Avainsana-arkisto: RAY

Maahanmuuttajien ehdoilla


Näyttää siltä, että Suomessa kohdellaan kantaväestöön kuuluvia ryhmiä toisen luokan kansalaisina esimerkiksi sopeutettaviin pakolaisiin verrattuna. Tästä esimerkkinä olkoon Raha-automaattiyhdistyksen (RAY)1 ilmoitus, jonka mukaan se lopettaa Sokeva-Käsityö (S-K)2 elinkeinotoiminnan tukemisen.3 Lisäksi rahoja ei tipu uuteen lastensairaalaan.

___________

1.       RAY perustettiin 1. huhtikuuta1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseksi.
2.    Sokeva Käsityö on Näkövammaisten Keskusliitto ry:n käsityötoiminnan palveluyksikkö.

Mainittakoon, että RAY:n hallituksessa on seitsemän valtioneuvoston valitsemaa jäsentä, seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa jäsentä ja kaksi henkilöstön edustajaa.4

S-K:n toiminnassa on noin 500 näkövammaista työntekijää, jotka yleensä työskentelevät kotipaikkakunnallaan kotinsa yhteydessä. S-K:n tehtävänä on löytää, jalostaa sekä ylläpitää käsityömahdollisuuksia näkövammaisille.

Lisäksi RAY vähentää avustuksiaan aivoliiton kommunikaatiokeskukselta 160 000 euron edestä.3

 

Ei tukea uuteen lastensairaalaan

Lisäksi suomalaisille lapsille välttämättömään uuteen lastensairaalaan ei valtiovallalta julkista rahaa heru.

Uuteen lastensairaalaan ei julkista rahaa heru.
Uuteen lastensairaalaan ei julkista rahaa heru.

Jo laki vaatii, että kuntien ja valtion on taattava kaikille riittävät palvelut. Lasten hoitaminen sisältyy perushoitoon, mutta tästä huolimatta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS) ei löytynyt senttiäkään rahaa lastensairaalaan, vaikka nykyinen sairaala on rakennettu sodan jälkeen ja on ollut jo kauan huonossa kunnossa.5

 

Julkinen raha jaetaan maahanmuuttajien kotouttamiseen

Sen sijaan, että esimerkiksi RAY ja Suomen poliittiset hallintoelimet huolehtisivat etupäässä maamme avun tarvitsijoista, niin nämä instituutiot lappavat kansallisvarallisuuttamme täysin ventovieraalle porukalle äärimmäisen tasa-arvo-hullutuksen nimissä.

Hallintokoneiston mielestä kansallinen varallisuus on jaettava ensin muukalaisille.
Hallintokoneiston mielestä kansallinen varallisuus on jaettava ensin muukalaisille.

Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on, että maan kansalaisista on huolehdittava ensisijaisesti ja omaa kulttuuriperintöä tulee vaalia harmonisesti toisten kulttuurien rinnalla nostamatta vieraan populaation etno-historiaa tärkeimpään valokeilaan. Oma kulttuuriperinne tuo rikkautta ja eikö kulttuurien sekamelskassa katoa moninaisuus kulttuurien sekä kansojen väliltä, synnyttäen lopulta monokulttuuria.
Joku voi ajatella, että luonnollisesti pakolaisista on huolehtiminen, koska heidät on maahan otettu vastaan. Mutta kysymys kuuluukin, että onko pakolaisille avattava portteja, kun oma valtio on ”rauniona” mitättömien ja eliittejä palvelevien poliittisten päättäjien ansiosta?
Ray:n avustustietokantaa selaamalla havaitaan miljoonien eurojen edestä myönnettyjä tukiaisia maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyen. Esitettäköön tästä kuitenkin joitakin RAY:n tukemia esimerkkejä:

Monikulttuurikeskus Mimosa ry on saanut toimintaansa varten vuosien 2007–2015 välillä 660 000 euroa.7

Maahanmuuttajanaiset ja perheet Itä-Helsingissä saivat vuosille 2015–2017 70 000 euroa.7
Maahanmuuttajanaisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi jaettiin vuosille 2012–2015 320 000 euroa.7

Ikääntyneille maahanmuuttajille myönnettiin Muistojen koti-organisaatiolle vuosille 2015–2017 113 000 euroa ja kohtaamispaikan (Kota) perustamiseen ikääntyneille Suomeen muuttajille annettiin vuosina 2012–2014 346 000 euroa7 jne..

 

Helsinkiläiset eduskuntaan pyrkivät
Ylen vaalikone kertoilee enemmistön eduskuntaan tavoittelevista helsinkiläisistä kinuavan lisätukea pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien sopeuttamiseen, jota virallisesti väärin sanotaan ”kotouttamiseksi”. Helsingissä pulmaksi kuulemma on muodostunut pitkät odotusajat kielenopetukseen. Kuntaliiton asiantuntijoiden mukaan tarvetta pakolaisista maksettaviin valtion korvauksiin olisi kaikissa kunnissa.6

Hallituksen myöntämä 55 miljoonan euron lisäraha sopeuttamiskoulutukseen vuosille 2013–2016, ei riittäisi järjestämään tarvittavaa koulutusta.6

Tänä vuonna vieraskielisistä maksettavaa valtionosuutta on nostettu lähes puoleen miljardiin euroon, joka helpottaa maahanmuuttajavaltaisten kuntien elämää, mutta ei sittenkään riittävästi, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.6

– Uudessa valtionosuusjärjestelmässä vieraskielisten asukkaiden perusteella maksettava valtionosuus kymmenkertaistui.6

Joidenkin perussuomalaisten arvioiden mukaan pakolaisten kustannukset Suomessa olisivat noin 1-1,5 miljardia euroa. Detaljitietona sanottakoon, että Pauli Vahteran mukaan jo Turun Varissuon koulussa maahanmuuttajien menot olisivat 0,8 miljoonaa euroa vuodessa (Vahtera 2010).

Mitä tämä kertoo hallintokoneistosta?

Ensinnäkin edellä mainitut päätökset viestittävät Suomen poliittisen johdon olevan täysin globaalin uusliberalistisen imperialistisia tavoitteita ylläpitävän eliitin kontrollissa. Tällekin globaalille eliitille löytyy vielä ylempi ohjausryhmä. Mutta en kiusallanikaan sano, mikä tämä ”ohjausryhmä” tai mafia on yleiseltä kutsumanimeltään. Lukija saa päätellä sen itse.

Täytyy vain muistaa kuinka monikulttuurisuuden äärimmäisellä toteuttamisella saadaan yhteiskunta sekaisin ja heikennettyä kokonaisia kansakuntia. Pakolaispolitiikka tulisi olla järkevää ja kohtuullista. Jos esimerkiksi Suomella ei ole varaa ottaa vastaan pakolaisia, niin silloin ”maailman syleilystä” tulisi luopua.

Pakolaispolitiikasta vastaavat eivät ilmeisesti ole ajatelleet sitä, että esim. Suomeen saapuvat kriisialueiden maahanmuuttajat tuskin ovat aina köyhää porukkaa. Nimittäin köyhät ihmiset eivät pääse muuttamaan yhtä hyvin kuin rikkaammat ja kenties muutenkin paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset. Jos esimerkiksi Somaliasta lähtee kaikki etevimmät pois, niin silloin Afrikan sarven alueelle tilanne voi olla tuhoisa.

Ajatelkaamme kulttuurimarxismin tuhotyötä: Äärimmäiseen feminismiin, sukupuolineutraaliuden suosioon ja monikulttuurisuuteen ovat vaikuttaneet osaltaan sionistisen eliitin kontrolloima viihdemaailma ja elokuvateollisuus. Niihin ovat vaikuttaneet myös eliittisionistien johtamat kansanliikkeet. Nämä edellä mainitut asiat ovat myös tehonneet Suomen monikulttuurisuuden lisääntymiseen. Itse asiassa koko Suomen hallintokoneisto ja valtamedia ovat valjastetut palvelemaan näitä ”vapaamielisiä” kulttuurimarxismin ideologioita.

Mielestäni pitäisi löytyä kyvykkyyttä kritisoida äärimmäisten ja demonisten vapaamielisten aatteiden vaikutusta yhteiskuntaan sekä toisaalta pystyä hahmottamaan kohtuullisen konservatiivisuuden rajat.

Markku Juutinen

 

Lähteet

Vahtera, Pauli KHT/8.2.2010. Maahanmuuttajan aiheuttamat kustannukset.

3.      RAY: Sokeva saa rahansa, jos järjestää toimintansa toisin; Puhevammaiset jäävät heitteille, RAY tuki lakkaa

4.      Ray:n hallitus

5.      Lastensairaalalle ei julkista rahaa

6.      Uutiset yle.fi Vaaliehdokkaat valtiolta lisätukea maahanmuuttajien kotouttamiseen

7.      http://avustukset.ray.fi/fi-fi/jarjesto/6813; http://avustukset.ray.fi/fi-fi/jarjesto/7331; http://avustukset.ray.fi/fi-fi/jarjesto/6523; http://avustukset.ray.fi/fi-fi/jarjesto/7459