-jäsenenä suomalaiset sotilaat joutuisivat kenties uhraamaan henkensä ylikansallisen kapitalismin päämäärien alttarille. Onko jo nykyisin sotilasvalaan tehty muutoksia vastaamaan Nato-jäsenyyttä? Aikaisemmin ei ainakaan sellaista velvoitetta ollut.

Oleellinen tekijä on myös Suomen ja Venäjän yhteinen – pitkä rajalinja. Nato-jäsenenä Suomen alueelle sijoitetut liittoutuman sotilaallisesti strategiset järjestelmät synnyttäisivät paineen Venäjälle vahvistaa sotilaallista varusteluaan Suomen suuntaan.

Strategisena keskipisteenä Suomi joutuisi pommitusten kohteeksi selkkauksen sattuessa lännen ja idän välille. Tähän liittyen Suomen hallituksen ja presidentin tulisi ottaa vakavasti Ukrainan kriisin näkyvät ja näkymättömät viestit. Mainitun konfliktin välityksellä pyritään myös Naton eskaloitumiseen itään.

Natoa voidaan pitää valtioterrorismin instrumenttina, sillä se nujertaa ne valtiot, jotka eivät taivu neoliberalistisen eli Uuden maailmanjärjestyksen vaatimuksiin, joiden mukaan Suomi on vain eräs tulevan Euroopan unionin liittovaltion imperialistiseen hallintaan sisältyvä syrjäinen maakunta.

Suomen on aivan turha nojautua Naton helmoihin, sillä tarvittaessa Naton sotavoimat kootaan jäsenvaltioiden sotavoimista, joiden käytön osallistumisesta päättävät jäsenvaltiot. Sieltä ei ole pienelle Suomelle apua saatavilla. Myös puolustuksellisesta turvallisuudesta on huolehdittava itse.

 

2. 1 Isäntämaasopimuksesta on luovuttava

Suomen on peruttava Isäntämaasopimus, joka muodostaa sotilaallisen miehistön vastaanottamisen kriisitilanteessa aiempaa helpommaksi.4 Näin Suomen integrointi lähemmäs Natoa etenee jälleen yhden harppauksen. Tällä sopimuksella Suomi antaa pyydettäessä ilmatilan, satamat ja lentokentät Naton käyttöön.

Kyseinen sopimus rikkoo Suomen ja Venäjän solmimaa Naapuruussopimusta, joka ei salli Nato-joukkoja Suomen maaperällä ja siten myös ilmatilan, satamien ja lentokenttien käyttäminen Naton tarkoituksiin olisi kiellettyjä.5

 

3. Suomen ei pidä liittyä vapaakauppasopimuksiin

Suomen ei tule allekirjoittaa Vapaakauppasopimuksia, joita ovat esim. ehkä EU:n ja USA:n välille syntyvä Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus-sopimus (TTIP), CETA ja TISA.

TTIP-sopimuksen neuvotteluita on käydään suljettujen ovien takana. Toteutuessaan sopimukset mitätöivät demokratian sekä osaltaan valtioiden itsemääräämisoikeuden.

TTIP-sopimuksen investointisuoja luovuttaa ulkomaisille sijoittajille vahvan painostuskeinon valtioiden kanssa käytäviin neuvotteluihin. Välimiesoikeudessa kansallisen oikeusjärjestelmän rinnalle perustetaan kansainvälinen oikeusjärjestelmä, jossa asiat hyväksytään vain jälkimmäisen oikeus-systeemin päätöksillä. Proffessori Martti Koskenniemen mukaan investointisuojan realisoituessa yritykset voisivat lähettää lakimiehensä lakimuutosta työstävään sosiaali- ja terveysministeriöön kertomaan, ettei esitystä hyväksytä ja mikäli se toteutuu, luvassa on haaste kansainväliseen välimiesoikeuteen.

 

3. 1. Maanpuolustusta on kehitettävä

Suomen maanpuolustuksen tueksi pitäisi saada oikeus perustaa kodinturvajoukot. Tähän todella olisi tarvetta, sillä Suomen puolustusta on ajettu asteittain alati alemmaksi. Sionistisen lännen ja ennen muuta Amerikan Yhdysvaltojen uhmakkuus Naton geopoliittiselle laajentumiselle itään, on luonut turvallisuusuhan Suomelle. Tätä vaaratekijää on kärjistetty vielä harkitsemattomilla ulkopoliittisilla päätöksillä. Näitä ovat yllä mainittu Suomen solmima isäntämaasopimus ja sotatarvikkeiden myyminen Ukrainaan yms. ajattelemattomat ulkopoliittiset signaalit esimerkiksi Venäjää kohtaan.

Kodinturvajoukkoja ovat vastustaneet julkisesti perussuomalaiset, sosiaalidemokraatit, keskusta, ruotsalainen kansanpuolue ja kokoomuslaiset ovat pysytelleet välinpitämättömänä.

Suomen puolustusvoimien tehostamisella ja kodinturvajoukkojen perustamisella olisi kysyntää. Tämä siitäkin syystä, että Suomen poliittisen eliitin on aivan turha nojautua Naton turviin, kuten edellä jo esitettiin.

 

5. Rahanluontioikeus tulee olla valtiolla

Esimerkkinä mainittakoon kuinka Amerikan Yhdysvaltojen Keskuspankki Federal System (FED) on yksityisen sionistisen pankkiryhmän omistuksessa ja tälle yksityisten pankkien liittymälle saatiin rahanpainamisen monopoli vuonna 1913. Niinpä USA:n hallitus on velkaantunut tälle ”rajanväärentäjä” koplalle jo yksistään korkoina tähtitieteellisiä summia. Kuinka hirvittävästi valtio olisi säästänyt, jos se olisi varannut itselleen rahanluontioikeudet. Sitä ei uskalla edes ääneen lausua (Steinhauser 1994).

Nämä sionistisen eliitin pankit eivät tuota mitään hyötyä maailmalle. Pankkiiri eliitti lainaa rahaa maailman valtioille, ottaen korkoa ja vielä koron korkoa.

Rahanluonti oikeus tulee olla valtiolla.
Rahanluonti oikeus tulee olla valtiolla.

Kansainvälinen pankkitoiminta on ihmiskunnan talouden syöpäkasvain.

Osa rahasta on virtuaalisena ja osa painettuina seteleinä, jotka keskuspankit luovat Yhdysvalloissa ja EU:n alueella tyhjästä.

Siten uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ynnä lainan pääoman ilmaisena rahana. Erikoisesti korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Kansainvälinen pankkijärjestelmä kiskoo siis kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään. Tästä tulee irrottautua!

Juuri yllä mainittu aiheuttaa niukkuutta.

Plutokratian (talous- ja rahanvalta ovat suppean rikkaan eliitin kontrollissa) sijaan tulisi ottaa käyttöön talousdemokratia (talous- ja rahanvalta ovat kansan hallinnassa).

Rahanluontioikeus tulisi varata valtiolle. Pankit siis kansallistettaisiin, eikä rahan synnyttäminen olisi yksityisten tahojen käsissä. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Tämä tarkoittaa tietyn asteista reservivaatimusta.

Valtionvelan ja velkakierteen katkaisemiseksi on parasta luoda oma valtiollinen valuutta.

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta.

Nykyisin on ainakin osittain käytäntönä virtuaaliraha. Mutta, jos painetaan rahaa konkreettisesti ja päästetään se kiertoon, niin tällöin syntyy inflaatiota.

Virtuaalirahassa on asia hiukan toisin:

On syytä huomauttaa, että setelirahoitus ei ole sama asia kuin rahan painaminen. Setelirahoituksessa keskuspankki (KP) esimerkiksi ostaa kiinnitysvakuudellisia velkakirjoja liikepankeilta, hyvittää (KP) silloin suorituksen sähköisesti. Tätä rahaa ei liikepankki kuitenkaan saa lainata asiakkaille, jos sitä ei saada vaihdettua muiden pankkien paperivarallisuuteen. Mikäli kyseinen raha ei päädy reaalitalouteen, ei se silloin synnytä inflaatiota. Kuitenkin usein riskinä on, että setelirahoitus kiihdyttää pääomien virtausta maasta, tukalin taloudellisin seurauksin.

Pankkimaailmaan viitaten voitaisiin vielä esittää, että liikepankit tulisi erottaa spekulatiivisista investointipankeista sekä arvopaperikeinotteluista. Tämä estäisi tallettajien varojen anastamisen liikepankeista, sillä tällainen ryöstely voisi olla mahdollista myös Suomessa, ellei talous ja pankkimaailmaan löydy inhimillisempää suuntausta.

 

6. Erotaan kansainvälisistä rahoitusinstituutioista noudattaen itsenäistä talouspolitiikkaa.

Suomen olisi erottava Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF), velkariisinhallintavälineistä, kuten EVM sekä ERVV. Kuten myös eduksi olisi olla Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) ulkopuolella. BIS on tietyn kaltainen pankki maailman keskuspankeille. Näiden globaalien rahoitusinstituutioiden jäsenenä ei tulisi olla siksi, että esim. rahan antaminen EVM:lle, IMF:lle ja muille sen kaltaisille instituutioille ja kriisimaihin ovat puhtaasti elitistisiä toimenpiteitä, jossa valuutat, lainat, eivät mene Euroopan, tai minkään velkaisen valtion yhteiseen hyvään. Rahat häipyvät uudelleen sijoitettaviksi kansainvälisten pankkien kautta. Nämä globaalit rahoitusinstituutiot ruokkivat vain valtion orjallista asemaa, josta todellakin täytyy vapautua.

Uusliberalistista globaalia talous- ja pankkiirieliittiä ei tule pönkittää. Suomen ei tule pumpata rahaa yksityisille pankeille ja kansainvälisten pankkiirien sekä rahoituslaitosten raiskaamiin valtioihin.

 

7. Suomen kansan ei tule alistua monikulttuurisuuteen.

Isänmaallisuus tulee palauttaa jälleen sille kuuluvaan arvoonsa. Suomalaisuutta romutetaan itsekkyyteen tähtäävällä sionistisella ”Hollywoodin” kaltaisella henkisellä jätteellä. Lisäksi meitä manipuloidaan pakkomonikulttuurisuudella. Maamme väestönkasvusta likipitäen 80 prosenttisesti saadaan maahanmuutosta – ja vieraskielisten osuus on tätäkin mittavampi. Luonnollisesti meidän tulee olla avoimia ja oppivaisia muiden kansojen kulttuureista ja pyrkiä elämään harmoniassa maassa olevien vieraiden kulttuurien kanssa.

Kritiikkiä tulee kohdistaa maahanmuuttovirastoja sekä pakolaispolitiikasta päättäviä politiikkoja kohtaan.

Tulee muistaa, että monikulttuurisuuden agenda on osittain sionistisen eliitin poliittinen välinen länsimaisten valtioiden ja kansojen hajottamiseksi ja hallitsemiseksi. Tästä esimerkiksi Ruotsin ja Suomen monikulttuurisuus ovat malliesimerkkejä.

Pakolaiskiintiöt on pidettävä sellaisena, ettei sopeutettavien määrä aiheuta ongelmia kantaväestölle missään olosuhteissa. Tilastot kertovat synkkää tarinaa monikulttuurisuuden ihanuudesta. Jo vuoden 2009 tilastojen (tilastokeskus) mukaan Suomessa asuville ulkomaalaisille väkilukuun suhteutettuna kertyi rangaistuksia tuomioista 1,6 kertaa eli 60 prosenttia enemmän kuin Suomalaisille.

Rikostilastot ja taloudellisen tilanteen huomioiden herätti runsaasti ihmetystä Stubbin hallituksen päätös, jonka mukaan Suomen pakolaiskiintiötä nostetaan 750 henkilöstä 1050 henkilöön (hallituksen pakolaiskiintiö esitys vuodelle 2014). Suomi ei voi ottaa enää vastaan pakolaisia, sillä maan täytyy hoitaa sisäiset asiansa järjestykseen.

 

8. Tiedotusvälineiden on oltava avoimia sekä totuudellisia. Edistetään Suomen alkuperäiskulttuuria.

Suomalainen valtamedia jäljittelee uskollisesti kansainvälisen lehdistön valtavirtaa. Se ajaa yksityisten pankkien, monikansallisten suurkorporaatioiden ja EU:n etua. Suomessakin massamedia suosii maahanmuuttoa ja suomalaisen alkuperäiskulttuurin mitätöintiä. Nykyisin Pohjoismaiden voimakkaimmat mediayhtiöt ovat järjestään juutalaistaustaisia – esimerkkeinä Erkon suvun Sanoma sekä Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumit. Valtiolla on oltava oikeus tarvittaessa kansallistaa suuret tiedotusvälineet, mikäli ne tekevät aktiivista työtä kansan hyvinvointia vastaan.

Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on, että maan kansalaisista on huolehdittava ensisijaisesti ja omaa kulttuuriperintöä tulee vaalia harmonisesti toisten kulttuurien rinnalla nostamatta vieraan populaation kulttuuri-historiaa tärkeimpään valokeilaan. Oma kulttuuriperinne tuo rikkautta ja eikö kulttuurien sekamelskassa katoa moninaisuus kulttuurien sekä kansojen väliltä, synnyttäen lopulta monokulttuuria.
Joku voi ajatella, että luonnollisesti pakolaisista on huolehtiminen, koska heidät on maahan otettu vastaan. Mutta kysymys kuuluukin, että onko pakolaisille avattava portteja, kun oma valtio on ”rauniona” mitättömien ja eliittejä palvelevien poliittisten päättäjien ansiosta?

 

9. Kansa on kansanedustajien työnantaja.

Hallituksen ja yleensä kansanedustajien täytyy palvella Suomen kansaa, sillä kansa on heidän työnantajansa.

Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Edellinen kappale velvoittaa, että puoluevallan totalitäärisyydestä on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi, kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi. Ei siis tarvita mitään auktoriteettiuskollisuutta.

 

10. Koulutus- ja kasvatusjärjestelmä tulee olla laadukasta.

Myös nykyinen hallitus on alkanut tuhota suomalaisen koulutuksen rakenteita. Koulutus täytyy pitää korkeatasoisena, mutta ulkomaisille opiskelijoille ei pidä tarjota ilmaista opetusta, jota ei onneksi nyt olla täysin antamassakaan.

Esi-, perus-, toisen asteen ja korkeakoulutus on miltei täysin sionistisen eliitin saastuttamia.

Tästä koulutus- ja kasvatusmaailman perikadosta olkoon esimerkkinä Tukholman Södermalmilla toimiva Egalia-niminen esikoulu, jossa pyritään pojista ja tytöistä eliminoimaan sosiaalisen lobotomian avulla sukupuoliroolit. Tässä esikoulussa on keskitytty sukupuolipedagogiikkaan, ja kaikki leikkimiseen ja oppimiseen käytetty kirjallisuus ja välineistö on suunniteltu palvelemaan sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteita.6

Tämä sukupuolirooliton indoktrinaatio on rantautunut myös Suomeen. Sen mukaan tarhan pojat pukeutuvat mekkoon ja tytöt leikkivät autoilla. Tämä villitys on otettu käytäntöön Etelä-Haagan-päiväkodissa Tottulassa. Kyseisessä hölmöydessä on ollut mukana muutamia päiväkoteja Helsingistä.6

Yllä mainituilla menetelmillä kasvatetaan vain persoonatonta massaa, jota on helppo manipuloida kansainvälisen talous-, pankkiiri- ja poliittisen eliitin uskollisiksi lakeijoiksi.

Koulutusmaailmaan tulee vaikuttaa julkisen vallan rooli, jos julkinen valta saadaan palvelemaan oikeudenmukaisia ja hyviä arvoja. Juuri yllä esitettyihin negatiivisiin asioihin vaikuttavat oppimateriaalien hankinnat, joita kustantavat Pohjoismaissa sellaiset sionistiset toimijat kuten esimerkiksi Sanoma ja Bonnier. Näissä materiaaleissa pakkosyötetään sukupuolineutraaliutta, monikulttuurisuutta, historian sekä yhteiskunnan vääristelyä jne..

Opetuksen ei tule olla ”arvoneutraalia”, vaan opetuksen täytyy olla isänmaallisia, yhteisvastuullisia, perinteiseen perhemalliin liittyviä ja uskonnollisia arvoja sekä opetuksia edistävä instituutio. Nykyinen suomalaisvastainen opetusmateriaali on siis poistettava oppilaitoksista.

Luonnollisesti koulutusmaailman on pysyttävä teknisen ja automaatio kehityksen mukana sekä huomioitava tämä opetuksessa.

 

11. Perinteisiä perhearvoja on vaalittava.

Yhteiskunnan tulee asettaa sellaiset edellytykset, että ne suosivat perinteisen miehen ja naisen muodostaman avioliiton ja sitä kautta lapsiperheen perustamista. Jo koulutuksesta lähtien ihmiset tulee kasvattaa henkisesti takaisin oikeille perhearvoille. Luonnollisesti taloudelliset edellytykset tulee säilyttää perheen perustamista kannustaviksi. Lapsilisä ei siis tule alentaa ja työllisyysaste täytyy yrittää pitää korkeana. Nykyisin kasvatusmaailman lisäksi viihdeteollisuus halventaa perinteisiä arvoja ja markkinoi ydinperheen tilalle kaupallistettua seksuaalisuutta, sinkkuelämäntapaa ja sukupuolivähemmistöjä. Tästä tulee irtisanoutua.

Perhe muodostaa yhteiskunnan perussolun.
Perhe muodostaa yhteiskunnan perussolun.

Sionistien instrumentiksi naamioitu vasemmisto kannattaa yliampuvan hölmöä ja suorastaan kylmänkiskoista ja aggressiivista feminismiä ymmärtämättä, että vain oikeassa uskonnonfilosofiassa toteutuu naisten ja miesten täydellinen tasa-arvo. Tällaisen uskonnonfilosofian mukaan metaforisesti ilmaistuna, avioliitossa nainen toimii puolisonsa sydämenä ja mies vastaavasti vaimonsa keuhkona. Tässä sydän merkitsee vastaavaisuuden tieteen mukaan hyvyyttä viisaudessa ja keuhkot puolestaan viisautta hyvyydessä. Tällainen liitto on taivaallinen avioliitto ja puolisot ovat sielultaan kuin yksi, mutta vartaloiltaan kaksi.

Yllä mainitun kaltaisessa avioliitossa toteutuu siis myös naisen tasa-arvo täydellisenä ja siitä pitäisi terveellä järjellä ottaa oppia myös aikamme feminististen fanaatikkojen.

 

12. Julkinen sektori vastaisi terveyden- ja sairaudenhoidosta.

Terveyden- ja sairaudenhoidon palveluja ei saa antaa yksityisen sektorin hoidettavaksi. Ne tulee olla julkisten palveluiden piirissä. Terveyden- ja sairaudenhoidon alueelle tulee valtiovallan antaa tarvittavat resurssit sekä taloudelliset edellytykset. Tämä alueet tulee säilyttää korkeatasoisena ja laadukkaana. Sama koskee myös vanhustenhoitoa, jossa vallitsee myös räikeitä epäkohtia, kuten esim. huutavaa pulaa henkilökunnasta.

Kuten olemme todenneet, on kansalaisten terveys liian arvokas asia, jotta siitä huolehtiminen voitaisiin globaalissa talousjärjestelmässä jättää yksityisen sektorin vastuulle.

Nykyisin on jo yksityisiä lääkärikeskuksia.

Suurimmat yksityiset lääkärikeskukset – Mehiläinen, Attendo ja Terveystalo – ovat ulkomaisessa omistuksessa. Näiden yhdysvaltalaiset omistajat tulisivat saamaan muun muassa TTIP:n myötä merkittävän roolin valmisteltaessa säädöksiä, joilla puututtaisiin lääkärikeskusten tuottoihin. Nämä ulkomaiset omistajat eivät ajattele ihmisten hyvinvointia, vaan taloudellisen voiton maksimointia.

Elintarvikkeiden aluperä esimmerkiksi TTIP:n myötä tulisi olemaan entistä arveluttavampi.
Elintarvikkeiden aluperä esimmerkiksi TTIP:n myötä tulisi olemaan entistä arveluttavampi.

TTIP-vapaakauppasopimus paljastaa, että monikansalliset geenimuunnellut elintarvikkeita tuottavat yhtiöt ovat maailman voimakkaimpia lobbaajia. Poliitikkojen lisäksi varakkaat suuryhtiöt vaikuttavat tiedotusvälineiden ja yksittäisten toimittajien työhön. Näennäiset objektiiviset lehtiartikkelit valehtelevat meille lääkkeillä ja lisäaineilla kyllästetyn ravinnon turvallisuudesta. Kritiikille ei juuri anneta kuuluvuutta. Monikansallisen rahan ylivalta on turmelemassa suomalaisen kansanterveyden.

Suomessa on ryhdyttävä tuottamaan luomuruokaa ilman mitään terveydelle haitallisia lisäaineita. Jos olisimme itsenäinen valtio, voisimme panostaa tällaiseen agraarituotantoon tehokkaasti ja työvoimaa kyllä olisi tarjolla.

 

13. Yhteiskuntajärjestyksestä yms.

Yhteiskuntajärjestelmä voi tarkoittaa taloudellisen ja poliittisen valta-aseman organisointia yhteiskunnan sisällä. Käytännön yhteiskuntajärjestelmät ovat tavallisesti olleet valtion laajuisia. Näitä järjestelmiä ovat edustaneet esimerkiksi kapitalismi, reaalisosialismi, diktatuuri, proletariaatin diktatuuri jne.

Seuraavaksi argumentoimme hiukan taloudellisten toimijoiden, esim. yrityksien funktioita.

Perusideana on jo esille tullut omavaraisuus: Ongelmana on vain se, että yritystoiminta on globalisoitunut ja siksi kilpailu on kovaa. Naapurimaista ja varsinkin köyhistä maista tuleva tuonti tekee paikallisen yrittämisen mahdottomaksi. Suomessa ei enää juurikaan ole esimerkiksi vaateteollisuutta, koska se on kannattamatonta.

Suomessa olisi tehtävä yritystoiminta niin edulliseksi, että firmoja ei siirrettäisi ulkomaille. Jos suomalaisten palkkatasoa ja hyvinvointia ei lasketa, niin silloin meillä olisi varaa ostaa aina kotimaisia tuotteita, vaikka ne maksaisivatkin hiukan enemmän kuin vastaavat ulkomaiset artikkelit.

Lisäksi voitaisiin ajatella tukipaketteja yrittäjille, näihin löytyy rahaa esimerkiksi kiristämällä todella rikkaiden ihmisten verotusta.

Valtio, joka valmistaisi kaiken tai lähes kaiken kotimaassaan, joutuisi sulkemaan rajansa halpatuonnilta. Kansainvälinen kauppa voitaisiin vapauttaa vain sellaisten tuotteiden ja yritysten osalta, jotka olisivat sitoutuneet korkeisiin työvoimaa ja ympäristöä koskeviin standardeihin ja palkkoihin.

Suomi voisi kehittää myös omaa vientiteollisuutta, kuten metsäteollisuudessa. Lisäksi Suomen tulisi käyttää tehostetusti kotimaisia energian muotoja ja lisätä agraaritaloutta. Lisäksi tulisi kehittää auto- ja kaivosteollisuutta.

Suomen kaivoslakiin tulisi tehdä sellainen muutos, joka kieltää ulkomaisten toimijoiden tekemästä aluevaltauksia Suomessa.

Selvää tietysti on, että ihmisten työhönsä panostettu energia tuottaa tuotteiden kautta karttuvan hyödyn. Näin on asianlaita muun muassa maatalouden, rakennusalan, terveyden- ja sairaanhoidon sekä teollisuuden eri tuotannonalojen suhteen.

Mikäli hyöty näistä tuotannon hedelmistä putoaisivat omaan maahan ja sen kansalaisille, eikä välistä vetäville globaalisteille, vaurastuisi valtio, joka oikeudenmukaisesti hyötyä jakamalla turvaisi kansalaisilleen taloudellisen ja sosiaalisen elämän korkean tason.

Koska yllä mainittu systeemi toimii omavaraisena valtion sisällä, vaatii se myös runsaasti kotimaista työvoimaa. Näin ollen voisi ajatella, että sana ”työttömyys” olisi harvinaisuus esittämässäni valtiossa.

 

13. 1 Osuuskuntien verkosto

Osuuskunta (osk.) on yksi yhtiömuodoista ja osk:n päätäntävaltaa käyttävät sen jäsenet. Osuuskunnan pyrkimyksenä on tyydyttää jäsentensä sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia tarpeita sekä päämääriä yhteisomistukseen perustuvan demokraattisesti hallinnoiden yrityksen avulla.

Oikeudenmukaisesti toteutettuna osk sallii jäsenilleen taloudellisen, kulttuurillisen ja yhteiskunnallisen vapauden irrottautumiseksi globaalien valtaeliittien taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta orjuudesta.

Suomeen luotaisiin siis osuuskuntienverkostot, joita sijoitettaisiin jokaiseen kuntaan. Osuuskuntina olisivat esimerkiksi seuraavat sektorit:

 • tuottajaosuustoiminta
 • kotieläinjalostusosuuskunnat
 • liha- ja einesalan osuuskunnat
 • munapakkaamo-osuuskunnat
 • osuusmeijerit
 • vihannesosuuskunnat
 • metsäosuuskunnat

Metsäosuuskuntiin liittyen olisi mahdollista laajentaa toimintaa puutavaran jatkojalostamiseksi, ei vain paperi- ja lautatavarana, vaan myös käsityöteollisuudessa.

 • kuluttajaosuustoiminta
 • osuuskaupat
 • puhelinosuuskunnat
 • sähköosuuskunnat
 • vesiosuuskunnat
 • palveluosuustoiminta
 • osuuspankit
 • luotto-osuuskunnat
 • keskinäiset vakuutusyhtiöt (muistuttavat osuuskuntia)
 • palvelu- ja asiantuntijaosuuskunnat
 • hankintaosuuskunnat
 • kehittämisosuuskunnat
 • kulttuuri-, kustannus- ja viestintäosuuskunnat
 • markkinointiosuuskunnat
 • matkailuosuuskunnat
 • sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan osuuskunnat
 • energiaosuuskunnat

Myös valtamedia voisi sisältyä osuuskunnan piiriin.

 

13. 2 Työeläkerahastot

Tulee kiinnittää huomiota myös työeläkerahastoihin, joita rahaverkosto hallitsee ja saavuttaa itselleen ja kuppikunnilleen ekonomista hyötyä ja valta-asemia. Myös tämä kansallisvarallisuuden alue on siirtymässä EU:n rahaeliittien kontrolliin ja isännöintiin.

Luonnollisesti tämä, kuten muukin kansallisvarallisuuden lähde pitää saada Suomen kansalaisten etuudeksi. Nämä varat pitäisi saada kansalaisten hallintaan ja oikeudenmukaiseen valvontaan. Pääomia ei saa hallita vain harvat ja valitut, joten suosittelisin hajautettua mallia.

Toinen asia on, että kansaneläkerahastojen tulisi hankkia tuottoa oikeudenmukaisilla tavoilla, eli muulla kuin erilaisella keinottelulla. Eläkerahastot olisi erinomainen kehitysavun muoto, jota voitaisiin käyttää investointeihin kehittyvissä maissa (liian suuret valtion epävakauteen liittyvät riskit tietysti huomioiden).

 

13. 3. Lisää vihjeitä talouden ja työllisyyden elvyttämiseen

Koska työeläkerahastot ovat periaatteessa työntekijöiden ja yrittäjien omaisuutta, niin lyhyesti voidaan ehdottaa tästä rahastosta otettavaksi tiettyä summaa energiainvestointeja varten. Näin suomalaisten oma varallisuus hyödyntäisi kansantalouttamme ja etuudet pysyisivät kotimaassa.

Energiataloudessa voisimme hyödyntää metsiämme, roskapuustoa, soitamme sekä muita luonnonvaroja.

Hyödynnettäviä kohteita voisivat olla esimerkiksi:

 • Kotimaiseen energiaan perustuvat voimalat, kuten esim. biokaasuvoimalat, aurinkoenergian, tuulivoiman, maalämmön, turve-energian, hakkuujätteiden, jätteiden ja roskapuun hyväksikäyttäminen energiamuotona.
 • Myös rakennukset voisivat toimia kotimaisella energialla.
 • Myös autoteollisuutta Suomessa voitaisiin kehittää. Esimerkiksi valmistaa biokaasu- ja sähköenergialla toimivia autoja.
 • Kaikkia maamme ylijäämäpeltoja olisi hyvä käyttää kotimaiseen hyötytarkoitukseen kuten biopolttoaineen tuotantoon.
 • Lisäksi osuuskunta toiminta tulisi palauttaa toimintaansa. Tämä vapauttaisi ihmiset ja yhteisöt ylikansallisten talous- ja pankkiirieliittien ja heidän suomalaisten kätyriensä orjuudesta.
 • Kansalle on annettava kansanäänestyksillä valta, joka on ylempi kuin hallituksella.

Lisäksi seuraavaa:

 • Poliittista päätöksentekoa valvoisi tehtävään asetettu puolueeton perustuslakituomioistuin.
 • Poliittinen, taloudellinen ja lainsäädännöllinen hegemonia tulee palauttaa takaisin Suomeen sekä suomalaisille.
 • Yllä oleva velvoittaa, että taataan riittävä sosiaaliturva, korkeatasoinen terveyden- ja sairaudenhuolto palvelut, tasokas peruskoulutus, ammatti- ja korkeakoulutus. Niin ikään huolehditaan teiden ja viemäreiden sekä yleensä infrastruktuurin kunnosta.
 • Siten päättäjillä tulee olla vastuu, että suomalaisille opiskelijoille ja työntekijöille on kylliksi vuokra-asuntoja, etteivät he joudu määräämättömäksi ajaksi asuntojonoihin.
 • Suomen luonnonrikkauksia ei luovuteta ulkomaiseen käyttöön, eikä Suomesta tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky

1. Valtioneuvosto/hallitusohjelma.

2. Veronmaksajat/yhteisveroprosentit.

3. Ajankohtaista-henkilöasiakkaat.

4. Yllättävä Nato sopimus nostaa kynnystä uhata Suomea.

5. Finlex.fi/sopimukset.

6. Stockholm.se/Serviceenhetsdetaljer/; Mtv.fi/uutiset/stereotypiat-romukoppaan-tarhan pojat mekoissa.

Riittääkö rahaa Turkkiin taloustaantumasta huolimatta?


Vaikka Suomessa rimpuillaan epätoivoisesti taloudellisen taantuman kourissa, silti suunnitteilla on rahojen ilmainen jakaminen ulkomaille. Lisäksi Sipilä uhkaili jälleen nyt uudenvuoden puheessaan taloudellisilla poistoilla ja veronkorotuksilla, mikäli kilpailukyky ei parane. [1]  Rahaa kyllä riittäisi pakolaisrasitukseen ja ulkomaille. Suunnitteilla on Turkin mittava avustaminen.

 

Rahaa riittää Suomesta Turkkiin

Euroopan komissio on esittänyt kolmen miljardin euron suuruista rahoitusmekanismia, jolla Eurooppa pystyisi sponsoroimaan Turkkia turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa ja majoittamisessa. [2]

Mekanismi tulisi toimimaan vuosina 2016 ja 2017. Rahoitus hoidettaisiin Euroopan Unionin budjetista sekä osittain suoraan jäsenmailta. Komission laskelmien mukaan Suomen maksettavaksi koituisi noin 35,5 miljoonaa euroa. [2]

Kummeksumista herättää Suomen mahdollinen myötämielisyys rahojen tuputtamiseen ulkomaille näinkin viheliäisen alijäämän aikoina. Suomen poliittisella johdolla ei ole minkään kaltaista hyvää tahtoa rakentaa maasta itsenäistä, omavaraista ja kansaansa palvelevaa hyvinvointi yhteiskuntaa.

Sipilä uhkaili jälleen uudenvuodenpuheessaan leikkauksilla. Luottamus Juha Sipilään on romahtanut.
Sipilä uhkaili jälleen uudenvuodenpuheessaan leikkauksilla. Luottamus Juha Sipilään on romahtanut.

Aikamme poliittisissa päättäjissä on entistä enemmän erittäin rikkaita bisnesmaailman edustajia ja jälki on sen näköistä. Kansallisvarallisuus ja verorahat uhrataan kasvottomien ylikansallisten pankkiiri- ja jättiläistalouseliittien hyödyksi.

 

Turkki on pakolaisvirtojen takana; tukirahat eivät auta

Euroopan komissio on tukenut aikaisemminkin Turkkia mainituilla perusteilla, mutta siitä ei ole ollut mitään hyötyä. Pakolaisvirta Turkin kautta Eurooppaan on vain kiihtynyt.

Suvaitsen epäillä avustusrahojen hiipivän korruptoituneen Turkkilaisen poliittisen eliitin taskuihin, mitä vahvistaa jo sekin, että joulukuussa 2013 Turkin hallitus ajautui uuteen kriisiin ja mittavaan korruptioskandaalin syövereihin. [3]

Järjetöntä on syytää rahaa tietämättä onko tukemisesta hyötyä suunnitellulle tarkoitukselle eli tässä tapauksessa pakolaisvirtojen tyrehdyttämiselle. Tukemisesta tulisi huolehtia niiden tahojen, jotka aiheuttavat ja villitsevät ”pakolaisuutta.” Tätä aihetta sivuamme jäljempänä.

Elintasopakolaisia kanavoituu paljon Turkin kautta.
Elintasopakolaisia kanavoituu paljon Turkin kautta.

Alan Salehzadeh (AS) on geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija ja luennoitsija. Hänen mukaansa Suomeen tulevista pakolaisista suurin osa saapuu Irakista, eikä Syyriasta. Heidän hakeutumisensa Eurooppaan juuri nyt johtuu pakolaisväylän avautumisena tiettyä reittiä pitkin. AS pitää Turkin osuutta pakolaisten massatuloon vaikuttavimpana tekijäksi. [4]

 

Sionistinen eliitti ja länsimaat ruokkivat pakolaisuutta

Erään itävaltalaisen tiedustelupalveluosastontyöntekijän mukaan on olemassa havaintoja siitä, että yhdysvaltalaiset organisaatiot maksavat ihmissalakuljettajille, jotka kuljettavat päivittäin tuhansia pakolaisia Eurooppaan. [5]

”Ihmissalakuljettajat vaativat pöyristyttäviä summia pakolaisten kuljettamisesta Eurooppaan. Olosuhteet ovat usein kehnot, mutta siitä huolimatta kuljetus maksaa 7 000 – 14 000 euroa riippuen alueesta ja salakuljettajaorganisaatiosta,” toteaa Direkt – sivusto.

Turkin mielestä Israel ja USA eivät ole liittolaisineen riittävästi yrittäneet syöstä Bashar alAssadin hallintoa vallasta ja lisäksi ei ole estetty Syyrian kurdien itsehallinnon muodostumista Pohjois-Syyriassa. Niinpä Erdogan on alkanut painostaa Eurooppaa pakolaisvyörytyksellä. Turkki siis pelaa pakolaiskysymyksellä, joten rahan tuputtaminen ei johda odotettuun tulokseen, vaan Turkin korruptio hallinnon lihottamiseen.

Muistettakoon, että Lähi-idän kansannousut sotaisuuksineen sekä jihadisti-terroristeineen ovat juuri Israelin ja sionistisen lännen, erikoisesti Yhdysvaltojen luomia. [6] Syyrian konflikti on suurelta osaltaan kasaarieliitin kontrollissa olevan USA:n ja Israelin taidonnäytös. Sionistisen Israelin osuutta Lähi-idän konflikteihin vahvistaa sekin, että sotahaukka Bernard-Henri Lévyn kaltaiset ”juutalaiset” sionistit ovat myöntäneet avoimesti arabikevään koituneen siunaukseksi Israelille.

Ansaitusti kakutettu Bernard-Henri Lévyn on lobannut Libyan sotaa ja kehuskellut arabikevään tuoneen siunausta Israelille.
Ansaitusti kakutettu Bernard-Henri Lévyn on lobannut Libyan sotaa ja kehuskellut arabikevään tuoneen siunausta Israelille.

Onhan arabikevät heikentänyt arabihallituksia sekä Irania, vahvistaen puolestaan Israelia. Nämä synnytetyt levottomuudet ja suoranaiset sodat ovat ruokkineet osaltaan pakolaisuutta.

Jos yhdysvaltalaiset organisaatiot palkkaavat ihmissalakuljettajia, niin silloin on hyvin mahdollista, että kasaarieliitti muodostaa liikkeellepanevan voiman tässäkin asiassa. Nimittäin massaliikehdinnät palvelevat sionistien kansainväliseen hegemoniaan suunnattuja tavoitteita. Heikentäähän kansojen sekoitus kansallisvaltioita ja niiden kansallista identiteettiä.

Kasaarieliitillä oli jo ennen Euroopan Unionin perustamista suunnitelmissa synnyttää Eurooppaan eri populaatioiden ja kulttuurien sekamelska. Siten sionistit löysivät hahmotelmilleen inspiraatiota Coudenhove-Kalergin kirjoituksista, joissa ennustettiin tulevaisuuden Euroopasta muodostuvan eri populaatioiden ja kulttuurien sulatus-uuni. [7]

Juutalaisen eliitin osallisuutta ihmismassojen vyörytykseen voidaan pitää hyvin todennäköisenä jo siitäkin syystä, että mainittu mafia on aina ollut kiinnostunut kansallisvaltioihin kytkeytyvän yhteiskuntarauhan rikkomisesta. Sanoohan Frankfurtin koulukunnan edustava juutalaistaustainen kommunisti Max Horkheimer, että:

Vallankumousta ei tehdä asein, muutos tulee tapahtumaan pikkuhiljaa, vuosi vuodelta, sukupolvi sukupolvelta. Solutamme heidän koulutusjärjestelmänsä sekä poliittiset instituutionsa, teemme niistä hiljalleen marxilaisuuden pesäkkeitä, siirtyessämme ajan myötä kansainväliseen egalitarismiin. [8]

Lisäksi Amerikan juutalaiskomitea paljasti juutalaisen eliitin hallitsevan sekä Euroopan että Yhdysvaltojen maahanmuuttopolitiikkaa, vannoen samalla puhtaan juutalaisen Israelin puolesta. Senaattori Jacob Javits lausui: ”AJC on avannut maahanmuuttoportit Amerikkaan ja Eurooppaan.”

Koska Israel, Turkki ja USA ovat synnyttäneet massaliikehdintää, niin eikö silloin ole kohtuullista vaatia näiden maiden täydellistä vastuuta pakolaisuuden aiheuttamiin kustannuksiin? Suomella ei ole mitään tekemistä näiden pakolaisvirtojen leviämisessä Eurooppaan, joten kieltäytykäämme kustannuksista, kuten muidenkin EU:n maiden pitäisi kieltäytyä.

Lopuksi on syytä mainita, että Suomen vallanpitäjät ovat halveksineet päätöksillään ja teoillaan Suomen itsenäisyyttä ja sen kantaväestöä niin loukkaavasti, että he eivät ansaitse minkään kaltaista kunnioitusta, vaan pelkästään halveksuntaa.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Sipilän uu­den­vuo­den­ter­veh­dys.
 2. EU skramlar miljarder för turkisk flyktinghjälp.
 3. Ankara Turkki: Korruptioskandaali ja Turkin EU-jäsenyys.
 4. Miksi turvapaikanhakijat läksivät liikkeelle juuri nyt?
 5. Insider: Die USA bezahlen die Schlepper nach Europa!
 6. US Created The Islamic State (ISIS) for Sake of Israel and Military Industrial Complex: Ex-CIA contractor; The Paris Terrorist Attacks, “9/11 French-Style”; Twenty-six Things About the Islamic State (ISIL) that Obama Does Not Want You to Know About; UN Reveals Israeli Links With Syrian Rebels; Israeli Military Support to Syria Al Qaeda Terrorists, Operating out of the Golan Heights.
 7. Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer idealismus. PANEUROPA-VERLAG WIEN-LEIPZIG.
 8. Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W. (1944, 2008). Valistuksen dialektiikka: Filosofisia sirpaleita. (Suom. Veikko Pietilä). Tampere: Vastapaino.