Aihearkisto: KOTIMAAN UUTISET JA POLITIIKKA

Suomen ryöstön ja pakolaisvyörytyksen sosiaalinen hinta sekä poliittisetsuositukset


Suomi on rauhan ajan pahimmassa talouskriisissä. Julkista taloutta supistetaan ja työn hintaa kavennetaan. Sipilän hallitus muiden muassa vähentää etuuksia eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, sairailta ja vanhuksilta. Esimerkiksi korotetut etuudet kansan- ja leskeneläkkeistä sulavat pois. Samanaikaisesti pakolaisvyörytys vaatii jatkuvasti suurempia osuuksia valtion hupenevasta taloudesta. Poliittinen eliitti syöksee Suomen, sen kansallisvarallisuuden ja suomalaisten työntulokset kasvottomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi ja syyllistää kansaa talouskriisin aiheuttajaksi.

Fixit: kansanäänestys Suomen EU-jäsenyydestä.
Fixit: kansanäänestys Suomen EU-jäsenyydestä.

Aluksi on syytä huomauttaa, että Suomen itsenäistyminen ja taloudellinen riippumattomuus hyvinvointivaltion rakentamiseksi saavat ensiaskeleensa eroamalla Euroopan Unionista. Kanna kortesi kekoon kohti itsenäisen Suomen aamun sarastusta ja allekirjoita lakialoite eli Kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen EU-jäsenyydestä. Lakialoite voidaan allekirjoittaa sähköisesti täällä. Tunnistautuakseen sivuille tarvitaan suomalaisen pankin verkkopankkitunnukset. Vaihtoehtoisesti voidaan myös ladata, tulostaa ja täyttää paperinen kannatuslomake.

Suositellaan myös rinnakkaisjulkaisua: http://novahierosolyma.fi/wp/category/yhteiskunta/

Sananen Suomen hallituksen muutamista innovaatioista

Suomen ja suomalaisten taloudellista asemaa tuskin helpottaa Sipilän hallituksen päätös yhtiöittää maakunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto. Oikeusoppineet kummastelevat päätöstä ja pitävät sitä vallankumouksellisena muutoksena, mutta ei positiivisessa mielessä. Kriitikoiden mukaan sote-palveluja siirretään nyt markkinavoimien armoille EU-korttia käyttämällä – vaikka siihen ei olisi ensinkään pakkoa.

Hyvinvointivaltion alasajaminen on käynnissä. Suomessa esimerkiksi pääsääntöisesti verovaroin kustannetut julkisten sektorien terveyspalvelut ovat ehkä mahdollisia tulevaisuudessa varallisuudesta riippuen.
Hyvinvointivaltion alasajaminen on käynnissä. Suomessa esimerkiksi pääsääntöisesti verovaroin kustannetut julkisten sektorien terveyspalvelut ovat kohta historiaa. Terveyspalveluita ehkä tulevaisuudessa saadaan varallisuudesta riippuen.

 

Lisäksi kansantaloudelle tuskin on hyötyä, päinvastoin ostovoiman vähentymisen myötä vahinkoa, hallituksen uudesta huippuinnovaatiosta hallituksen uutena työllistämiskeinona: siitä että työtön tekee töitä ilman palkkaa, työajalta ei kerry lomaa ja eläkettä eivätkä työterveyspalvelut ole käytössä. Tämä moderni orjatyön muoto voi johtaa palkattomien koeaikatyöllistettyjen kierrätykseen. Itse asiassa tämä, kuten muutkin Suomen hallituksen suunnitelmat toimivat tulojen siirtäjinä työntekijöiltä ja yrityksiltä globaalille pankkiirieliitille.

 

Kiky

Myöhemmin alkukesällä valmistuneella kilpailukykysopimuksella (kiky)  kumottiin Juha Sipilän uhkailemat pakkolait. Kiky-sopimuksella kyykytetiin palkansaajat ja osittain yritykset kansainvälisten pankkirosvojen eli korkoa, korolle velan, osittain aiheuttaman taantuman maksumieheksi.  Työ- ja virkasuhteessa olevien työehtosopimusten sopimuskausia jatketaan 12 kuukaudella palkkoja korottamatta.

Kiky-sopimuksella sovittiin esimerkiksi, että: Työaikaa pidennetään palkkaa muuttamatta 24 tunnilla vuodessa.

Julkisella sektorilla lomarahoja pienennetään 30 prosentilla kolmen vuoden määräajaksi vuosina 2017–2019 ja työnantajien maksuja siirretään työntekijöiden maksettaviksi.

Kiky-sopimuksen heikentäessä ostovoimaa, kärsivät myös yritykset ja kilpailukyky. Siten sopimus ei johda työllisyyden parantamiseen ja on siten epäuskottavaa luottaa sopimuksen synnyttävän luvatut 35 000 työpaikkaa.

Leikkaukset ja palkanalennukset suuntautuvat sisäiseen devalvaatioon, eli viennin kilpailukyvyn tehostamiseen.  Euron arvo muuttuu muutamassa kuukaudessa noin 3 prosenttia, jonka kyseisellä sopimuksella ajatellaan parantavan viennin kilpailukykyä, joten todellista kilpailukyvyn kasvua ei ole havaittavissa.

Suomen alijäämään ja taloudelliseen taantumaan yleensä eivät ole syyllisiä palkansaajat, yrittäjät, lapsi perheet, työttömät tai muut tavalliset kansalaiset. Nämä ongelmat johtuvat maan poliittisen valtakoneiston ajautumisesta globaalien pääomaimperialistien asiamieheksi Suomessa.

 

Mitkä ovat syynä Suomen taloudelliseen taantumaan?

Suomen valtaeliitillä on nykyisin menossa todellisen Suomen kansallisvarallisuuden ulosmyynti ja suomalaisten hyvinvoinnin tuhoamiskampanja: Suomen luonnonvaroja yhtiöitetään ja taloudelle keskeisiä yhtiöitä myydään ulkomaille. Erikoisesti Metsähallituksen yhtiöittämiseen liittyen olisi muistettava, että TTIP-sopimuksen myötä yhtiöittämisestä voi koitua kohtalokkaita seurauksia. Se mikä on yhtiöitetty, on myös myytävänä. Yhdysvaltalaiset sijoittajat vaanivat silloin Suomen luonnonvaroja.

Suomen kansallisomaisuuden ulkomaisesta omistuksesta olkoon esimerkkinä kansalle surullisen kuuluisa sähköyhtiö Caruna, joka korotti sähkönsiirto hintaa noin 30 prosentilla, eikä osallistu Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen, sillä verotettaviin tuloihin ei verokarhun käpälät ylety.1

Megayhtiöt pystyvät velmuilemaan esim. korkojen kautta siten, että verotettavat tulot siirtyvät ulkomaille verottajan ulottumattomiin. Ulkomaiset rahastot omistavat suuria osuuksia sellaisista yhtiöistä, kuten esimerkiksi Metso, Kone, Fortum, Nokia, Nokian Renkaat, Nordea, Sambo, TeliaSonera, UMP-Kymmene ja Wärtsilä.2

Poliittinen valtakoneisto on valjastanut yritykset, palkansaajat ja kotitaloudet eli reaalitalouden kansainvälisen pankkiirieliitin ja globaalien megayhtiöiden lypsettäväksi. Nämä vaikuttavat kohoavaan energian hintaan kuluttaen kokonaiskysyntää sekä yritysten kilpailukykyä. Yksityistäminen tuo runsaita voittoja, mutta ne liukuvat reaalitaloudesta erilaisille rahoitusmarkkinoille, jossa ne esim. kohottavat osakkeiden arvoa rikastuttaen pientä kansainvälistä suursijoittajien eliittiä.3

Saksan kehitysministeri Gerd Müller toteaa Welt am Sonntag -lehden haastattelussa Eurooppaan pyrkivistä pakolaisista saapuneen vasta 10 prosenttia perille. Eurooppaan olisi tulossa kesän kuumimpaan aikaan ainakin 10 miljoonaa kehitysmaalaista.4 Tietysti Suomi saisi tästä osansa. Pitäisikö laittaa rajat kiinni? Pitäisi.

Mutta nykyisinhän ei saisi enää olla pakolaiskriittinen: Onhan Suomen poliisi on julistanut aloittavansa uhkailla maahanmuuttovastaisia kansalaisia riippumatta siitä, uskotaanko näiden syyllistyneen rikokseen tai ei.5 Tämä ilmoitus on varmaankin eriasteista viranhaltijakoneistoa ja poliittista kermaa myötäilevän valtavirtaisen tiedonvälityksen mieleen.

 

Muutamia suosituksia taloudellisen ja sosiaalisen taantuman eheyttämiseksi

Suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys sitoutuu osaltaan eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi ajaudumme kansainvälisten kriisien armoille. Suomen ollessa riippuvainen kansainvälisestä taloudesta vaikuttavat ylikansalliset uhkatilanteet kohtalokkaasti maamme talouteen. Siksipä Suomen pitää erota sekä EU:sta että eurosta.

Suomen on luovuttava vapauden illuusiosta ja palautettava henkinen ja taloudellinen itsenäisyytensä. Meidän tulee suosia suomalaista tuotantoa ja harjoittaa omavaraisuutta sekä itsenäistä rahapolitiikkaa.

Suomen poliittinen johto on asettunut myös globaalin pankkiiri eliitin lakeijaksi. Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on ihmiskunnan talouden syöpäkasvain.6 Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan muiden muassa velallisen tekemän työmäärän palkasta.

Kansainvälinen pankkijärjestelmä kiskoo siis kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään. Tästä tulee irrottautua!

Pankkien kansallistaminen olisi enemmänkin kuin suositeltavaa ja rahan synnyttäminen olisi äkkiä poistettava yksityisten tahojen käsistä. Valtiolla tulee olla oma valuutta ja sen paino-oikeus. Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta. Luonnollisesti myös vienti tulee saada vetämään kunnolla: uudet innovaatiot ovat lääkkeenä tähän. Miksi Suomessa ei kehitetä omaa autoteollisuutta ja metsäteollisuuden eri alueita?

 

Lopuksi vielä sananen pakolaispolitiikasta

Mikäli sionistisen mafian ja heidän lukuisten kumppaniensa kansainvälinen valtarakennelma saataisiin murskattua, parantuisivat maailman eri tulehduspesäkkeet tyystin. Luonnollisesti tässä tilanteessa, jossa osa pakolaisista todellakin tarvitsee pelastavaa kättä, olisi järjestettävä kansainvälistä avustustoimintaa paikallisella tasolla, eikä kuljetettava ihmisiä ympäri maailmaa.

Kansainvälistä apua voidaan suunnata esimerkiksi Syyrian lapsille, eikä raavaille irakilaisille miehille.
Kansainvälistä apua voidaan suunnata esimerkiksi Syyrian lapsille, eikä raavaille irakilaisille miehille.

Mistä muusta maailman köyhyys juontuisi kuin talous- ja pankkiirieliitin suoranaisesta laillistetusta ryöstöön perustuvasta kansainvälisestä pankkitoiminnasta? Talmudistien käsissä olevat johtavat kansainväliset rahoituslaitokset ovat pakottaneet Itä-Euroopan ja kolmannen maailman ohjeidensa mukaisiin taloudellisesti kurjistaviin muutoksiin, joita IMF lainan saajille sanelee. Eikö tämä ole osaltaan lietsonut etnisiä konflikteja niin kutsutuissa kehitysmaissa ja muuallakin?

Luettavaa:

Näköislehti: VAINOVALKEA

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Uusi Suomi (9.2.2016). Caruna-piina yrityksissä: ”Arvatkaa mitä tapahtuu, jos me lyömme tällaisen hinnankorotuksen”.
 2. Yle (28.2.2013). Nämä ulkomaalaiset omistavat kotimaisia pörssiyrityksiä – selvitys avaa salatut omistukset.
 3. Positive Money (22.9.2015). Overt Monetary Financing – dangerous drug or miracle medicine? (Lord Adair Turner).
 4. Die Welt (10.1.2016). Erst zehn Prozent der Fluchtwelle angekommen.
 5. Kaleva (11.4.2016). Poliisiylijohtaja: Poliisi puuttuu jatkossa tehokkaammin netin vihapuheisiin.
 6. The New York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman.

Energiajätti myi sähkönsiirtokapasiteettinsa


Fortum meni myyntiin

Energiajätti Fortum on ilmeisesti tehnyt Suomen historian suurimman yrityskaupan myymällä Ruotsin sähkösiirtoliiketoiminnasta vastaavan yhtiönsä Fortum Distributio AB:n. Kauppahinta on noin 6,6 miljardia euroa.1

Fortum suunnittelee panostamista vesi- ja ydinvoiman tuotantoon ja myös tehokkaaseen lämmön sekä sähkön yhteistuotantoon.

 

Fortumin uudet omistajat

Ostaja on yhteenliittymä, joka muodostuu: eläkerahastosta Första AP-Fonden ja Tredje AP-fonden, ruotsalaisesta eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöstä Folksam:sta sekä 50 prosentin osuudella kansainvälisestä infrastruktuurisijoittajasta nimeltään Borealis Infrastructure Management INC.2

Huomioitavaa on se, että vuonna 2006 Borealis liittyi Goldman Sachsin johtamaan yhtymään, Admiral Acquisitions UK Limited. Yhtymä osti Britannian suurimman satamayhtiön, Associated British Port (ABP). ”Amiraalin” muita jäseniä ovat GIC ja Infracapital Partners.3

Borealis ja sitä kautta uusi sähkösiirtoliiketoiminnan omistaja kytkeytyvät sionistisen eliitin verkkoon, sillä Goldman Sachs omistaa kärjistäen puolet maailmaa. Mutta ehkä tilanne olisi pahempi, jos GS olisi investoinut Borealisiin.

Miksi Fortum myytiin?

Miksi Fortum myi 7-prosentin tuottoa omistajalleen hyödyntävän sähköverkon sijoittajille, vaikka toimintavarmuutta olisi pitänyt modifioida esimerkiksi myrskytuhoja vastaan? Tällainen toiminta ruokkii vain sijoittajien tavoitteita voittojen maksimointiin ihmisiä palvelevista inventoinneista piittaamatta.

Myytiinkö Fortum virheellisen strategian ansiosta? Minne suomalaisten verorahat ovat matkalla?
Myytiinkö Fortum virheellisen strategian ansiosta? Minne suomalaisten verorahat ovat matkalla?

Onko myös taustalla yhtiön johdon virheellisen strategian ansiosta tehdyt investoinnit Venäjällä valtio-omistajan suostumuksella? Näiden sijoitusten riskit ovat miljardeissa ja ne ovat myöhässä, joten odotukset hintakehityksestä eivät ilmeisesti realisoidu.

Fortum on harkinnut myös investointeja Intiaan sekä Ranskaan. Näihin maihinko seuraavaksi kuskataan Suomen veronmaksajien varoja?

Fortum on myös jaellut aikaisemmin osinko miljardeja euroja vuodessa4, mutta tänä vuonna se ei olisi siihen kyennyt ilman kauppoja.

Yhtiöllä onkin ollut tapana nostaa sähkönjakelun hintoja, mikä osaltaan on varmistanut johdolle muhkeat osinkotulot.

Fortumin järjestelyissä on menetetty veronmaksajien omaisuutta ennenkin:

90-luvun loppupuolella Suomessa sähköyhtiöt myytiin pilkkahinnalla ruotsalaiselle Vattenfallille, saksalaiselle E-ON:lle ja kotimaiselle Fortumille. Muutamien kuntien saamat rahat sijoitettiin pörssiin, jossa varat häipyivät pörssipelin pyörteisiin. Paavo Lipposen ensimmäinen hallitus, jossa olivat mukana SDP, Kok, Vas, Vihreät ja RKP, ujuttivat Fortumin pörssiin. Siten Fortum lahjoitettiin sijoittajille vuonna 1998. Tätä aihetta käsittelee muun muassa Matias Kallio Pro gradu -tutkielmassaan Säröjä sinipunaisessa konsensuksessa?

Joidenkin arvioiden mukaan veronmaksajien rahoja olisi menetetty jo vuoteen 2011 mennessä 15 miljardia euroa.

 

Tanskan tilanne

Myös Tanskassa tapahtuu. Nimittäin Goldman Sachs osti 19-prosentin osuudella, Tanskan valtion enemmistönä omistamastaan energiayhtiöstä Dong Energystä kahdeksalla miljardilla Tanskan kruunulla (1,1 €).5 Näin sionistisen eliitin taloudellinen hegemonia vahvistuu pohjoismaissa. Tästä kaupasta Tanskan hallitus joutui eron partaalle.

Erimielisyys energiayhtiön myynnistä investointipankki Goldman Sachsille hajoitti Tanskan hallituksen.
Erimielisyys energiayhtiön myynnistä investointipankki Goldman Sachsille hajoitti Tanskan hallituksen.

Valtamedia on ollut hyvin vaitonainen tästä sionistisesta kaupasta. Tätä ei tarvitse ihmetellä, kun huomioidaan sionistisen mafian valtava vaikutus Suomen massamediaan. Sitähän kontrolloi Israel-myötämielinen Bonnierin perhe dynastia.

 

Lopuksi

Suomi on käytännöllisesti katsottuna ryöstetty. Pala, palalta Suomen kansallista varallisuutta siirtyy ulkomaalaiseen omistukseen. Yllä esitetyt Fortumin järjestelyt ovat vain osa maamme runtelemisen politiikkaa. Ulkomaiseen omistukseen ajautui myös Talvivaaran Kaivosyhtiö, jonka uusi omistaja on brittiläinen yritysjärjestelyihin erikoistunut sijoitusyhtiö Audley Capital Advisors. Takavuosista alkaen ulkomaiseen omistukseen on siirtynyt pankkitoimintaa, Telia Soneraa, Ingmania, lannoitetehdasta Norjaan jne.

Suursijoittajat eivät välitä yhteisestä hyvästä, vaan kapea-alaisesta voiton maksimoimisesta.

Jyrki Kataisen hallitus ja sitä seurannut Alexander Stubbin valtioneuvosto ovat kiivaasti jaelleet Suomen kansallista varallisuutta ylikansallisille talousimperiumeille, sijoittajille ja pankkiireille. Siten eduskuntavaalien alla kannattaa huomioita positiivisesti ne ehdokkaat ja puolueet, jotka pyrkivät Suomen erottamiseen EU:ta ja eurosta, itsenäiseen talouspolitiikkaan, itsenäisyyteen, omavaraisuuteen, rahanluontioikeuteen valtiolle, puolueettomuuden ja hyvinvointivaltion edistämiseen.

Yllä mainittuun turmelukseen on vaikuttanut sionistisen eliitin musertava läsnäolo myös suomalaiseen valtamediaa, politiikkaan, yhteiskuntaa, talouteen jne.. Sionistit käyttävät poliittisina instrumentteinaan vapaamuurareita, Suomen poliittisen johdon manipulointiin pyrkimyksilleen soveliaiksi. Poliittisen eliitin ei tarvitse olla vapaamuurareita, riittää, että he ovat heidän toimihenkilöitään. Tämä tulee selvästi esille maamme valtakoneiston suopeana suhtautumisena ylikansallisten uusliberalististen voimien tuhotyöhön myös Suomea kohtaan sekä innostumisen luopumaan puolueettomuus politiikasta.

Sionistinen ylimystö on soluttanut valtahierarkiaan kaikille tasoille: hallituksiin, pankkeihin, valtamedioihin, viihdeteollisuuteen, yritysten hallituksiin, oppilaitoksiin ja ideapajoihin.

Tästä voimme esittää muutamia nimiä: Goldman Sachs, Bernanke, Wolfowitz, Perle, Kissinger, Feith, Blitzer, Murdoch, Rubin, Summers, Wiesel, Rosenthal, Obama, Biden, Madoff, Lieberman, Cheney, Zuckerman, Clinton, Wall Street, Kristilliset Israelin puolesta, Amerikan juutalaisten kongressi, ja AIPAC ja vapaamuurarit. Nämä organisaatiot eivät vaikuta vain Amerikan Yhdysvalloissa, vaan koko maailmassa, myös Suomessa.

 

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Sähkönsiirtotoiminnan myynti Ruotsissa.
 2. Kuka on ostaja?
 3. Borealis: Our investment

£2.795 Billion Takeover Offer for Associated British Ports Holdings plc: http://www.ogier.com/Deals/Pages/%C2%A32795BillionTakeoverOfferforAssociatedBritishPortsHoldingsplc.aspx

 1. Fordum jakaa miljardin euron osingot.
 2. Goldman Sachs osti siivun Tanskan Dong Energystä.

Vaatimukset Suomen itsenäisyyden ja hyvinvoinnin palauttamiseksi Suomelle ja suomalaisille


Leipäjonot: Uusliberalismi lisää kurjuutta
Leipäjonot: Uusliberalismi lisää kurjuutta

Mielenosoitus Suomen itsenäisyyden ja hyvinvoinnin palauttamiseksi Suomelle ja suomalaisille

Mielenosoitus alkaa 3. kesäkuuta  2014. klo. 14.00, Suomen Eduskuntatalon edessä, alla olevan vaatimuslistan saattelemana.

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan hiukan myöhemmin.

Kokoonnumme kansannousuun yli puoluerajojen, joten tapahtuma on puolueista riippumatonta ja siten Suomen kansan yhteiseksi hyväksi tarkoitettu operaatio. Kansan voimalla kansan parhaaksi.

Yhteydenotot: muutosvoima@luukku.com

Eduskuntatalo (kartta): http://www.fonecta.fi/kartat/arkadiankatu%2023,%20helsinki

Hiukan ohjeistusta: Sijoitutaan rintamaan Eduskuntatalon ja Taidehallin väliselle alueelle. Mikäli tila ei riitä, levittäydytään järjestyksessä Kyösti kallio-tilan tuntumassa olevaan pysäköintipaikan suuntaan. Lisäksi tarvittaessa rintama voi edetä Museonk., Dagmarink. ja Nervanderinkatujen ympäröivän alueen sisäpiiriin. Tarvittaessa ”puoliympyrä” tietysti laajenee kuitenkin siten, että ei mielellään ylitetä Mannerheimintietä.

_____ * _____

Jo Taloussanomien (20.1.2014) mukaan maailman 85 rikkainta ihmistä omistaa yhä paljon kuin köyhimmät 3,5 miljardia ihmistä yhteensä. Eittämättä nämä ökyrikkaat kuuluvat Uuden Maailmanjärjestyksen, globaalin neoliberalismin (uusiliberalismi) ja samalla USA:n ja Israelin-myötämielisen eliitin piiriin.

Taloudellinen, poliittinen, sotilaallinen (NATO) ja joukkotiedotusvälineiden valta keskittyy siis suhteellisen pienen ylikansallisen oligarkian tai paremminkin mafian hallintaan.

Miettikää, onko moraalisesti oikein, että Suomen poliittinen eliitti on silmää räpäyttämättä alistunut uhraamaan Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin yllä mainitun kansainvälisen mafian hyväksi?

Suomi on jakautumassa hyvää vauhtia yhtäältä super-rikkaisiin ja toisaalta rutiköyhiin ihmisiin. Tuloerot ovat lisääntyneet Suomessa nopeammin kuin monessa muussa maassa: huipputuloisten ansiot ovat kivunneet ylöspäin ennätysvauhdilla ja suhteellinen köyhyys on lisääntynyt. Kahtia jakautumisen kärjistyessä myös koko kansan ongelmat lisääntyvät (Taloussanomat 12.6.2010).

Suomi ja sen kantaväestö velkaantuu hirvittävällä nopeudella. Tämä johtuu suurelta osin jo yllä mainitsemastani syystä eli Suomen poliittisen eliitin antautumisesta tukemaan globaalia pankkiirieliittiä.

Juuri yllä mainitusta velkaannuttamisesta tai Suomen ryöstämisestä olkoon esimerkkinä Suomen rahan tuputtaminen Kreikalle. Rahan tuputtaminen EVM:lle, IMF:lle ja muille sen kaltaisille instituutioille ja kriisimaihin ovat puhtaasti elitistisiä toimenpiteitä, jossa eurot, laina eurot, eivät ajaudu Euroopan, tai minkään velkaisen valtion yhteiseen hyvään. Rahat menevät uudelleen sijoitettaviksi kansainvälisten pankkien kautta.

Lisäksi Suomen infrastruktuuri rappeutuu ennätysvauhtia. Esim. Suomen vesi- ja viemäriverkosto on erittäin huonossa kunnossa. Ne ovat karstoittuneet osittain umpeen. Samoin tiet ovat hengenvaarallisella tasolla. Näitä ei ole varaa kunnostaa, sillä päättäjät pumppaavat varat muualle.

Yllä oli esitetty vain osa poliittisen kerman suorittamista vääryyksistä Suomelle ja sen kansalle.

Lyhyesti sanoen suomalaisia halveksivan ”maamme” poliittisen ylimystön kriminaalioperointi on syössyt ”maamme” kunkin yhteiskuntasektorin pohjattoman kurjuuden kierteeseen, josta voidaan pelastua vain täydellisellä sisä- ja ulkopoliittisella muutoksella.

Tulkaa siis kumoamaan kansaa pilkkaava Suomen hallitus ja rakentamaan itsenäistä sekä omavaraista Suomea. Siten suomalaisten ja Suomen itsenäisyystaistelu kohti vapauden aamunkoittoa häämöttäisi kirkkaampana edessämme.

Meillä jokaisella on velvollisuus osallistua tähän taisteluun, sillä ei ole moraalisesti oikein alistua orjuuden ikeen alle. Se olisi jo syntiä Jumalan edessä.

Lähteet

Taloussanomat (20.1.2014). Saatavilla: http://www.taloussanomat.fi/ulkomaat/2014/01/20/rikkaimmat-omistavat-yhta-paljon-kuin-puolet-maailman-vaestosta/2014941/12

Taloussanomat (12.6.2010). Saatavilla: http://www.taloussanomat.fi/raha/2010/12/06/nain-suomi-jakautuu-kahtia/201016851/139

Kirjallisuutta ja tiedostoja

Tiedonantaja (25/2012). Suomen Nato-jäsenyys – pelastus vai kirous? (Markku Juutinen) – See more at: http://www.kultti.net/numero/5095/#sthash.z3urYC9D.dpuf Sama juttu täällä: http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=4000

Michel Chossudovsky: Sota ja globalisaatio

http://www.novahierosolyma.fi/KIRJAMYYNTI%3A-MAAILMAN-HARVAINVALTA.php

http://novahierosolyma.fi/KIRJAMYYNTI%3A-EU-HUOMISP%C3%84IV%C3%84N-SUPER-NEUVOSTOLIITTO.php

https://muutosvoima.wordpress.com/yleislakko-nykyisen-suomen-poliittisen-eliitin-kaatamiseksi/

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2734

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=7764

Suomen kansalla on yhteinen vihollinen, ja se on Suomen poliittinen eliitti, jonka kautta globaalien korporaatioiden laittomuus siivilöityy maahamme. Suomen kansa on ennenkin taistellut oikeuksistaan. Nyt on taas vuorossa kansallisten vaateiden palauttaminen sinne, minne ne kuuluvat eli Suomen kansalle ja kansanedustuslaitokseen.

Vaatimukset: (Huomattakoon, että nämä alla olevat pyyteet koskevat myös nykyistä Suomen hallitusta, ellei sitä saada kumottua.)

 1. Suomen nykyinen hallitus tulee vaihtaa uuteen. Uuden hallituksen täytyy palvella Suomea ja sen kansaa. Hallituksen täytyy muodostua henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat Uutta maailmanjärjestystä ja neoliberalismia, ja kannattavat humanitäärisiä arvoja.

Yllä olevaan liittyen uuden hallituksen muodostaminen annettaisiin henkilölle, joka vilpittömästi haluaa Suomen itsenäistymistä ja samalla irrottautumista Euroopan Unionin jäsenyydestä tahtoen Suomelle itsenäisen talouspolitiikan, oman rahan sekä sen painatusoikeuden, ja samalla omavaraisen talouden, joka ei ole vangittu ylikansallisten pankkimafioiden sekä globaalien taloudellisten diktatuurien kuolettavaan orjuuteen. Kansakunnan täytyy siis saada nauttia työnsä hedelmistä itse, eikä niitä saa luovuttaa kansainvälisille pankeille ja niiden köyhdyttämille valtioille sekä muille korporaatioille.

Kuka tämä hallituksen muodostaja olisi? Sitä kannattaa miettiä.

 1. Virallisen Suomen on aloitettava parlamentaarinen työskentely Suomen eroamiseksi Euroopan unionista.
 1. Ulkopoliittinen linjaus: Israelin & USA:n eturintaman nöyristeleminen ja palveleminen tulee tyystin lopettaa. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme olisi puolueeton unohtaen Natoon liittymisen. Muodostaisimme ystävälliset suhteet Venäjään ja SCO- liiton maihin. Diplomaattisten suhteiden mahdollinen ylläpitäminen kaikkiin valtioihin on erittäin oleellista. Pienen maan kuten Suomen etu on olla puolueeton. Mikäli sotkeudumme suurten asioihin, saamme myös mittavat ongelmat osaksemme. Pieni valtio ei näitä kestä.

Sionistisen eliitin hallitsemaa uusliberalistista globaalia mafiaa ei tule pönkittää. Suomen ei tule pumpata rahaa yksityisille pankeille ja kansainvälisten pankkiirien sekä rahoituslaitosten raiskaamiin valtioihin. Tällaista rikollisuutta edesauttaneet suomalaiset poliitikot tulee asettaa vastuuseen teoistaan.

 1. Sisäpoliittinen linjaus: Tulee huolehtia, että veroprosentti on paljon suurempi hyvätuloisilla matalapalkkaisiin verrattuna. Eritasoisten viranhaltioiden superpalkoista ja eläkkeistä, yms. etuuksista täytyy poistaa reilusti 60 prosenttia. Yleensä ottaen sisäpoliittisilla linjauksilla vaikutetaan niin, että Suomen asema hyvinvointivaltiona paranee ja säilyy.

Yllä oleva velvoittaa, että taataan riittävä sosiaaliturva, korkeatasoinen terveyden- ja sairaudenhuolto palvelut, tasokas peruskoulutus, ammatti- ja korkeakoulutus. Niin ikään huolehditaan teiden ja viemäreiden sekä yleensä infrastruktuurinkunnosta.

Siten päättäjillä tulee olla vastuu, että suomalaisille opiskelijoille ja työntekijöille on kylliksi vuokra-asuntoja, etteivät he joudu määräämättömäksi ajaksi asuntojonoihin.

Tähän liittyen pakolaispolitiikan täytyy olla vastuullista. Pakolaiskiintiöt on pidettävä sellaisena, ettei sopeutettavien määrä aiheuta ongelmia kantaväestölle missään olosuhteissa. Onpa esimerkkejä siitäkin, kuinka pääkaupunkiseudulle sijoitetaan asumaan miellyttäville asunto-alueille lukuisasti maahanmuuttajia sekä pakolaisia, jotka ovat verovaroin tuettuja asumisen muotoja. Herää siis kysymys, että onko tämä oikeudenmukaista?

Suomen luonnonrikkauksia ei luovuteta ulkomaiseen käyttöön eikä Suomesta tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa.

Kuten jo aikaisemmin sivuttiin, täytyy Suomen saada oma raha, Suomen markan sekä oikeus sen painamiseen. Pankkitoiminta tulee modifioida enemmän humanistiseksi liiketoiminnaksi: Myös Suomen pankkilaitokset ovat osa eliitin ryöstöön ja riistoon perustuvasta kansainvälisistä rahoituslaitoksista.

Talouselämän ja yritysmaailman tulisi hyödyntää ennen muuta paikallista tasoa. Tässä tapauksessa tuotannon tulokset jäisivät oman maan hyödyksi.

Kansanedustajat edustaisivat kansaa: Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Edellinen kappale velvoittaa, että puoluevallan totalitäärisyydestä on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi, kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi. Ei siis tarvita mitään auktoriteettiuskollisuutta.

Ei tule koskaan hyväksyä senkaltaisia ehdotuksia, kuten Ollila työryhmineen ehdotti, jonka mukaan autoilun kiinteät verot muutettaisiin kilometriveroksi, jonka suuruus vaihtelisi auton päästöjen mukaan sekä alueittain. Tässä systeemissä on taustalla ihmisten järjestelmällinen kyttäys. Tähän emme suostu.

Suomessa asuminen ja elintarvikekustannukset ovat rikollisen kalliita. Tulee säätää laki, jolla eliminoidaan kauppiaiden ylisuuret osuudet elintarvikkeiden hinnoista. Tuottajahintojen laskun on siirryttävä kuluttajahintoihin. Kauppaliikkeiden väliportaita tulisi mahdollisuuksien mukaan karsia.

Lisäksi eritasoisten viranhaltioiden ja poliitikkojen tulee julkistaa se, ovatko he vapaamuurareita ja onko heillä ollut yhteyksiä bilderberg-ryhmään. Lakisääteisesti tulee estää vapaamuurareihin kuuluvan henkilön pääseminen mihinkään virkaan ja päättävään poliittiseen asemaan.

Nykyisen poliittisen johdon ”Kataismaisuus” vie perikatoon


Taustaa

Jyrki Kataisen, nykyisen Euroopan unionin ”superkomissaarin” kuningastie poliittisella uralla alkoi hämärissä olosuhteissa, vuonna 1999, kun hänet valittiin Pohjois-Savon Kokoomus ry:n puheenjohtajaksi.

Hämäraperäisyyksiä liittyy alla oleviin kolmeen kokouksiin. Kokoomuksen piirijärjestöistä esitettiin ainakin yhdestä (2) valtakirja, jolla kannatettiin Jyrki Kataista edustajaksi kokoukseen, jossa myös puheenjohtaja valittiin.

 1. Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 30.10.1999
 2. Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 9.10.1999
 3. Varkauden Kokoomus Nuoret r:n kokous 30.10.1999

Mitään kokouksia ei pidetty

Yllä mainittujen kolmen yhdistysten kokouksia ei ollut pidetty. Lisäksi Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry ei edes ollut yhdistysrekisterissä.

Pöytäkirjat ja valtakirjat olivat väärennyksiä. Koska Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys, eikä mitään kokousta pidetty, niin siten Jyrki Katainenkaan ei ole voinut olla edes paikalla. Väärennetyn pöytäkirjanotteen olivat tarkastaneet Juho Romakkaniemi ja Jukka Liukkonen.

Mainittakoon, että Juho Romakkaniemi oli Jyrki Kataisen erityisavustaja valtiovarainministeriössä ja toimi myös pääministerin erityisavustajana EU-asioissa. Jukka Liukkonen huseerasi Kataisen erityisavustajana.

Johtopäätös

Jyrki Kataista ei olisi ensinkään valittu Pohjois-Savon Kokoomus ry:n puheenjohtajaksi, mikäli kokouksessa olisi tiedetty esitetyn valtakirjan olleen väärennös. Voidaan myös sanoa, että Kataisen menestystarina poliittisella urallaan olisi ilmeisesti päättynyt siihen.

Rikosilmoitus

Kataisen tekemistä rikoksista tehtiin rikosilmoitus. Epäiltyinä rikokseen kuultiin seuraavia henkilöitä:

– myyntineuvottelija Wille Berlin
kansanedustaja Jyrki Katainen
– opiskelija Markus Korhonen
– tunti/vastuuopettaja Jukka Liukkonen
– opiskelija Juha Rannanheimo
– opiskelija Juho Romakkaniemi

Rikosilmoituksen asianomistajina olivat:

– Pohjois-Savon Kokoomus Ry
– Ollila, Sanna Kristiina
– Nissi, Mikko Johannes
– Isotalo, Hannu Antero

Jyrki Katainen ei saanut syytteitä rikoksistaan

Jyrki Kataisen vapauttaminen rikoksensa syyllisyydestä, johtunee osittain hänen silloisesta kansanedustajuudestaan, mutta suurimmaksi osaksi syyttämättäjättämiseen on vaikuttanut Kataisen lupaava asenne, paikallista ja globaalia poliittista eliittiä kohtaan. Suomessa virkamieskorruptio ja poliitikot eivät noki toistensa silmiä.

Myös Valtakunnansyyttäjävirasto tutki asiaa, todeten rikoksen tapahtuneen, mutta jätti asiasta syyttämättä. Valtakunnansyyttäjänvirastossa asiat muuttuivat. Nimittäin vain Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n väärennys oli käsittelyssä. Kaksi väärennöstä ”unohtui” käsittelemättä. Mitä ilmeisimmin tässä suhteessa tehtiin nk. Poliittinen päätös. Huomioitakoon, että Pielaveden Kokoomuksen Nuoret ry:n kokous 30.10.1999, yhdistystä ei ollut olemassa sekä Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys.

Lopuksi

Suomalaisten kannattaa harkita syvällisesti osallistuessaan vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Jyrki Kataisen kaltaisia epärehellisiä Suomen syöjiä riittää maan poliittisessa johdossa. Itse asiassa nykyinen hallitus on luonteeltaan ”Kataismainen”.

Esimerkiksi Alexander Stubb toimii koko suomalaisen eliitin tavoin ylikansallisen talous- ja pankkiirioligarkian juoksupoikana kotimaassaan. Maamme poliittinen yläluokka pitää kansainvälisten talous- ja pankkiirieliittien sekä sijoittajien etuja paljon tärkeämpänä kuin Suomen ja sen kansalaisten hyvinvointia.

On erittäin suositeltavaa, että suomalaiset eivät enää äänestä Suomen nykyisen hallituksen kaltaisia valtapuolueita ja niiden edustajia ehdokkaiksi.

Markku Juutinen

Lähde

Kataisen väärennetyt paprut.

Liite

“VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO
PÄÄTÖS    01/29

syyttämättä jättämisestä
PL 333
00181  HELSINKI
Puhelin  09-1608 8828  Fax  09-1608 8808
4.6.2001    Asiano: R 01/20

Syyttämättä jätetty KATAINEN, JYRKI TAPANI
14.10.1971

Asianomistajat POHJOIS-SAVON KOKOOMUS RY
OLLILA, SANNA KRISTIINA
NISSI, MIKKO JOHANNES
ISOTALO, HANNU ANTERO

Syyksi luetut rikokset ja lainkohdat
LIEVÄ VÄÄRENNYS
27.11.1999       KUOPIO
2400/R/705/00
Rikoslaki 33 luku 3 §

Teonkuvaus
Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokouksessa 27.11.1999 Kuopiossa esitettyjen valtakirjojen aitoudesta on keskusrikospoliisin Kuopion yksikön toimesta suoritettu esitutkinta sanotun kokouksen puheenjohtajan esittämän tutkintapyynnön nojalla. Toimitetussa esitutkinnassa on selvitetty mm., että Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n edustajana kokouksessa on toiminut Jyrki Katainen. Edustusoikeuden perusteeksi kokouksessa on esitetty pöytäkirjaote yhdistyksen 9.10.1999 pidetyksi merkitystä kokouksesta, jossa edustuksesta olisi päätetty.

Pöytäkirjaotteen mukaan kokouksessa ovat olleet paikalla yhdistyksen jäsenet Kristiina Ollila, Jyrki Katainen ja Mikko Nissi sekä läsnäolo-oikeuden omaava Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n järjestösihteeri Jukka Liukkonen. Pöytäkirjaotteen ovat oikeaksi todistaneet Jukka Liukkonen ja Juho Romakkaniemi.

Ollilan, Kataisen ja Nissin esitutkintakertomuksista kuitenkin ilmenee, ettei tällaista kokousta ole pidetty. Katainen on kertonut kokousedustuksesta sovitun yhdistyksen puheenjohtajan Ollilan kanssa. Ollila vahvistaa keskustelun, joskaan hänen kertomuksestaan ei nimenomaisesti ilmene sovitun muuta kuin ettei Ollila mene yhdistyksen edustajana piirikokoukseen. Liukkosen mukaan päätökset on tehty puhelimitse tai kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Kokoomuksen Nuorten Liiton jäsenyhdistysten käyttämien mallisääntöjen mukaan yhdistyksen edustajien nimeäminen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus, kuuluu yhdistyksen kokoukselle (tarkemmin kevätkokoukselle). Yhdistyslain mukaan päätösvalta yhdistyksessä kuuluu jäsenille, jotka käyttävät sitä yhdistyksen kokouksessa, ellei säännöissä ole määrätty päätösvaltaa käytettäväksi yhdistyksen valtuutettujen toimesta.

Päätöksen perustelut        Syyttämättä jättämisen peruste:  Vähäinen rikos, Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 7 § 1 kohta.

Asiassa on katsottava tulleen selvitetyksi, ettei Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ole asianmukaisella tavalla tehnyt päätöstä kokousedustuksestaan Pohjois-Savon Kokoomus ry:n syyskokouksessa. Yhdistyksen puheenjohtajan mahdollinen suostumus tähän edustamiseen ei ole riittävä ja puheenjohtaja Ollilan mukaan Siilinjärven Kokoomuksen Nuoret ry ei ollut toimiva yhdistys. Väärässä muodossa tapahtuva päätöksenteko yhdistyksessä ei ole sinänsä rangaistavaa, mutta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaotteeksi nimetty asiakirja ei ole edellä mainituista syistä oikeaperäinen.

Väärennyksen tunnusmerkistö voi näin ollen menettelyllä täyttyä. Väärennys edellyttää em. oikeaperäisyyttä koskevan virheen lisäksi todistuskappaleen valmistamista käytettäväksi harhauttavana todisteena taikka käyttämistä harhauttavana todisteena.  Asiassa on pöytäkirjaotetta käytetty tällaisessä tarkoituksessa selvityksenä edustusoikeudesta piirikokouksessa. Mitään taloudellisluonteista hyötymistarkoitusta tunnusmerkistö ei edellytä.

Väärennyksen edellyttämä tahallisuus ja tietoisuus asiakirjan epäaitoudesta on väärää asiakirjaa käyttäneen Kataisen osalta selvitetty sillä, että pöytäkirjaotteen mukaan hän olisi ollut itse läsnä kokouksessa, minkä hän on itsekin myöntänyt tosiasioiden vastaiseksi.
Väärennyksen rangaistavuudella pyritään suojaamaan todistelutarkoituksessa tapahtuvaa tiedonvälitystä ja luottamusta todisteisiin. Teon moitittavuuden ja vahingollisuuden arvioinnissa on siten väärän asiakirjan luonteella ja käyttötarkoituksella olennainen merkitys. Tässä jutussa Pohjois-Savon Kokoomus ry on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa mitään vaatimuksia, vaan asia on käsitelty yhdistyksen omassa hallinnossa. Asianomistajina kuulluilla yhdistyksen kokouksessa päätöksentekoon osallistuneiksi merkityillä henkilöillä ei myöskään ole mitään vaatimuksia.

Teon haitallisuutta ja tekijän syyllisyyttä olennaisesti vähentäväksi on katsottava teon vaikutusten rajoittuminen yhdistystoimintaan eikä teolla ole ollut merkitystä myöskään itse syyskokouksen kulkuun. Ottaen huomioon mainittu todistuskappaleen laatu ja muut tekoon liittyvät seikat sitä on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Teon on katsottava toteuttavan ainoastaan lievän väärennyksen. Seuraukseksi siitä olisi enimmillään odotettavissa lievä sakkorangaistus. Tähän ja edellä mainittuun teon vähäisyyteen viitaten jätetään syyte lievästä väärennyksestä Kataista vastaan nostamatta.

Perustelut

Lainkohdat        Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 7 § 1 kohta

Allekirjoitus        valtionsyyttäjä  Pekka Koponen

Jakelu        Syyttämättä jätetty
Asianomistajat/tutkintapyynnön tekijä
Keskusrikospoliisi”

Nouskaa orjuuttajianne vastaan yli puolue- ja mielipiderajojen!


Suomen ja suomalaisten rakentama hyvinvointivaltio on kohta historiaa. Entistä maatamme hallitsee demokratian ulottumattomissa oleva Super-neuvostoliitto alati kasvavine direktiivien viidakkoineen. Lisäksi globaalien talous- ja pankkiirieliittien kuristusote erilaisine vapaakauppasopimuksineen on jättämässä Suomen periferiaan kuuluvaksi Euroopan unionin maakunnaksi. Kaikki tämä tapahtuu Suomen poliittisen johdon siunauksella. Kansa myydään ylikansallisille eliiteille, jotka tuhoavat viimeisenkin yksilöllisen ja kansallisen riippumattomuuden. Vapaus on pian mennyttä! Kuinka nujerramme orjuuttajat?

Suomalainen hyvinvointivaltio raunioituu

En aio käsitellä Suomen hyvinvointivaltion dekadenssia tässä yhteydessä pitkään, sillä siitä turmion tiestä, jolle entinen isänmaamme on syösty, olemme saaneet riittävästi tietoa ja kokemusta monelta suunnalta.

Kuitenkin lyhyesti mainittakoon muutamia seikkoja. Ensinnäkin ylikansallinen taloudellinen, poliittinen, sotilaallinen (NATO) ja joukkotiedotusvälineiden hegemonia keskittyy suhteellisen pienen ylikansallisen oligarkian tai paremminkin mafian hallintaan.

On täysin moraalitonta, että Suomen poliittinen eliitti on silmää räpäyttämättä alistunut uhraamaan Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin yllä mainitun kansainvälisen mafian hyväksi?

Suomi on jakautumassa hyvää vauhtia yhtäältä super-rikkaisiin ja toisaalta rutiköyhiin ihmisiin. Tuloerot ovat lisääntyneet Suomessa nopeammin kuin monessa muussa maassa: huipputuloisten ansiot ovat kivunneet ylöspäin ennätysvauhdilla ja suhteellinen köyhyys on lisääntynyt. Kahtiajakautumisen kärjistyessä myös koko kansan ongelmat lisääntyvät1.

Suomi ja sen kantaväestö velkaantuu hirvittävällä nopeudella. Tämä johtuu suurelta osin jo yllä mainitsemastani syystä eli Suomen poliittisen eliitin antautumisesta tukemaan globaaleja korporaatioita sekä kansainvälistä pankkiirieliittiä. Luonnollisesti velkaantumiseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi EU:n jäsenyys ja Suomen liittyminen EU:n talousunioniin EMU:n. Suomen alijäämään ovat vaikuttaneet myös muut tekijät, joita emme tässä enempää käsittele.

Kataisen hallituksen aikana onnistuttiin saamaan päätös lapsilisien vähentämisestä, nostamaan keskituloisten verotusta, supistamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jäädyttämään sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotuksia jne.. Stubbin hallitus pitää voimassa myös työttömien, eläkeläisten ja opiskelijoiden perusturvaan kohdistuva indeksileikkaukset.

Ongelmana on myös suuryrityksien verojen kiertäminen. Näille korporaatioille voidaan jopa maksaa valtiontukea ja antaa niille samalla keinot kiertää verojenmaksaminen Suomeen. Tämä on kyllä järkyttävä vääryys, joka pitää korjata.

 

Työttömyyden kautta kohti orjayhteiskuntaa

Kataisen hallituksen jäljiltä on työttömyys kohonnut ennätyslukemiin2 ja Stubbin hallitus jatkaa samaa linjaa.

Lisäksi työttömyysturvaa ollaan muuttamassa vastikkeelliseksi3. Suunnitelmien mukaan tukia saadakseen työttömien pitäisi olla pari tuntia päivässä töissä. Tuntipalkka olisi 16 euroa. Tämä työvelvoite olisi ehtona työttömyysturvan saannille.

Tällainen menettely on moraalitonta ja toimii askeleina kohti orjayhteiskuntaa palvellen uusliberalistista yhteiskuntamallia.

Kieltämättä sillä voi olla aktivoiva ja syrjäytymistä estävä vaikutus, mutta kuitenkin se pakottaisi ihmiset halpatyövoimaksi. Menetelmää käytetään usein myös palkkamenojen sekä vakituisen työvoiman vähentämiseksi.

Erikoisen härskiltä kuulostaa tietyissä kunnissa kokeiltava osallistavan sosiaaliturvan metodi, jonka ajatusmallin mukaan voidaan työelämän ulkopuolella olevia saada osallistumaan toimintaan, joka ei ole varsinaista palkkatyötä. Työskentelystään he saisivat vastineeksi työttömyyskorvausta. Tällaisia töitä olisivat esimerkiksi kidutusterapiana toimiva metsänharvennus hyönteisten kera kesähelteellä. Onneksi tämä on vapaaehtoista, mutta tällaisten kokeilujen kehitysprosessi ujuttaa yhteiskuntaa kohti modernia orjuutta4.

 

Suomalaisen eliitin nujertaminen

Suomen poliittisen johdon nujertaminen, joka tarkoittaa joko hallituksen ja Eduskunnan syrjäyttämistä tai tulevissa eduskuntavaaleissa tapahtuvaa vallanvaihtumista äänestystuloksen perusteella.

Järkkymätön tosiasia on, että ilman voimakkaita radikaaleja yhteiskunnan modifiointiprosesseja ei yhteiskunta voi muuttua kehittyneemmäksi. Siten mitkään pelkästään ”parlamentaariset” tai virallisen linjan poliittiset toimenpiteet eivät nykyisin johda eliittien vallasta vapaaseen ja itsenäiseen valtioon, eikä hyvinvointivaltion uudelleenrakentamiseen.

Muutosprosessi syntyy tosin hyvin hitaasti Emanuel Swedenborgin kautta välittyneen uskonnonfilosofian kautta. Tätä edistymistä voidaan nimittää termillä henkinen evoluutio, joka tavallaan tarkoittaa uuden ihmisrodun kehittymistä. Swedenborgin kautta ilmestyneen Sanoman vaikutus noin 500 vuoden jaksolla sekä siitä eteenpäin on vääjäämätöntä, mutta se on niin hidasta, että jotakin valmisteluita on hyvä tehdä yhteiskunnan luonnollisella tasolla jalostumisprosessin edistämiseksi.

 

Miksi eliittiä ei voida lannistaa rauhanomaisin menetelmin?

Poliittista johtoa ei kyetä syrjäyttämään rauhanomaisesti esimerkiksi vanhojen ja uusien vaihtoehtoisten puolueiden ja pelkästään julkaisutoiminnan välityksellä, sillä Suomen poliittinen johto on sitoutunut globaalien talous- ja pankkiirieliittien orjuuteen. Äänestyskäyttäytymisen muuttaminen siten, että ihmiset eivät äänestäisi ylikansallisen uudenliberalistisen linjan mukaisia valtapuolueita ja niiden edustajia on mahdoton tehtävä, sillä eliitin valtamedia manipuloi ihmiset uudenliberalismin puolella tavalla tai toisella. Osa ihmisistä äänestää jopa ehdokkaita ulkonäön perusteella: tällaisille ihmisille ei pitäisi antaa äänioikeutta.

Yleislakkoa näyttää myös olevan mahdoton saada aikaan, sillä yleensä vasemmistopuolueet sekä ammattiyhdistysliikkeet ovat täysin rappeutuneita. Niinpä ne eivät pysty työskentelemään kollektiivisen hyvinvoinnin puolesta, vaan ovat sitoutuneet karsinoituun me-henkeen. Kaikki vasemmistopuolueet ovat degeneroituneet (turmeltuneet) osittain sionistisen ylimystön saastuttamilla kulttuurimarxismin ja liberalistisen ideologian kuonalla.

Siten uudenliberalistisen hegemonian taustavaikuttajana on sionistinen eliitti, jolla on musertava vaikutus myös Suomalaiseen joukkotiedonvälitykseen5. Tämä eliitti on suoranainen mafia, joka kansainvälisenä järjestelmänä on kehittynyt vuosisatojen saatossa. Tämä harvainvalta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen6:

1. Pankkiirien ja liikemiesten muodostama eliitti, jonka aloittivat Rothschildit 1700-luvulla. Muita mahtavia pankkiirisukuja ovat esimerkiksi Warburgit ja Rockefellerit.

2. Globaali poliittinen oligarkia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt.

3. Tähän kolmanteen ryhmään voisi sisältyä kaikki sosiaalisen elämän kirjo, kuten esim. viihdeteollisuus, joukkoviestintä, pedagoginen sektori ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan.

 

Rauhanomainen toiminta

Ensinnäkin esitettäköön toimintamuotoja, jotka muodostuisivat esimerkiksi kenttätyöskentelystä. Tähän liittyvä järjestäytynyt varojenkerääminen mahdollistaisi tehokkaan julkaisutoiminnan aikaansaamiseen.

Mikäli vaikuttava mediakanava onnistuttaisiin luomaan, olisi silloin toiveita saada kansa heräämään ja äänestämään sellaisia ehdokkaita, jotka tahtovat erota Euroopan unionista, eurosta, eivät halua liittää Suomea Nato-jäsenyyteen ja jotka haluavat eheyttää hyvinvointivaltion. Ehkä tehokkaan median välityksellä myös yleislakko poliittisena aseena olisi enemmän mahdollinen?

Kuitenkin yllä oleva tarkoittaisi ihmisten tietoisuuden lisäämistä kenttätyöskentelyn avulla yksilö kerrallaan sekä lisäksi yleisötilaisuuksina.

Asioiden sujuvuuden ja joustavan koordinoinnin ylläpitämiseksi pitäisi keskeisimpiin Suomen kaupunkeihin perustaa vallankumousosastot, toimintaverkoston ylläpitämiseksi. Tämä olisi suorastaan välttämätöntä koko maata kattavan poliittisen työskentelyn ja julistustoiminnan ohjailemiseksi ja edistämiseksi.

 

Poliittinen väkivalta

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan poliittista väkivaltaa teoreettisena pohdintana, jolla ei valmistella väkivaltaisuuksia tai uhkailla sillä.

Poliittisella väkivallalla en tässä yhteydessä tarkoita vain suoraa sotaa tai jonkun mätäpesäkkeen ampumista. Termillä ilmaistaan myös infrastruktuuriin kohdistuva tuhotoiminta.

Moraalisääntöjen ja esimerkiksi Emanuel Swedenborgin kautta ilmestyneen uskonnonfilosofian mukaa vain torjuntasota on oikeutettua. Raamatussa Viides Käsky kieltää tappamisen, ”Älä tapa”, siellä sanotaan. Mutta, jos käydään torjuntataisteluita, niin siellä on pakko tappaa hyökkääjiä mahdollisimman paljon. Torjunnassa tämä on velvollisuus, sillä muutoin vihollinen tulee ja orjuuttaa valtion. Tällaiseen on synti alistua.

Samoin on suoranainen synti alistua epäoikeudenmukaisen diktaattorin orjuuteen. Jokaisen kansalaisen velvollisuus on nousta alistajaa vastaan, muutoin heitä ei voida kutsua ihmisiksi, vaan sielunsa myynneiksi nuolijapossuiksi.

Nykyinen Suomi on totalitäärinen valtio, jolla on vain demokratian kulissit. Yhteiskunnallinen elämä keskittyy hyödyntämään vain ja ainoastaan ylikansallisia korporaatioita ja pankkiirieliittiä. Maataloudessa, muissa yrittäjäpiireissä ja yksityiselämässä ei ole enää vapautta, vaan kaikki kytkeytyy eliittien luomaan orjuuteen, jota vahvistaa valtamedian eri kanavat, toinen toistaan tukemalla vääryyteen perustuvalla propagandalla. Varmaankin Antiikin Kreikan orjilla oli suurempi henkinen vapaus kuin nykypäivän suomalaisilla. Lyhyesti sanoen, joukkotiedotuksen ja viihdemaailman henkinen kuona pitää ihmiset näkymättömien kahleiden tavoin orjuuden ruodussa, jossa toisinajattelijat saavat kepistä päähänsä. Käytännössä dissidentit voivat löytää itsensä suljetulta osastolta.

Suomessa on oikeastaan kolme eliittiä, jotka ovat poliittinen, taloudellinen ja virkamieseliitti. Poliittisen eliitin kautta siivilöityy kansainvälisen talous- ja pankkiirieliitin hallitseva vaikutus Suomeen ja Suomen muille eliiteille. Virkamies- ja poliittinen eliitti ei muista, että Suomen kansa on heidän työnantajansa. Tämä ylimystö sen sijaan alistaa ja pilkkaa kansaa, jota heidän tulisi palvella. Niinpä esim. kansanedustajat eivät edusta enää kansaa, vaan ovat puoluekurin orjia.

Suomen edesmennyt poliittinen eliitti on hyökännyt omaa kansaansa vastaan. Kyseinen oligarkia on luovuttanut Suomen itsenäisyyden vieraalle vallalle liittymällä EU:n, EU:n rahaunioniin EMU:n jne.. Näitä perikadon merkkejä on sittemmin Kataisen ja Stubbin hallitus vain syventänyt. Vuorossa ovat TTIP:n ja Natoon liittyminen ja näiden myötä täydellinen orjuus, melkein voisi sanoa, että orjuus Maailmanhallituksessa.

Suomen poliittisen eliitin kurjistamispolitiikan ansiosta on varmasti menettänyt henkensä suuri määrä suomalaisia. Esimerkiksi kurjistamispolitiikan seurauksena kansakunta on jakautunut ökyrikkaisiin ja rutiköyhiin ihmisiin. Yhteiskuntamme yli on vyörynyt erilaisten konkurssien aaltoja, jotka ovat vaatineet raskaita lunnaita loistaen kasvavana käyränä itsemurhatilastoissa. Kun Suomen ryöstämistä aloitella vuonna 1987, näkyi se myös itsemurhatilastoissa nousuna aina vuoteen 1990. Itsensä vahingoittamiset ovat lisääntyneet huomattavasti 2000–luvulta lähtien, aina vuoteen 2007, jonka jälkeen ne ovat hiukan vähentyneet.2000-luvulta alkaen 15–19 vuotiaiden poikien ja 20–24 ikäluokan naisten itsemurhat lisääntyivät vuoteen 2010 verrattuna10.

Se, että pitkällä aikavälillä tilastojen ilmoittama itsemurhien lukumäärä on hiukan laskenut, johtunee avoimuuden lisääntymisestä muun muassa masennushoitojen suhteen. Voitaisiin ajatella, että ilman tätä avoimuuden yleistymistä voisi nykyiset itsemurhatilastot olla karmivaa luettavaa, näissä yhteiskuntamme rappeutuneissa olosuhteissa. Jo tiettyjen ikäryhmien itsemurhien vaihtelujen määrät kertovat näiden ”karmivien tilastojen” todennäköisyydestä.

Lisäksi on suunnitteilla, että kalliita hoitoja aiotaan poistaa julkisesta terveydenhuollosta. Lakiesityksen mukaan julkisista varoista korvattavan terveydenhuollon palveluvalikoimaan ei kuulu hoito, jonka terveyshyöty on vähäinen ja jonka kustannukset katsotaan kohtuuttoman suuriksi. Terveysministeriön mukaan kirjaus vain selkeyttää nykytilannetta ja yhtenäistää alueellisesti kirjavia käytäntöjä7.

Käytännössä tällainen lakiesitys toteutuessaan lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja sen mekaanisia rakenteita. Todellisuudessa tämä osittain tarkoittaa varattomien hiljaista eliminoimista suvaitsevassa Suomen maassa.

Yllä esitetyn valossa Suomen poliittinen eliitti on hyökännyt suomalaisia ihmisiä vastaan, joten kansalaisilla on täysin moraalinen oikeus puolustautua, siis käydä puolustussotaa ja vapautua moisesta alistajien yhteiskuntaluokasta.

Siten teoreettisella tasolla ajateltuna ja ilman teon valmisteluja sekä uhkailuja, voidaan sanoa, että ei ole epämoraalista ampua kuula kalloon ja toista sydämeen senkaltaisille eliitin jäsenille, jotka aiheuttavat tahallaan turmiota Suomelle ja sen kansalle alistumalla vieraan vallan kätyreiksi ja vielä omaa virkamiesetuaan ajatellen.

Aseettoman kimppuun ei saa hyökätä – sanotaan. Mutta aseeton ei eliitti olekaan, sillä heillä on välineinä hyökkäyksissään kansainvälisen eliitin hegemoninen vaikutus, joka ilmenee esim. valtamedian aukottomana hyödyntämisenä.

Jatkamme ajatuksen tasolla, ilman uhkailuja ja käytäntöä, poliittisen väkivallan tarkastelua:

Iskut tiettyihin kohteisiin Suomessa eivät olisi terrorismia, vaan vapautustaistelua valtioterroristeja ja niiden kannattajia vastaan. Samalla toiminta olisi puolustautumista vihollista vastaan, sillä Suomen poliittinen johto on liittoutunut ulkomaisten vallanpitäjien kanssa Suomea vastaan. Nyt sitten joku voisi sanoa, että jokainen voi määritellä ”terrorisminsa” itselleen edulliseen muotoon, esim. siten, että hallitusta vastaan taisteleva katsoo olevansa vapautustaistelija ja valtioterroristi (USA ja Israel) ”terrorismin vastainen taistelija” jne.. Tästä ei kannata spekuloida sen enempää, sillä pääasia on, että maanpetturihallintoa täytyy peilata radikaalia taustaa vasten. Tietysti tällaisesta hallinnosta tulee vapautua mahdollisimman pian.

Edelleen voimme miettiä, kuinka jokaisen iskun jälkeen julkaistut teoreettiset poliittiset kirjoitukset vaatimuksineen voisivat pohjustaa suoraa toimintaa. Vaatimuksissa esitettäisiin attentaattien voimistaminen, mikäli vaatimuksiin ei suostuttaisi.

Lisäksi voin suoraan sanoa, että kaikenlainen kansalaistottelemattomuus täytyy ottaa taistelun toimintamuodoksi. Tätä ei tarvitse esittää teoriassa tai ajatuksentasolla tapahtuvaksi, vaan kansalaistottelemattomuutta voidaan soveltaa suoraan arkielämään.

 

Minkä kaltainen yhteiskuntajärjestelmä olisi sopiva?

Alla olevat vaatimukset tulevat kysymykseen, jos Suomen tilannetta ei saada korjattua seuraavissa eduskunta vaaleissa.

1. Nykyinen hallitus ja Eduskunta täytyy hajottaa.

2. On pidettävä uudet eduskuntavaalit. Eduskuntavaalit on järjestettävä mahdollisimman nopeasti. Eduskuntavaaliehdokkaiden pitää ilmoittaa ennen vaaleja kantansa uusliberalismiin, Euroopan unioniin, euroon sekä Natoon nähden.

3. Ennen uuden hallituksen muodostamista juoksevia asioita hoitaa virkamieshallitus. Se tulisi muodostaa eri alojen asiantuntijoista, jotka arvostavat yhteistä hyvää ja isänmaata.

4. Vaalien jälkeen on muodostettava uusi hallitus. Hallitus pitäisi muodostaa henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat globaalia uusliberalismia ja kannattavat humanitaarisia arvoja. Jotta tämä on mahdollista, ehdokkaista on voitava valita tällaisiin asioihin sitoutuneita henkilöitä.

Yllä olevaan liittyen uuden hallituksen muodostaminen pitäisi antaa henkilöille, jotka vilpittömästi haluavat Suomen itsenäistymistä ja samalla irrottautumista Euroopan unionin jäsenyydestä tahtoen Suomelle itsenäisen talouspolitiikan, oman rahan sekä sen painatusoikeuden, ja samalla omavaraisen talouden, joka ei ole vangittu ylikansallisten pankkimafioiden sekä globaalien taloudellisten diktatuurien kuolettavaan orjuuteen. Kansakunnan täytyy siis saada nauttia työnsä hedelmistä itse, eikä niitä saa luovuttaa kansainvälisille pankeille, niiden köyhdyttämille valtioille tai kansainvälisille suuryrityksille.
Kansalle on annettava kansanäänestyksillä valta, joka on ylempi kuin hallituksella.

5. Virallisen Suomen on aloitettava parlamentaarinen työskentely Suomen eroamiseksi Euroopan unionista ja eurosta.

6. Ulkopoliittinen linjaus: Ylikansallisten pankkiiri- ja talouseliittien nöyristeleminen ja hyödyntäminen täytyy lopettaa. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme tulisi olla puolueeton ja unohtaa Natoon liittyminen. Uusliberalistista globaalia mafiaa ei tule pönkittää. Suomen ei tule pumpata rahaa yksityisille pankeille ja kansainvälisten pankkiirien sekä rahoituslaitosten raiskaamiin valtioihin. Luonnollisesti Suomen on pysyttävä erillään mahdollisesta Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välisestä kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta (TTIP).

 

Poliittinen valta, puoluekuri ja muita huomioita

Suomen luonnonrikkauksia ei luovuteta ulkomaiseen käyttöön eikä Suomesta tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa.
Kansanedustajat edustaisivat kansaa: Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Edellinen kappale velvoittaa, että totalitaarisesta puoluevallasta on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi, kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi.

Talouselämän ja yritysmaailman tulisi hyödyntää ennen muuta paikallista tasoa. Tässä tapauksessa tuotannon tulokset jäisivät oman maan hyödyksi.

 

Muita huomioita

Kautta Suomen maan voitaisiin perustaa osuuskuntia meijereineen, teurastamoineen, kauppoineen ja pankkeineen. Näin vapauduttaisiin eliittien muodostamasta orjuudesta itsenäisiksi toimijoiksi.

Kaikki ylijäämäpellot tulisi valjastaa esimerkiksi rypsin viljelyyn, josta pystyttäisiin jalostamaan polttoainetta.

Lisäksi Suomessa tulisi kehittää sähköllä ja vedestä jalostettua energiamuotoa autoihin sekä autoteollisuutta, jotka toimivat sähköllä ja muilla vaihtoehtoisilla energioilla dieselin ja bensan sijaan.

Myös antigravitaation kehittäminen olisi onnistuessaan energiatalouden kannalta mullistavaa. Lyhyesti antigravitaatio tarkoittaa fysiikassa painovoiman vastaista voimaa, joka kohdistuu yhtä suurella voimalla vaikuttaen kappaleeseen. Tulisi siis kehittä materiaalia tai mekanismia, joka hylkii painovoiman olemassaoloa.

 

Ajatuksia nykyisestä sosialismista ja kommunismista

Vastustan nykyistä rappeutunutta vasemmistolaisuutta, jota ilmenee niin kommunismissa kuin sosialismissakin. Kaikki vasemmistopuolueet ovat romuttuneet ja ehkä sosialidemokraatit eniten.

Itse asiassa aitoa sosialismin ja kommunismin toteuttamista ei ole vielä maailmassa ollutkaan.

Sionistinen eliitti suoritti vallankaappauksen Venäjän tsaarilta (Wilton 2000). Siinä käytettiin vain välineenä sosialismin ja kommunismin ideologiaa. Lokakuun 1917 vallankumous ja sitä seurannut neuvostovaltio oli hämätty aškenasijuutalaisen K. Marxin kirjoituksilla, kuten esimerkiksi kommunistisella manifestilla ja aškenasijuutalaisen V. Leninin sosialistisilla teorioilla. Marx meni manan maille jo vuonna 1883.

K. Marxin juurista löytyy tietoa esim. täältä (Kenneth 2005) ja Leninin syntyperästä puolestaan näistä lähteistä: (SD 1990 ja Seurakuntalainen). Neuvostoliitto oli yllä mainitun harvainvallan luomus, jossa ei vallinnut aito kommunismi ja sosialismi. Siinä ei ollut sosialismia vaan valtiokapitalismi, neuvostojen asemasta oli puoluediktatuuri, työläisten itsehallinto korvattiin militarisoidulla pakkotyöllä.

Valtio ei menettänyt valtaansa, vaan paisui jättiläismäiseksi byrokratiaksi. Vapaus puolestaan eliminoitiin brutaalin teloituskomppanian Tšekan avulla.

Syynä vallankumoukseen oli sionistisen ylimystön maailmanhegemonian laajentaminen riistämällä valta tsaarilta sekä perustamalla Venäjän keisarikunnan hallintorakenteiden sijalle oma luomus – neuvostovaltio.

Sionistien synnyttämä Neuvostoliitto oli todellakin hirmuvaltio, joka kirjailija Aleksandr Solzenitsyn arvion mukaan on murhannut ainakin 30 miljoonaa ihmistä.

 

Mikä on siis vikana aikamme vasemmistolaisuudessa?

En hyväksy nykyistä vasemmistolaisuuden ideologiaa siksi, että se on degeneroitunut sionistisen kulttuurimarxismin kautta läpeensä mätäpaiseeksi. En näytä sille vihreää valoa senkään vuoksi, että kommunistinen sosialismi on ja on ollut sionistisen eliitin poliittinen instrumentti kansojen kukistamiseksi sionistien kontrolliin.

Vasemmiston rappeutuneisuus sisältää lukuisia faktoreita: esimerkiksi konstruktivistisen ideologian ujuttamisella yhä laajemmille kansankerroksille. Näin voidaan saada suosiota esim. homoudelle heterojen kustannuksella.

Konstruktivistisella selityksellä tarkoitetaan sukupuolista suuntautuneisuutta etupäässä yhteiskunnallisena tai kielellisenä luomuksena.

Vasemmiston henkisestä mädänneisyydestä antaa viitteen muun muassa sosiologi, vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan lausunnot, joiden mukaan insestin kieltävä seksuaalilainsäädäntö on tarpeeton9.

Se, että Suomen valtiossa on vielä sen verran tervettä moraalia jäljellä, että ei katsota hyvällä ihmisen ja eläimen välistä tietynlaista ”aviollistafunktiota”, onkin Kontulan mielestä osoitus holhousyhteiskunnasta, puritaanisesta seksuaalimoraalista sekä konservatiivisesta kulttuurimuodosta.

Vasemmistolla on suorastaan irstas suhtautumistapa pedofiileihin. BBC julkaisi artikkelin brittiläisestä The Paedophile Information Exchange (PIE) -järjestöstä, jonka tehtävä oli selvästi ajaa pedofiilien asiaa yhteiskunnassa. PIE:llä oli tiiviit yhteydet esimerkiksi vasemmistolaiseen lobbausjärjestö Libertyyn (tuolloin The National Council for Civil Liberties), vasemmistolaiseen Labour-puolueeseen ja jopa sionistiseen Neuvostoliittoon.

Englannin lisäksi pedofilia innosti vasemmistoa ja vihreitä esim. Saksassa sekä Yhdysvalloissa. Arvostetun Der Spiegel -lehden mukaan Saksassa vaikutti vasemmiston kultaisina vuosikymmeninä esimerkiksi Rote Freiheit (suom. ’Punainen vapaus’) -liike, jonka tavoitteena oli kasvattaa pienistä lapsista ”sosialistisia persoonia”. Liikkeeseen pakotettiin mukaan hyvin nuoria lapsia, osa heistä oli vasta 8-vuotiaita. Vasemmistojärjestön päivittäiseen ohjelmaan kuului esimerkiksi lasten riisuminen alasti, pornolehtien lukeminen yhdessä sekä ”yhdyntäpantomiimiesitykset”.

Sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen johtamassa Ruotsissa lapsia raiskanneet pedofiilit saavat adoptoida lapsia.

Vasemmisto kannattaa myös yliampuvan hölmöä ja suorastaan kylmänkiskoista ja aggressiivista feminismiä ymmärtämättä, että vain oikeassa uskonnonfilosofiassa toteutuu naisten ja miesten täydellinen tasa-arvo. Esimerkiksi Swedenborgin filosofian mukaan avioliitossa nainen toimii puolisonsa sydämenä ja mies vastaavasti vaimonsa keuhkona. Tässä sydän merkitsee vastaavaisuuden tieteen mukaan hyvyyttä viisaudessa ja keuhkot puolestaan viisautta hyvyydessä. Tällainen liitto on taivaallinen avioliitto ja puolisot ovat sielultaan kuin yksi, mutta vartaloiltaan kaksi. Henkisessä maailmassa tällainen aviopari ei voi edes lausua sanaa ”huora”, sillä se on taivaallisen avioliiton irvikuva.

Yllä mainitun kaltaisessa avioliitossa toteutuu siis myös naisen tasa-arvo täydellisenä ja siitä pitäisi terveellä järjellä ottaa oppia myös aikamme feminististen fanaatikkojen.

Modernit vasemmistolaiset ovat myös usein ”oikeistolaisia” ja lisäksi he kannattavat EU:ta ja sylkevät isänmaallisuudelle. Kehittynyt kommunistinen sosialisti on sen sijaan isänmaan ystävä.

 

Näkemyksiä yhteiskunnallisesta jalostumisesta

Puolueiden määrää ei rajoitettaisi, mutta kansanedustajien tulisi olla oikeudenmukaisia, viisaita ja humanitäärisiä arvoja ylläpitäviä henkilöitä. Kuten yllä jo mainittiin, että kansanedustajien tehtävä on edustaa kansaa, eikä alistua puoluevallan ja puolueen johdon auktoriteetin alle.

Dialektinen materialismi oli marxilais-leniniläisen puolueen maailmankatsomuksellinen oppi. Marx ja Engels korostivat miltei pelkästään materialismin oikeuksia heittäen menemään dialektiikassaan kaiken metafysiikkaan liittyvät substanssit. Tällaista ei voida hyväksyä.

Siirtymäkauden jälkeen voitaisiin kehittää uusipuolue. Vaikka uutta puoluetta ei ole vielä tarkalleen suunniteltu, on siitä paikallaan esittää tiettyjä suuntaviivoja henkilökohtaisena mielipiteenä. Puolueen arvoja olisivat Suomen itsenäisyys, itsenäinen talouspolitiikka, taloudellisten hyötyjen keskittäminen valtakunnan sisälle, huolehtiminen kansalaisomaisuudesta ja rahanluontioikeuden varaaminen valtiolle, josta korotonta lainaa julkisiin menoihin ja valtion investointeihin. Pyrittäisiin toteuttamaan lähimmäisenrakkauden aate, joka sulkisi ulottumattomiin yleisen edun edelle menevän yksityisen riistokapitalismin haitat. Emanuel Swedenborgin kautta ilmestynyt uskonnonfilosofia tulee olemaan aivanasemassa yhteiskunnan ja valtion kehitymisessä.8

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Taloussanomat (12.6.2010). Saatavilla: http://www.taloussanomat.fi/raha/2010/12/06/nain-suomi-jakautuu-kahtia/201016851/139

2. Talouselämä (24.4.2014). Saatavilla: http://www.talouselama.fi/uutiset/tyottomyys+nousi+95+prosenttiin/a2244518

3. Avoin ministeriö. Saatavilla: https://www.avoinministerio.fi/ideat/61-tyomarkkinatuki-vastikkeelliseksi

 1. 4. Kainuun Sanovat (2014). Saatavilla: http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/tyottomat-ahkeroivat-pian-etujensa-eteen/

5. Kilpailuviraston vuosikirjassa 2009 s. 27; Membership: Trilateral Commission Membership List

6. Den judiska frågan – några viktiga fakta – Radio Islam. Saatavilla: http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm 

7. Yle. Uutiset (28.3.2013). Saatavilla: http://yle.fi/uutiset/kalliita_hoitoja_aiotaan_karsia_julkisesta_terveydenhuollosta/6854933?origin=rss

8. NH. Saatavilla: http://www.novahierosolyma.fi/

Seurakuntalainen. Saatavilla: http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/ulkomaat/1407/leninilla_juutalaiset_juuret

9. Ilta Sanomat (2012). Saatavilla: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012073115902219_uu.shtml .

10.  http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lasten-ja-nuorten-tapaturmien-ehkaisyn-ohjelma/tapaturmaiset-ja-vakivaltaiset-terveyden-menetykset/itsemurhat-ja-itsensa-vahingoittamiset

Kenneth Allan; Kenneth D. Allan (2 November 2005). Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. Pine Forge Press. p. 68. ISBN 978-1-4129-0572-5.

Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

 

EU:n Suomesta kehitysmaa ja unionin syrjäinen maakunta


Kansanvalta, johon valtiojärjestyksemme ja perustuslakimme aikoinaan nojautui, on nykyisin EU- Suomessa sen raha- ja puoluevallan puristuksessa luisunut Euroopan unionin totalitaariseen syleilyyn. Valtiollisen itsenäisyyden korvaa EU-jäsenyys, eli muut kuin suomalaiset vaikuttajat päättävät useimpien maassamme voimaan tulevien lakien sisällön. Maallamme ei ole enää omaa itsenäistä talous-, maatalous-, raha-, alue-, kauppa- ja elinkeinopolitiikkaa. Itse asiassa lähestulkoon kaikki päätetään Brysselissä ja Suomi on sätkynuken roolissa. Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olemme kytkeytyneet EU:n päätöksiin. Käytännöllisesti katsottuna EU on jo liittovaltio, mutta kuitenkaan se ei ole sitä virallisesti. Niinpä Suomi onkin epävirallisesti ”EU-liittovaltion” pohjoinen ja syrjäinen maakunta.

Kuinka ”maatamme” ryöstetään EU:n maakuntana?

Tässä yhteydessä ei keskitytä EU:n toimielimiin, eikä niiden hierarkiaan tai tekniikkaan. Emme myös kertaile kaikkia negatiivisia ilmiöitä, joita Suomen EU-jäsenyys on tuonut mukanaan, vaan kuvaamme niitä tärkeitä ilmiöitä, jotka ovat kurjistaneet nykyisin ”maamme” ja sen kansalaisten elinolosuhteita.

Kuitenkin lyhyesti mainittakoon kuinka Suomen ja suomalaisten velkaantuminen on vain kiihtynyt. Tämä johtuu osittain Suomen poliittisen johdon globaalien talous- ja pankkiirieliittien tukemisesta, Suomen EU:n ja EU:n rahaunionin EMU:n jäsenyydestä. Luonnollisesti kurjuutta on lisätty järjettömällä rahan mättämisellä esimerkiksi kriisimaihin, EVM:lle, IMF:lle jne.. Kaikilla kirjoituksessa mainituilla negatiivisilla ilmiöillä ei ole suoraa yhteyttä Suomen EU:n jäsenyyteen, joka kuitenkin on lisännyt Suomen ”tuskaa” välillisesti.

Onko sisäinen devalvaatio uusliberalistien seuraava kurjistamisen metodi? Kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi oli innostunut esittelemään vaatimuksiaan OECD:lle, jolta Sasi peräsi menetelmiä palkkojen pienentämiseen sekä työttömyyden lisäämiseen ilman julkisen velan kasvua, siis sisäisenä devalvaationa. Hänen mukaansa euromaat eivät voi sopeuttaa talouttaan devalvoimalla, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää niin sanottu sisäinen devalvaationa (Talouselämä 2.10.2014).

Ilmeistä on, että Suomen kovanlinjan uusliberalistinen eliitti, joka tahtoo ujuttaa kaiken Suomessa tuotetun hyödyn ylikansallisille verenimijöille, haluaa käyttää ”maassamme” sisäistä devalvaatiota saadakseen palkkoja alennettua ja työttömyyden huimaan kasvuun. Näin olisi orjayhteiskunta valmiina jättiläiskorporaatioiden hyödynnettäväksi. Ei ainoastaan suuryritysten armoilla palkkojen alentamisen vuoksi, vaan työttömyyden takia, sillä tällöin olisi varaa valita orjia palvelukseen.

Edelleen sisäisen devalvaation siivittämä massatyöttömyys voi viedä maan deflaatioprosessiin, joka puolestaan raunioittaa koko valtion talouden, konkurssien vyörynä.

Normaalisti devalvaatiolla tarkoitetaan kotimaan valuutan arvon tarkoituksellista heikentämistä ulkomaiseen valuuttaan nähden. Maan valuutan arvon heiketessä, maan vientituotteet suhteellisesti halpenevat, mutta maahan tuotujen valmisteiden hinnat puolestaan nousevat. Tämä tietysti hyödyntää vientiteollisuutta. Devalvaatiossa on haittana inflaatio.

Suomalaisen luonnonrikkauksien, näiden kansallisten omaisuuksien luovuttaminen ulkomaiseen omistukseen on käynnissä:

Valtio korotti viime keväänä Metsähallituksen tulostavoitetta 20 miljoonalla eurolla, 130 miljoonaan euroon. Tätä käytetään tekosyynä sille, että Metsähallitus on valmistellut myyntiin valtavia, tuhansien hehtaareiden laajuisia metsätiloja. Pahinta tässä on M-hallituksen luulo kotimaisten ostajien korvautumisesta ulkomaisilla sijoittajilla (Yle 29.8.20145).

Metsien myyminen kokonaisina maa-alueina ja vielä ulkomaiseen omistukseen, ei ole järkevää liiketoimintaa. Sitä vastoin tuottoisinta olisi metsämaan hyötykäyttäminen, tietyin määräajoin, jolloin myös maan arvo lisääntyisi vuosittain.

Lisäksi mainittakoon Talvivaaran kaivoksesta. Tämän kaivoksen esiintymien kaivoslainmukaiset oikeudet sekä kohteeseen liittyvät oikeudet hyödyntää tutkimustietoa myytiin yhdellä eurolla. Talvivaaran kaivosyhtiöllä on runsaasti ulkomaisia osakkeen omistajia.

Suomen uusliberalististen politikkojen suosion saanut Talvivaaran kaivostoiminta on tuhonnut peruuttamattomasti luontoa: kaivos on pilannut vesistöjä ja romahduttanut mökkitonttien arvon. Lisäksi sulfaatin, natriumin, mangaanin, nikkelin pitoisuudet olivat Talvivaarassa korkealla jo 2009, työntekijöiden nikkelialtistustapaukset ovat lisääntyneet viimeisinä vuosina jne.. Tässä oli vain osa mainitun kaivoksen aiheuttamista ongelmista.

Silloinen Suomen hallitus uskoi aikoinaan Talvivaaran olevan todellinen rikkauksien sampo. Nyt kaivosyhtiöllä on ilmeisesti konkurssi edessään. Talvivaaraan on uponnut veronmaksajien rahaa tähän mennessä jo 200 miljoonaa euroa. Kaivostoiminnan uudelleen käynnistäminen maksaisi samoin 200 miljoonaa euroa. Tämä kuulostaa siltä, kuin kysyttäisiin, että ”paljonko täytyy maksaa, päästäkseni töihin?”

Tekniikka & Talouden tietojen perusteella kaivosalueen alasajoon liittyvä siivoaminen tulisi maksamaan veronmaksajille minimissään 200–300 miljoonaa euroa.

 

Lisäksi Suomessa käytetään ainakin Huittisten Kaupungissa orjatyövoimaa, joka ei valitettavasti ole mikään metafora. Kaupunki myy kuntouttavassa työtoiminnassa olevien työpanosta yksityisille ja yrityksille. Puuttumatta hinnastoon sanottakoon, että yksityiset ja yritykset saavat orjan palvelun tietyllä rahasummalla hyödykseen. ”Työhön” sisältyy muun muassa autojen pesua, pienkoneiden huoltoa, polkupyörien kumien paikkaamista jne.. Työssähän ei sinänsä mitään vikaa ole mutta tässä tapauksessa ”työntekijät” eivät saa lanttiakaan antamastaan työnpanoksesta osakseen. He ovat kuntouttavassa toiminnassa (Yle 11.11.2014).

Vastaavia tapauksia on EU:n pohjoinen ja syrjäinen maakunta pullollaan. Yhdet työskentelee orjana maatiloilla ja toiset puurtavat puutarhoissa. Haastatteluissa nämä henkilöt eivät aina valita osaansa, mutta mitkä lienevät sisäiset ajatukset? Tällainen palkaton työskentely on käytännössä pakollista, sillä mikäli siitä kieltäydytään, niin silloin lain mukaan menetetään työttömyysturva.

 

Venäjän vastaiset pakotteet ja isäntämaasopimus

USA:n ja EU:n pakotteet Venäjää vastaan taitavat purra negatiivisesti enemmänkin sanktioiden suosijoihin kuin Venäjään. Nimittäin ministeriön laskelmien mukaan Venäjän talous kasvoi koko kolmannen kolmanneksen aikana 0,7 prosenttia ja toisella neljänneksellä kasvua kertyi 0,8 prosenttia (Talouselämä 28.10.2014).

Suomen poliittinen kerma on täysin rinnoin mukana Venäjää vastaan suunnatussa kauppasaarrossa. Tämä on kovin kummallista, sillä Venäjään kohdistuvat sanktiot nakertavat kyllä myös Suomen taloutta. Mutta minkä sille voidaan, jos kumarretaan länsimaista talous- ja pankkiirieliittiä, niin silloin vain mielistellään, vaikka se täyttäisi laittomuuden tunnusmerkit.

Myös Ukrainan konflikti on Israel myötämielisen eliitin, EU:n ja USA:n luomus, jonka tarkoituksena on, että EU ja Yhdysvallat suhtautuisivat vihamielisesti Venäjään. Ukraina halutaan kansainvälisten pankkiirien orjuuteen ja Venäjä Naton puristukseen. Tällä tavoitellaan ilmiselvästi kolmatta maailmansotaa.

Suomi kirjoitti hiljattain alle Naton kanssa isäntämaasopimuksen, joka tulee johtamaan Suomen Naton jäsenyyteen ja samalla toimii avoimen konfliktin luojana Venäjän kanssa.

Isäntämaasopimus velvoittaa Suomen luovuttamaan kaikki satamat, lentokentät ja maa-alueensa Naton käyttöön kansainvälisen selkkauksen yhteydessä.

Isäntämaasopimuksen (Host Nation Support, HNS-sopimus) pyrkimyksenä on turvata tehokas tuki Naton sotilaallisille operaatioille isäntämaan resursseja ja maa-alueita hyödyntäen.

Päätavoitteena ei ole avustaa isäntämaan sotilasvoimaa vaan mahdollistaa Naton sotilaallinen tehokkuus. Suomen kanssa solmittu isäntämaasopimus enentää Naton tehokkuutta valtavasti, sillä Suomen rajat ovat pitkät ja Pietari vain kivenheiton päässä.

Isäntämaasopimuksen uhat Suomelle: Isäntämaasopimuksella Suomi asettaa omat alueensa Naton käyttöön. Jos Venäjä kuuluisi Natoon, tämä ei olisi ongelma. Venäjän ollessa Naton ulkopuolella, muodostuu tästä ulko- ja turvallisuuspoliittinen sudenkuoppa. Tämä on uhka, koska Venäjä on Naton todennäköinen vihollinen.

Vihollisuuksien käynnistyminen Venäjän ja Naton välillä merkitsee, että Suomen alueesta tulee erittäin suuri uhkatekijä. Voidakseen suojata Pietaria ja estää joukkojen kuljetukset tai ilmahyökkäyksen sisämaahan, täytyisi Venäjän pommittaa kaikki rautatiet, maantiet ja lentokentät Suomessa. Venäjällä ei tarvitse olla minkäänlaista pulmaa Suomen kanssa, mutta jos Nato voi käyttää Suomea hyökkäyksen astinlautana, on Suomen alue riskitekijä, joka on tarpeen vaatiessa pakko eliminoida.

Naton ja Venäjän välisessä selkkauksessa ja isäntämaasopimukseen liittyneenä Suomi on siis mukana konfliktissa, vaikka se olisi itse täysin passiivinen ja riidoista osaton.

Isäntämaasopimuksen innokkaita puolustajia olivat ja ovat edelleen muun muassa puolustusministeri Carl Haglund, pääministeri Alexander Stubb ja sitä on myötäillyt myös ulkoministeri Erkki Tuomioja. Innokkuutta sopimuksen hyväksymiseen löytyi nykyinen hallituksen sisältä ja tietysti kokoomuksessa hanke oli hyvin suosittu.

Sopimushanke olisi pitänyt myös tyrmätä Suomen perustuslain tähden. Sopimusprosessi ei edennyt Suomen perustuslain ja valtiojärjestyksen edellyttämällä tavalla1. Perustuslain mukaisesti sopimuksesta olisi pitänyt äänestää eduskunnassa, ja sen kannalla olisi täytynyt olla 5/6 kansanedustajista.

Valtiojärjestyksen laiminlyöminen voidaan tietyissä tapauksessa tulkita Rikoslain 13. luvun mukaisesti törkeäksi valtiorikokseksi2, mikäli rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö.

Yllä esitettyyn nojautuen Suomen poliittista eliittiä voidaan pitää epäiltynä valtiorikokseen, joka vaatisi asiaan sisältyviä oikeudellisia prosesseja.

Kommentit

Välttyäksemme täydelliseltä yhteiskunnalliselta onnettomuudelta ja mahdolliselta kansalais-sodalta on Suomen poliittisen johdon valtakausi lakattava vuoden 2015 vaaleihin. Niinpä onki erittäin suositeltavaa, että emme enää äänestä Suomen nykyisen hallituksen kaltaisia valtapuolueita ja niiden edustajia ehdokkaiksi. Nyt, jos milloinkaan on muistettava sanonta, että ”sinun äänesi ratkaisee”. Ratkaiskaamme äänillämme vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sellaisten puolueiden pääsy valta-asemaan, jotka oikeamielisinä asettavat itselleen esimerkiksi seuraavat päämäärät:

 • Euroopan Unionista eroaminen
 • Euroopan talous- ja rahaliitosta (EMU:ta) eli eurosta luopuminen
 • Itsenäinen talouspolitiikka; oma valuutta ja sen paino-oikeus
 • Hyvinvointivaltion uudelleen luominen sekä sen kehittäminen

Muita tavoitteita:

 • Suomea ei saa liittää Pohjois-Atlantin liiton Naton-jäseneksi
 • Suomi ei saa liittyä vapaakauppasopimuksiin

Erikoisesti pyytäisin välttämään äänensä antamista Kokoomukselle, Sosialidemokraateille, Ruotsalainen kansanpuolueelle, keskustalle ja Suomen Kristillisdemokraateille sekä näiden puolueiden edustajille. Älkää siis kuunnelko valtamedioiden valheita, vaan ummistakaa niiltä korvanne. Sopivan äänestyksen kohteen puuttuessa, on parempi jättää äänestämättä.

Markku Juutinen

Lähteet

Talouselämä (2.10.2014). Kokoomuspoliitikolta kova viesti: Palkanalennukset jäävät ainoaksi vaihtoehdoksi – maksumiesten joukko ”mahdollisimman laajaksi”. Saatavilla.

Talouselämä (28.10.2014). Ministeriö: Venäjän talous kasvoi syyskuussa – ennusteet ennallaan.

Tekniikka & Talous

Yle uutiset (29.9.2014). Hyväksytkö sen, että Suomen metsiä myydään ulkomaille – ”pakon edessä”? Saatavilla.

 1. Suomen perustuslaki.

2.      Rikoslaki 13. Luku. Saatavilla.

Yle (11.11.2014). Saatavilla.

Yleislakko nykyisen Suomen poliittisen eliitin kaatamiseksi


Ensin on paikallaan sanoa muutama sananen tästä hankkeesta, joka ehkä tehokkaimmin toimisi yleislakkona ja/tai massiivisena mielenosoituksena. Ensin tulee muodostaa liittoutuma, joka huolehtii viestittämisestä eri ryhmille. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi eri puolueet, ammattiliitot, puolustusvoimat, työpaikat, eri sosiaalifoorumit, lehdistö jne. Liittoutuma on yhteydessä yhteyshenkilöön.

Erittäin oleellista olisi saada valtamedia käyttöön jollakin konstilla.

Liittoutuman tai liittouman tehtävät: Valita yhteyshenkilö, jolle esimerkiksi yleislakkoon haluavat tahot ilmoittautuvat.

Levittää tietoa yleislakkoon ryhtymisestä ihmisille, organisaatioille, ammattiliitoille, työpaikoille jne..

Mikäli yleislakkoon tai massiiviseen mielenosoitukseen on ilmoittautunut riittävästi halukkaita, ilmoittaa yhteyshenkilö heille takaisin, ajankohdan milloin esim. yleislakko voisi alkaa.

Tietysti yleislakosta yms. ilmoittaisimme myös yleisesti, niin laajasti kuin vain mahdollista.

Jos nykyinen hallitus kaatuu, on pidettävä ennenaikaiset eduskuntavaalit. Nykyisistä kansanedustajista lähes kaikki ovat kelvottomia asettumaan uudelleen ehdokkaaksi.

Uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset, viisaat, lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt. Nämä olisivat edustajia, jotka tahtoisivat Suomen jälleen itsenäiseksi ja omavaraiseksi valtioksi. Mottona olisi ”kansan voimalla kansan parhaaksi”.

Siirtymäkauden jälkeen voitaisiin suunnitella uusipuolue, joka toimissaan pyrkisi yhteisen hyvän toteuttamiseen. Tästä puolueesta esitän kirjoituksen lopussa kuitenkin joitakin ajatuksia.

Puolueitten määrää ei tarvitsisi rajoittaa. Kuitenkin kaikki puolueet palvelisivat etupäässä kansaan, eikä ylikansallisia pääomia tai muita globaalistien päämääriä.

Tästä kaikesta on selvitystä laajemmin alempana.

Yhteydenotot: muutosvoima@luukku.com

                                                            ______________

Kansanvalta, johon valtiojärjestyksemme ja perustuslakimme ovat nojautuneet, ovat nykyisin EU-Suomessa sen raha- ja puoluevallan pihdeissä luisuneet Euroopan unionin totalitaariseen syleilyyn. Valtiollisen itsenäisyyden korvaa EU-jäsenyys. Siten muut kuin suomalaiset vaikuttajat päättävät useimpien maassamme voimaan tulevien lakien sisällön. Maallamme ei ole enää omaa itsenäistä talous-, maatalous-, raha-, alue-, kauppa- ja elinkeinopolitiikkaa. Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olemme kytkeytyneet EU:n päätöksiin. EU:sta on hyvää vauhtia kehittymässä liittovaltio.

Operaatio Suomen ryöstäminen käynnistettiin vuonna 1987 Suomen Pankin vapauttaessa pääomien maastaviennin. ETA-sopimuksella varmistettiin anastelun jatkuminen. Mitä nämä laittomuudet ovat aiheuttaneet?

Maamme orjuutus on saanut nykyisin yhä räikeämpiä muotoja. Suomen poliittinen eliitti on nykyisin sitoutunut entistä tiiviimmin kansainvälisen neoliberalismin (uusiliberalismi) eli Uuden maailmanjärjestyksen vaatimuksiin, joiden mukaan Suomi on vain eräs tulevan Euroopan unionin liittovaltion imperialistiseen hallintaan sisältyvä syrjäinen maakunta.

Miksi vastarintaan täytyy nousta?

Mitä jo Suomen ryöstämisellä saavutettiin: Vielä 80-luvun puolivälissä Suomea voitiin pitää varsin rikkaana maana, joka pystyi teollisuutensa vientituloilla maksamaan kaiken tarvittavan tuonnin. Suomen elintaso ja sosiaaliturva soveltuivat tuolloin malliesimerkiksi.

Vuoden 1987 jälkeen Suomen elintaso alkoi laskea huomattavasti. Tämä on ilmennyt esimerkiksi sosiaaliturvan heikkenemisenä1 ja koulutusmäärärahojen vähentymisenä,2 tuotantolaitosten vanhentumisena ja kansantuotteen vähentymisenä kriisin aikana.3 ja 4 Vuosien 1990–1993 välisenä aikana järjestetty lama romutti Suomen talouden, kulttuuriin, politiikkaan ja ilmapiiriin.

Elintason hupenemisen lisäksi 90-luvun talouskriisin aikana bruttokansantuote laski 13 % ja työttömyys nousi 3,5 %:sta 18,9 %:iin.5 90-luvulla yritysten omarahoitusosuus romahti lähes puoleen entisestä. Kunnat, seurakunnat ja valtio joutuivat alituiseen myymään omaisuuttaan. Maatilojen tuottoarvo ei kattanut sitä velkamäärää, joka niille valtion tuella tyrkytettiin. Kaiken lisäksi se omaisuus, joka Suomessa vielä oli, alkoi siirtyä enenevässä määrin ulkomaiseen omistukseen.

Tulojen ja omaisuuksien vähentymisen lisäksi Suomelle syntyi hirvittävä ulkomainen velka. Jo tuolloin käytäntönä oli, että vähenevästä kansantuotteesta entistä suurempi osuus vietiin maasta pois saamatta siitä mitään korvausta. Lisäksi tuonti rahoitettiin melkein täysin ulkomaisilla lainoilla. Tämä merkitsi sitä, että ulkomaisella lainarahalla tuettu halpatuonti teki kotimaisen tuotannon kannattamattomaksi. Nimittäin verorahoilla tuetun viennin tuloihin kansalla ei ollut verotusoikeutta.

Joskus 1994 Suomi onnistui hankkimaan 400 miljardin markan velan, josta kansalaiset saivat riesakseen hirvittävät korkomenot.6 Eliitin pankkitoiminta on siis erittäin tuottavaa bisnestä, joka nitistää koronkiskonnallaan voimakkaankin valtion. Tuolloin saimme kiittää lähes tästä kaikesta vapaamuurari Iiro Viinasta. Siihen aikaan tavaroiden vienti oli tuontia suurempi. Pääomia ei kertynyt. Jokainen velkamarkka, dollari tai joku muu valuutta vietiin maasta pois.

Lisäksi vientiin tuotettiin enemmän hyödykkeitä, kuin kulutettiin ulkomaisia tuotteita. Siten 1990- ja 2000-lukujen ajan Suomen kauppatase oli positiivinen. Toisin sanoen, vienti oli tuontia suurempaa.7 Eikö myös kaikki minkä olimme kuluttaneet, ollut jo tuotettu edellisten sukupolvien aikana?

Suomen nykyinen tilanne 

Tämän ”Suomen nykyinen tilanne” otsikon alla käsittelemme vielä osittain edellisen otsikon aihetta. Suomen poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurellisiin olosuhteisiin vaikuttaa Suomen poliittisessa johdossa toimiva Uuden maailmanjärjestyksen mukainen kätyrilauma. Liuta hännystelijöitä on eittämättä myös kansainvälisen eliitin asiamiehinä Suomessa.

Kerjäläisten valtakunta

Tilanteen negatiivinen vaikutus ilmenee miltei jokaisella Suomen yhteiskunnan tasolla. Uusi maailmanjärjestys on tosiasia: Tästä uudesta maailmanjärjestyksestä kirjoittaa myös Chossudovsky teoksessaan Köyhyyden globalisointi (2004). Uuden maailmanjärjestyksen strategiaan liittyy terrorismin vastainen taistelu, Lähi-idän politiikka ja Israelin voimistuva asema, luonnonvarojen kontrollointi sekä ravinnon ja veden hallinnan keskittäminen omaan etupiirin kuuluville valtioille ja muutaman suuren yrityksen käsiin.

Suurstrategia yhdistyy USA:n uusliberalistisen ”vapauden ja moraalin” lähetystyöhön maailmassa. Suomen poliittisen eliitin täytyy olla todella moraalittomia, kun silmää räpäyttämättä kykenevät uhraamaan kansalaistensa hyvinvoinnin Israelin ja USA:n kolonialististen tavoitteiden alttarille.

Suomi on jakautumassa hyvää vauhtia yhtäältä ökyrikkaisiin ja toisaalta rutiköyhiin ihmisiin. Tuloerot ovat lisääntyneet Suomessa nopeammin kuin monessa muussa maassa: huipputuloisten ansiot ovat kivunneet ylöspäin ennätysvauhdilla ja suhteellinen köyhyys on lisääntynyt. Kahtia jaon kärjistyessä myös koko kansan ongelmat lisääntyvät.8 Täytyy vai asettaa kysymys, että missä on se raja, kun patoutuneiden ongelmien suma alkaa purkautua?

Varmasti yllä mainitusta seikasta johtuu leipäjonojen kasvaminen, ettenkö sanoisi piteneminen ja siellä jonottavat yleensä kantaväestön ihmiset. Kansakunnan kahtia jaosta viestittää myös osaltaan lasten huostaanottojen määrän raju lisääntyminen ja perheväkivallasta kertovien uutisten yleistyminen.

Suomalaisille opiskelijoille ja työntekijöille ei ole kylliksi vuokra-asuntoja, niinpä he joutuvat määräämättömäksi ajaksi asuntojonoihin. Kuitenkin pääkaupunkiseudulle sijoitetaan asumaan mielyttäville asunto-alueille lukuisasti maahanmuuttajia sekä pakolaisia, jotka ovat verovaroin tuettuja asumisen muotoja. Herää siis kysymys, että onko tämä oikeudenmukaista?

Vapaus omakotitaloasumiseen tulee entistä vaikeammaksi, sillä kyseisessä asumisen tyylissä ei enää ole varaa kustantaa kohonneita lämmityskustannuksia, puhumattakaan älyttömistä energiaveroista, joita huipputuloiset päättäjämme mielivaltaisesti määräilevät.

Lisäksi EU:n tavoitteena on kieltää puun myyminen polttopuiksi. Tämä hanke on edennyt hyvin salaisesti.

Suomi ja sen kantaväestö velkaantuu hirvittävällä nopeudella. Tämä johtuu suurelta osin jo yllä mainitsemastani syystä eli Suomen poliittisen eliitin antautumisesta tukemaan globaalia pankkiirieliittiä, joka on alistumista kansainvälisen neoliberalismin (uusiliberalismi) eli Uuden maailmanjärjestyksen vaatimuksiin.

Juuri yllä mainitusta velkaannuttamisesta tai Suomen ryöstämisestä olkoon esimerkkinä Suomen rahan tuputtaminen Kreikalle. Rahan tuputtaminen EVM:lle, IMF:lle ja muille sen kaltaisille instituutioille ja kriisimaihin ovat puhtaasti elitistisiä toimenpiteitä, jossa eurot, laina eurot, eivät ajaudu Euroopan, tai minkään velkaisen valtion yhteiseen hyvään. Rahat menevät uudelleen sijoitettaviksi kansainvälisten pankkien kautta. Hyöty tästä lankeaa maailman eliitille, jonka vaikutusvaltaisimpana ryhmänä on rabbiininen aristokratia.

EU:n talouskriisi, johtuu suurelta osin rahan luonti systeemistä, sillä kun raha ei sitoudu mihinkään investointeihin, vaan on pelkkää värjättyä paperia, johtaa se silloin talousalueen romahtamiseen.

Suomen velkaantumiseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen vaikuttaa vielä sekin, että päättäjät harjoittavat järjetöntä pakolaispolitiikkaa kantaväestön kustannuksella. Lisäksi suuryritykset eivät hyödynnä suomalaisten taloutta.

Edellä kuvatussa huolimatta kehitysministeri Hautala suorastaa sylkee suomalaisten päälle. Hän oli nimittäin esitellyt hiljattain, vielä ylpeänä matkatuomisiaan Somaliasta. Hautala on luvannut kaksinkertaistaa kehitysavun Somalialle.

Lisäksi Suomen instrafruktuuri rappeutuu ennätys vauhtia. Esim. Suomen vesi- ja viemäriverkosto on erittäin huonossa kunnossa. Ne ovat karstoittuneet osittain umpeen. Samoin tiet ovat hengenvaarallisella tasolla. Näitä ei ole varaa kunnostaa, sillä päättäjät tuputtavat varat muualle.

Yllä mainittuja puutteita, jotka viittaavat jo ”kehitysmaan” tasoon, ei ole kyetty kunnostamaan, vaikka ansiotulojen verotusprosentti on korkea ja kiinteistöverot ovat vuosittain nousemassa.

Poliittinen agenda

Ennen kuin aloitan yleislakon käsittelyn, niin mainitsen seuraavaa: Kehotan ihmisiä käyttämään myös talletuspako menetelmää taistelussa pankkiireja vastaan. Talletuspako tarkoittaa tallettajien laajamittaista ja samanaikaista tavoitetta nostaa pankkitalletuksensa. Talletuspako aiheuttaa pankille likviditeettivajeen ja voi pahimmillaan kaataa pankin, jolloin nostamatta jääneet talletukset voidaan siis jopa menettää.

Yleislakko

Yhtenä vaihtoehtona olisi Uuden liberalismin vastaisen liittoutuman perustaminen. Ehkä olisi hyvä myös rekisteröityä, jolloin yhdistyksellä olisi oikeus kerätä varoja vastarintaliikkeen toiminnan ja siihen liittyvän tiedonvälityksen kulujen kattamiseksi. Muussa tapauksessa varojen kerääminen tulisi toteuttaa muilla menetelmillä. Mikäli mahdollinen liittoutuma muodostuisi ja siitä tulisi yhdistys, se voitaisiin myöhemmin rekisteröidä puolueeksi.

Pyrittäessä poliittisten päämäärien saavuttamiseen puolueen avulla, eli yhteiskunnallisten olojen parantamiseen, on haittavaikutuksena se, että vaikka puolue pääsisi Eduskuntaan, ei se siellä välttämättä saisi tavoitteitaan toteutumaan. Valtapuolueet jyräisivät heikommat.

Liittoutumaan voisivat yhdistäytyä poliittisesta taustasta riippumatta kaikki, jotka haluavat ratkaisevasti edistää Suomalaisen yhteiskunnan olosuhteita oikeudenmukaisemmaksi, tasavertaisemmaksi ja inhimillisemmäksi elämisen tasoksi. Ennen muuta täytyy olla liikkeellä yhteisen hyvän toteutumiseksi puoluetaustasta riippumatta. Suomen kansalla on yhteinen vihollinen, ja se on Suomen poliittinen eliitti, jonka kautta globaalien korporaatioiden laittomuus siivilöityy myös maahamme.

Organisoitumisen jälkeen pyrkisimme aikaan saamaan yleislakon Suomen rikollisen poliittisen eliitin kumoamiseksi. Tähän tarvitaan paljon yhteistyötä, julkaisutoimintaa valistustyönä, median mahdollisimman suurta hyväksikäyttöä, sponsoreita, eri ryhmien keskittämistä jne. Lyhyesti sanoen, ihmisten herättäminen taistelemaan yhteisen edun vuoksi vaatii paljon työtä.

Täytyy muodostaa kontaktit jokaiseen puolueeseen, eri sosiaalifoorumeille, ammattiliittoihin, työpaikoille, puolustusvoimiin jne. Siis tiedottamisen pitää verkostoitua maksimaalisesti.

Suomen kansa on ennenkin taistellut oikeuksistaan ja nyt on taas vuorossa kansallisten vaateiden palauttaminen sinne minne ne kuuluvat eli Suomen kansalle ja kansanedustuslaitokseen.

Massiivinen mielenosoituskapina

Vaihtoehtoisesti yleislakon tilalle tai jopa sen rinnalle voidaan ajatella jättiläismäistä mielenosoituskapinaa, joka lamauttaisi koko pääkaupunkiseudun. Miljoonien ihmisten liikkeelle saanti vaatii ainakin samoja operaatioita kuin jo kappaleessa ”yleislakko” mainittiin. Tällaisessa suuren luokan mielenosoituksissa on vaaratekijänsä: tietyt ryhmät voivat ”villiintyä” tai mukaan ujuttautuu ”vastavallankumouksellisia”, jotka lietsoisivat väkivaltaisuuksia, jotka antaisivat syyn viranomaisille käyttää mielenosoittajia kohtaan väkivaltaa. Mutta tämä ”mielenosoituskapina” on vain eräs esimerkki ja vaihtoehto, jota ei välttämättä tarvitse ottaa käyttöön.

Selvää tietysti on äänestyskäyttäytymiseen vaikuttaminen siten, että kansanedustajiksi pitäisi valita henkilöt, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, Uuden maailmanjärjestyksen vastavoimia ja samalla neoliberalismin vastustajia sekä humanitäärisiä arvoja kannattavia.

Siirtymäajan humaani yhteiskuntamuoto

Suomen pitäisi pyrkiä eroamaan Euroopan unionista. Israelin & USA:n eturintaman nöyristely olisi tällöin aikansa elänyttä puuhastelua. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme olisi puolueeton unohtaen Natoon liittymisen. Muodostaisimme ystävälliset suhteet Venäjään ja SCO- liiton maihin. Diplomaattisten suhteiden mahdollinen yllä pitäminen kaikkiin valtioihin on erittäin oleellista.

Suomen täytyisi saada oma raha, Suomen markan sekä oikeus sen painamiseen. Pankkitoiminnan täydellinen muuttaminen humanistiseksi liiketoiminnaksi: Myös Suomen pankkilaitokset ovat osa eliitin ryöstöön ja riistoon perustuvasta kansainvälisistä rahoituslaitoksista.

Talouselämän ja yritysmaailman tulisi hyödyntää ennen muuta paikallista tasoa. Tässä tapauksessa tuotannon tulokset jäisivät oman maan hyödyksi.

Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Lisäksi puoluevallan totalitäärisyydestä on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi. Ei siis tarvita mitään auktoriteettiuskollisuutta.

Yhteiskunnan muodostuminen siirtymäajan jälkeen

Puolueiden määrää ei rajoitettaisi, mutta kansanedustajien tulisi olla oikeudenmukaisia, viisaita ja humanitäärisiä arvoja ylläpitäviä henkilöitä. Kuten yllä jo mainittiin, että kansanedustajien tehtävä on edustaa kansaa, eikä alistua puoluevallan ja puolueen johdon auktoriteetin alle.

Dialektinen materialismi oli marxilais-leniniläisen puolueen maailmankatsomuksellinen oppi. Marx ja Engels korostivat miltei pelkästään materialismin oikeuksia heittäen menemään dialektiikassaan kaiken metafysiikkaan liittyvät substanssit. Tällaista ei voida hyväksyä.

Siirtymäkauden jälkeen voitaisiin kehittää uusipuolue. Vaikka uutta puoluetta ei ole vielä tarkalleen suunniteltu, on siitä paikallaan esittää tiettyjä suuntaviivoja henkilökohtaisena mielipiteenä. Puolueen arvoja olisivat Suomen itsenäisyys, itsenäinen talouspolitiikka, taloudellisten hyötyjen keskittäminen valtakunnan sisälle, huolehtiminen kansalaisomaisuudesta ja rahanluontioikeuden varaaminen valtiolle, josta korotonta lainaa julkisiin menoihin ja valtion investointeihin. Pyrittäisiin toteuttamaan lähimmäisenrakkauden aate, joka sulkisi ulottumattomiin yleisen edun edelle menevän yksityisen riistokapitalismin haitat.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. HS.fi. Suomen sosiaaliturva jäänyt alle EU:n keskitason: 

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3

2. Metro.fi. Opettajatkin vetoavat Vantaan kouluopetuksen puolesta: 

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin

3. Tilastokeskus:

http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-

01_tie_001_fi.html

4. Taloussanomat: http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/03/01/suomen- bruttokansantuote-romahti/20103038/12

5. Etusivulle, kuukaudenjulkaisu: http://www.tieteessatapahtuu.fi/696/jsappine.html

6. Tilastokeskus: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html

7. http://www.kauppalehti.fi/etusivu/suomen+kauppatase+ennatyksellisen

8. http://www.taloussanomat.fi/raha/2010/12/06/nain-suomi-jakautuu-kahtia/201016851/139