Avainsana-arkisto: Vastarintakaarti

Vastarintakaarti ry


http://vastarintakaarti.wordpress.com/

Vastarintakaarti ry:n vuoden 2014 hallitus

Puheenjohtaja Markku Kalevi Juutinen kalevim9@gmail.com +4670 268 96 51

Jäsenmaksun suuruus vuodessa on 25 €.

Pankkiyhteys

Tampereen seudun osuuspankki

FI06 5731 8220 1329 79

Yhdistyksen toiminnasta

Vastarintakaarti ry on perustettu 2014. Hanke suuntautuu kovanlinjan uusliberalistisia voimia vastaan. Suomen nykyinen hallitus toimii globaalien talous- ja pankkiirieliittien asiamiehinä Suomessa. Siten ”maamme” poliittinen eliitti pitää kansainvälisten talous- ja pankkiirieliittien sekä kriisimaiden etuja paljon tärkeämpänä kuin Suomen ja sen kansalaisten hyvinvointia1.

Suoraan sanottuna Suomea hallitsee kriminaaliporukka, joka toimiin miltei täysin ulkomaisten vallanpitäjien ohjeiden ja käskyjen mukaisesti. Suomen kansalaisvarallisuus ja suomalaisten verorahat häipyvät näiden ylikansallisten verenimijöiden pohjattomaan Molokin kitaan.

__________

Molok eli Moolok oli Vanhan Testamentin aikainen foinikialainen jumala, jolle uhrattiin myös lapsia. Nykyisin Molok tunnetaan poltettavien jätteiden keräys-säiliönä.

Lisäksi Suomen perustuslaki ja Suomen laki on tälle maamme poliittiselle johdolle toiminut lähinnä sylkykuppina. Suomesta ollaan tekemässä Naton jäsenmaata ja EU:n liittovaltion syrjäistä maakuntaa.

Ensimmäinen askel Suomen kriminaalin poliittisen eliitin syrjäyttämiseksi on osallistuminen alla ilmoitettuun yleislakkoon. Osallistukaamme hyvinvointivaltion perustamiseen ja sen säilyttämiseen. Pyydämme teitä tulemaan mukaan yleislakkokampanjaan liittymällä siihen ja levittämällä siitä sanomaa mahdollisimman laajasti. Olemme kiitollisia panoksestanne yhteisen hyvän eteen.

Suomen yleislakko alkaa 23.2.2015

 

Kokoomusvetoinen hallitus luovutti Suomen ulkovalloille

 1. Suomen poliittisen eliitin tehtävänä on ollut Suomalaisten työntuloksien ja kansallisen varallisuuden ilmaisjakelu ulkomaisille eliiteille. Siten saamme kiittää eliittiä esimerkiksi seuraavasta:

EU-jäsenyyden kirjaamisella Suomen perustuslakiin turvattiin Suomen sitoutuminen liittovaltiokehitykseen ja mahdollisesti maan tulevaisuus EU:n syrjäisenä liittovaltion maakuntana. Tätä kirjaamista ei olisi vaatinut edes Euroopan unioni.

Suomella on voimassa oleva ETA-sopimus, joka takaa yhtäläiset oikeudet kuin EU. Emme tarvitse EU:n jäsenyyttä.

Suomi liitettiin Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti.  Vuonna 1994 Suomi liitettiin Euroopan unionin jäseneksi neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 83.33 prosentin enemmistöllä.

Päätös EU-jäsenyydestä saatiin juoniteltua Seppo Tiitisen johtaman komitean välityksellä ja siten se saatiin aikaan eduskunnassa 2/3 enemmistöllä.

Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin. EU:n komission valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla. EU:n perussopimukset siirtävät hegemoniaa EU:n toimielimille unionin oikeus menee kansallisen itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen itsenäisyyden yläpuolelle. Valtaosa päätöksistä tehdään siis ulkomailla.

Edelliseen kappaleeseen viitaten, Euroopan unioni on globaalin pankkiirieliitin ja talousjättien diktatuuri, jossa ei välitetä vähääkään pienten jäsenmaiden hyvinvoinnista. Suurpääoma ja rahanvalta ratkaisevat kaiken (Steinhauser 1994).

 

 1. Nykyinen pääministeri Alexander Stubb on erittäin innokas TTIP:n kannattaja. EU:n ja Amerikan Yhdysvaltojen välille mahdollisesti syntyvä vapaakauppasopimus (TTIP) eliminoi demokratian sekä osaltaan valtioiden itsemääräämisoikeuden. Tästä olen kirjoittanut artikkelin, Trans-Atlantinen uhka demokratialle Tiedonantajan numerossa 19.6.2014.

Tiedostoja ja kirjallisuutta TTIP:n liittyen löytyy myös esim. täältä:

Trade and Investment Partnership (TTIP). The biggest trade deal in the world

BusinessEurope 2013: Position Paper

Baines, Joseph 2014: Food Price Inflation as Redistribution: Towards a New Analysis of Corporate Power in the World Food System. New Political Economy. Vol. 19, No. 1: s. 91, 98.

 1. Suomi ja sen kantaväestö velkaantuu hirvittävällä nopeudella. Tämä johtuu suurelta osin jo alussa mainitusta syystä eli Suomen poliittisen eliitin antautumisesta tukemaan globaalia pankkiirieliittiä.

Juuri yllä mainitusta velkaannuttamisesta tai Suomen ryöstämisestä olkoon esimerkkinä Suomen rahan tuputtaminen Kreikalle. Rahan tuputtaminen EVM:lle, IMF:lle ja muille sen kaltaisille instituutioille ja kriisimaihin ovat puhtaasti elitistisiä toimenpiteitä, jossa eurot, laina eurot, eivät ajaudu Euroopan, tai minkään velkaisen valtion yhteiseen hyvään. Rahat menevät uudelleen sijoitettaviksi kansainvälisten pankkien kautta2.

 1. Lisäksi Suomen infrastruktuuri rappeutuu ennätysvauhtia. Esim. Suomen vesi- ja viemäriverkosto on erittäin huonossa kunnossa.3 Ne ovat karstoittuneet osittain umpeen. Samoin tiet ovat hengenvaarallisella tasolla.4 Näitä ei ole varaa kunnostaa, sillä päättäjät pumppaavat varat muualle.

 

 1. Suomen hyvinvointivaltion romuttamisen talkoot vain kiihtyvät. Viime kevään uutiset paljastivat hallituksen kehitysriihineuvottelujen päätökset, joiden mukaan lapsilisät tulevat pienentymään entisestään, keskituloisten verotus kiristyy, ansiosidonnaista työttömyysturvaa vähennetään ja sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotuksia jäädytetään. Luonnollisesti nykyinen Stubbin hallitus jatkaa Jyrki Kataisen linjoilla, Kataisen, joka sai palkinnoksi globaalilta eliitiltä huippuviran Suomen ryöstämisestä.

 

 1. Terveyden ja sairauden hoitopalvelut ovat kärsineet täydellisen romahduksen. Tämä sama pätee myös vanhusten hoitosektoriin, josta löytyy tapauksia, että vanhukset miltei nääntyvät omiin eritteisiinsä hoitolaitoksissa. Näihin ongelmiin on eräänä syynä rahoituksen puute näille yhteiskunnan alueille sekä tietysti palveluiden yksityistäminen. Jos esim. vanhain ja terveyden hoidon palveluita keskitetään tietyille alueille ja karsitaan määrärahojen puutteessa henkilökunnasta, niin tulos näillä sektoreilla voi olla kammottava.

 

 1. Suomessa kärsitään myös yhä enenevällä joukolla köyhyydestä. Itä-Suomen yliopiston sosiologian professorin Juho Saaren mukaa väliaikaisesta köyhyydestä kärsii nykyisin noin 800 000 henkilöä. Väliaikaisella köyhyydellä tarkoitetaan elämänvaiheesta, kuten opiskelusta tai lyhyestä työttömyysjaksosta, aiheutuvaa köyhyyttä. Pitkäaikaisesta ja kasautuvasta huono-osaisuudesta piinautuvien joukko on noin 100 000 ihmistä. Pitkäaikaistyöttömät, asunnottomat sekä leipäjonoissa kävijät sisältyvät tähän ryhmään.5

 

 1. Ongelmana on myös suuryrityksien verojen kiertäminen. Näille korporaatioille voidaan jopa maksaa valtiontukea ja antaa niille samalla keinot kiertää verojenmaksaminen Suomeen.

 

 1. Kataisen hallituksen jäljiltä on työttömyys kohonnut ennätyslukemiin2 ja Stubbin hallitus jatkaa samaa linjaa.

Lisäksi työttömyysturvaa ollaan muuttamassa vastikkeelliseksi3. Suunnitelmien mukaan tukia saadakseen työttömien pitäisi olla pari tuntia päivässä töissä. Tuntipalkka olisi 16 euroa. Tämä työvelvoite olisi ehtona työttömyysturvan saannille.

Tällainen menettely on moraalitonta ja toimii askeleina kohti orjayhteiskuntaa palvellen uusliberalistista yhteiskuntamallia.

Kieltämättä sillä voi olla aktivoiva ja syrjäytymistä estävä vaikutus, mutta kuitenkin se pakottaisi ihmiset halpatyövoimaksi. Menetelmää käytetään usein myös palkkamenojen sekä vakituisen työvoiman vähentämiseksi.

Erikoisen härskiltä kuulostaa tietyissä kunnissa kokeiltava osallistavan sosiaaliturvan metodi, jonka ajatusmallin mukaan voidaan työelämän ulkopuolella olevia saada osallistumaan toimintaan, joka ei ole varsinaista palkkatyötä. Työskentelystään he saisivat vastineeksi työttömyyskorvausta. Tällaisia töitä olisivat esimerkiksi kidutusterapiana toimiva metsänharvennus hyönteisten kera kesähelteellä. Varmaankin tällainen työskentely voisi tuntua kidutukselta kokemattomasta ja pitkäaikaistyöttömästä, mutta ammattimetsurit olisivat tottuneita noihin olosuhteisiin. Onneksi tämä on vapaaehtoista, mutta tällaisten kokeilujen kehitysprosessi ujuttaa yhteiskuntaa kohti modernia orjuutta4.

 

Tässä oli vain osa siitä luettelosta, joka paljastaa sen kuinka ”maamme” hyvinvointia ja itsenäisyyttä on rikollisesti romutettu aina vuodesta 1987 alkaen. Suomen kansa ja sen sotien veteraanit saivat maksaa kalliin hinnan, toisen maailmansodan aikana, taistellessaan Suomen itsenäiseksi valtavaa vihollisen voimaa vastaan. Nyt vainolaisena on oma virkamieskoneisto politikoineen, joka on luovuttanut Suomen varallisuuden ja itsenäisyyden omaa etuaan ajatellen vieraan vallan haltuun. Siten myös esivanhempiemme työ on irvokkaalla tavalla häväistynä. Eikö tällaista ”maamme” poliittisen johdon operointia voida pitää valtionpetoksena?

Luonnollisesti poliittisen eliitin myyräntyö on suurelta osin syynä yllä mainittuun Suomen kurjistumiseen ja itsenäisyyden menetykseen.

Mitä meidän pitää tehdä?

Ensinnäkin esitettäköön toimintamuotoja, jotka muodostuisivat esimerkiksi kenttätyöskentelystä. Tähän liittyvä järjestäytynyt varojenkerääminen mahdollistaisi tehokkaan julkaisutoiminnan aikaansaamiseen.

Mikäli vaikuttava mediakanava onnistuttaisiin luomaan, olisi silloin toiveita saada kansa heräämään ja äänestämään sellaisia ehdokkaita, jotka tahtovat erota Euroopan unionista, eurosta, eivät halua liittää Suomea Nato-jäsenyyteen ja jotka haluavat eheyttää hyvinvointivaltion. Ehkä tehokkaan median välityksellä myös yleislakko poliittisena aseena olisi enemmän mahdollinen?

Kuitenkin yllä oleva tarkoittaisi ihmisten tietoisuuden lisäämistä kenttätyöskentelyn avulla yksilö kerrallaan sekä lisäksi yleisötilaisuuksina.

Asioiden sujuvuuden ja joustavan koordinoinnin ylläpitämiseksi pitäisi keskeisimpiin Suomen kaupunkeihin perustaa vallankumousosastot, toimintaverkoston ylläpitämiseksi. Tämä olisi suorastaan välttämätöntä koko maata kattavan poliittisen työskentelyn ja julistustoiminnan ohjailemiseksi ja edistämiseksi.

Vaatimukset Suomen hallitukselle

Nämä vaatimukset koskevat myös vuoden 2015 hallitusta, mikäli valtamedia saa ihmiset jälleen manipuloitua äänestämään globaalin uudenliberalismin kannattajia.

 1. Nykyinen hallitus ei voi enää jatkaa toimessaan. Eduskunta täytyy myös lakkauttaa. Niinpä tulee muodostaa hätätilahallitus, jonka muodostaa erialojen asiantuntijat, jotka arvostavat yhteistä hyvää ja isänmaata. Uuden hallituksen täytyy palvella Suomea ja sen kansaa. Hallituksen täytyy muodostua henkilöistä, jotka ovat oikeudenmukaisia, viisaita, vastustavat neoliberalismia, ja kannattavat humanitäärisiä arvoja.

 

 

 1. Virallisen Suomen on aloitettava parlamentaarinen työskentely Suomen eroamiseksi Euroopan unionista ja myös Eurosta.

 

 1. Ulkopoliittinen linjaus: Ylikansallisten pankkiiri- ja talouseliittien nöyristeleminen ja palveleminen tulee tyystin lopettaa. Geopoliittisen asemansa muistaen maamme olisi puolueeton unohtaen Natoon liittymisen. Uusliberalistista globaalia mafiaa ei tule pönkittää. Suomen ei tule pumpata rahaa yksityisille pankeille ja kansainvälisten pankkiirien sekä rahoituslaitosten raiskaamiin valtioihin.

 

 1. Sisäpoliittinen linjaus: Tulee huolehtia, että veroprosentti on paljon suurempi hyvätuloisilla matalapalkkaisiin verrattuna. Eritasoisten viranhaltioiden superpalkoista ja eläkkeistä, yms. etuuksista täytyy poistaa reilusti 40 prosenttia. Yleensä ottaen sisäpoliittisilla linjauksilla vaikutetaan niin, että Suomen asema hyvinvointivaltiona paranee ja säilyy.

Parannusehdotuksia ratkaisuna ongelmiin

Edellä jo hiukan esitettiin yhteiskunnan jalostamisen ideoita, mutta tässä tulee lisää:

Yllä olevaan liittyen uuden hallituksen muodostaminen annettaisiin henkilöille, jotka vilpittömästi haluaa Suomen itsenäistymistä ja samalla irrottautumista Euroopan Unionin jäsenyydestä tahtoen Suomelle itsenäisen talouspolitiikan, oman rahan sekä sen painatusoikeuden, ja samalla omavaraisen talouden, joka ei ole vangittu ylikansallisten pankkimafioiden sekä globaalien taloudellisten diktatuurien kuolettavaan orjuuteen.

Pankkimaailmaan viitaten voitaisiin vielä esittää, että liikepankit tulisi erottaa spekulatiivisista investointipankeista sekä arvopaperi keinotteluista. Tämä estäisi tallettajien varojen ryöstämisen liikepankeista. Tällaista asiakkaiden talletusten takavarikoimista tapahtui esimerkiksi hiljattain Kyproksella. Kyseistä Kyproksen talletusten anastamisen mallia on pankkiirieliitin taholta esitetty yleisesti EU:n alueelle. Muutenkin rahan luominen tyhjästä täytyisi lopettaa, sillä se ruokkii inflaatiota.

Muina parannus-suosituksina mainittakoon, että:

Kansakunnan täytyy siis saada nauttia työnsä hedelmistä itse, eikä niitä saa luovuttaa kansainvälisille pankeille ja niiden köyhdyttämille valtioille sekä muille korporaatioille.

Lähtökohdaksi voisi ehdottaa sosialismiin sisältyvän lähimmäisenrakkauden filosofian käyttöön ottamista, joka ei sulje pois tietyissä rajoissa sovelletun kapitalistisen talousjärjestelmän ja toisaalta suunnitelmatalouden rinnakkaiseloa. Kysymyksessä olisi tietynlainen puolisosialistinen valtiomalli, kun Suomessa 1960-, 1970- ja 1980-luvulla. Tämän jälkeenhän armoton globalisaatio murskasi myös Suomalaisen yhteiskunnan.

Yritystoiminnan tulee pysyä kotimaassa. Jos yrityksiä kuitenkin siirtyisi ulkomaille, tulisi niiden maksaa tuntuvasti veroa Suomeen. Mitään veronkiertoa ei tulisi sallia. On tapauksia, joissa ulkomaille siirretyt jättiläiskorporaatiot eivät ole maksaneet veroa kotimaahan, vaan ovat sitä vastoin nauttineet tukija.

Ongelmana on vain se, että yritystoiminta on globalisoitunut ja siksi kilpailu on kovaa. Koska naapurivaltiot harjoittavat ulkomaista tuotantoa, joka alentaa hyödykkeiden hintaa. Siten valtio, joka valmistaisi kaiken tai lähes kaiken kotimaassaan, ajautuisi rajuun kilpailuun vientimarkkinoilla, sillä halpatuontia olisi tarjolla. Tällöin Suomen tulisi käyttää tehostetusti kotimaisia energian muotoja ja lisätä agraaritaloutta.

Työeläkerahastot

Ehdottomasti tulee kiinnittää huomiota myös työeläkerahastoihin, joita rahaverkosto hallitsee ja saavuttaa itselleen ja kuppikunnilleen ekonomista hyötyä ja valta-asemia. Myös tämä kansallisvarallisuuden alue on siirtymässä EU:n rahaeliittien kontrolliin ja isännöintiin.

Luonnollisesti tämä, kuten muukin, kansallisvarallisuuden lähde pitää saada Suomen kansalaisten etuudeksi. Nämä varat pitäisi saada kansalaisten hallintaan ja oikeudenmukaiseen valvontaan. Pääomia ei saa hallita vain harvat ja valitut, joten suosittelisin hajautettua mallia.

Lisää vihjeitä talouden ja työllisyyden elvyttämiseen

Koska työeläkerahastot ovat periaatteessa työntekijöiden ja yrittäjien omaisuutta, niin lyhyesti voidaan ehdottaa tästä rahastosta otettavaksi tiettyä summaa energiainvestointeja varten. Näin suomalaisten oma varallisuus hyödyntäisi kansantalouttamme ja etuudet pysyisivät kotimaassa.

Energiataloudessa voisimme hyödyntää metsiämme, roskapuustoa, soitamme sekä muita luonnonvaroja.

Hyödynnettäviä kohteita voisivat olla esimerkiksi:

Kotimaiseen energiaan perustuvat voimalat, kuten esim. biokaasuvoimalat, aurinkoenergian, tuulivoiman, maalämmön, turve-energian, hakkuujätteiden, jätteiden ja roskapuun hyväksikäyttäminen energiamuotona.

Myös rakennukset voisivat toimia kotimaisella energialla.

Myös autoteollisuutta Suomessa voitaisiin kehittää. Esimerkiksi valmistaa biokaasu- ja sähköenergialla toimivia autoja.

Kaikkia maamme ylijäämä peltoja olisi hyvä käyttää kotimaiseen hyöty tarkoitukseen.

Lisäksi osuuskunta toiminta tulisi palauttaa toimintaansa. Tämä vapauttaisi ihmiset ja yhteisöt ylikansallisten talous- ja pankkiirieliittien ja heidän suomalaisten kätyriensä orjuudesta.

Kansalle on annettava kansanäänestyksillä valta, joka on ylempi kuin hallituksella.

Emme ryhdy tässä yhteydessä esittämään kaikkia parannusehdotuksia, vaan uudistusprosessin edetessä kehitämme ja julkaisemme niitä lisää, järjestelmällisenä kokonaisuutena.

Lisäksi seuraavaa:

Poliittista päätöksentekoa valvoisi tehtävään asetettu puolueeton perustuslakituomioistuin.
Poliittinen, taloudellinen ja lainsäädännöllinen hegemonia tulee palauttaa takaisin Suomeen sekä suomalaisille.

Yllä oleva velvoittaa, että taataan riittävä sosiaaliturva, korkeatasoinen terveyden- ja sairaudenhuolto palvelut, tasokas peruskoulutus, ammatti- ja korkeakoulutus. Niin ikään huolehditaan teiden ja viemäreiden sekä yleensä infrastruktuurin kunnosta.

Siten päättäjillä tulee olla vastuu, että suomalaisille opiskelijoille ja työntekijöille on kylliksi vuokra-asuntoja, etteivät he joudu määräämättömäksi ajaksi asuntojonoihin.

Myös pakolaispolitiikan täytyy olla vastuullista. Pakolaiskiintiöt on pidettävä sellaisena, ettei sopeutettavien määrä aiheuta ongelmia kantaväestölle missään olosuhteissa. Onpa esimerkkejä siitäkin, kuinka pääkaupunkiseudulle sijoitetaan asumaan miellyttäville asunto-alueille lukuisasti maahanmuuttajia sekä pakolaisia, jotka ovat verovaroin tuettuja asumisen muotoja. Herää siis kysymys, että onko tämä oikeudenmukaista?

Suomen luonnonrikkauksia ei luovuteta ulkomaiseen käyttöön, eikä Suomesta tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa.

Kansanedustajat edustaisivat kansaa: Alkuvaiheessa poliittinen järjestelmä voisi hyvin olla sama kuin aikaisemmin, mutta vain sillä erotuksella, että uuden maailmanjärjestyksen lakeijoiden paikalle istuisivat oikeamieliset ja lähimmäistään kunnioittavat ja humanitäärisiä arvoja toteuttavat henkilöt.

Edellinen kappale velvoittaa, että puoluevallan totalitäärisyydestä on päästävä irti. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi, kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 44 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki tulee lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi. Ei siis tule pitää yllä mitään auktoriteettiuskollisuutta.

 

Lähteet

 1. http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin

http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-01_tie_001_fi.html

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/03/01/suomen-bruttokansantuote-romahti/20103038/12

http://www.tieteessatapahtuu.fi/696/jsappine.html

http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/suomen+kauppatase+ennatyksellisen

http://www.tieyhdistys.fi/sitenews/view/-/nid/26/ngid/3/

http://yle.fi/uutiset/asiantuntijat_kreikka_voi_aiheuttaa_suomelle_jopa

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+34/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120720

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2009/05/15/suomi-maailman-velkaisimpien-maiden-joukossa/200912367/12

 1. Valtionvarainministeriö (2014):

http://www.vm.fi/vm/sv/04_publikationer_och_dokument/04_diagram_och

BIS, EKP, VM, IMF, Deutsche Bank, Taloussanomat 9/2011. Taulukko: ulkomaisten pankkien saatavat kriisi maista; Taulukko: Suomen kriisivastuut 1/2012

http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2012/01/29/nain-suomea-kupataan-entistakin-raikeammin/201221968/12 

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

 1. http://aikalainen.uta.fi/2013/06/14/suomen-vesihuolto-haavoittuvainen/
 2. Keskisuomalainen (28.9.2014). http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/teiden-huono-kunto-laskee-nopeusrajoituksia/1865415
 3. http://yle.fi/uutiset/suomessa_on_liki_miljoona_koyhaa_heikoimmassa_asemassa_olevista_on_tullut_muukalaisia/7436047